Održano predavanje na temu-Demokratska kontrola policije

Danas je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održano predavanje na temu „Demokratska kontrola policije“ koju je prezentirao mr.sc.Taib Spahić, direktor Policijske akademije FBiH. U uvodu, prisutnima se obratio Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona kazavši da je ova tema od izuzetnog značaja u ovom društvenom trenutku te da se organi vlasti, a time i policije na transparentan način trebaju odrediti prema određenim pojavama u društvu.

U vrlo zanimljivom i posjećenom predavanju kome su u velikom broju prisustvovali

pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona , Vlada kantona, predstavnici Ministarstava unutrašnjih poslova drugih kantona, predstavnici Sindikata MUP-a ZDK, EUPM-a – Misije u BiH i OSCE-a, te predstavnici drugih institucija, iznesene su brojne konstatacije vezane za demokratizaciju rada policije i njenu ulogu u društvenoj zajednici. Predavač je u toku izlaganja obradio više oblasti, poput odgovornosti policije, zatim mehanizama njene demokratske kontrole, pitanje korupcije kao i tranzicije policije u BiH, ali i uslove u kojima ona danas radi i obavlja svoj odgovorni posao.

Nakon predavanja, prisutnima su se obratili i Rifat Delić, ministar unutarnjih poslova ZDK, Fahrudin Bečirević, policijski komesar ZDK, Semir Šut, načelnik Sektora uniformisane policije i Elvedin Mioč, predsjednik Sindikata policijskih službenika ZDK. Svako od njih je, iz pozicije i funkcije koju obavlja, iznio stavove o pojedinim aspektima demokratske kontrole policije te o načinima da se njen rad poboljša i bude više uvezan sa zajednicom u kojoj djeluje.

Na kraju, svi učesnici složili su se da brojni problemi koji prate tranzicijska društva kakvo je naše, neminovno se odražavaju na brojne aspekte rada i življenja u takvoj državi, pa time i na stepen javne sigurnosti kao i načina rada onih struktura koje su zadužene da obezbijede tu sigurnost građanima. Stoga je suzbijanje negativnih pojave u društvu, a naročito u sektoru rada i uloge koju policija ima, kontinuiran zadatak kojeg moraju biti svjesni svi, kako dužnosnici u organima policije, tako i svi ostali organi koji čine strukturu vlasti u ovoj zemlji.

 

Press služba ZDK

  • Galerija:

Odluke Vlade Kantona sa 49. sjednice

Vlada Zeničko-dobojskog kantona pod predsjedavanjem premijera Fikreta Plevljaka na 49. sjednici razmatrala je i usvojila Nacrt Zakona o zakupu stana koji je izradilo Ministarstvo prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša. Razlog za donošenje ovog zakona je rješavanje pitanja nastalih zbog prestanka stanarskog prava i uspostavljanja novih odnosa u oblasti stambene politike kroz sticanje prava vlasništva nad stanovima i uspostavljanju zakupnog odnosa. Ovim Zakonom regulisana su prava i obaveze zakupca kao i stanodavca te nadzor nad primjenom ovog zakona.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva Vlada Kantona jučer  je usvojila novu esencijalnu listu od 154 vrste lijekova koju čine dvije liste. „A“ lista sadrži lijekove koji se plaćaju u potpunosti iz Fonda zdravstvenog osiguranja, a „B“ listu čine lijekovi koje djelimično finansiraju zavodi shodno finansijskim mogućnostima kantona. Uvođenjem ove dvije liste data je mogućnost pacijentima da biraju koju vrstu lijeka žele.

Na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada je donijela Odluku o odobravanju  30.000 KM za implementaciju projekta „Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom“ te „Centru za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama“ u Zenici 39.500 KM. Ova sredstva dodjeljuju se za finansiranje redovnih aktivnosti za prva tri mjeseca ove godine shodno Odluci o privremenom finansiranju ZDK.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša Vlada je jučer donijela Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona, koji se upućuje u dalju skupštinsku proceduru. Predloženim izmjenama izvršeno je usaglašavanje važeće Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona sa članom 10. stav 1. i 2. Zakona o cestovnom prijevozu FBiH kojima je propisano da Skupština kantona može donijeti poseban propis kojim utvrđuje posebne uvjete, način i organizaciju vršenja taksi prijevoza i odredbama stava 4. kojima je propisano da se dio tih poslova može prenijeti na nadležne općinske organe.

Press služba ZDK

Potpredsjednik FBiH, Svetozar Pudarić prisustvovao sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Jučer je Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije BiH  u okviru posjete Zenici, prisustvovao sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona. U razgovoru sa članovima Vlade i premijerom Fikretom Plevljakom, potpredsjednik Pudarić istakao je neophodnost čvršće saradnje svih nivoa vlasti, a posebno između kantona i Federacije BiH. Ovo se posebno odnosi na one oblasti u kojima Federacija i Zeničko-dobojski kanton imaju zajedničku nadležnost, kakva su primjerice privredna društva, zatim oblast izgradnje putne infrastrukture, posebno koridora Vc, ali i sve druge oblasti i pitanja koja zahtjevaju što brže i efikasnije rješavanje.

Premijer Plevljak i članovi Vlade Zeničko-dobojskog kantona upoznali su potpredsjednika Federacije BiH sa najvažnijim pitanjima koja su trenutno aktuelna u ovom Kantonu te istakli zadovoljstvo što Vlada Federacije BiH ne propušta ispuniti svoj dio obaveza kad su u pitanju njihove nadležnosti na području Zeničko-dobojskog kantona. Svi su se složili da se problemi u privredi moraju što prije rješavati, kako bi se povećala stopa zaposlenosti, te time otklonile prepreke bržem ekonomskom rastu i razvoju ovog područja.

Potpredsjednik Pudarić istakao je činjenicu da Vlada Zeničko-dobojskog kantona na svom području ima jednu od najkompleksnijih situacija u brojnim oblastima,  ali uprkos tome slovi za jednu od najefikasnijih  kantonalnih vlada  koja se u prethodnih godinu dana mandata uspjela izboriti i sa najtežim izazovima.

Nakon boravka u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona potpredsjednik Pudarić zaputio se na otvaranje raskrsnice u naselju Crkvice  gdje je uz finansijsku pomoć Vlade Federacije BiH postavljena zvučna signalizacija za slijepe i slabovidne osobe. Inače, tokom  posjete Zenici, Svetozar Pudarić  susreo se i sa članovima Srpskog građanskog vijeća, zatim Srpskog prosvjetnog društva „Prosvjeta“, a obišao je Crkvu rođenja Presvete Bogorodice, Muzje grada Zenice i tvrđavu Vranduk.

Press služba ZDK

  • Galerija:

Radioterapija je neophodna građanima Zeničko-dobojskog kantona

Na jučer održanom sastanku Vlade Zeničko-dobojskog kantona u proširenom sastavu, kome su prisustvovali i predstavnici zdravstvenih i drugih ustanova i organizacija s područja Kantona razmatrana je „Analiza realizacije projekta izgradnje radioterapije u Kantonalnoj bolnici Zenica“. S obzirom na to da su građevinski radovi pri kraju, ali da su izvedeni i dodatni građevinski radovi s namjerom instaliranja dva umjesto jednog bunkera i prostora za smještaj CT aparata, to je na ovom sastanku bilo potrebno otkloniti nedoumice i određene dileme oko toga kako dovesti do kraja ovaj projekat.

Na današnjem sastanku, pored premijera Zeničko-dobojskog kantona i ministrice zdravstva, svoje stavove iznijeli su i predstavnici menadžmenta Kantonalne bolnice, izvođača radova, nadzornog organa nad izvođenjem građevinskih radova, te pravnici i predstavnici Vlade Kantona. Nakon rasprave, ocijenjeno je da projekat uvođenja radioterapije treba završiti, jer je on na korist građana Zeničko-dobojskog kantona.

Predloženo je da se angažiraju sudski vještaci  koji će verifikovati izvještaje svih učesnika u ovom projektu, te da se formira pravni tim koji će razriješiti pravna pitanja u vezi dosada urađenog u Službi za radiologiju i radioterapiju Kantonalne bolnice, te dati jasne pravne procedure za završetak ovog projekta, a o ovim prijedlozima Zaključak će donijeti kantonalna Vlada.

O neophodnosti dovršetka ovog projekta, premijer Plevljak na kraju rekao je slijedeće:

Želimo da se odjel radioterapije što prije stavi u funkciju, na korist građana ovog Kantona. Zenica, Zeničko-dobojski kanton i njegovi građani to zaslužuju i mi ćemo učiniti sve da do toga dođemo na profesionalan, stručan i transparentan način. Po meni, napravljen je propust što je dosad sve to rađeno mimo Ministarstva zdravstva Kantona i ovo je bio naš pokušaj da ubuduće svi projekti iz oblasti zdravstva na području Kantona, budu provođeni putem resornog ministarstva, a time i putem Vlade Kantona. Jer, ne zaboravimo, mi imamo obavezu da svaku marku koju potrošimo iz budžeta pravdamo građanima koji ta sredstva i obezbjeđuju putem poreza i doprinosa.


Press služba ZDK

  • Galerija:

Kantonalno Ministarstvo finansija izvršilo povrat poreza na dohodak u 2011. godini

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona sačinilo je Informaciju o izvršenom povratu poreza na dohodak u 2011. godini. U ovoj Informaciji se kaže da je u periodu od 01/01/2011. do 31/12/2011.godine Ministarstvo finansija završilo sve aktivnosti na realizaciji prispjelih rješenja po kojima je od strane Poreske uprave utvrđeno pravo na povrat poreza na dohodak, a koja su se odnosila na 2009. i 2010. godinu. Planirana sredstva za povrat, po osnovu pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda u Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu iznosila su 1.032.202,00 KM.

Od navedenih ukupno planiranih sredstava realizovano je povrata po svim osnovama 742.078,20 KM, od čega se na povrate po osnovu poreza na dohodak odnosi 343.510,71 KM za ukupno 5199 korisnika.

Ministarstvo finansija izvršilo je, u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda na području Zeničko-dobojskog kantona,  povrat poreza na dohodak u pripadajućem procentualnom iznosu od  65,54%, dok je povrat u iznosu od 34,46%  dužna izvršiti općina prebivališta poreznog obveznika.

 

Press služba ZDK

Predavanje na temu:Demokratska kontrola policije

Obavještavamo javnost da će u četvrtak, 02. 02. 2012. godine sa početkom u 11,00 sati (sala 301, zgrada Vlade ZDK) biti održano predavanje na temu „Demokratska kontrola policije“ koje će prezentirati mr.sc.Taib Spahić, direktor Policijske akademije Sarajevo.

Na ovo predavanje pozvani su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije BiH, Federalne uprave policije, pripadnici svih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova Federacije BiH, Skupština i Vlada ZDK,  predstavnici Sindikata MUP-a ZDK, EUPM-a – Misije u BiH i OSCE-a.


Press služba ZDK

Vlada Kantona usvojila Dokument okvirnog budžeta za period 2012-2014. godine

Na svojoj 48. sjednici održanoj danas, Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Dokument okvirnog budžeta za period 2012-2014. godine kojim su projicirane srednjoročne makroekonomske prognoze i fiskalna strategija, zatim struktura potrošnje u javnom sektoru i budžetski prioriteti u ovom periodu. Izrada Dokumenta okvirnog budžeta za trogodišnji period  je uobičajena praksa koja proizilazi kao obaveza iz Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovoj sjednici dato je ovlaštenje ministrici obrazovanja, nauke, kulture i sporta da potpiše ugovore sa studentskim centrima u Federaciji BiH u subveniconiranju usluga smještaja i ishrane studenata sa područja Kantona u akademskoj 2011/2012. godini. Ministarstvu obrazovanja data je i saglasnost za isplatu sredstava sportskim klubovima za troškove kotizacije i članarine te za isplatu sredstava ustanovama kulture, u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju za period januar-mart 2012. godine.

Danas je usvojena i Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Kantonu koju je izradila Kantonalna uprava za civilnu zaštitu.

Nakon što su premijer i članovi Vlade Kantona u novogodišnjoj noći posjetili Kantonalnu bolnicu Zenica – Odjeljenje za porodiljstvo, na današnjoj sjednici Vlade odlučeno je da se za 10 porodilja koje su se porodile 1. januara 2012. godine odobri po 500 KM kao vid pomoći i podrške.

Press služba ZDK

Članovi Vlade Kantona prisustvovali obilježavanju 58 godina Opće biblioteke Zenica

Povodom 15. januara – Dana Opće biblioteke Zenica organizovano je obilježavanje 58 godina ove obrazovno-kulturne institucije. Ovu godišnjicu, Opća biblioteka obilježila je raznovrsnim aktivnostima i manifestacijama, među kojima  i druženje volontera te dodjela priznanja najboljim čitaocima.

Tako je 16. januara u prostorijama BZK „Preporod“ upriličena dodjela priznanja najboljim čitaocima u 2011. godini koje je uručio Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona. Uz to, dodijeljene su i zahvalnice najaktivnijima od 103 volontera, koliko ih je  u 2011. godini učestvovalo u ovoj aktivnosti Opće biblioteke, a svečanosti uručenja priznanja Opće biblioteke prisustvovali su i drugi članovi Vlade Zeničko-dobojskog kantona zbog značaja koji ova kulturno-obrazovna institucija ima za obrazovanje u cjelini i sticanje šireg znanja mlade populacije.


Press služba ZDK

Svjetski karate prvak Osman Građan kod premijera Zeničko-dobojskog kantona

Zlatna medalja na Četvrtom svjetskom prvenstvu održanom prošlog mjeseca u Beogradu, u ko-go karateu i zvanje svjetskog prvaka bili su razlogom da premijer Zeničko-dobojskog kantona, Fikret Plevljak organizuje jučer prijem za Osmana Građana i članove karate kluba „Visoko“ iz Visokog. Prijemu su prisustvovali i Redžep Građan, predsjednik Asocijacije tradicionalnog karatea BiH i Midhat Hajdarević, predsjednik Karate kluba Visoko. Oni su upoznali premijera Plevljaka sa ukupno postignutim rezultatima na pomenutom takmičenju u Beogradu, gdje su nastupili u sklopu reprezentacije BiH koja je postala bogatija za ukupno četiri nova svjetska šampiona.

Premijer Plevljak čestitao je članovima i upravi karate kluba „Visoko“ na postignutim rezultatima te istakao kako Zeničko-dobojski kanton ima izuzetno perspektivne sportiste, a mladi ljudi s ovog područja iz godine u godinu postižu sve veće uspjehe kako na evropskim tako i na svjetskim takmičenjima u različitim sportovima i disciplinama.

Press služba ZDK

Premijer Plevljak primio karatistu Albina Ibrakovića

Jučer je u Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona primio karatistu Albina Ibrakovića, člana zeničkog kluba Ha Se Karate Do, reprezentativca BiH u seniorskoj konkurenciji koji je u protekloj godini osvojio više medalja i postigao odlične rezultate u cjelini. Ovaj perspektivni karatista, nosilac crnog pojasa 2. dan, upoznao je premijera sa proteklim takmičenjima te pripremama za naredna kako u BiH tako i na evropskom i svjetskom nivou.

Premijer Plevljak čestitao je Ibrakoviću na osvojenom petom mjestu, na evropskom takmičenju u Italiji prošle godine, te na sedam zlatnih, osam srebrenih  i dvije bronzane medalje u BiH.

Press služba ZDK

Čestitka premijera Zeničko-dobojskog kantona za pravoslavni Božić

Svim građanima Zeničko-dobojskog kantona pravoslavne vjeroispovjesti povodom najstupajućeg blagdana pravoslavnog Božića, u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona i u svoje lično ime upućujem iskrene i srdačne čestitke, sa željom da blagdanske dane provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju u krugu svojih najbližih i najmilijih, te da radost blagdana podijele sa svojim komšijama i prijateljima.

Hristos se rodi!


PREMIJER
Mr.sci.Fikret Plevljak, dipl.ing.

Novogodišnja čestitka premijera Zeničko-dobojskog kantona

Draga djeco, omladino, građanke  i građani Zeničko-dobojskog kantona!

U povodu nastupajuće 2012. godine, u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona i u svoje lično ime, upućujem vam najsrdačnije čestitke uz želju da novogodišnje praznike dočekate u miru i veselju, s nadom i optimizmom okrenuti ka vedrijoj sutrašnjici. Iako je iza nas teška godina, imamo osnova za optimizam i očekivanje boljih prilika u odnosu na godinu koja je na izmaku. Zato, neka vam Nova, 2012. godina pruži mnogo više nego sve godine dosada i neka je dočekate u zdravlju, vedrini i radosti, uz puno sreće i zadovoljstva s vašim najmilijima.

S poštovanjem,

PREMIJER
Mr. sci. Fikret Plevljak, dipl.ing.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila rebalans budžeta za 2011. godinu

Na svojoj 45. sjednici, održanoj jučer, Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je rebalans budžeta za 2011. godinu. Razlozi za donošenje izmjena budžeta Zeničko-dobojskog kantona su višestruki, a jedan od osnovnih je manjak ostvarenih javnih prihoda u odnosu na očekivane. Međutim, na politiku izvršavanja budžeta za ovu godinu najviše je uticalo neplanirano povećanje plata za osam odsto, dogovoreno sa predstavnicima granskih sindikata budžetskih korisnika u aprilu ove godine. Od ukupno 8,1 milion KM koliko iznosi razlika između planiranog i rebalansiranog budžeta, više od polovine, oko 4,5 miliona KM odnosi se na plate budžetskih korisnika. Ostalo čine povećanje cijena energenata i ostalih materijalnih troškova te dodatnih pojedinačnih zahtjeva za preraspodjelom sredstava u okviru odobrenog budžeta dostavljenih od strane budžetskih korisnika u toku izrade izmjena budžeta za ovu godinu.

Na ovoj sjednici data je saglasnost na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu te saglasnost na Finansijski plan ove ustanove za 2012. godinu.

 

Press služba ZDK

Čestitka premijera Zeničko-dobojskog kantona za katolički Božić

U povodu nastupajućeg blagdana katoličkog Božića, svim građanima Zeničko-dobojskog kantona koji ga proslavljaju, u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona i u svoje lično ime, upućujem najsrdačnije čestitke, sa željom da blagdanske dane provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju u krugu svojih najbližih, te da radost blagdana podijele sa svojim susjedima i prijateljima.

 

Čestit Božić!

 

PREMIJER
Mr.sci.Fikret Plevljak, dipl.ing.

Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona sa 44. sjednice

Na danas održanoj 44. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojen je set oduka koje se odnose na poticaje privrednim subjektima, za uvođenje međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom  u ukupnom iznosu 25.000 KM, dok je za refundaciju troškova za izgrađene proizvodne objekte dodijeljeno 40.000 KM.

Vlada kantona je odobrila 49.600 KM premija za 18 uzgajivača muznih krava. Na ovoj sjednici odobreni su i poticaji iz poljoprivrede, pa je tako na ime poticaja za otkup brojlera odobreno 18.929 KM, a za 18 uzgajivača brojlera na vlastitim farmama odobreno je ukupno 34.904 KM. Po istom osnovu, za pet privrednih subjekata koji se bave otkupom mlijeka odobreno je 44.471 KM, dok su četiri preduzeća koja prerađuju mlijeko dobila ukupno 78.791 KM. Za nabavku poljoprivredne mehanizacije 69 poljoprivrednih proizvođača dobilo je ukupno 82.701 KM.

Iz resora socijalne politike i raseljenih lica, Vlada je danas odobrila 8.000 KM Općini Zavidovići u svrhu sufinansiranja sanacije vodovoda Otežnja u okviru podrške održivom povratku, te 11.160 KM Centru za socijalni rad Vareš na ime pomoći korisnicima stalne socijalne pomoći. Iz resora socijalne politike, doneseno je još nekoliko odluka kojima se pomaže centrima za socijalni rad Zavidovići, Vareš i Maglaj na korisnike prava iz socijalne zaštite.

Na istoj sjednici Vlada Kantona je usvojila set odluka o stambenom zbrinjavanju pripadnika boračkih populacija u ukupnom iznosu 65.500 KM.

 

Press služba ZDK

Image
Kontakt forma