Kantonalni štab Civilne zaštite i načelnici općina analizirali dosad učinjeno

Danas je u sjedištu Kantona održan sastanak Kantonalnog štaba civilne zaštite kome su prisustvovali premijer Zeničko-dobojskog kantona i načelnici svih 12 općina. Tema sastanka bila je: „Analiza funkcionisanja lokalne zajednice u uslovima stanja prirodne i druge nepogode“. U uvodnom dijelu, komandant Štaba Raif Seferović upoznao je prisutne sa onim što su Štab i Kantonalna uprava Civilne zaštite poduzeli u cjelini u proteklom periodu u povodu velikih sniježnih padavina koje su zadesile naš Kanton i cijelu državu BiH.

Potom su načelnici Općina prezentirali sve ono što je poduzeto u okviru njihove nadležnosti te su razmjenjena iskustva u vezi sa nošenjem sa posljedicama elementarne nepogode. Najtežim je ocijenjeno stanje u OpćiniVareš koja je time  imala i najveće izdatke za saniranje posljedica nevremena i organizovanje dopreme hrane i lijekova ugroženom stanovištvu, pa su ostali načelnici solidarno odlučili svoja neutrošena namjenska sredstva za ove svrhe, usmjeriti ka Općini Vareš. Načelnik Hamdo Fatić zahvalio je kolegama načelnicima ostalih Općina na iskazanoj solidarnosti ne samo sada, već i u toku samog nevremena kada su Općini Vareš nesebično priskočili u pomoć pripadnici civilne zaštite iz drugih gradova kantona.

Razgovarano je i o procjeni štete te o predstojećim aktivnostima kako bi se spremno dočekao eventualni val poplava i pojave klizanja tla. S tim u vezi, proslijeđene su naredbe Federalnog štaba Civilne zaštite u vezi sa preventivnim mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi se spremno dočekalo otapanje sniježnih padavina. Na kraju, premijer Kantona, Fikret Plevljak zahvalio je svim načelnicima Općina kao i građanima Kantona koji su uložili sve svoje ljudske i materijalne resurse da se uspješno odupru posljedicama elementarne nepogode. Stoga ne čudi što je prevladalo mišljenje da je Zeničko-dobojski kanton jedan od najuspješnijih u Federaciji BiH u nošenju sa svim teškoćama nastalim od posljedica sniježnih padavina.

Odlukom Kantonalnog štaba Civilne zaštite, na obilježavanju Dana Civilne zaštite, koje će biti upriličeno 02. 03.2012. godine, bit će dodijeljena priznanja i zahvalnice najzaslužnijim pojedincima i firmama koji su učinili sve da ne bude većih gubitaka ljudskih života i materijalnih dobara u proteklim sniježnim nepogodama.

 

Press služba ZDK

  • Galerija:

Odluke Vlade Kantona sa 53. sjednice

Na danas održanoj sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona prihvatila je mišljenje kojeg je Ministarstvo prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša dalo na prijedlog Hermine Herco, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, da se pokrenu izmjene Zakona o građenju kojima bi se produžio rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Resorno ministarstvo smatra da su opravdani zahtjevi općinskih službi za urbanizam za produženjem roka, ali nije opravdano omogućiti legalizaciju građevina izgrađenih nakon stupanja na snagu Zakona o građenju jer bi se time bespravni graditelji doveli u povoljniji položaj u odnosu na graditelje koji poštuju propisani upravni postupak. Uz ovo, usvojena je i Informacija o provođenju Zakona o građenju u dijelu koji se odnosi na legalizaciju bespravno izgrađenih građevina u Zeničko-dobojskom kantonu.

Vlada je na današnjoj sjednici primila na znanje Informaciju o ostvarenim prilivima u budžet Kantona za januar i 13 dana februara 2012. godine, te zadužila sve budžetske korisnike da ne stvaraju obaveze veće od procenta ostvarenja prihoda u prethodnom mjesecu, kako ne bi ugrozili likvidnost budžeta i isplatu osnovnih obaveza. Uz to, svim rukovodiocima nalaže se da izvrše revidiranje stavki predviđenih u Nacrtu budžeta za 2012. godinu, kako bi se ostvarile uštede gdje god je to moguće.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova donesena je Uredba o dopuni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona kojom se osnovna plaća uvećava za rad noću za 30 odsto od bruto satnice i primjenjuje se od 01. 01. 2012. godine. Na prijedlog ovog Ministarstva usvojen je i Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2011. godinu.

Vlada je odobrila utrošak sredstava od posebnih vodnih naknada kojim se finansiraju projekti iz ove oblasti, u iznosu od 502.753 KM i to za period januar-mart 2012. godine. Za pet javnih kuhinja odobreno je 50.000 KM za prva tri mjeseca ove godine. Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i Izvještaj o realizaciji Programa preventivne sistematske deratizacije–jesenja faza 2011. godine.

 

Press služba ZDK

Odluke Vlade Kantona sa 52. sjednice

Na jučer održanoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona razmatrano je redefinisanje odnosa između Zeničko-dobojskog kantona i privrednog društva „RMK Promet“ Zenica u vezi sa korištenjem dijela poslovne zgrade za potrebe Vlade, ali i druga pitanja. Imajući u vidu da je postojeći ugovor iz 2002. godine, prema mišljenju Vlade Kantona neodrživ, to je predloženo da se sa RMK Prometom sklopi novi ugovor. Izmjene u odnosu na postojeći ugovor odnose se uglavnom na preciziranje stvarne površine poslovnog prostora koji koristi Vlada za svoje potrebe,  cijene zakupa prostora, te drugih odredbi ugovora o korištenju prostora. Novim ugovorom bit će ostvarena znatnija ušteda u sredstvima koja se izdvajaju za zakup poslovnih prostorija u zgradi RMK Prometa. Također, pokrenut će se postupak podjele kapitala privrednog društva „RMK Promet“ u kome je Vlada kantona 60.–postotni vlasnik dioničkog kapitala.

Na ovoj sjednici Vlada Kantona vratila je na doradu Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar – decembar 2011. godine.

Po osnovu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite kojom je naloženo vladama kantona i općinama da  sredstva od posebnih naknada, koja se koriste za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, stave na raspolaganje za saniranje posljedica snježnih padavina, Kantonalna uprava civilne zaštite sačinila je informaciju o poduzetim aktivnostima i prezentirala je Vladi na jučerašnjoj sjednici. S obzirom na činjenicu da u Zeničko-dobojskom kantonu nije bilo nenamjenskog trošenja ovih sredstava, to će se ona utrošiti shodno Odluci o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

 

Press služba ZDK

OBAVIJEST ZA UČENIKE I STUDENTE: Nastava počinje sutra

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona obavještava učenike osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona da nastava počinje sutra, 16.02.2012. godine, kako je i planirano. O načinu i rasporedu nadoknade nastavnog plana i programa, škole će biti blagovremeno obavještene.

Univerzitet u Zenici radit će prema utvrđenom rasporedu koji je dao Senat Univerziteta. To znači da će se ispitni rokovi zakazani za 16.02., 17.02. i 18.02. (četvrtak, petak, subota) održati prema ranije datom rasporedu i satnici, a ispiti prvobitno zakazani za sedmicu od 06.02. do 11.02. 2012. godine bit  će organizovani u sedmici od 20.02. do 25.02. 2012. prema ranije usvojenom rasporedu. Uz to, ispiti prvobitno zakazani za dane 13.02. do 15.02. 2012. (ponedjeljak, utorak i srijeda) će biti organizovani od  27.02. do 29.02. 2012. godine.

Press služba ZDK

Odluke Vlade Kantona sa 51. sjednice

Na jučerašnjoj sjednici, Vlada Kantona usvojila je Zakon o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH koji je upućen u skupštinsku proceduru. Prihvaćena je i inicijativa Almedina Aliefendića,  poslanika u Skupštini Kantona, da Vlada uradi Informaciju o implementaciji Općeg kolektivnog ugovora i uputi Skupštini na razmatranje. Na sjednici je usvojen i Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2012 godinu.

Iz oblasti poljoprivrede, usvojena je Informacija o planskom prorjeđivanju šuma na području Kantona. Vlada je također razmatrala izvještaj Kantonalnog štaba civilne zaštite o poduzetim aktivnostima na području Kantona u vezi sa prirodnim nepogodama koje su pogodile našu zemlju. Na kraju, ocijenjeno je da je odgovor na nedaće koje su zadesile područje Zeničko-dobojskog kantona izazvane sniježnim nevremenom bio adekvatan i efikasan te su upućene pohvale općinskim  štabovima civilne zaštite kao i svim onima koji su doprinijeli da se situacija relativno brzo stabilizuje na području Kantona.

Press služba ZDK

Obavijest za studente Univerziteta u Zenici

U skladu s preporukom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, a zbog proglašenja stanja elementarne nepogode, Senat Univerziteta u Zenici je donio sljedeću odluku.

Ispitni rokovi zakazani za ponedjeljak, utorak i srijedu 13.02. do 15.02. 2012. se odgađaju.

Ispitni rokovi zakazani za 16.02., 17.02. i 18.02. (četvrtak, petak, subota) će se održati prema ranije datom rasporedu i satnici.

Ispiti prvobitno zakazani za sedmicu od 06.02. do 11.02. 2012. godine će biti organizovani u sedmici od 20.02. do 25.02. 2012. prema ranije usvojenom rasporedu i satnici.

Ispiti prvobitno zakazani za dane 13.02. do 15.02. 2012. (ponedjeljak, utorak i srijeda) će biti organizovani u dane 27.02. do 29.02. 2012. prema ranije usvojenom rasporedu i satnici.

Nastava u ljetnom semestru akademske 2011/2012. godine će početi u ponedjeljak 05.03. 2012. godine.

 

Senat Univerziteta u Zenici (10.02.2012)

Kantonalni štab Civilne zaštite održao press konferenciju

Na jučer održanoj press konferenciji Kantonalni štab Civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona prezentirao je trenutnu situaciju na području Kantona u vezi sa djelovanjem štabova civilne zaštite i svih drugih organizacija i institucija uključenih u saniranje posljedica sniježnog nevremena.

Raif Seferović, komandant Štaba kazao je da je trenutno opće stanje na području Zeničko-dobojskog kantona stabilno, ali zahtijeva i dalje maksimalan angažman svih nivoa vlasti, nadležnih kantonalnih ministarstava, općinskih sužbi, uprava i ustanova na izvršavanaju zadataka iz svoje nadležnosti. Na području Kantona sve magistralne i regionalne ceste su prohodne, a nešto je teža situacija sa lokalnim putevima, jer su još uvijek neprohodni putevi do nekih vareških i olovskih sela. Život se na području Kantona normalizuje, a sreća je da nije bilo prekida u snabdijevanju vodom i električnom energijom, istakao je Seferović. Što se tiče ugroženih područja, u saradnji sa MUP-om ZDK,  Crvenim križom i oružanim snagama, organizovana je za nekoliko vareških sela dostava hrane i paketa helikopterom. On je dodao da je već izdata naredba da se u narednih 48 sati moraju do kraja raščistiti svi regionalni i magistralni putevi, prije novih sniježnih padavina za vikend. Općinskim štabovima CZ-a naloženo je da i dalje ostanu maksimalno pripravni, a vlasnicima privrednih, poslovnih i drugih objekata da obavezno očiste snijeg ispred svojih prostora, u suprotnom uslijedit će kažnjavanje neodgovornih.

Sead Džanović, načelnik Štaba kazao je da su već od prvog dana angažovani svi raspoloživi potencijali, kako u ljudstvu tako i u opremi i mehanizaciji i zahvalio Vladi Kantona koja je prepoznala potrebu da se u narednom periodu u većoj mjeri posveti pažnja dodatnom opremanju jedinica civilne zaštite na terenu. On je upozorio građane Kantona da ne dozvole djeci i omladini hodanje po zaleđenim rijekama i vodotocima jer su već primjećene takve pojave na rijeci Bosni.

Senka Balorda, ministrica zdravstva izvjestila je novinare o poduzetim mjerama na mobilizaciji svih zdravstvenih ustanova, počev od domova zdravlja, poliklinika do bolnica na teritoriji Kantona. Kao što je već poznato, zabilježen je jedan smrtni slučaj smrzavanja 17. godišnjeg mladića na području Općine Žepče, dok je helikopterom prebačena bolesna osoba iz Olova. Organizovano je i pravovremeno pružanje usluga hemodijaliznim pacijentima te obezbijeđen prijevoz za Kantonalnu bolnicu Zenica.

Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Bernadeta Galijašević obavijestila je da će nastava u osnovnim i srednjim školama biti nastavljena u četvrtak, 16. 02. , a o eventualnim izmjenama ovog termina, ovisno o razvoju situacije, učenici i nastavnici bit će blagovremeno obaviješteni. Ista preporuka data je i zeničkom Univerzitetu. Direktorima škola naloženo je da, zbog mogućnosti urušavanja, kao što se to desilo u Kaknju, na kino sali Doma kulture, organizuju skidanje snijega sa krovova u što kraćem roku.

Press služba ZDK

Odgoda nastave do 16.02.2012. godine

Obavještavamo nastavno osoblje i učenike svih osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona da se izvođenje nastave odgađa do  15. 02., s tim da će prvi radni dan biti u četvrtak, 16. 02. 2012. godine. Ukoliko eventualno dođe do promjene ove odluke, javnost će biti blagovremeno obavještena.

Istovremeno, Ministarstvo za obrazovanje, nauku,kulturu i sport daje preporuku Univerzitetu u Zenici  da svoje aktivnosti također obustave do 16. 02. 2012. godine.

Press služba ZDK

U Zeničko-dobojskom kantonu efikasan odgovor na elementarne nepogode

Na danas održanom sastanku komandant i članovi Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona sumirali su sve aktivnosti u proteklih pet dana, otkako je 03. 02. 2012. godine našu zemlju zadesio val snježnih padavina te uzrokovao niz problema u normalnom odvijanju života. Prema svim dosad poduzetim aktivnostima, ocijenjeno je da je na području Zeničko-dobojskog kantona izvršena jedna od najbržih i najefikasnijih mobilizacija ljudstva i sredstava.Raif Seferović, komandant Štaba kazao je da su na području Kantona sve magistralne i regionalne ceste prohodne, saobraćaj se doduše odvija otežano, a još uvijek je teško stanje samo na dva regionalna puta:  Olovo – Han Pijesak i Olovo-Sokolac. Što se tiče lokalnih puteva, neprohodni su putevi prema više vareških i olovskih sela.U toku današnjeg dana očišćeni su lokalni putevi prema selima Dugandžići, Bare i Pušino Polje na području Olova, dok prema selu Krajšići, ekipa civilne zaštite vrši dopremu hrane za osam porodica.

Kao što je već poznato, zabilježen je jedan smrtni slučaj smrzavanja 17. godišnjeg mladića na području Općine Žepče, dok je helikopterom prebačena bolesna osoba iz Olova te izvučena dvojica planinara na području Ponijera Općina Kakanj. U toku prethodne noći, uz pomoć Gorske službe spašavanja, na Tvrtkovcu (Općina Zenica) pronađeni su dvojica ovčara, od kojih jedan ima promrzline i prevezen je u zeničku bolnicu. Bitno je istaći da nije bilo prekida u snabdijevanju vodom i električnom energijom na području cijelog Kantona. Što se tiče ugroženih područja, u saradnji s Crvenim križom ZDK i oružanim snagama, organizovana je za nekoliko vareških sela dostava hrane i paketa helikopterom, a slično će u narednih dan dva biti urađeno i za sela u okolini Olova, te za sela Velja (koje gravitira Tesliću) i Višegrad (Općina Zenica), gdje su nastanjene srpske povratničke porodice. Trenutno se prikupljaju informacije o preostalom broju stanovnika kojima je potrebno dostaviti hranu i lijekove. Naročito brzi i efikasni bili su pripadnici MUP-a ZDK u svim svojim aktivnostima, a posebno  tokom proteklog vikenda kada su omogućili da zatražena mehanizacija iz Zenice stigne kao ispomoć na raščišćavanju prijevoja na Ivan Sedlu i prodora do Ostrošca, odnosno Drežnice.

Crveni križ Kantona aktivno se uključio odmah prvog dana u sve aktivnosti na pomoći ugroženom stanovništvu, pa su tako volonteri iz podmlatka Crvenog križa raščišćavali prilazne puteve domovima zdravlja i hitnoj pomoći na svim općinama Kantona, a radnicima koji rade na raščiščavanju puteva obezbijedili  tople napitke. Upućena je pomoć u hrani i drugim potrepštinama u općinama Tešanj, Doboj-Jug,Maglaj, Zavidovići,Žepče, Breza dok je za Olovo upućeno  20 paketa hrane i higijenskih potrepština i za 60 porodica ćebad i zimski odjevni predmeti. Na području Visokog, volonteri Crvenog križa učestvuju u raščiščavanju snijega na svim putnim pravcima.

Na sastanku Štaba zaključeno je da se u narednih 48 sati moraju do kraja raščistiti svi regionalni i magistralni putevi, prije novih sniježnih padavina koje se očekuju za vikend. Na kraju, zaključeno je da je opće stanje na području Zeničko-dobojskog kantona stabilno, ali zahtijeva i dalje maksimalan angažman svih nivoa vlasti, nadležnih kantonalnih ministarsteava općinskih sužbi, uprava i ustanova na izvršavanaju zadataka iz svoje nadležnosti.Općinskim štabovima CZ-a da i dalje ostanu maksimalno pripravni a vlasnicima privrednih, poslovnih i drugih objekata da obavezno očiste snijeg ispred svojih prostora, u suprotnom uslijedit će kažnjavanje neodgovornih.

 

Press služba ZDK

  • Galerija:

Obustava nastave na zeničkom Univerzitetu

Iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona stigla je obavijest da se, zbog trenutnih vremenskih uvjeta kao i činjenice da je Vlada Federacije BiH proglasila stanje elementarne nepogode, preporučuje Univerzitetu u Zenici da do daljnjeg obustavi sve svoje aktivnosti.

U tom smislu, potrebno je odgoditi sve ispitne rokove u periodu od 06. do 11. februara 2012. godine. O daljnjem toku nastave i ispitnim rokovima, studenti fakulteta Univerziteta u Zenici bit će blagovremeno obavješteni.

 

Press služba ZDK

Zdravstveno zbrinjavanje stanovništva-situacija stabilna i zadovoljavajuća

Danas je u prostorijama Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona održan sastanak kome su, osim Senke Balorde, ministrice zdravstva, prisustvovali i članovi kolegija Ministarstva zdravstva, direktori javnih zdravstvenih ustanova, Komandant štaba Civilne zaštite, te direktor Kantonalne uprave civilne zaštite. Analizirana je novonastala situacija u vezi sa vremenskim nepogodama koje su zadesile Zeničko-dobojski kanton i razmijenjene su informacije sa terena, te su pojedinim zdravstvenim ustanovama podijeljena uputstva i zadaci.

Što se tiče zdravstvenog zbrinjavanja stanovništva Zeničko-dobojskog kantona, konstatirano je da je situacija trenutno stabilna i zadovoljavajuća, te da sve zdravstvene ustanove normalno funkcioniraju, uz smanjen priliv redovnih pacijenata. Manji problemi u vezi sa pružanjem adekvatne medicinske skrbi riješeni su u saradnji sa općinskim štabovima Civilne zaštite na terenu. Evidentiran je samo jedan hitan slučaj, u Olovu, gdje je zbog velikih snježnih nanosa bilo potrebno mobilizitrati helikopter radi evakuacije oboljelog, što je uspješno realizirano. Dogovoreno je da se putem štaba Civilne zaštite, zaduže organi mjesnih zajednica da organiziraju nadzor nad starijim i bolesnim osobama koje žive same.

Press služba ZDK

Izvještaj o stanju u Zeničko-dobojskom kantonu

Stanje u 08, 15 sati

Na osnovu podataka i informacija koje smo prikupili od Operativnih centara civilne zaštite općina, općinskih Službi civilne zašitite i drugih subjekata Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalni operativni centar izvještava Vas o slijedećem:

Putem telefonskog broja „121“ Operativnog centra civilne zaštite, Zeničko-dobojskog kantona, pružane su potrebne informacije i pomoć građanima Kantona. Evidentirano je 10 poziva građana, koji izražavaju negodovanje, zbog ispuštanja dimova i plinova iz pogona „Arcelor Mittala“ u Zenici.

Glavni putni pravci na području Kantona su prohodni za odvijanje saobraćaja. Većina lokalnih putnih komunikacija prve kategorije je osposobljena za odvijanje saobraćaja. Zbog snježnih padavina na području općine Vareš  dionica reg. puta od tunela do Ivančeva potpuno je neprohodna.

Na području Kantona javni red i mir narušen je u 2 slučaja, evidentirano je izvršenje 3 krivična djela i zabilježeno je 7 saobraćajnih nezgoda.

Snabdijevanje električnom energijom na području Kantona je uredno.
Na području Kantona snabdijevanje vodom je uredno.
Telefonske i druge veze su u funkciji i bez prekida.
Vodostaj rijeka na području Kantona je normalan.

Temperatura zraka u Zenici je -11 0C, tokom dana na području Kantona  od  -11 0C do -9 0C

oblačno sa snijegom

Temperatura:

Pritisak:

Vlaga:

Smjer vjetra:

Brzina vjetra:

-11,5 °C

986.8 hPa

86 %

jugoistočni

1,0 m/s

Ažurirano: 5.2.2012. u 07:13h

 

 

 

 

 

 

U organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite zajedno sa ekipama Gorskih službi spasavanja Zenica i ATOM Zavidovići će vršiti potragu za nestalim Ejubom (sin Mehe) Nadžak, rođen 1995.godine, koji je nestao 02.02.2012.godine, na relaciji Topčić Polje-Željezno polje, općina Žepče.

Po Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite , broj:11-49/1-03/12 od 04.02.2012.g. zaprimljene u 18.12 sati, Kantonalna uprava civične zaštite – Zenica je dana 04.02.2011.godine  uputila mašinu za čišćenje snijega firme „Almy Zenica“,  u Jablanicu kao pomoć u raščišćavanju saobraćajnice Jablanica – Mostar. Navedena mašina je na odredište stigla jutros u 03,30 sati i odmah je uključena u rašćišćavanje ove saobraćajnice.

Na području općine Zenica odvijanje saobraćaja u samom gradu je otežano, ali ekipe putne službe su uspjeli da osposobe skoro sve saobraćajnice u gradu, dok se u toku dana očekuje da i većina trotoara koji juče nisu bili očišćeni budu u funkciji.
Problemi u odvijanju saobraćaja prisutni su u padinskim, višim i visokm dijelovima grada i općine, gdje ekipe putnih operativa ne stižu u dovoljnoj mjeri da očiste snijeg, zbog sniježnih nanosa istog na pojedinim mjestima .
Firma „Alba“ u proteklom periodu neprekidno čisti grad od snježnih padavina sva raspoloživa mehanizacija zajedno sa ljudima je na terenu. Takođe od jutros je angažovano oko 50 ljudi koji će se aktivno uključiti u čišćenje snijega.
Firma „Almy“ čisti sve regionalne i lokalne puteve na području općine. Najveći problemi su tranutno prema Babinu, Radinovići-Hrastovac i na putu prema Smetovima, put prema Peševićima.  Visina sniježnog pokrivača je velika oko 80 cm. Magistralni put M-17 je prohodan uz otežano odvijanje saobraćaja uz smanjenu frekvenciju vozila. Ekipe putnih operativa vrše čišćenje puteva, a u toku dana se očekuje normalizacija odvijanja saobraćaja i prema drugim kategorijama puteva. Po prestanku padavina pristupit će se čišćenju i nekategorisanih puteva.
Trenutno nema prekida u snabdijevanju električnom energijom niti problema u snabdijevanju vodom.

Na području općine Breza regionalni put Podlugovi – Breza – Vareš je prohodan za sva motorna vozila. Saobraćaj prema seoskim mjesnim zajednicama Vardište, Sutjeska, Smrekovica, Izbod, Slivno i Koritnik, koji je bio u prekidu juče uspostavljen je. Lokalni putevi kojima se odvija autobuski saobraćaj su prohodni.
Manjih poteškoća ima u nekategorisanim putevima, a u toku dana i ove dionice će biti očišćene.  Sve ekipe putnih operativa su na terenu.
Snabdijevanje strujom Vodom i grijanjem je normalno.

Na području općine Vareš palo je novih 40 cm snijega koji je dodatno otežao odvijanje saobraćaja na svim putnim pravcima.
Najteža situacija je na lokalnim i seoskim putevima gdje je visina snijega preko 1 metar, a u toku današnjeg dana će se intezivirati čišćenje ovih puteva, kako bi se osposobili za saobraćanje.
Sva raspoloživa mehanizacija je angažovana na čišćenju putnih pravaca.

Općina Olovo
Općinski štab CZ Olovo na svojoj sjednici održanoj 04.02.2012. donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće za prostor cijele općine. Sem redovnih angažovane su i dodatne snage za čišćenje puteva: ŠPD ZE-DO Kantona Šumarija Olovo, Prominvest Olovo. Dogovoreni su prioritetni pravci djelovanja. Prekinuta je  nastava u svim školama do normalizacije stanja.
Na području općine Olovo visina snijega kreće se od 60-120 cm,  a trenutna temperatura je -10 stepeni.
Magistralni put M-18 i svi regionalni putevi su prohodni, lokalni putevi na kojima se odvija autobuski saobraćaj su prohodni. Većina ostalih lokalnih puteva je prohodno, zimske službe čiste snijeg po prioritetima.
Naseljena mjesta do kojih nisu probijeni putevi su: Slivnje, Klis, Rubinići, Ponijerka, Moguše, Kamensko, Milunići i Krajšići, jer zbog visine sniježnog pokrivača ekipe putne operative nisu uspjele da očiste ove putne pravce, a toku dana će se dodatno angažovati ekipe na raščišćavanju ovih putnih komunikacija.
U toku jučerašnjeg dana popravljen je kvar na dalekovodu Šaševci i stavljen u funkciju, a 3 MZ koje su bile bez napajanja električnom energijom su istu dobile.
Magistralni put M-18 zatvoren je za kamione, dozvoljen za putnička vozila i autobuse.
Regionalni putevi:
-Olovo-Han Pijesk, zbog lavina u prekidu.
-Olovo-Sokolac put očišćen.
- većina lokalnih puteva u funkciji.
Regionalni put Olovo – Zavidovići je očišćen i tokom dana radit će se dodatno na proširenju puta od sniježnih nanosa.

Takođe na osnovu informacije koju smo dobili iz općine Olovo u kojoj su nas izvijestili da je u selju Nevačka, općina Han Pijesak, lice Hamid Dizdarević imao moždani udar i da hitno mora biti prebačen na klinički centar. Kontakt osoba je gospođa, Semija Dizdarević-Imamović, na broj 066/246-252 Obzirom da je na ovom području visina sniježnog pokrivača velika nemoguće se probiti do ovog mjesta. Hitno potrebna evakuacija helikopterom. Obaviješten Federalni operativni centar civilne zaštite i nastojati će se uputiti isti kako bi se ovo lice izvuklo sa ovog lokaliteta.

Na području općine Kakanj uspostavljena je putna komunikacija Kakanj – Ponijeri i saobraćaj na ovoj dionici se odvija bez poteškoća. Na području općine Kakanj visina snijega iznosi od 50 do 70 cm, dok je u višim predjelima visina preko 1 metar.
Angažovana je sva raspoloživa mehanizacija na području općine Kakanj na raščišćavanju svih putnih komunikacija od sniježnih padavina.
Snabdijevanje električnom energijom vodom i grijanjem na području općine je normalno.

Na području općine Zavidovići stanje se normalizuje. Trenutna visina snijega u gradskom području je oko 60 cm, a na lokalnim ptevima i do 80 cm.
Tokom dana, zahvaljujući angažovanju preduzeća koja su zadužena za čišćenje i održavanje putnih pravaca , u 13,00 sati, svi putni pravci su prohodni.
Takođe JKP  “RADNIK“ uložilo je maksimanlne napore i dosta kvalitetno očistila uže područje grada, kako ulice tako raskrsnice i mostove.
Angažovane su firme Heldovac, Gradnja i JKP Radnik na čišćenju saobraćajnica i putnih komunikacija.

Na području općine Tešanj visina sniježnog pokrivača iznosi od 50 do 60 cm u višim predjelima je nešto veća. Nema problema u odvijanju saobraćaja, manjih poteškoća ima na nekategorisanim putevima, koji će u toku dana biti očišćeni.
Snabdijevanje električnom energijom i vodom je uredno.

Na području općine Visoko visina snijega iznoso oko 45 cm, svi putni pravci se čiste. Putevi do sela Kralupi, Goduša, Kula banjer i Liješeva su djelomično očišćeni i saobraćaj na ovim putnim pravcima se odvija otežano.
Nema problema u snabdijevanju strujom i vodom.

Na području općine Maglaj put prema selu Donji Rakovac je prekidu za saobraćaj, a u toku dana će se i ova dionica očistiti. Svi ostali putni pravci se čiste od sniježnih padavina. Nema poteškoća u snabdijevanju električnom energijom i vodom. Visina snijega iznosi oko 50 cm.

Na području općina Žepče, Doboj jug  i Usora visina snijega iznosi od 45 do 55 cm. Svi putni pravci se čiste.  Nema problema u snabdijevanju električnom energijom i vodom.


Dopuna izvještaja u 10,15 sati

U organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite zajedno sa ekipama Gorskih službi spasavanja Zenica i ATOM Zavidovići su pronašli  nestalog Ejuba (sin Mehe) Nadžak, rođen 1995.godine, koji je nestao 02.02.2012.godine, na relaciji Topčić Polje-Željezno polje, općina Žepče. U potrazi je učestvovalo oko 30 ljudi. Imenovani je pronađen na koti 803 u 09,45 u smrznutom stanju (mrtav). Ekipe koje su upućene na teren su u povratku u bazu.

Općina Olovo

Na osnovu informacije iz općinske Službe civilne zaštite od šefa Službe CZ Avde Degirmendžića, na izvlačenju oboljelog Hamida Dizdarevića,  za prebacivanje u Klinički centar Sarajevo, helikopter koji je trebao da sleti na ovo područje nije u mogućnosti da sleti, a trenutno ekipe koje vrše pripremu terena nastoje isti osposobiti za slijetanje. O svim novim informacijama vezano za ovaj slučaj će te biti blagovremeno izvještavani.

Općina Zavidovići

Na području ove općine trenutno stanje je slijedeće, tako da su lokalni putevi prema mjestima Mahoje i Hajderovići još uvijek neprohodni za saobraćaj. Regionalni put iz pravca Zavidovića prema Olovu je loše očišćen i odvijanje saobraćaja je otežano. Autobuski saobraćaj u pravcu Mahoja odvija se otežano i autobusi idu samo do Bujvata. (Mahoje se nalaze na velikoj nadmorskoj visini, 770 metara). Autobuski saobraćaj prema Hajderovićima odvija se takođe otežano. Zbog toga smo ponovo u saradnji sa PU Zavidovići pozvali izvođača radova na održavanju putnog pravca prema Hajderovićima Građevinsko preduzeće "Heldovac" da preduzme radnje na kvalitetnijem čišćenju lokalne putne komunikacije.

Općina Breza

Trenutno stanje na području ove općine je slijedeće, glavni putni pravac je očišćen, dok lokalni putni pravac Slivno-Orahovo, još uvijek nije. Ekipe putne operative su na terenu.


Dopuna izvještaja u 11,15 sati

U narednih sat vremena Služba spasavanja sa visina Zeničko-dobojskog Kantona, koja je učestvovala u traganju za nestalim Ejubom (sin Mehe) Nadžak, rođen 1995.godine, će izvršiti izvlačenje ove unesrećene osobe do prve slobodne putne komunikacije.

Općina Zenica

Firma „Almy“ čisti sve regionalne i lokalne puteve na području općine. Najveći problemi su trenutno prema Babinu, Radinovići-Hrastovac i na putu prema Smetovima, put prema Peševićima.  Visina sniježnog pokrivača je velika oko 80 cm. Ekipe koje su na terenu ulažu ekstremne napore kako bi se ova putna komunikacija osposobila za saobraćanje. Takođe, prema obavijesti od strane građanina Mustafe Fetića iz mjesta Višegrad, MZ Vradnuk, obaviješteni smo da je njihova putna komunikacija takođe zatrpana velikim sniježnim nanosima. Ekipe putne operative će biti upućene i na ovo područje u najkraćem mogućem roku.

Općina Olovo

Na osnovu informacije iz općinske Službe civilne zaštite od šefa Službe CZ Avde Degirmendžića, u 10,30 sati,  na izvlačenju oboljelog Hamida Dizdarevića, helikopter je iz drugog pokušaja uspjeo da sleti na odredište i izvrši evakuaciju imenovanog u bolnicu u općini Sokolac, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć i najvjerovatnije će biti prebačen u Klinički centar Sarajevo, vozilom Hitne pomoći.


Dopuna izvještaja u 12,30 sati

Na osnovu odluke Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, obaviješteni smo da će se nastava u svim Osnovnim i Srednjim školama na području  Zeničko-dobojskog Kantona obustaviti do daljnjeg.

Općina Zenica

Firma „Almy“ čisti sve regionalne i lokalne puteve na području općine. Najveći problemi su trenutno prema Babinu, Radinovići-Hrastovac i na putu prema Smetovima, put prema Peševićima, ekipe putne operative su na terenu i vrše intenzivno čišćenje. Prema mjestu Višegrad, MZ Vradnuk, biti će upućena ekipa putne operative u najkraćem mogućem roku.
Trenutno po dojavi građanina Emira Berbića sa telefonskog broja 061/473-493, na lokalitetu Kanal, u ulici Željezarska bb, u krugu firme „Linde Gas BH“ d.o.o. u kojem su smještena spremišta za Tehnički plin propan-butan, koje je potrebno povremeno odplinjavati, ako se isti ne bi otplinjavali došlo bi do eksplozije istih, gdje bi bilo ugroženo okolno stanovništvo. Odmah je kontaktirano preduzeće Alba Zenica, koje će odmah uputiti ekipu na lice mjesta i izvršiti uklanjanje snijega u krugu ove firme.

Originalni izvještaj iz općinske Službe civilne zaštite Olovo:

Na osnovu informacije iz PU Olovo da je Hamid Dizdarević pretrpio moždani udar u naselju Nevaćka, općina Han Pijesak organizovano izvlaćenje bolesnika. U akciju su bili Uključeni: CZ RS gospođa Željka Kovačević, KUCZ, FUCZ, Općinska služba CZ Olovo. Nakon drugog pokušaja bolesnik je u 10,30 sati helikopterom OS BiH prebačen na liječenje. Zahvaljujemo svim angažovanim u ovoj akciji.
Na snazi je i dalje Odluka o proglašenju prirodne nepogode donešena 04.02.2012. god. Zimske službe su na terenu I do danas je deblokirano oko 60% naselja uz put M-18 regionalne i lokalne puteve.
- Deblokirani su regionalni putevi Olovo Zavidovići, Olovo Sokolac (na području općine Olovo), Nije deblokiran put Olovo-Han Pijesak ekipe su na terenu zbog lavina upitno je dali će i ovaj pravac bit deblokiran u toku dana.
- Deblokirani su lokalni putevi:Jelaške Milankovići, Musići, Klinčići Ajdinovići, Kruševo, Prgoševo, Gurdići, neke lokalne puteve očistili su sami mještani. Mašine su upućene na lokalni put Olovo-Ponijerka, ali nisu uspjele da se probiju.

U toku jutra upućena je mehanizacija na sljedeće lokalne puteve: Kamensko, Hadre, Martinoviće, Klis, Krajšići, Duganđići, Milunići, Ponijerka, Gurdići, neke mašine su angažovane na proširenju lokalnih puteva.


Dopuna izvještaja u 13,30 sati

Općina Zenica

Firma „Almy“ čisti sve regionalne i lokalne puteve na području općine. Trenutno prema mjestima Babino, Radinovići-Hrastovac, kao i na putu prema Smetovima, put prema Peševićima, ekipa putne operative je uspjela da se probije i očisti saobraćajnice prema ovim mjestima.
Trenutno po dojavi građanina Emira Berbića sa telefonskog broja 061/473-493, na lokalitetu Kanal, u ulici Željezarska bb, u krugu firme „Linde Gas BH“ d.o.o. u kojem su smještena spremišta za Tehnički plin propan-butan, koje je potrebno povremeno odplinjavati, ako se isti ne bi otplinjavali došlo bi do eksplozije istih, gdje bi bilo ugroženo okolno stanovništvo. Upućen da pozove gosp. Enesa Zeca, pomoćnika službe civilne zaštite Zenica, kako bi se ovaj problem riješio.

Općina Olovo

Na snazi je i dalje Odluka o proglašenju prirodne nepogode donešena 04.02.2012. god. Zimske službe su na terenu i do danas je deblokirano oko 60% naselja uz put M-18 regionalne i lokalne puteve.

Stanje je nepromijenjeno u odnosu na protekli period za ove lokalne puteve: Kamensko, Hadre, Martinoviće, Klis, Krajšići, Duganđići, Milunići, Ponijerka, Gurdići,  gdje su angažovane  mašine za raščišćavanje putnih komunikacija.

Općina Kakanj

Izvještaj općinske Službe civilne zaštite Kakanj, koji smo dobili u 12,40 sati.
Danas 05.02.2012, godine na području Općine Kakanj konstantno je angažovan Općinski  štab civilne zaštite. Uključena je sva raspoloživa mehanizacija koja je angažovana na raščišćavanju snijega u mjestima, gdje nisu prohodne putne komunikacije. Do sada je u 90% MZ Općine uspostavljena prohodnost putnih komunikacija, ali zbog visine snijega saobraćaj se odvija otežano. Za pojedine MZ uspostavlja se i redovan autobuski saobračaj. U toku noći oko 20,30 sati došlo je do rušenja krovne konstrukcije „JU Doma kulture"  Kakanj, gdje je pričinjena veća matrijalna šteta na samom objektu, ali nije bilo povrijeđenih lica.


Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite
Sead Džanović, prof.odb. i sig.

Obustava nastave u svim školama Zeničko-dobojskog kantona

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona odlučilo je, nakon konsultacija sa aktivima direktora osnovnih i srednjih škola svih općina, zbog vremenskih neprilika, obustaviti nastavu u svim osnovnim i srednjim školama Zeničko-dobojskog kantona do daljnjeg.

O nastavku odvijanja nastavnog procesa javnost će biti blagovremeno informisana.

Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK
Bernadeta Galijašević, prof., sr.


Press služba ZDK

OBAVIJEST MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA ZDK O IZVOĐENJU NASTAVE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA ZE-DO KANTONA

Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona obavještava javnost da se danas, 03. 02. 2012. nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona odvija normalno i bez značajnijih poteškoća. Osigurana je dovoljna količina energenata, a ugovoreni prijevoz učenika funkcionira po utvrđenim redovima vožnje.

Ministarstvo je u stalnom kontaktu sa aktivima direktora osnovnih i srednjih škola i prate se  vremenske prilike, tako da će u nedjelju, 05.02.2012. godine, biti donijeta konačna odluka o eventualnom prekidu nastave, a o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

Press služba ZDK

Zeničko-dobojski kanton ima izvanredne potencijale za razvoj turizma

„Strategija razvoja turizma u Federaciji BiH sačinjena prije dvije godine ima niz manjkavosti kad je u pitanju obrada potencijala i mogućnosti Zeničko-dobojskog kantona,“ -  opšti je zaključak danas održane javne rasprave na ovu temu u sjedištu Kantona. O razvoju turizma u FBIH s osvrtom na Zeničko-dobojski kanton govorio je Omer Škaljo,  zastupnik Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na čiju inicijativu je i pokrenuta javna rasprava o ovom dokumentu. On je istakao da je Strategija razvoja turizma u FBiH  izrađena prije dvije godine i kako tada  nije usvojena u Federalnom parlamentu, to je njeno razmatranje ovih dana ponovno stavljeno na dnevni red Parlamenta Federacije BiH. Zbog toga, bilo je uputno organizirati javnu raspravu po ovom dokumentu kako bi se mogle unijeti neophodne izmjene prije nego što Strategija postane i zvanični dokument.

U svom obraćanju premijer Kantona Fikret Plevljak, kazao je da su turistički potencijali našeg Kantona izuzetno bogati, te da se naše kulturno-historijsko naslijeđe i prirodni resursi mogu dobro iskoristiti za razvoj turizma, a time i povećanje ekonomske moći Kantona. Ovo područje kao, rijetko koje drugo, obiluje bogatim historijskim naslijeđem, jer je između ostalog bilo i stolno mjesto više bosanskih kraljeva, a na relativno malom prostoru se nalazi više srednjovjekovnih tvrđava. Zbog toga je iznesena  i inicijativa konstituisanja projekta „Tragovima Bosanske Državnosti“, po uzoru na Vinske ceste u područjima koja su značajna po vinogradima. Brojni historijskih artefakti iz različitih perioda naše prošlosti, istorijski i spomenici kulture, te postojanje piramidalnog kompleksa su razlozi za osnivanje Zavoda za zaštitu kulturno-historijskih spomenika Zeničko-dobojskog kantona, kazao je premijer Plevljak. On je dodao da su, osim pobrojanog i brojne sportske, kulturne i vjerske manifestacije koje se održavaju na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona, dobra osnova za unapređenje turizma i privlačenje većeg broja posjetilaca iz zemlje i inostranstva.

U diskusijama koje su uslijedile ocijenjeno je od strane drugih učesnika  da pomenuta Strategija razvoja turizma u dijelu koji se odnosi na Zeničko-dobojski kanton ima niz nedostataka, počev od ciljeva i vizije razvoja do podataka o stvarnim potencijalima za razvoj klasičnog, zatim ekološkog, vjerskog, sportskog i drugih vidova turizma na našem području. Stoga će  sve pobrojano kao i sve primjedbe i prijedlozi dati u današnjoj javnoj raspravi, biti dostavljene federalnom Parlamentu, prije usvajanja Strategije turizma u FBiH.


Press služba ZDK

  • Galerija:
Image
Kontakt forma