Featured

SAOPĆENJE SA 22. SJEDNICE SKUPŠTINE

Na dvadesetdrugoj sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva, održanoj 21.02.2024. godine razmatrano je sedam tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

U okviru prve tačke Skupština Zeničko-dobojskog kantona je zaključkom utvrdila svoje mišljenje povodom dostavljenog Prednacrta Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona koje je prihvatila Vlada Kantona, kao i mišljenje skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo. Utvrđena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će zajedno sa svim primjedbama, prijedlozima i sugestijama zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave, u vidu izvoda iz transkripta sa 22. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, biti dostavljena Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, na dalji postupak, radi nastavka daljih aktivnosti u vezi sa Prednacacrtom ovog Zakona.

U okviru druge tačke Skupština Zeničko-dobojskog kantona je zaključkom utvrdila svoje mišljenje povodom dostavljenog Prednacrta Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona koje je prihvatila Vlada Kantona, kao i mišljenje skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo. Utvrđena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, na dalji postupak, radi nastavka daljih aktivnosti u vezi sa Prednacrtom ovog Zakona..

U okviru naredne tri tačke dnevnog reda Skupština je u skraćenom postupku razmatrala i donijela donijela:

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu,
  • Zakon o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona,
  • Zakon o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona.

Donesene izmjene i dopune navedenih zakona bilo je potrebno donijeti u skraćenom postupku, a njima se pristupilo nakon provedenih pregovora i postignutih Sporazuma između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i reprezentativnog Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH i Sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona o visini osnovice za obračun plaće za 2024. godinu, te postignutim dogovorom o povećanju procenta minulog rada po osnovu penzijskog staža.

Skupština je potom donijela Odluku o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a u okviru posljednje tačke dnevnog reda zastupnici su zaključkom prihvatili Informaciju o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona.

Stručna služba Skupštine ZDK

Featured

KŠCZ USVOJIO PRIJEDLOG KANDIDATA ZA DODJELU PRIZNANJA POVODOM 1. MARTA: POHVALA I ZAHVALNICA ZA ZASLUGE IZGRADNJI SISTEMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I DOBARA

Kantonalni štab civilne zaštite (KŠCZ) Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), na sjednici kojom je, u svojstvu komandanta, predsjedavao ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Adnan Šabani, usvojio je prijedlog kandidata za dodjelu priznanja za 2024. godinu povodom 1. marta, Svjetskog dana civilne zaštite.

Priznanja "Značka civilne zaštite", "Pismena zahvalnica" i "Pismena pohvala" dodjeljuju se na svečanoj sjednici KŠCZ-a pojedincima i kolektivima za naročito uspješan rad, djela i zasluge te doprinos izgradnji sistema zaštite i spašavanja ljudi i dobara, a na prijedlog općina u ovom kantonu te Kantonalne uprave civilne zaštite (KUCZ).

"Značka civilne zaštite", najviše priznanje, ove godine neće biti dodijeljeno jer KŠCZ-u nije dostavljen niti jedan prijedlog laureata.

"Pismena pohvala", na prijedlog općina, bit će dodijeljena vatrogascu Ahmetu Ahmetbegoviću, pripadniku PVJ Maglaj, za izuzetnu hrabrost pri spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća te Sportsko rekreacionom airsoft klubu "SCAR" iz Visokog, za nesebičnu pomoć stanovništvu Republike Turske u prikupljanju pomoći za nastradale u zemljotresu. Ovaj klub djeluje i kao Služba za zaštitu okoliša pri civilnoj zaštiti Grada Visoko.

MZ Čobe, na prijedlog općine Maglaj, bit će dodijeljena pismena zahvalnica KŠCZ-a za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području ove mjesne zajednice.

Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK (KUCZ), pismene zahvalnice će biti uručene načelniku Općine Tešanj Suadu Huskiću te bivšim premijerima ovog kantona Mirzi Ganiću i Mirnesu Bašiću, i to za jačanje struktura civilne zaštite kroz opremanje i obučavanje profesionalnih vatrogasnih jedinica i dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Press služba ZDK

  • Galerija slika:
Featured

MINISTAR ŠABANI POSJETIO JP RAD TEŠANJ I MI MADI: IZGRADNJOM SAVREMENE SORTIRNICE I KAFILERIJE ANIMALNOG OTPADA ZDK IMA PRILIKU POSTATI LIDER U EKOLOGIJI

Zeničko-dobojski kanton usmjeren je prema postizanju novih ciljeva u domeni ekološke svijesti, a ključni korak prema ostvarenju toga jeste izgradnja moderne sortirnice otpada i kafilerije animalnog otpada - zaključci su to radnog sastanaka između ministra prostornog uređenja, prometa i komunikacija, Adnana Šabanija, te predstavnika JP Rad Tešanj i mesne industrije Madi.

Na održanim sastancima istaknuta je važnost saradnje između javnog sektora i privatnih kompanija kako bi se potaknulo održivo upravljanje otpadom posebno u kontekstu zbrinjavanja animalnog otpada.

- Ova posjeta pružila mi je priliku da se direktno upoznam sa izazove i poteškoćama sa kojima se suočavaju kompanije koje se bave zbrinjavanjem animalnog otpada. Ministarstvo koje vodim posvećeno je podršci projektima koji doprinose zaštiti okoliša, a izgradnja sortirnice i kafilerije animalnog otpada donijeli bi značajan doprinos zaštiti okoliša a istovremeno bi poticali ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta. ZDK ima priliku postati lider u području ekološke svijesti kroz ovakve inicijative - kazao je ministar Šabani.

Na sastanku su prisustvovali i direktor JP Rada Tešanj, Hasan Handžić, direktor mesne industrije Madi Edin Jabandžić, te načelnik općine Tešanj, Suad Huskić.
 
Očekuje se da će izgradnja sortirnice i kafilerije animalnog otpada donijeti značajan doprinos zaštiti okoliša, dok će istovremeno poticati ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline

Featured

VLADA ZDK USVOJILA NACRT ZAKONA O ROBNIM REZERVAMA I PRIJEDLOG ZAKONA O MIROVNOM I ARBITRAŽNOM VIJEĆU

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić, usvojila je Nacrt Zakona o robnim rezervama te u formi prijedloga Zakon o mirovnom i arbitražnom vijeću ZDK. Premijer Pivić je napomenuo da su ovo dva vrlo važna zakona koja se tiču rada Vlade ZDK-a.

-To je u fokusu našeg budućeg rada, iz razloga što moramo imati sigurne robne rezerve za potrebe građana ZDK-a. Kada govorimo o Zakonu o mirovnom i arbitražnom vijeću ZDK-a, to je iz razloga da bi se rasteretio sudski sistem. Znamo da postupci pred sudovima traju jako dugo, a da se na rješavanje određenih pitanja čeka jako puno, te da u tom smislu imamo problem s efikasnošću rada sudova. Ovo je prilika da se određeni sporovi rješavaju u mnogo kraćem i bržem postupku. To je vrlo važno pitanje za sve građane ZDK - kazao je premijer Pivić.

Naveo je da je usvojen i Program utroška sredstava za Civilnu zaštitu ZDK, koji iznosi 1.600.000 KM, te da je razgovarano i o pitanju realizacije određenih projekata iz utroška sredstava iz Kantonalne bolnice Zenica.

- Tu smo došli u situaciju da nekih 9.000.000 KM stoji na rješavanju iz razloga što se to dodatno zakompliciralo sa odlukom Gradonačelnika Zenice da bojkotuje projekte koji se odnose na Kantonalnu bolnicu. Danas smo raspravljali o načinu i mehanizmu prevazilaženja trenutne situacije, s obzirom da su određene te formalne administrativne prepreke, koje su zaustavile defakto izgradnju Interventne kardiologije prije tri-četiri godine - gdje je bio gotov projekt i gdje plaćamo određene "penale" upravo iz tih razloga - zato što se spori oko zemljišta unutar kruga KBZ-a - kazao je premijer ZDK.

Vlada je odobrila 600.000 KM za nastavak izgradnje OŠ "9. septembar" Medakovo-Tešanj, koja se gradi u blizini stare neuslovne školske zgrade, a sredstva bi trebala biti dovoljna da objekat bude u funkciji od početka naredne školske godine.

Također, odobrena su i sredstva za rješavanje zdravstvenih i stambenog pitanja, kao i drugih potreba boračke populacije.

Press služba ZDK

Featured

SASTANAK U KABINETU PREMIJERA NEZIRA PIVIĆA: OSIGURATI SISTEMSKI PRISTUP I KVALITETNIJU PODRŠKU PREMIJERLIGAŠKIM KLUBOVIMA

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija održali su radni sastanak s predstavnicima svih sedam sportskih klubova premijerligaša iz ovog kantona, s kojima su razgovarali o položaju i budućoj podršci ovim klubovima.

U premijerligaškim takmičenjima iz ovog kantona nastupaju OK "Kakanj" Kakanj, KK "Jumper" Zenica, KŽK "Čelik" Zenica, RK "Krivaja" Zavidovići, ŽRK "Krivaja" Zavidovići, KK "Orlovik-Nansi" Žepče i RK "Maglaj" Maglaj.

Premijer Pivić je rekao da je opredjeljenje Vlade i resornog ministarstva da pruže snažniju podršku i osiguraju sistemski pristup sportu te da je broj premijerligaša na 12 gradova i općina najbolji indikator da je potrebno mijenjati politiku prema sportu.

- Budžet za sport smo povećali sa prošlogodišnjih 1,6 na 2 miliona KM i raspisali javne pozive za dodjelu sredstava, ali želimo da napravimo značajniji iskorak u smislu finansijske podrške i uopće odnosa prema sportu, a posebno premijerligašima čiji su uspjesi do sada uglavnom bili rezultat entuzijazma i posvećenosti uprava i sportskih radnika - rekao je premijer Pivić.

Dodao je da postoji inicijativa da se u Vladi formira posebno ministarstvo za sport, što bi donijelo kvalitetniji pristup ovoj oblasti, a intencija je da se snažnije finansijski podrže premijerligaški klubovi, kao i drugi istaknuti sportski kolektivi kao što je NK "Čelik" Zenica.

Resorni ministar Mirza Mušija zahvalio se premijerligašima što predstavljaju ovaj kanton na sportskim borilištima, najavivši da će ministarstvo uključiti struku kako bi se definisali prioriteti u sportu i kreirao zakonski okvir koji će omogućiti značajniji iskorak i njegov brži razvoj.

Na sastanku je dogovoreno da se formira mješovita radna grupa koja treba usaglasiti kategorizaciju i model raspodjele finansijskih sredstava premijerligašima i drugim sportskim klubovima značajnim za kanton i jedinice lokalne samouprave.

Press služba ZDK

JAČANJE SISTEMA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I OBUKE U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

U okviru realizacije projekta „Održivi ekonomski razvoj i promocija zapošljavanja u Bosni i Hercegovini“ kojeg sufinansiraju njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Vlada Švicarske, a provodi GIZ u BiH, potpisan je Memorandum o razumijevanju između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) i GIZ-a. Memorandum su potpisali Mirza Mušija, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sporta i Eva Näher, programska menadžerica u GIZ-u BiH.

Kroz saradnju u okviru projektne komponente „Jačanje srednjeg stručnog obrazovanja i obuke“ ovo ministarstvo i GIZ će u narednom periodu zajednički provesti aktivnosti koje imaju za cilj jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u Zeničko-dobojskom kantonu, s fokusom na dualno organizovano stručno obrazovanje i obuku i zelenu transformaciju.  

Pored Njemačke Vlade projekat sufinansira i Vlada Švicarske. Almir Tanović, rukovodilac programa u Švicarskoj ambasadi istakao je važnost dugogodišnje saradnje na polju reforme strukovnog obrazovanja u BiH.

„Ovo je važan dio programa saradnje Švicarske u BiH. Već više godina, zajedno sa Vladom Njemačke i GIZ-om, radimo sa lokalnim partnerima na ovim reformama. Zadovoljstvo nam je vidjeti rezultate koji su postignuti u Zeničko-dobojskom kantonu kroz zajednički rad javnog i privatnog sektora. Ovaj vid saradnje je odličan primjer i za ostale partnere u BiH“, istakao je Tanović.

Razvoj nauke, tehnike, tehnologije, utjecaj znanstvenog i tehnološkog svijeta, te nova stručna razmišljanja, ostavljaju trag na poziciju, razvoj i strategiju obrazovanja, zbog čega se u pedagoškom prostoru uvijek postavlja imperativ kontinuiranog usavršavanja i učenja u okviru stručnog obrazovanja i obuke.

„GIZ, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona zajedno sa Pedagoškim zavodom Zenica, prepoznajući veliki potencijal udruživanja snaga i iskorištavanja sinergije s ciljem daljnjeg unapređenja srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u Zeničko-dobojskom kantonu, a obraćajući posebnu pažnju na sistemski pristup razvoju osiguranja kvaliteta u stručnom obrazovanju i obukama i unapređenje identifikacije potrebnih vještina relevantnih za kvalifikacije, fokusiraju se na nastavak razvoja elemenata dualnog organiziranog srednjeg stručnog obrazovanja i obuke, te usklađivanje obrazovanja s brzo rastućim potrebama zelene i digitalne transformacije privrede.

Krajnji cilj zajedničke saradnje i aktivnosti „GIZ-a, Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je poboljšanje zapošljivosti učenika nakon završene srednje škole,“ izjavio je Mirza Mušiija, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Eva Näher, programska menadžerica u GIZ-u iskazala je zadovoljstvo napretkom partnera u ZDK u oblasti stručnog obrazovanja, ali i potrebu za daljim razvojem u pravcu dualno organizovanog obrazovanja i usklađivanje obrazovanja sa brzerastućim potrebama zelene i digitalne transformacije ekonomije.

„S poboljšanjem kvaliteta obrazovnih programa u okviru stručnog obrazovanja i njihove relevantnosti za tržište rada, posebno fokusirajući se na blisku saradnju između obrazovnih institucija i privrede, dugoročno je očekivan doprinos većoj zapošljivosti mladih u Bosni i Hercegovini, te osiguranje kvalifikovane radne snage neophodne za održiv ekonomski razvoj zemlje. Raduje nas što možemo nastaviti pružati podršku partnerima u Zeničko-dobojskom kantonu u procesima unapređenja stručnog obrazovanja i tranzicije ka održivom i dualno organizovanom obrazovanju“, izjavila je Näher.

Projekat „Održivi ekonomski razvoj i promocija zapošljavanja u Bosni i Hercegovini” (SEDEP) ima za cilj poboljšanje zapošljivosti u Bosni i Hercegovini, kroz podršku digitalnoj i zelenoj transformaciji privrede. Projekat sufinansiraju njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Vlada Švicarske, a provodi GIZ. Komponenta projekta „Jačanje srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Herecegovini“ ima za cilj jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja i obuke kako bi se osigurala kvalifikovana radna snaga neophodna za održiv ekonomski razvoj zemlje. Komponenta projekta „Razvoj privatnog sektora (PSD)“ prvenstveno je usmjerena na transformaciju poslovanja prema digitalnijoj i zelenoj ekonomiji koja osigurava konkurentan i inovativan ekonomski ekosistem.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

  • Galerija slika:
Featured

MINISTAR ČAJIĆ I PREDSJEDAVAJUĆI HUSKIĆ POSJETILI MALINARE I PČELARE U ŽELJEZNOM POLJU

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Čajić i presjedavajući Skupštine Ćazim Huskić posjetili su poljoprivredne proizvođače u Željeznom Polju u općini Žepče.

S obzirom da je Željezno Polje lider u proizvodnji maline i jagodičastog voća, ministar Čajić i predsjedavajući Huskić su s predstavnicima Udruženja poljoprivrednika obišli registrovane zadruge i hladnjače za otkup maline, koje su značajna karika u proizvodnji jagodičastog voća od koje egzistenciju ostvaruje najveći broj stanovnika ove mjesne zajednice.

Ministar Čajić je također posjetio i Udruženje pčelara, gdje se upoznao sa problemima pčelara, trenutnim aktivnostima i projektima, obećavši da će resorno ministarstvo prilikom kreiranja poticajnih mjera i subvencija za 2024. godinu nastojati da pojača podršku pčelarskim udruženjima u svim općinama ovog kantona.

Poljoprivredni proizvođači i predstavnici udruženja malinara i pčelara Željeznog Polja zahvalili su se na posjeti, istakavši da očekuju pravovremene poticaje i bolju podršku u 2024. godini.

Press služba ZDK

Featured

PREMIJER PIVIĆ RAZGOVARAO S ATAŠEOM ERDEMOM I PREDSJEDNIKOM VSTV-a LAGUMDŽIJOM

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić razgovarao je u svom kabinetu s atašeom za pravosuđe Ambasade Republike Turske u BiH Ali Erdemom i predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Halilom Lagumdžijom.

Razgovarano je o stanju u pravosuđu Bosne i Hercegovine, s posebnim fokusom na unapređenje pozicije i nezavisnosti pravosuđa na području Zeničko-dobojskog kantona.

Također je razgovarano o simpoziju o pravosuđu koji će se održati u aprilu u Sarajevu, uz učešće pet zemalja, a kada se očekuje i dolazak visoke delegacije Republike Turske.

Press služba ZDK

  • Galerija slika:
Featured

PREMIJER PIVIĆ RAZGOVARAO S PREDSTAVNICIMA ADRIATIC METALS BH: U MARTU OTVORENJE NOVOG RUDNIKA U VAREŠU

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić i ministar za privredu Samir Šibonjić održali su radni sastanak s predstavnicima britanske kompanije „Adriatic Metals BH“ - članicom Nadzornog odbora Sanelom Karić i tehničkim direktorom Dinom Busuladžićem, na kojem je razgovarano o početku rada novog rudnika u Varešu.

Najavljeno je da će, nakon višegodišnjih priprema i ulaganja oko 400 miliona KM, rudnik srebra, cinka i olova svečano biti otvoren početkom marta te da će ovo biti historijski dan za općinu Vareš, Zeničko-dobojski kanton, Federaciju BiH i državu Bosne i Hercegovine, budući da se radi o savremenom rudniku i najnovijim tehnologijama koje se koriste u tvz. zelenom rudarenju.

Premijer Nezir Pivić je istakao da Vlada pruža punu podršku najvećoj poslijeratnoj investiciji u BiH, posebno izražavajući zadovoljstvo što se investicija realizuje upravo u Zeničko-dobojskom kantonu, koji je kičma privrednog razvoja FBiH.

Naglasio je da je oživljavanje rudarenja u Varešu značajno za ekonomiju i razvoj cjelokupne regije, ali i da je, bez obzira na značaj privrednog razvoja, na prvom mjestu zdravlje stanovništva i okoliša na ovom području te da je u tom smislu investitor pribavio sve potrebne dozvole od nadležnih institucija.

Na sastanku je dogovoreno da se formira zajednička komisija koja će utvrditi veći iznos koncesione naknade za eksploataciju rude, što će donijeti dodatne prihode u budžete općine Vareš i Zeničko-dobojskog kantona.

Predstavnici „Adriatic Metals BH“ su istakli da je politika kompanije da se fokusiraju na domaće dobavljače i radnu snagu, što potvrđuje podatak da je kompanija tokom pokretanja rudnika s dobavljačima iz Zeničko-dobojskog kantona zaključila ugovore vrijedne 133 miliona KM, a od trenutno zaposlenih oko 255 radnika, oko 200 je iz ovog kantona.

Članica NO Sanela Karić zahvalila se Vladi Zeničko-dobojskog kantona što podržava ovu veliku investiciju, istakavši da je „Adriatic Metals BH“ društveno odgovorna kompanija koja putem fondacije "Adriatic" doprinosi programima koji unapređuju i podržavaju obrazovanje, zaštitu okoliša, zdravstvo i razvoj zajednice.

Fondacija već realizuje društveno odgovorne projekte, kakav je stipendiranje 30 studenata iz Vareša, Kaknja i Breze, a u planu je i formiranje kulturološkog centra koji će stanovnicima Vareša, posebno mladim, ponuditi brojne korisne društvene sadržaje.

Također je izrazila spremnost da „Adriatic Metals BH“ zajedno s Vladom Zeničko-dobojskog kantona realizuje jedan veliki projekat u oblasti zdravstva, koji će biti koristan za sve građane ovog kantona.

Press služba ZDK

MINISTAR ŠABANI ODRŽAO SASTANAK S PREDSTAVNICIMA GSS-a ZENICA

Na inicijativu ministra prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša, Adnana Šabanija, a koji je ujedno i komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite, održan je sastanak sa predstavnicima Gorske službe spašavanja Zenica.

Na sastanku je razgovarano o svim izazovima i problemima sa kojima se ova služba susreće, a obećana je konkretna pomoć u nabavci neophodne opreme koja će osigurati operativnost stanice Zenica. Dodatno, najavljeno je i aktivno traženje novih prostorija, prilagođenih uvjetima koji će omogućiti još efikasnije djelovanje ovg udruženja u spašavanju života i pružanju pomoći građanima.

-Kao ministar, želim izraziti svoju neupitnu podršku radu Gorske službe spašavanja u Zenici. Njihova predanost i hrabrost u spašavanju života te pružanju pomoći zaslužuju najviše poštovanje. Naše ministarstvo i Kantonalni štab civilne zaštite će pružiti punu podršku jer vjerujem da je zajednički napor ključ za jačanje kapaciteta ove izuzetno važne službe - rekao je ministar Šabani.

Gorska služba spašavanja Zenica, sa preko 60 predanih članova, predstavlja jednu od najstarijih organizacija ove vrste u Bosni i Hercegovini. Njihov nesebičan rad u pomoći sugrađanima prepoznat je od strane ministra Šabanija, koji je naglasio kako je ovo početak pozitivne saradnje između Ministarstva prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša i GSS-a Zenica.

Press služba ZDK

Featured

PREMIJER PIVIĆ I PREDSTAVNICI SINDIKATA MUP-A ZDK POTPISALI SPORAZUM O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE: OSNOVICA PLAĆE POLICIJE I SLUŽBENIKA MUP-a TRENUTNO NAJVEĆA OD SVIH KANTONA U FBIH

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić, nakon što je Vlada na današnjoj sjednici dala ovlaštenje, potpisao je sa Sindikatom policije i Sindikatom državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK-a sporazum o visini osnovice za obračun plaće za period od 1. januara do 31. decembra 2024. godine.

Sporazumom je utvrđena osnovica plaće od 415 KM, što je za oko 9,5 posto ili 35,5 KM više od dosadašnje osnovice koja je iznosila 379,5 KM.

Premijer Pivić je rekao da je utvrđena osnovica trenutno najveća od svih 10 kantona u Federaciji BiH te da Vlada povećanjem plaća želi pratiti rast troškova života usljed inflacije i rasta indeksa potrošačkih cijena.

Napomenuo je, pored policije, povećanje plaće od 1. januara dogovoreno sa sindikatima svih budžetskih korisnika u ovom kantonu - Univerziteta u Zenici, zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju, koji trenutno imaju najveće plaće u BiH, te državnih službenika i namještenika u pravosuđu i organima javne uprave, koji će također imati osnovicu od 415 KM.

- Cilj Vlade je da poboljša materijalni status uposlenika i da imamo zadovoljne uposlenike, ali isto tako očekujemo da kvalitetno rade svoj posao i tražit ćemo odgovornost u njihovom radu u smislu da pružaju na najbolji način uslugu svim građanima ZDK-a - rekao je premijer Pivić.

Press služba ZDK

DELEGACIJA VLADE ZDK NA ČELU S PREMIJEROM PIVIĆEM POSJETILA OPĆINU OLOVO

Delegacija Vlade Zeničko-dobojskog kantona na čelu s premijerom Nezirom Pivićem i predsjedavajućim Skupštine Ćazimom Huskićem posjetila je Općinu Olovo gdje je s općinskim načelnikom Đemalom Memagićem i saradnicima razgovarala o saradnji dva nivoa vlasti i realizaciji zajedničkih projekata.

Premijer Pivić je naglasio da je ovo prva posjeta kompletne nove Vlade jednoj općini te da je cilj posjete da se sagledaju potrebe i usaglase prioritetni projekti koji će se finansirati iz budžeta ovog kantona u 2024. godini.

Najavljeno je da će Vlada podržati izgradnju puta ka odmorištu Zeleni vir i SRC Ajdinovići, koje su važne turističke destinacije u Olovu, općini koja je prošle godine registrovala ukupno 99.684 noćenja, po čemu prednjači u odnosu na mnogo veće gradove kao što su Tuzla, Zenica i Bihać.

Od toga, oko 60.000 noćenja registrovano je u JZU banjsko-rekreativni centar "Aquaterm", a broj noćenja svake godine raste, zbog čega Općina Olovo planira proširenje kapaciteta ove banje za dodatnih 200 kreveta u čemu očekuje podršku i pomoć Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Na sastanku je najavljeno da će Vlada podržati projekat sanacije regionalnog puta Olovo-Sokolac, uključujući sanaciju dva klizišta i izgradnju mosta, za šta su već osigurana sredstva, kao i nastavak izgradnje obdaništa za što je potrebno osigurati do 400.000 KM.

Općini će biti na raspolaganju i sredstva za povećanje sigurnosti pješaka kroz izgradnju trotoara i pješačkih staza u blizini škola, kao i sredstva za uklanjanje arhitektonskih barijera s ciljem povećanja mobilnosti osoba s invaliditetom, a u okviru projekata koje će realizovati Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline.

- Opredjeljenje Vlade je da ima što kvalitetnije odnose i saradnju s jedinicima lokalne samouprave, jer na ovom nivou građani ostvaruju najveći obim svojih potreba. Nastojimo da uvažimo što više zahtjeva sa terena i na taj način omogućimo ravnomjeran razvoj svih općina i gradova u našem kantonu - rekao je premijer Pivić.

Također, najavljena je dalja podrška razvoju poslovne zone, podsticaji za privredu i poljoprivredu, kao i drugi oblici podrške i pomoći s ciljem stvaranja uslova za kvalitetniji život građana Olova.

Press služba ZDK

  • Galerija slika:

PREMIJER PIVIĆ NA PRESS KONFERENCIJI POVODOM PRVIH 100 DANA RADA VLADE: RAZVOJ KBZ-A NEMA ALTERNATIVU, RAZVIJATI BOLNICU U SADAŠNJEM KRUGU ILI TRAŽITI NOVU LOKACIJU

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić izjavio je da Kantonalna bolnica Zenica ostaje u fokusu Vlade koju predvodi te da razvoj ove najveće javne zdravstvene ustanove nema alternativu.

Premijer Pivić je na press konferenciji povodom prvim 100 dana rada Vlade, rekao da je vlasnička tužba Grada Zenice zaustavila razvojne projekte u KBZ-u, a to su, prije svega, Projekt poboljšanja energetske efikasnosti te izgradnja Odjela interventne kardiologije, zbog čega je propao i ugovor s njemačkim partnerom. Naglasio je da je KBZ njemačkom partneru bio prinuđen isplatiti i odštetu.

- Imamo gotov projekat, a postoji i ogromna potreba za interventnom kardiologijom. Vlada ZDK će uskoro objaviti planove i viziju razvoja Kantonalne bolnice Zenica. Razvoj nema alternativu, ali razvijati bolnicu u sadašnjem krugu ili tražiti neku novu lokaciju za KBZ, čak i u drugim općinama. Ako budemo prinuđeni i ne budemo imali podršku Grada Zenica, što da ne - kazao je premijer Pivić.

Naglasio je da Vlada "neće ulaziti u besplodne rasprave s gradonačelnikom Zenice Fuadom Kasumovićem", koji je podnio tužbu te na Vrhovnom sudu ishodovao upis zemljišta u vlasništvo Grada Zenica.

Kazao je kako mu nije jasno da neko, nakon što je bolnica na istom mjestu od 1957. godine te nakon što toliko godina ima status kantonalne bolnice, traži zemljište u svoje vlasništvo pa se pitao i koje su namjere grada Zenice.

Najavio je da će Grad Zenica uskoro dobiti ponudu da se očituje šta želi s KBZ-om, nakon čega će donijeti odluku da li će ZDK i dalje ulagati u tu ustanovu ili će graditi potpuno novu bolnicu.

Premijer Pivić je najavio je skoro donošenje kantonalnog zakona o porijeklu imovine ZDK i zakona o borbi protiv korupcije. Istakao je da će se Zakon o porijeklu imovine izabranih dužnosnika, koji još nije usvojen na višim nivoima, odnositi i na izabrane dužnosnike na lokalnom nivou u ZDK.

- I da svi opravdamo svoju imovinu, da opravdamo imovinu, koji je bilans imovine i kako smo stekli imovinu. To je borba protiv korupcije i to ćemo veoma brzo raditi - najavio je premijer Pivić, istakavši da će svrha tog zakona biti da se utvrdi način na koji su se neki dobro obogatili.

Naglasio je da će u ovim procesima koristiti bogato iskustvo iz rada u Moneywalu i FATF-u, gdje je predvodio bh. tim koji je delistirao BiH sa "sive liste" i spriječio stavljanje naše zemlje na "crnu listu".

- Formirali smo Ured za borbu protiv korupcije, kao samostalan organ, koji je fokusiran i na uspostavljanje registara imenovanih lica i zaposlenih u organima ZDK-a. U toku je unošenje podataka u registre koji bi uskoro trebali biti javno dostupni. Ovo su alati koji će pomoći da se smanje rizici od koruptivnih djelovanja, a cilj ovakvog djelovanja Vlade je da se vrati povjerenje građana u institucije - rekao je premijer Pivić.

Premijer je u svom izlaganju istakao da je Vlada na vrijeme usvojila sve važne finansijske dokumente, odnosno Budžet ZDK, koji je rekordan i iznosi 595 miliona KM, kao i finansijske planove Zavoda zdravstvenog osiguranja i Službe za zapošljavanje ZDK.

- Prva smo vlada koja je koristila mogućnost isplate novčane naknade za sve zaposlenike, koju smo isplatili u iznosu 350 KM za 8.314 zaposlenika. Istu pomoć je dobio i 281 zaposlenik Centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama te Penzionerskog doma sa stacionarom ZDK - rekao je premijer, naglašavajući da ova naknada nije vezana za Uredbu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je omogućena isplata dvije prosječne plaće do polovine 2024. godine, a bez plaćanja doprinosa na te iznose.

Vlada je okončala i pregovore sa socijalnim partnerima te uvećala plaće zaposlenim na Univerzitetu u Zenici linearno za 250 KM svim uposlenim.

- Dogovoreno je povećanje plaće zaposlenim u osnovnom i srednjem obrazovanju za 15 posto pa, trenutno, zaposleni u osnovnom i srednjem obrazovanju imaju najveće plaće u ovom sektoru u BiH. Osnovna plaća nastavnika sa VSS od 1. januara iznosi 1.535 KM. Dogovoreno je povećanje osnovice za plaće sa 397,5 na 415 KM za policijske službenike te državne službenike i namještenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova ZDK, organima uprave i pravosuđu. To je trenutno najveća osnovica od svih kantona u FBiH - naglasio je Pivić, potencirajući da Vlada vodi kvalitetan dijalog sa socijalnim partnerima te se zahvalio predstavnicima sindikata na njihovom pristupu pregovorima.

Istakao je da je ponosan na privredu ZDK, za koju je podvukao da je "kičma privredng razvoja FBiH i države BiH" te da su je privredu osigurano 14,5 posto više poticajnih sredstava nego 2023. godine. ZDK, dodao je, razvija i poslovne zone, kojih je u 12 gradova i općina kantona 22.

Uvećana su i sredstva za poticaje poljoprivredi, sa prošlogodišnjih 5.250.000 KM na 6.000.000 KM, a za 25 posto uvećana su sredstva i za podršku sportu. Značajna je i podrška borcima i članovima njihovih porodica, a uvećan je iznos egszistencijalne naknade za ratne veterane sa 5 na 6 KM po mjesecu staža u oružanim snagama.

Premijer Pivić je istakao da Vlada izvršava svoje obaveze po osnovu pravosnažnih sudskih rješenja te da je do sada izmireno ukupno 56 miliona KM. Prošlog mjeseca je izmireno 1,7 miliona, a do kraja 2024. bit će izmireno planiranih dodatnih 14,5 miliona KM.

Naglasio je da Vlada planira raspisati javni poziv za prikupljanje ponuda za isplatu sudski presuđenih potraživanja prema zaposlenim na budžetu ZDK, kako bi što prije izmirili sve obaveze koje opterećuju ZDK.

Najavio je da će Vlada nastaviti ulaganja u školsku i putnu infrastrukturu, a gradit će se i drugi dio Glavne gradske magistrale u Zenici. Pored toga, planirana je rekonstrukcija Zatvorenog bazena Industrijske škole u Zenici, sanacija puteva prema turističkim odredištima, projekat unapređenja sigurnosti pješaka u saobraćaju te uklanjanje arhitektonskih barijera s ciljem poboljšanja mobilnosti invalidnih osoba.

Predsjedavajući Skupštine ZDK Ćazim Huskić je najavio da će i narednom periodu nastojati biti podrška Vladi ZDK, kao što su to bili i u proteklom periodu.

Press služba ZDK

  • Galerija slika:

AMBASADOR UJEDINJENOG KRALJEVSTVA POSJETIO VLADU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA: PUNA PODRŠKA INVESTICIJI ADRIATIC METALS U VAREŠU

Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini Julian Reilly boravio je u službenoj posjeti Zeničko-dobojskom kantonu gdje se sastao s premijerom Nezirom Pivićem i ministrima u Vladi te predsjedavajućim Skupštine Ćazimom Huskićem.

Ambasador Reilly je istakao da Ujedinjeno Kraljevstvo pruža punu podršku sigurnosti, stabilnosti i integritetu Bosne i Hercegovine te da će nastaviti djelovati u tom pravcu.

Posebno je naglasio važnost Zeničko-dobojskog kantona gdje je u toku realizacija nekoliko investicija iz Ujedinjenog Kraljevstva, od kojih je najveća ulaganje Adriatic Metalsa u oživljavanje rudarenja u Varešu, koje će zasigurno pozitivno utjecati na privlačenje novih investicija u BiH.

Pocrtao je da je veoma važno da BiH ostane stabilna i uspješna te posvećena globalnim integracijama, naglasivši da posvećenost vlada djelima koja vraćaju nadu građanima i ekonomsku sigurnost imaju punu podršku Ujedinjenog Kraljevstva.

Premijer Pivić je upoznao ambasadora sa stanjem u Zeničko-dobojskom kantonu kao i ključnim aktivnostima i planovima Vlade, koja ove sedmice puni prvih 100 dana rada. Naglasio je da su sigurnost, stabilnost i razvoj ključni prioriteti, te da je Vlada u prvih 100 dana rada stvorila uslove za nesmetanu realizaciju planiranih projekata i mjera u 2024. godini.

Istakao je da je privreda u posebnom fokusu Vlade, jer želi nastaviti jačati konkurentnost domaćih kompanija istovremeno stvarajući uslove za privlačenje novih ulaganja iz cijelog svijeta.

Naglasio je da Vlada ZDK-a pruža maksimalnu podršku rudniku „Adriatic Metals“ u Varešu, koji će zvanično biti pokrenut 05. marta, jer ova najveća poslijeratna investicija u BiH donosi korist, prije svega općini Vareš, ali i cjelokupnoj ekonomiji ZDK-a, FBiH i države BiH, a ujedno ovaj kanton vraća u fokus velikih zapadnih investitora, što će vrlo brzo promijeniti ekonomske prilike i značajno poboljšati našu vanjsko-trgovinsku bilansu.

Naveo je da je "Adriatic Metals" do sada uložio ogromna sredstva u studije, analize, ali i tehnologije koje imaju za cilj nulti uticaj na okoliš i u tome je lider u Bosni i Hercegovini te dobar primjer drugim kompanijama. Sve su to, naglasio je, registrirale nadležne institucije ove države i izdale sve potrebne dozvole za rad, pogotovo one koje se tiču zaštite okoliša, a sve dok je tako ova kompanija će u Vladi Zeničko-dobojskog kantona imati partnera i podršku.

Rekao je da je u fokusu Vlade borba protiv korupcije te da se kroz sveobuhvatni pristup borbi protiv korupcije vrati povjerenje građana u institucije te osigura potpuna transparentnost procesa koji se odvijaju u ovom kantonu.

Među ključnim prioritetima Vlade je i jačanje zdravstvenog sektora, a prije svega Kantonalne bolnice Zenica, kao najjvažnije javne zdravstvene ustanove u ovom kantonu, ali da su zbog vlasničke tužbe Grada Zenice zaustavljeni razvojni projekti u ovoj ustanovi, prije svega, Projekat poboljšanja energetske efikasnosti i Interventna kardiologija. Najavio je da će Vlada uskoro objelodaniti viziju i nove planove za razvoj Kantonalne bolnice Zenica.

Premijer se zahvalio Vladi Ujedinjenog Kraljevstva na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini, istakavši da želi da Ujedinjeno Kraljevstvo ostane najbolji partner i prijatelj te da zajedno nastavimo raditi na projektima značajnim za budućnost Bosne i Hercegovine.

Press služba ZDK

UPOZORENJE GRAĐANSTVU: NIJE DOZVOLJENO LOŽENJE OTVORENE VATRE U ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Kantonalna uprava za šumarstvo upozoravaju stanovništvo da nije dozvoljeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od šume.

Apelujemo na sve građane da poštuju zakonske odredbe - ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu, jer samo jedan trenutak nepažnje može imati nesagledive posljedice.

Podsjećamo da nepromišljenim ponašanjem mogu ugroziti sopstvenu i bezbjednost drugih ljudi i imovine. U šumskom požaru ne strada samo vegetacija, nego i životinjski svijet, a trajno se narušava i kvalitet zemljišta. Stoga očekujemo pomoć ostalih institucija, lovačkih udruženja, ekoloških pokreta, nevladinih organizacija i pojedinaca da podrže ovaj apel.

Pravovremena reakcija u početnoj fazi požara je veoma važna za efikasno suzbijanje i gašenje požara, te se mole građane da ukoliko uoče šumski požar odmah reaguju i informišu: Profesionalnu vatrogasnu jedinicu, Šumsko privredno društvo ili Kantonalnu upravu za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona.

U cilju sprečavanja nastajanja i širenja požara, uposlenici Kantonalne uprave za šumarstvo će u narednom periodu pojačati aktivnosti na kontroli ovih radnji.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – Kantonalna uprava za šumarstvo

Image
Kontakt forma