Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 43. sjednice

Na jučer održanoj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog prihvatila je četiri informacije koje su pripremila resorna ministarstva: o stanju poljoprivrede, poduzetim mjerama na pošumljavanju područja kojim upravlja ŠPD ZDK, zatim o raseljenim licima i povratnicima te o stanju medija na području Kantona. Na ovoj sjednici data je i saglasnost na Finansijski plan Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu.

Pored toga, Vlada je pokrenula Inicijativu za hitno djelovanje Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora putem Ureda za sukcesiju imovine SFRJ zbog nepoštovanja Sporazuma o pitanjima sukcesije od strane sudova u državama bivše SFRJ. Od Vijeća ministara BiH traži se da nenaplaćena finansijska potraživanja iz ovakvih slučajeva traži kroz Sporazum o pitanjima sukcesije, kako bi se imovina i objekti pripojili matičnim preduzećima koja su već odavno u procesu privatizacije ili su privatizirana.

Vlada je odobrila zeničkoj Agenciji za ekonomski razvoj „Zeda“ 40.000 KM za nabavku laboratorijske opreme za Tehnološki park, a iz sredstava koncesija odobreno je 15.000 KM za sanaciju puta u Donjem Kaknju, koji je oštećen zbog transporta krečnjaka iz kamenoloma za koncesionara Tvornicu cementa Kakanj. Uz to, za šest privrednih subjekata odobrena su sredstva na ime uvođenja međunarodnih standarda upravljanja kvalitetom u ukupnom iznosu 41.000 KM. Na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađene proizvodne objekate za četiri privredna subjekata i dva obrtnika u ukupnom iznosu odobreno je 94.438 KM. Vlada je dala i saglasnost IK Banci za odobrenje kredita privrednom društvu Dust company iz Zenice iz sredstava Kreditno-garancijskog fonda Vlade ZDK.

Vlada kantona je donijela odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za kupovinu privatnih šuma i šumskog zemljišta. Na ovoj sjednici odobreni su i poticaji u oblasti poljoprivrede i stočarstva, pa je tako visočkom Brovisu odobreno 50.000 KM za otkup brojlera, a 255 uzgajivača steonih junica dobilo je ukupno 105.000 KM na ime poticaja. Dvojici proizvođača borovnice odobreno je 2.987 KM, dok je za sedam firmi - otkupljivača svježeg voća i povrća odobreno ukupno 41.592 KM.

Iz domena socijalne politike, na ovoj sjednici imenovana je Radna grupa za izradu Akcionog plana provedbe politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja koji se inače radi na nivou Federacije BiH.

Na svojoj 43. sjednici Vlada Kantona usvojila je i Izvještaj o realizaciji Programa interventne sistematske deratizacije u ovoj godini, te odobrila sredstva za nabavku vakcina protiv gripe u iznosu od 50.086 KM. Organizacijama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca odobreno je 7.500 KM za provedene akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Vlada je dala i saglasnost na Sporazum o saradnji potpisan 21.11. ove godine između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Regionalne razvojne agencije REZ Zenica, potpisan u svrhu zajedničkog učešća u apliciranju za međunarodne projekte.

 

Press služba ZDK

ČESTITKA ZA 21. DECEMBAR–DAN RUDARA

Povodom 21. decembra–Dana rudara koristim priliku da, u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona i u svoje lično ime, uputim najsrdačnije čestitke svim komoratima Kaknja, Breze i Zenice i izrazim svoje duboko poštovanje za teški posao koji obavljate. Prepoznatljivost Zeničko–dobojskog kantona jesu njegovi rudnici, čija su najveća i najznačajnija vrijednost časni i čestiti ljudi - rudari.

Vi komorati ste časni radnici, svjesni opasnosti i rizika koje svakodnevno rudarska profesija nosi sa sobom. Težak ali častan posao kojim se bavite, uvijek je bio i ostaće ponos ovog kantona i naših građana. Zato je stalni zadatak svih nivoa vlasti da vam obezbijede što bolje i sigurnije uslove u kojima radite te da za vaš rad i trud budete adekvatno nagrađeni.

U želji da Vas kroz Vaš rad i život prati sreća,  još jednom Vam čestitam predstojeći praznik i želim puno zdravlja i sreće uz  tradicionalni rudarski pozdrav „Sretno“.

PREMIJER
Mr.sci.Fikret Plevljak, dipl.ing.

 

Potpisan Protokol o saradnji institucija i NVO-a na podršci žrtvama nasilja

Jučer je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, na inicijativu zeničke „Medice“  potpisan  „Protokol o međusobnoj saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih djela“. Ovaj Protokol potpisali su kantonalni ministri pravosuđa i uprave, zatim zdravstva, ministarstva unutrašnjih poslova, te ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, kao i predstavnici Kantonalnog suda u Zenici, Tužilaštva ZDK, Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć ZDK, JU Centra za socijalni rad Zenica, JU „Dom zdravlja“ Zenica - Centar za mentalno zdravlje Zenica,  Centar za pravnu pomoć ženama Zenica i nevladine  organizacije:  Savez udruženja logoraša ZDK i Udruženje Gram Concordia Zenica. Na početku prisutnima su se obratili: Fikret Plevljak, premijer i Miralem Galijašević, predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koji su istakli da je od izuzetno velikog značaja činjenica da su se na ovom projektu okupili svi relevantni faktori, kako iz vladinog tako i nevladinog sektora, jer time se osigurava veća efikasnost u borbi protiv pojava nasilja u društvu u cjelini.

Kako je istakla i Sabiha Husić, direktorica „Medice“ ovim Protokolom osigurava se da sve institucije vlade, pravosuđa i druge organizacije koje se bave podrškom žrtvama i svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih dijela, budu temeljno uključene i povezane u zajedničkom radu na sprečavanju ovakvih pojava.

Da podsjetimo, od aprila 2011. godine realizira se projekat „Modeli podrške za žrtve i svjedoke/inje ratnih zločina kroz jačanje kapaciteta i saradnje nevladinih organizacija i institucija“ koji podržava UN WOMEN i Medica mondiale Keln. U okviru pomenutog projekta, jedan od ciljeva je i uspostavljanje educiranih timova i mreža  za podršku žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina na području  Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona. Stoga je „Medica“ Zenica, u okviru gore pomenutog projekta, organizovala trodnevnu edukaciju za predstavnike relevantnih institucija/ustanova i organizacija za pitanja preživjelih torture, traume i nasilja kako bi zajednički razgovarali i razmjenili iskustva i poteškoće u radu sa žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih djela. U maju  ove godine formirana je Radna grupa koja je imala za cilj da izradi Nacrt protokola o međusobnoj saradnji institucija i nevladinih organizacija u pružanju podrške žrtvama/svjedocima u slučajevima ratnih zločina, seksualnog nasilja i drugih oblika krivičnih djela. Učešće u radu ove radne grupe uzeli su predstavnici više ministarstava i institucija Zeničko-dobojskog kantona te tako stvorili jaku osnovu za dosljednu provedbu ciljeva pomenutog projekta. Stoga je, uz jučer potpisani Protokol, predstavljena i publikacija koja se bavi ovim pitanjima kako bi se šira javnost mogla upoznati sa informacijama o tome gdje, kada, kome se obratiti i koju vrstu podrške mogu dobiti od institucija i nevladinih organizacija, potpisnica Protokola o međusobnoj saradnji, a koje čine Mrežu podrške žrtvama/svjedocima.

 

Press služba ZDK

  • Galerija:

Saopćenje-Zaključak Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije IP "Krivaja" Zavidovići

Saopćenje je u dokumentu u prilogu.

U sjedištu Kantona organizirano predavanje o veterinarskim temama

Jučer je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK – Odsjek za veterinarstvo, u saradnji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove organizovalo predavanje za veterinare sa područja našeg kantona. Na  predavanju kojem su prisustvovali predstavnici Veterinarskih stanica i inspektori kantonalne veterinarske inspekcije,   govorilo se o veterinarsko-zdravstvenim pregledima i kontroli proizvodnje i prometa namirnica životinjskog porijekla. Osim toga, veterinari su se mogli upoznati i sa Naredbom o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti u 2011. godinu, te sa Programom zdravstvene zaštite za 2012. godinu. Pored ovih tema, veterinari su upoznati i sa unapređenjem postupka označavanja ovaca, koza i svinja. Predavači su bili  Benijamir Haurdić, Ermin Tabak, Abdulah Imamović i Nevenko Ćorluka.

Inače, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu organizovalo je ovo predavanje prvenstveno u cilju uspostavljanja efikasnog sistema zdravstvene zaštite životinja i  sigurnosti hrane. Na ovaj način, kako su to istakli predavači,  doprinosi se  podizanju svijesti o značaju zdravstvene zaštite životinja i sigurnosti hrane u svrhu zaštite zdravlja ljudi, smanjenju ekoloških šteta državi i pojedincu, te podizanju kvaliteta rada veterinarskih organizacija na našem kantonu.

 

Press služba ZDK

Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 42. sjednice

Danas je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na svojoj 42. sjednici, donijela Zaključak o pokretanju inicijative za izradu Izmjena i dopuna budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu. Vlada je donijela i Zaključak kojim se nalaže svim budžetskim korisnicima da zbog neizvršavanja plana prihoda budžeta u 2011. godini zaustave stvaranje obaveza po tekućim transferima čiji iznosi nisu utvrđeni odgovarajućim zakonskim propisima i svih novih obaveza prema dobavljačima.

Po prijedlogu Ministarstva za boračka pitanja Vlada je danas donijela Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Ove izmjene, u najvećem broju, odnose se na usklađivanje sa istovjetnim zakonom na federalnom nivou.

Vlada je danas usvojila i Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja u 2010. godini koji je sačinilo Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Prema podacima iz ove Informacije, prošle godine najveća pažnja posvećivana je suzbijanju  bruceloze, zatim preventivnom cijepljenju životinja protiv crnog prišta i svinjske kuge, te bjesnila. Inače, od pregledanih 5.466 ovaca, koza, goveda i svinja na području Kantona, utvrđeno je da ukupno 11 životinja boluje od bruceloze, a žarišta bolesti bila su na području općina Kakanj i Zenica. Tokom 2010. godine izvršeno je cijepljenje 4.085 grla protiv crnog prišta, a protiv svinjske kuge ukupno 1.823 svinje. Kad je u pitanju bjesnilo,lani je protiv ove bolesti cijepljeno 4.105 pasa.

Iz resora ovog Ministarstva,  na današnjoj sjednici odobreno je 228.467 KM za 109 uzgajivača povrća u plastenicima i staklenicima sa područja Kantona. Inače, sredstva su dodijeljena prema inoviranim kriterijima u svrhu samozapošljavanja poljoprivrednika, pa je tako svakom registrovanom poljoprivrednom proizvođaču isplaćeno po 5 KM po metru kvadratnom plastenika/staklenika, a neregistriranima po 2 KM po metru kvadratnom.  Vlada je danas odobrila i 60.383 KM uzgajivačima konzumnih jaja pa je tako 10 registrovanih farmi sa područja Kantona dobilo ukupno 60.383 KM, a za pet vlasnika stada ovaca uginulih od napada vukova isplaćeno je 4.970 KM.

Na današnoj sjednici, Ministarstvo prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša prezentiralo je Program investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za Federaciju BiH za prethodni period od pet godina, a koja su utrošena na rekonstrukcije i izgradnju putnih pravaca na području Zeničko-dobojskog kantona. Vlada je također donijela odluku da se odobri 25.000 KM za pomoć nastradalom stanovništvu u zemljotresu koji je 23. oktobra ove godine pogodio Tursku – regiju Van, uzrokujući velike ljudske gubitke i materijalnu štetu.

 

 

Press služba ZDK

Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 41. sjednice

Na dnevnom redu 41. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane jučer, našlo se, između ostalog, više odluka koje se odnose na poticaje privrednim subjektima. Tako je na prijedlog Ministarstva privrede privrednom subjektu „R-produkt“ Visoko za subvenciju administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat, veličine 250 m2, namijenjenom za proizvodnju gumenih proizvoda, metalnih konstrukcija i ambalaže od lakih metala odobreno 10.000 KM. Za uvođenje međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom subjektu „H-M PROMET“ Maglaj dodijeljeno je 13.000 KM, a u iste svrhe po 10.000 KM odobreno je „Velbosu“ Žepče i „Arelu“ Zenica.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je predložilo, a Vlada usvojila zaključak da se 25.000 KM izdvoji za izradu šumsko-gospodarske osnove za kakanjsko područje te da se izdvoji i 20.000 KM za nabavku dotrajalih dijelova zimskih uniformi za čuvarsku službu Kantonalne uprave za šumarstvo. Iz resora ovog ministarstva, dodijeljene su još i premije za uzgoj brojlera u ukupnom iznosu od 64.341 KM za 24 poljoprivrednika.

Vlada je jučer usvojila i Zaključak kojim se daje saglasnost na Protokol o primopredaji i ulasku u posjed objekta „Penzionerski dom“ Zenica. Ovim Protokolom bit će razriješeno ne samo pitanje vlasništva, već i daljnje sudbine ove javne ustanove, kao i daljnjeg radnog angažmana 20.-tak zaposlenih radnika. Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada je donijela odluku da umjesto prethodno planirane kupovine stambenog objekta za 13.-članu porodicu Sakiba Musića iz Zenice sredstva od 37.000 KM usmjeri na izgradnju kuće na vlastitom zemljištu ove romske porodice. U iste svrhe odobreno je 2.000 KM Vjekoslavu Laziću, 6.000 KM Delvi Omić i 2.500 KM Anti Budimiru, svi povratnici u Maglaj, u svrhu stvaranja minimalnih uslova za stanovanje. Općini Olovo doznačit će se 1.748 KM  za povratnika Safeta Karagu, u svrhu priključenja struje na objektu, te 14.300 KM za sufinansiranje projekta rekonstrukcije četiri stambena objekta povratnika srpske nacionalnosti u Olovo. U iste svrhe odobreno je i 3.000 KM Hasanu Hodžiću, povratniku u Žepče. Edinu Selimspahiću iz Zenice izdvojeno  je 2.000 KM za troškove izgradnje lifta sa transfera sredstava namijenjenih licima sa invaliditetom.

Iz resora Ministarstva za boračka pitanja jučer je odobreno 2.500 KM za dovršetak izgradnje spomen obilježja poginulim braniteljima 110.brigade HVO-a Usora. Za rješavanje stambenog pitanja Ziji Duriću 70.postotnom invalidu iz Zenice dodijeljeno je 20.000 KM, a za iste svrhe Almiri Tanasić, demobilisanoj braniteljki iz Olova 12.000 KM.

 

 

Press služba ZDK

Rasprava o Prednacrtu zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u FBiH

Danas, 02. 12. 2011. godine, s početkom u 10,00 sati (hotel „Dubrovnik“) krenula je stručna rasprava o Prednacrtu zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji BiH koju organizuje Federalno ministarstvo okoliša i turizma. U raspravi učestvuju turističke zajednice iz FBiH, kantonalna ministarstva nadležna za oblast turizma, te predstavnici Saveza općina i gradova FBiH kao i Federalne uprave za inspekcijske poslove.

 

Press služba ZDK

Pojačane aktivnosti inspektora na sankcionisanju rada „na crno“

Kantonalna inspekcija za oblast radnih odnosa,  u sklopu svojih redovnih aktivnosti predviđenih godišnjim Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove,  nastavit će sa aktivnostima na planu otkrivanja i sankcionisanja tzv. rada na “crno“, odnosno radnog angažovanja lica suprotno Zakonu. Ovim se realizira i Zaključak Vlade Zeničko-dobojskog kantona od 26.10.2011.godine, kojim je, između ostalog utvrđeno, da jedna od prioritetnih aktivnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove bude upravo kontrola rada „na crno“. S tim u vezi, posebno ističemo da će svi poslodavci, subjekti kontrole, kod kojih bude utvrđeno nezakonito radno angažovanje lica, biti sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga zbog počinjenog prekršaja iz člana 139a. Zakona o radu („Službene novine F BiH“, broj 43/99, 32/00 i 29/03).

Takođe, u cilju što efikasnijeg otkrivanja i sankcionisanja tzv. rada na “crno“, apelujemo na građane, općinska udruženja privrednika, privrednu i obrtničku komoru, da informacije o subjektima koji zapošljavaju radnike „na crno“ dostave Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove radi poduzimanja potrebnih operativnih radnji i procesuiranju istih u skladu sa Zakonom.

 

Press služba ZDK

U sjedištu Kantona razgovori o privrednoj saradnji sa SR Njemačkom

Jučer je Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona primio Floriana Burkhardta, prvog sekretara ambasade SR Njemačke u BiH s kojim je razgovarao o dosadašnjoj saradnji našeg Kantona i Vlade SR Njemačke. Tokom razgovora premijer Plevljak izrazio je zahvalnost Vladi SR Njemačke i posebno njihovoj ambasadi u BiH koja je učinila znatne napore da potpomogne realizaciju brojnih projekata u Zeničko-dobojskom kantonu. Počev od osnivanja Biznis servis centra, preko ulaganja njemačkog kapitala u mnoge firme na području kantona kroz privatizaciju, ali i u smislu povezivanja stranih kompanija sa domaćim i razvoja biznisa uopće, do pomoći u realizaciji specifičnih projekata kao što je i projekat izgradnje dnevnog centara za djecu sa posebnim potrebama u Visokom, čiji je kamen temeljac položen jučer.

Florian Burkhardt, inače šef Odjela za ekonomske odnose pri ambasadi SR Njemačke, istakao je da njegova Vlada želi nastaviti razvijati saradnju na ekonomskom i privrednom planu te istakao da postoji interes njemačkih kompanija za ulaganja na ovom području Bosne i Hercegovine, pa i Kantona. Zahvalio je  premijeru i Vladi Zeničko-dobojskog kantona na iskazanoj kooperativnosti. Sagovornici su se složili sa činjenicom da je saradnju potrebno dodatno unaprijediti na različitim poljima te istakli obostranu spremnost da se takva saradnja nastavi i u buduće.

 

Press služba ZDK

Poziv vlasnicima privatnih šuma i šumskih zemljišta

Kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, u okviru svojih redovnih aktivnosti, u saradnji sa vlasnicima privatnih šuma i šumskih zemljišta planira, ali i pomaže pošumljavanje u privatnim šumama. Naime, svim vlasnicima privatnih šuma koji su zainteresovani i ispunjavaju uslove za pošumljavanje njihovih parcela, Kantonalna uprava za šumarstvo obezbjeđuje projekte za izvođenje tih radova, potrebnu dokumentaciju i besplatan sadni materijal.

Međutim, tokom jesenje kampanje pošumljavanja 2011. godine, vlasnici privatnih parcela pokazali su izuzetno malu zainteresovanost tako da ni plan pošumljavanja privatnih parcela neće biti moguće ispuniti. Stoga, pozivamo sve vlasnike šuma i šumskih zemljišta da u toku zime podnesu zahtjeve za pošumljavanje kako bi proljetnom kampanjom bila obuhvaćena planirana površina. Sve informacije o pošumljavanju mogu se dobiti u odjeljenjima Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, koja se nalaze u Zenici, Olovu, Varešu, Visokom, Kaknju, Žepču, Zavidovićima, Maglaju i Tešnju.

 

Press služba ZDK

Zajedničko saopćenje povodom obilježavanja Nedjelje/tjedna solidarnosti na području Zeničko-dobojskog kantona

Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine, Crveni križ Zeničko-dobojskog kantona i sve općinske  organizacije Crvenog križa i ove godine tradicionalno obilježavaju Nedjelju/tjedan solidarnosti, u periodu od 24. do 30.oktobra 2011. godine.

Ciljevi ove humanitarne aktivnosti koje se ove godine organizuje pod motom „Solidarnost na djelu“ su pružanje pomoći siromašnom stanovništvu  i podizanje svijesti o potrebama socijalno ugroženih građana odnosno siromašnih porodica. Pored promotivno humanitarne djelatnosti kojoj je cilj animiranje najšire javnosti općinske organizacije Crvenog križa provode i aktivnosti na prikupljanju prehrambenih i drugih artikala kao i novčanih sredstava. Ove aktivnosti se realizuju putem volontera Crvenog križa u zadnjoj nedjelji ovog mjeseca, u većim tržnim centrima u: Zenici, Maglaju Visokom, Tešnju i Kaknju. Prikupljena pomoć će se uručiti siromašnim porodicama .

Osim provođenja navedenih aktivnosti u kontekstu obilježavanja Nedjelje solidarnosti na području Zeničko-dobojskog kantona u toku je i provođenje aktivnosti usmjerene ka provođenju dodatnog projekta pod nazivom „SOLIDARNOST NA DJELU-POMOĆ 100-TINI SIROMAŠNIH PORODICA“ . Ovo je projekat u koji je osim Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, Crvenog križa ZE-DO kantona i općinskih organizacija Crvenog križa uključeno najvećim dijelom Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZE-DO kantona. Korisnici ovog projekta su siromašne porodice, njih stotinu sa područja 12 općina ZE-DO kantona, a koje su po zahtjevu Crvenog križa predložile općine, odnosno centri za socijalni rad.

Obilazak stotinu siromašnih porodica obaviće se 29, 30. i 31. oktobra tekuće godine kojom prilikom će biti uručene pomoći u vidu osnovnih prehrambenih i drugih artikala osiguranih od strane Crvenog križa Federacije, kantona i općina. Očekuje se da će se u određenim slučajevima ovoj akciji pridružiti i neke općine.

Projektu pomoći stotini siromašnih porodica u velikoj mjeri pridružilo se  Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZE-DO kantona osiguranjem sredstava novčane pomoći za siromašne porodice, obuhvaćene projektom Crvenog križa. Ovim povodom se očekuje da će Vlada Zeničko-dobojskog kantona na narednoj sjednici Vlade donijeti odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 10.000 KM u korist 100 siromašnih porodica. Na ovaj način će se, zahvaljujući Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Vladi Kantona,  steći uslovi da se svakoj porodici, uključenoj u projekat Crvenog križa ZE-DO kantona „Pomoć stotini siromašnih porodica“, doznače sredstva jednokratne pomoći u visini od 100 KM po porodici, u toku mjeseca novemra 2011. godine.

Ovo je prilika da se zahvalimo onim subjektima koji su doprinjeli osiguranju pomoći za siromašne porodice na području ZE-DO kantona i tako doprinjeli provođenju najhumanijih akcija.

Dodatne informacije o provođenju aktivnosti usmjerene ka pomoći siromašnim mogu se dobiti od sekretara Crvenog križa ZE-DO kantona na tel.
032/246-090 i sekretara Crvenog križa općina ZE-DO kantona.

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona

i

Crveni križ Zeničko-dobojskog kantona

 

Akcija pošumljavanja u Zeničko-dobojskom kantonu

U sklopu aktivnosti obilježavanja Međunarodne godine šuma Kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona planirala je u saradnji sa Šumskoprivrednim društvom Zeničko-dobojskog kantona doo Zavidovići provesti zajedničku akciju pošumljavanja.

Naime, zaposlenici pomenute dvije institucije provest će akciju pošumljavanja na devet lokacija raspoređenih širom Zeničko-dobojskog kantona, a kojom će biti obuhvaćena površina od oko 20 hektara šumskih zemljišta.

Ovim putem vas obavještavamo da će za područje Zenice pošumljavanje biti organizirano u subotu 29.10.2011. godine, na lokalitetu Mala rijeka G.J. „Nemila-Bistričak“ kod Nemile, te pozivamo sve zainteresovane medije da poprate ovaj dogadjaj i o tome obavijeste širu javnost.

Podsjećamo, Ujedinjeni narodi su na 9. sjednici Foruma UN-a o šumama (UNFF), održanoj 2. februara 2011. u New Yorku, proglasili 2011. godinu Međunarodnom godinom šuma. Godina šuma održava se s ciljem podizanja svijesti o održivom upravljanju, zaštiti i održivom razvoju svih vrsta šuma i pod temom „Šume za ljude i iskorjenjivanje siromaštva“.

Forum za šume Ujedinjenih naroda (UNFF) je krovna međunarodna organizacija u šumarstvu te određuje smjer šumarstva na globalnoj razini, a sačinjavaju je sve države članice UN-a i specijalizirane agencije. UNFF osnovan je 2000. godine, te je dio novog međunarodnog dogovora o šumama sa zadatkom uspostave globalnog održivog gospodarenja šumama.

Sve države članice pozvane su da tokom 2011. godine sudjeluju i organiziraju niz događanja i aktivnosti kojima bi se obilježila Međunarodna godina šuma, a sve u cilju širenja svijesti i edukacije javnosti o dobrobiti koje šumski ekosistemi daju cijelom planetu te svim segmentima čovjekova života. Prilikom obilježavanja Međunarodne godine šuma želi se naglasiti važnost održivog gospodarenja šumama kao potrebnom temelju svih ljudskih aktivnosti.

Napominjemo da će pored Zenice, pošumljavanje u sklopu ove akcije, biti organizirano i na području Olova, Vareša, Visokog, Kaknja, Žepča, Zavidovića, Maglaja i Tešnja.

 

Direktorica Kantonalne uprave za šumarstvo

Nevzeta Elezović

Čestitka Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

„Poštovana  gospodo,

Ministre Rifate Deliću i Komesaru Fahrudine Bečiroviću

Želimo Vam još jednom izraziti svoje zadovoljstvo, profesionalnošću koju pokazujete izvršavajući složene zadatke u očuvanju javnog reda i mira i bezbjednosti svih učesnika u masovnim događajima kao što su zvanične utakmice nogometne Reprezentacije Bosne i Hercegovine u Zenici. Slika koju svaki put pošalju policajci, građani Zenice i navijači Reprezentacije Bosne i Hercegovine pokazuje pravo i dobro lice Bosne i Hercegovine.

Želimo Vam još jednom čestitati na dobro urađenom poslu i zaželiti da u budućem periodu svoje poslove izvršavate na takav i sličan način.

 

Sa našim poštovanjem,

Vlada Zeničko-dobojskog kantona i premijer Fikret Plevljak“

 

Press služba ZDK

ČESTITKA U POVODU 5. OKTOBRA-SVJETSKOG DANA UČITELJA

Svim uposlenicima – djelatnicima u odgojno-obrazovnom procesu upućujemo iskrene čestitke povodom Svjetskog  dana učitelja.

Ovaj dan, 5. oktobar, posvećen je isticanju vaše velike uloge u odgoju i obrazovanju mladih naraštaja koje spremate za  životne izazove.

Svojim svakodnevnim radom dajete ogroman doprinos napretku ljudske zajednice razvijajući djetetov kapacitet i njegovu želju za učenjem.

Kvalitetan učitelj je važan za kvalitetno obrazovanje, nastavite pobuđivati duh slobodnog mišljenja i razvijajte osjećaj lične odgovornosti.

 

ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona
Bernadeta Galijašević, prof. s.r.

Image
Kontakt forma