Predstavljen Okvirni program zbrinjavanja tehnološkog viška u školama

Zenica, 13. 06. 2011. – Danas je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održana press konferencija na kojoj je ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bernadeta Galijašević zajedno sa predstavnicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Zeničko-dobojskog kantona predstavila Okvirni program zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška zaposlenika u osnovnim i srednjim školama ZDK.

Ministrica Galijašević na press konferenciji istakla je da je riječ o usavršenom dokumentu koji sadržava poboljšanja u zakonitom zbrinjavanju utvrđenog tehnološkog viška u našim školama. Programom su utvrđeni razlozi prestanka potrebe za radom određenog broja zaposlenika, zatim Kriteriji na osnovu kojih se iskazuje prestanak potrebe za radom kao i kriteriji koji će utvrditi koji zaposlenik ima prednost nad drugim zaposlenikom u slučaju nedostatka norme časova, te redoslijed na listi zaposlenika. Ovaj redoslijed utvrđuje se na osnovu: stručne spreme, dužine radnog staža i ocjene o radu kao korektivnog faktora.

Selvedin Šatorović, predsjednik Kantonalnog odbora sindikata osnovnog obrazovanja ZDK istakao je da su sva ova rješenja u Programu urađena u koordinaciji sa sindikalnim organizacijama tako da je procedura na osnovu koje se stiče status tehnološkog viška jasno precizirana.

Dževad Hadžić, predsjednik Kantonalnog odbora sindikata srednjeg obrazovanja ZDK rekao je da su predsjednici sindikalnih organizacija sa područja našeg kantona potpisali ovaj Okvirni program 03. juna ove godine sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona. Iako tehnološkog viška zasada u srednjim školama nema, ovaj Program bit će  dobra osnova za pravilno postupanje sa eventualnim tehnološkim viškom u budućnosti.

Na kraju, rečeno je i to da će resorno kantonalno ministarstvo sada imati sačinjenu preciznu bazu podataka o svim uposlenicima kojih je oko 3.600 u osnovnim i oko 1.600 u srednjim školama te da do 30. juna direktori svih škola moraju dostaviti Ministarstvu spisak uposlenih koji predstavljaju tehnološki višak. U biti, zasada se radi o 30.-tak radnih mjesta nastavnika razredne nastave, i oko 300 uposlenih koji nemaju punu normu, po procjeni sindikata i Ministarstva. No, nastojat će se preraspodjelama u okviru iste škole da nijedan uposlenik ne ostane bez posla zbog drastično smanjenog broja djece koja se upisuju u prvi razred osnovnih škola na području Kantona.

 

Press služba ZDK

Prezentacija Okvirnog programa zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama

Obavještavamo javnost da će se u ponedjeljak, 13. 06. 2011. godine, s početkom u 10,30 sati održati press konferencija na kojoj će ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bernadeta Galijašević i predstavnici kantonalnih organizacija sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja zajednički prezentirati javnosti „Okvirni program zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona.“

Press konferencija održat će se u sali 301 (zgrada Vlade ZDK, Aneks, III sprat).

 

Press služba ZDK

Vlada usvojila set odluka iz resora Ministarstva za boračka pitanja

Zenica, 10. 06. 2011.  - Na 17. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojena je, između ostalog, i Informacija o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2010/2011. godini koju je pripremilo Ministarstvo za boračka pitanja. Prema podacima iz ove Informacije, na konkurs se prijavilo 2336 studenata branilaca i članova njihovih porodica. Nakon provedene procedure potpisani su ugovori o dodjeli stipendija za 1228 studenata, od čega 1150 za studente prvog cuklusa studija i 78  za studente drugog ciklusa.

Prva i druga od osam predviđenih rata isplaćene su 13. maja, a 09.  juna (jučer) isplaćene su treća i četvrta rata. Ukupna sredstva koja je Vlada izdvojila za ove namjene iznose 1.310.000 KM.

Na istoj sjednici usvojeni su i zaključci o finansijskoj podršci održavanju manifestacije „Majski zov slobode“ i Programu rekreativnog druženja ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona te zaključci o odobravanju sredstava u iznosu od 68.000 KM za tri porodice šehida-poginulih boraca u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja.

 

Press služba ZDK

Održana press konferencija povodom sto dana rada kantonalne Vlade

Zenica, 09. 06. 2011. – Danas je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održana press konferencija na kojoj su premijer Fikret Plevljak i članovi Vlade govorili o onom što je urađeno u prvih stotinu dana rada novog saziva Vlade Zeničko-dobojskog kantona. U kratkom uvodnom izlaganju premijer Plevljak je kazao da se ova Vlada na samom početku susrela sa izazovima i situacijama koje je trebalo urgentno rješavati, poput zahtjeva policijskih službenika te  radnika pojedinih preduzeća s područja Kantona. Uprkos tome, Vlada Kantona uspjela je riješiti dobar dio  problema koji su  čekali na rješavanje. Bitno je istaći, kazao je premijer Plevljak da je Vlada u prvih stotinu dana radila kompaktno i temeljito, uvažavajući  interese svih građana Kantona.

Novinari su bili zainteresirani da čuju odgovore na pitanja aktuelna ovih dana u javnosti, a odnose se na postojeću situaciju u zavidovićkoj „Krivaji“, na Zakon o plaćama policijskih službenika, izdavanje koncesija, poboljšanje zdravstvenih usluga,  te drugih pitanja od važnosti za funkcioniranje života na području Zeničko-dobojskog kantona. Premijer i resorni ministri dali su odgovore na sva pomenuta pitanja ističući pri tom da je ovo prvih sto dana rada Vlade te da su ministri i premijer nastojali maksimalno brzo raditi na rješavanju svih pomenutih pojava, a da intenzivan rad na poboljšanju kako zakonske regulative tako i rješavanju drugih izazova, počev od oblasti privrede do zdravstva predstoji u narednom periodu.

 

Press služba ZDK

  • Galerija:

Komandant EUFOR-a za BiH posjetio Zeničko-dobojski kanton

Zenica, 09. 06. 2011. - Danas je u prvoj, protokolarnoj posjeti Zeničko-dobojskom kantonu boravio general major, Bernhard Bayer, komandant EUFOR-a za Bosnu i Hercegovinu. Komandanta EUFOR-a primio je Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona. Tokom sastanka razgovaralo se o značaju uloge koju snage EUFOR-a imaju u Bosni i Hercegovini te o važnosti očuvanja mira i stabilnosti ne samo u našoj državi već i u širem regionu.

Premijer Plevljak istakao je opredjeljenost Vlade Zeničko-dobojskog kantona da aktivno doprinese očuvanju stabilnosti  prvenstveno jačajući ekonomske i privredne segmente života na ovom području i radeći na povećanju standarda svih građana Kantona. Isto tako,  Vlada ovog kantona aktivno će surađivati sa svim organizacijama i institucijama međunarodne zajednice u BiH, rekao je premijer Plevljak.

Komandant Bayer zahvalio je na prijemu rekavši kako je njegova posjeta rezultat želje komande EUFOR-a da ostvari blisku saradnju ne samo sa najvišim državnim organima vlasti, već i sa vladama na nivou entiteta i kantona u Bosni i Hercegovini. Zahvalio je na kooperativnosti i spremnosti Vlade Zeničko-dobojskog kantona da surađuje sa međunarodnim institucijama kao i pripadnicima snaga EUFOR-a na svom području.

 

Press služba ZDK

  • Galerija:

Premijer Plevljak primio skijaša Igora Lajkerta

Zenica, 07. 06. 2011. – Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona primio je Igora Lajkerta, bh reprezentativca u alpskom skijanju i trenutno našeg najperspektivnijeg skijaša kome predviđaju sjajnu budućnost. S obzirom da je 19.-godišnji Lajkert Zeničanin, koji se trenutno školuje i živi u Norveškoj, boravak u rodnom gradu iskoristio je i za dogovore oko podrške koju bi mogao dobiti za predstojeća svjetska natjecanja.

Premijer Plevljak kazao je tokom susreta sa Lajkertom da  njegovi uspjesi i postignuti rezultati, posebno  onaj u Garmisch-Partenkirchenu, krajem februara ove godine, kada je u superveleslalomu osvojio 23. mjesto na Svjetskom prvenstvu, nisu ostali nezapaženi.  Premijer je čestitao mladom reprezentativcu i istakao kako Vlada Zeničko-dobojskog kantona svojim programima mjera i aktivnostima putem resornog ministarstva prati perspektivne mlade sportiste i nastoji im u okviru svojih skromnih mogućnosti dati podršku. Na kraju, premijer Plevljak iskazao je svoje uvjerenje da će Lajkert postići i puno veće i bolje rezultate, jer je tek na početku sportske karijere i poželio mu mnogo uspjeha u narednim takmičenjima u kojima će na najbolji način reprezentovati našu državu,  Bosnu i Hercegovinu.

 

Press služba ZDK

Prezentirani rezultati poticaja Ministarstva privrede od 2005. do 2010. godine

Zenica, 31. 05. 2011- Danas je u velikoj sali zgrade Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana prezentacija rezultata poticaja Ministarstva privrede u periodu od 2005. do 2010. godine. Tom prilikom prisutnim gostima iz privrednog i političkog života obratili su se bivši i sadašnji ministar privrede, Fahrudin Omerhodžić i Jusuf Duraković koji su prezentirali sve ono što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona putem Ministarstva privrede uradila na konkretnim podsticajima većem privrednom zamahu i povećanju obima proizvodnje na području Kantona. To se činilo kroz davanje subvencija na administrativne troškove prilikom izgradnje proizvodnih objekata, regresiranje kamata na investicijske kredite, bespovratna sredstva za uvođenje ISO standarda, osnivanje poslovnih zona, te podsticaji u razvoju obrta i hotelijerstva. Od 2005. do kraja 2010. godine ovim putem plasirano je preko sedam miliona KM, čime su stvoreni uslovi za otvaranje više stotina novih radnih mjesta i upošljavanje mladih stručnih kadrova. O uticaju na postojeću sliku privrede koji su ostvarili ovi podsticaji privrednicima, govorili su i Šefkija Botonjić, predsjednik Privredne komore ZDK, Amela Malićbegović, direktorica REZ agencije, te pojedini načelnici općina sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

U ime privrednika Vladi Zeničko-dobojskog kantona zahvalili su u prvom redu direktori preduzeća Alma Ras Olovo, Kemal Memagić i Zubčanik Tešanj, Mirso Hajrić, a potom i predstavnici drugih uspješnih firmi sa područja našeg kantona poput Man Hummela Tešanj, ITC-a Zenica, Udruženja privrednika Jelah i brojni drugi.

O daljnjim opredjeljeniima Vlade Zeničko-dobojskog kantona kad su u pitanju finansijski podsticaji malim i srednjim preduzećima, govorio je Fikret Plevljak, premijer, istakavši da bez novog zapošljavanja i stvaranja ambijenta za dinamičan razvoj svih privrednih i prirodnih potencijala Kantona, nema ni daljnjeg napredovanja ni boljitka za sve građane koji na ovom području žive. Stoga će Vlada Kantona u narednom periodu učiniti maksimum napora da sve svoje raspoložive snage, ali i sredstva usmjeri ka razvoju poduzetništva na svim nivoima i u svim oblicima. Jedino tako moguće je u doglednom vremenu građanima ovog kantona obezbijediti bolje uslove življenja i privređivanja i veći životni standard.

 

Press služba ZDK

  • Galerija:

Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 15. sjednice

Zenica, 02. 06. 2011. – Vlada Zeničko-dobojskog kantona održala je jučer 15. sjednicu koja će zbog važnosti pitanja stavljenih na dnevni red biti nastavljena i sutra, (petak, 03. 06.) Naime, jučer su razmatrani nacrti dva zakona – o plaćama i naknadama zaposlenih u organima vlasti i o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona. Nakon rasprave, odlučeno je da se u pogledu Nacrta zakona o plaćama zaposlenih u organima vlasti sačeka okončanje procedure donošenja izmjena istovjetnog zakona koja je u toku na federalnom nivou. Kad je u pitanju Nacrt zakona o policijskim službenicima, odlučeno je da se on uputi u daljnju skupštinsku proceduru.

Pored ovog, jučer su razmatrani i prihvaćeni izvještaji o radu četiri zdravstvene ustanove sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Poslovanje u 2010. godini Kantonalne bolnice Zenica,  Kantonalnog zavoda za medicinu rada, Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo i Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti karakterisali su otežani uslovi rada usljed nepovoljnog ekonomskog i socijalnog okruženja. Konstatovano je da bi menadžmenti ovih zdravstvenih ustanova morali povesti više računa o racionalnom trošenju sredstava i bržem prilagođavanju nastalim promjenama te ostvariti uštede u svim oblastima rada. Diskutovalo se i o projektima Kantonalne bolnice Zenica koja realizira projekte radioterapije i izgradnje novog operacionog i energetskog bloka za koje je predviđeno da se dijelom finansiraju i iz sredstava austrijskog kredita. Vlada Kantona, zaključeno je, podržat će sve projekte koji su u interesu građana, ali je potrebno da kod ovako velikih projekata Vlada bude maksimalno upoznata sa svakim detaljem pripreme projekta do potpisivanja ugovora o realizaciji. To posebno važi kad je riječ o kreditnim sredstvima,  pri kojima se Vlada Kantona treba redovno konsultirati i izvještavati o svim fazama njihove realizacije, a da se pri tom u svakoj fazi projekta ostvaruje princip transparentnosti.

Na ovoj sjednici prihvaćena je Informacija o stanju privrede na području ZDK. S obzirom na poznate uslove u kojima su poslovali svi privredni subjekti u prošloj godini, ocijenjeno je da privreda na području Zeničko-dobojskog kantona, iako opterećena brojnim teškoćama, ipak bilježi stalni porast proizvodnje ali i vanjskotrgovinske razmjene.

Vlada Kantona razmatrala je jučer i dva dokumenta koji se odnose na koncesije – Informaciju o koncesijama Ministarstva privrede i Informaciju u koncesijama na vode Mininistarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Kad su u pitanju koncesioni ugovori, konstatovano je da, i pored povoljnih uslova koje Vlada daje, koncesionari ne izvršavaju redovno svoje finansijske obaveze te je stoga odlučeno da se u narednom periodu sačini sveobuhvatna analiza dosad potpisanih ugovora i načina njihove realizacije. Od ove analize ovisit će i stav Vlade prema dosad potpisanim ugovorima kao i o svim narednim, naročito kad su u pitanju koncesije na vode.

Na jučerašnjoj sjednici Ministarstvo za pravosuđe i upravu  predočilo je Informaciju o nevladinom sektoru te Informaciju o dosad izvršenoj realizaciji Odluke o integraciji općine Žepče u ustavna rješenja Zeničko-dobojskog kantona i Ustav FBiH. Na kraju, prihvaćen je i Izvještaj o radu Kantonalne direkcije robnih rezervi za 2010. godinu kao i Informacija o stanju voznog parka Zeničko-dobojskog kantona.

Press služba ZDK

Prijem za Kemala Baysaka počasnog konzula BiH u Turskoj

Zenica, 01. 06. 2011. – U okviru posjete Bosni i Hercegovini, jučer je premijer Zeničko-dobojskog kantona, Fikret Plevljak organizirao prijem za Kemala Baysaka, počasnog konzula BiH u Republici Turskoj, osnivača Federacije udruženja kulture BiH i Turske, predsjednika Upravnog odbora turske kompanije TERBAY Izmir i bivšeg gradonačelnika Općine Karsiyaka.

Tokom prijema  razgovarano je o unapređenju saradnje Zeničko-dobojskog kantona i regija u Turskoj, uspostavljanju čvršćih poslovnih odnosa između kompanija koje se bave sličnim djelatnostima te o zajedničkom nastupu naših i turskih firmi na evropskim i svjetskim sajmovima privrede. Prilika za to ukazat će se već u septembru ove godine kada u Zenicu i Zeničko-dobojski kanton dolazi veća grupa turskih privrednika s ciljem uspostavljanja poslovnih odnosa sa preduzećima sa područja našeg Kantona.

Počasni konzul Baysak ponudio je ponovno svoju pomoć u razvijanju šire kulturne povezanosti između dvije zemlje. Premijer Plevljak zahvalio je visokom gostu na svemu što je dosad uradio za promoviranje naše zemlje i njenih poslovnih interesa u Turskoj i izrazio nadu da će čvršća saradnja u narednom periodu između kompanija iz BiH i Turske na najbolji mogući način potvrditi dugotrajno prijateljstvo dva naroda.

 

Press služba ZDK

  • Galerija:

Premijer Plevljak sastao se sa federalnim i državnim poslanicima iz ZDK

Jučer je premijer Zeničko-dobojskog kantona održao sastanak sa zastupnicima  Predstavničkog doma Parlamenta BiH i zastupnicima Predstavničkog doma Parlamenta F BiH koji su izabrani sa područja našeg Kantona.  Ovom, prvom radno konsultativnom sastanku odazvala se većina zastupnika izabranih u zakonodavnu vlast iz Zeničko-dobojskog kantona. Tema sastanka bila  je saradnja izabranih zastupnika i poslanika sa institucijama Zeničko – dobojskog kantona kako bi se stvorile zajedničke  pretpostavke za bolje zastupanje interesa Zeničko – dobojskog kantona i općina koje ga čine, na višim nivoima zakonodavne vlasti.

Poseban akcent stavljen je na zakone koji se donose na federalnom i državnom nivou, a koji imaju značajan uticaj na funkcioniranje i djelokrug rada kantona. To se posebno odnosi na one zakone koji bitno utiču na ostvarivanje osnovnih funkcija Kantona.  U tom smislu, na pomenutom sastanku razgovarano je o zakonima koji je lani donijela Vlada Federacije BiH, a odnose se na plaće policije i drugih budžetskih korisnika (pravosuđa, obrazovanja i administracije) u kantonima i njihovom uticaju na budžet kantona.

S druge strane, razgovaralo se i o zakonskim rješenjima po osnovu kojih se puni budžet kantona, poput zakona koji regulišu oblast koncesija te pripadnosti javnih prihoda, gdje je potrebno tražiti kvalitetnija rješenja, jer postojeća imaju nedostatke koji doprinose odlivu sredstava iz budžeta Kantona. Parlamentarci i članovi Vlade Zeničko-dobojskog kantona složili su se da u narednom periodu treba pojačati aktivnosti na praćenju donošenja i svih drugih zakonskih akata koji imaju uticaj na budžet Zeničko-dobojskog kantona i na ostvarivanje osnovnih funkcija Kantona.

Zajednički je stav da ona zakonska rješenja koja bitno utiču na funkcionisanje kantonalnih vlasti moraju biti u središtu aktivnosti federalnih i državnih poslanika koji dolaze sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Stoga će sastanci između predstavnika izvršne vlasti Kantona i zastupnika na višim nivoima vlasti postati redovni kako bi se zajednički dogovorile aktivnosti i uskladile sa interesima građana ovog kantona koji su i birali ove predstavnike u izvršnu i zakonodavnu vlast na svim nivoima.

 

Press služba ZDK

  • Galerija:

Koncesioni ugovor preduzeću „Trgošped“ Kakanj

26.05.2011. godine je u Ministarstvu za privredu Zeničko-dobojskog kantona potpisan koncesioni ugovor na istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa krečnjaka sa privrednim subjektom „Trgošped“ d.o.o. Kakanj.

Ovo preduzeće dobilo je dozvolu da na lokalitetu Borovačka stijena, Općina Kakanj vrši eksploataciju krečnjaka , a koncesija je dodijeljena na 25 godina, s tim da se može produžiti nakon isteka roka, još 12 i po godina. Koncesioni ugovor ispred Ministarstva privrede potpisao je ministar Jusuf Duraković, a za preduzeće „Trgošped“, vlasnik Iso Zaimović. Procjenjuje se da će potpisivanjem ovog ugovora i pokretanjem poslova na eksploataciji pomenutog mineralnog resursa biti omogućeno upošljavanje 15 radnika.

 

Press služba ZDK

  • Galerija:

Prezentacija ulaganja nepovratnih sredstava Vlade Zeničko-dobojskog kantona u održivi razvoj malih i srednjih preduzeća

Obavještavamo javnost da će se u ponedjeljak, 30. 05. 2011. godine, u 10 sati, (sala 301, Aneks zgrade Vlade ZDK) održati prezentacija ulaganja nepovratnih sredstava Vlade Zeničko-dobojskog kantona u održivi razvoj malih i srednjih preduzeća.

Tom prilikom bit će prezentirani rezultati poticaja Ministarstva za privredu od 2005. do 2010. godine i Program utroška sredstava u 2011. godini.

Pozivamo novinare da proprate ovaj događaj.

Press služba ZDK

Potpisan Protokol o vodnim naknadama

23.05.2011. godine je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Samir Selimović sa načelnicima svih 12 općina Zeničko-dobojskog kantona potpisao Protokol o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2011. godinu. Naime, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na sjednici održanoj 19.05.2011. godine odobrila Program utroška sredstava vodnih naknada za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 4,5 miliona KM, uključujući i nerealizovane projekte iz prethodne godine.

Projekti planirani ovim Programom prethodno su usaglašeni sa načelnicima općina, a jučerašnjim potpisivanjem Protokola, općine su se obavezale da pripreme projekte za realizaciju i da u saradnji sa Ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu provedu potrebne zakonske procedure javnih nabavki. Tokom potpisivanja Protokola, ministar Selimović posebno je naglasio potrebu da se sa ovim aktivnostima započne odmah, kako bi se ugovori o realizaciji planiranih projekata potpisali prije kraja građevinske sezone.

 

Press služba ZDK

Posjeta Vlade Kantona Općini Visoko

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na čelu sa premijerom Fikretom Plevljakom posjetila je 18. maja ove godine Općinu Visoko u sklopu obilaska općina Kantona i upoznavanja sa situacijom na terenu. Tom prilikom održan je zajednički sastanak članova Vlade sa predstavnicima općinske vlasti. Na ovom sastanku raspravljalo se o brojnim temama, a Munib Alibegović, načelnik Općine upoznao je članove Vlade sa strukturom privrede i stanjem  prirodnih potencijala, te sa aktuelnom problematikom u više oblasti, počev od infrastrukture, preko zdravstvene zaštite do obrazovanja i turizma.

U sklopu posjete Općini Visoko, Vlada Kantona obišla je historijski lokalitet Mile gdje je o značaju ovog, ali i drugih arheoloških nalazišta na ovom području govorio Senad Hodović, direktor Zavičajnog muzeja Visoko. Nakon toga, upriličena je i posjeta Osnovnoj školi „Kulin ban” koja ovih dana slavi 130 godina postojanja.

Na kraju, članovi Vlade obišli su lokalitet „bosanske doline piramida” gdje im je o najnovijim dostignućima i daljnjem projektu iskopavanja govorio Semir Osmanagić, istraživač i predsjednik Fondacije „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”.

 

Press služba ZDK

  • Galerija:

Poboljšati uslove rada pravosudnih institucija

Na jučer održanoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, razmatrala je poboljšanje uslova rada pravosudnih institucija na području Kantona pa je donesena odluka da se za otkup zemljišta za dogradnju zgrade Općinskog suda u Zenici, te  nove zgrade Kantonalnog tužilaštva i Kantonalnog suda odobri 100.000 KM, dok je za rekonstrukciju i investiciono održavanje zgrade Općinskog suda Zenica odobreno 200.000 KM. Za proširenje prostora Općinskog suda u Visokom također je izdvojeno 200.000 KM, a za nabavku opreme i zamjenu dotrajalih sredstava za sve institucije pravosuđa 150.000 KM. Od važnijih odluka bitno je napomenuti da je za rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva u ovoj godini odobreno 3,6 miliona KM te je data saglasnost na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta u 2011. godini Kantonalne direkcije za ceste. Iz resora Ministarstva privrede prihvaćen je Protokol o količinama i koncesionoj naknadi jalovine na kamenolomu „Borovačka stijena“ Općina Kakanj.

Iz resora Ministarstva zdravstva, Vlada Kantona dala je saglasnost za nabavku opreme Kantonalnom zavodu za medicinu rada u iznosu od 24.313 KM  te donijela Odluku o formiranju radne grupe za pripremu tematske sjednice Vlade o stanju u zdravstvu na području Kantona. Ovu radnu grupu,  na čijem je čelu dr. Harun Drljević,  čine ljekari iz javnih i privatnih zdravstvenih ustanova kao i predstavnici Vlade Kantona.

Za provođenje projekta „Obnova stambenih objekata u funkciji povratka odobreno je 565.000 KM koje će se utrošiti na stambeno zbrinjavanje 228 porodica interno raseljenih unutar Kantona, a kojima je priznato pravo na privremeni smještaj. Iz resora Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta raspravljano je o učeničkom prijevozu, i zaključeno da je potrebno pokrenuti proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača za usluge prijevoza učenika osnovnih škola u svim općinama Kantona u narednoj školskoj godini.

Vlada Kantona je, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, odobrila 52.000 KM za predstojeće ljetovanje djece ratnih vojnih invalida, šehida, poginulih, umrlih i nestalih boraca te djece demobilisanih branilaca. Na kraju, za potrebe opremanja civilne zaštite odobrena je kupovina četiri interventna vatrogasna vozila sa pripadajućom opremom te jednog kombi vozila za prijevoz ljudi i opreme.

(Press služba ZDK )

Image
Kontakt forma