Saopćenje sa 23. (tematske) sjednice Skupštine

Dana, 14.03.2024. godine, održana je 23. (tematska) sjednica Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva na kojoj je razmatrana jedna tačka prethodno utvrđenog dnevnog reda:

 1. Informacija o stanju i zaštiti u oblasti nasilja nad ženama i nasilju u porodici, stanju kriminaliteta u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Zeničko-dobojskom kantonu.

Sjednica Skupštine zakazana je shodno zastupničkoj inicijativi Behije Kulović, koju je pokrenula u ime 29 zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona prema Kolegiju Skupštine za sazivanje i održavanje tematske sjednice Skupštine na temu: „Zaštita od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, stanje kriminaliteta u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici u ZDK“. Kolegij Skupštine jednoglasno prihvatio i podržao održavanje današnje sjednice.

Na ovu sjednicu Skupštine su pozvani i predstavnici:

 • Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,
 • Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,
 • Komisije za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Udruženja „Medica“ Zenica,
 • Centra ženskih prava Zenica,
 • Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona,
 • Kantonalnog i Općinskog suda u Zenici,
 • svih centara za socijalni rad i nadležnih službi socijalne zaštite iz općina i gradova na području Zeničko-dobojskog kantona,
 • Komisije za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Pored zastupnika, u raspravi po navedenoj tačci dnevnog reda su učestvovali i pozvani gosti, kao i drugi gosti koji su izrazili interes za ovu tematsku sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je donesen zaključak kojim se prihvata Informacija o stanju i zaštiti u oblasti nasilja nad ženama i nasilju u porodici, stanju kriminaliteta u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Zeničko-dobojskom kantonu, te predlažu i nalažu određene mjere i aktivnosti u cilju prevencije, smanjenja slučajeva nasilja nad ženama i nasilja u porodici i nasilja u školama, te pomoći žrtvama nasilja, kao i adekvatnom sankcionisanju počinioca nasilja i pooštravanja kaznene politike.

Doneseni zaključak sadrži 40. tačaka.  

Za realizaciju navedenog mora biti uključena šira društvena zajednica koja obuhvata i vladin i nevladin sektor, pa će doneseni zaključak biti dostavljen gradonačelnicima/načelnicima u gradovima/općinama na području Zeničko-dobojskog kantona, Vladi Zeničko-dobojskog kantona, svim kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave te drugim kantonalnim ustanovama i institucijama, Upravi policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnom sudu u Zenici, Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona, svim općinskim sudovima na području Zeničko-dobojskog kantona, svim centrima za socijalni rad i nadležnim službama socijalne zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona, te drugim nadležnim relevantnim organima, institucijama, ustanovama, domaćim nevladinim organizacijama, te međunarodnim organizacijama.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Ministar prostornog uređenja, prometa i komunikacija te zaštite okoliša, Adnan Šabani posjetio općinu Kakanj

Ministar prostornog uređenja, prometa i komunikacija te zaštite okoliša, Adnan Šabani, danas je posjetio općinu Kakanj kako bi razgovarao o poboljšanju sistema zbrinjavanja otpada u tom području.

Radni sastanak održan je u prisustvu načelnika Mirnesa Bajtarevića, a glavna tema razgovora bila je mogućnost izgradnje moderne sortirnice otpada.

Ministar Šabani naglasio je potrebu za efikasnijim sistemom upravljanja otpadom koji će osigurati čišći i zdraviji okoliš za građane.

"Ministarstvo koje vodim posvećeno je podršci projektima koji doprinose zaštiti okoliša, a izgradnja moderne sortirnice otpada donijela bi značajan doprinos zaštiti okoliša, istovremeno potičući ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta", kazao je Šabani.

Nakon sastanka, ministar i načelnik posjetili su općinsku deponiju Bare kako bi se direktno upoznali s trenutnim stanjem i izazovima vezanim za zbrinjavanje otpada na terenu.

Uz to, ministar Šabani istaknuo je svoju predanost uspostavi bliske saradnje s lokalnim vlastima kako bi se osiguralo uspješno provođenje planiranih mjera za očuvanje okoliša, te kako bi se osigurala dugoročna održivost sistema upravljanja otpadom.

Ova posjeta predstavlja važan korak prema boljem razumijevanju potreba lokalne zajednice i razvoju konkretnih planova za unapređenje sistema upravljanja otpadom u općini Kakanj, ali i cijelom Zeničko-dobojskom kantonu.

 

Press služba ZDK

Zeničko-dobojski kanton prvi pristupio Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

Danas je održano svečano potpisivanje Ugovora o pristupanju Kolektivnom ugovoru između Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH i Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Prisutan je bio i premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić, čija je vlada na svojoj 20. sjednici, održanoj dana 08.03.2024. godine, dala saglasnost na Ugovor o pristupanju Kolektivnom ugovoru.

Ministar za pravosuđe i upravu, Nebojša Nikolić, u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, zaključio je i potpisao navedeni Ugovor, uz podršku lokalnih zajednica sa područja Zeničko-dobojskog kantona sa predsjednikom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama FBiH Samirom Kurtovićem.

Predsjednik Sindikata srdačno je pohvalio Vladu Zeničko-dobojskog kantona i resornog ministra Nebojšu Nikolića za njihovu izvanrednu posvećenost socijalnom dijalogu, istovremeno izražavajući zadovoljstvo postignutim dogovorom u Kolektivnom ugovoru.

Naše posvećenje unapređenju radnih prava i materijalnog položaja službenika i namještenika u organima uprave i pravosuđu rezultiralo je potpisivanjem ovog važnog sporazuma. Kao rezultat toga, osnovica za obračun plaća povećana je za 9,5 posto, sada iznosi 415 KM, počevši od 1. januara ove godine. Nadalje, naknada za minuli rad povećana je s 0,5 na 0,6 posto.

Svečanom potpisivanju su nazočili predstavnici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, sindikalne organizacije i ostali važni akteri. Ovaj korak predstavlja zajednički uspjeh u ostvarivanju boljih uvjeta rada i zaštite interesa zaposlenika u javnom sektoru.

Pored državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, povećanje plaće od 1. januara dogovoreno je  sa sindikatima svih budžetskih korisnika u ovom kantonu - Univerziteta u Zenici, zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju, koji trenutno imaju najveće plaće u FBiH, kao i policijski službenici MUP-a čije plaće su trenutno najveće od svih kantona u FBiH.

Hvala svima koji su doprinijeli postizanju ovog sporazuma i podržali naše napore za unapređenje radnih prava. Nastavit ćemo raditi na stvaranju još povoljnijeg okruženja za sve zaposlene.

 

Press služba ZDK

Premijer Pivić i gradonačelnik Kasumović postigli dogovor o zemljištu: Vlada Zeničko-dobojskog kantona gradi novu zgradu Kantonalne bolnice Zenica

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović na današnjem sastanku postigli su dogovor da Grad Zenica dodijeli Vladi ZDK-a pravo građenja na dijelu zemljišta u krugu Kantonalne bolnice Zenica radi izgradnje potpuno nove zgrade za potrebe ove ustanove.

Sastanak je održan u sjedištu Vlade na poziv premijera Nezira Pivića, a u svjetlu novonastalih okolnosti nakon presude Vrhovnog suda Federacije BiH u vezi vlasništva nad zemljištem i zgradama unutar kruga ove javne ustanove.

Premijer Pivić je rekao da je Vlada nakon presude Vrhovnog suda odustala od projekta poboljšanja energetske efikasnosti u postojećim zgradama te da u bolničkom krugu želi izgraditi potpuno novu višespratnu zgradu u kojoj bi bila smještena većina službi Kantonalne bolnice.

Dogovoreno je da se odmah pokrenu neophodne procedure, koje podrazumijevaju i dobijanje saglasnosti Vijeća Grada Zenica.

Sastanku su prisustvovali resorni ministri Aida Salčinović (zdravstvo), Adnan Šabani (prostorno uređenje), Dženana Čišija (finansije) i Nebojša Nikolić (pravosuđe), direktor Kantonalne bolnice Tarik Zulović, kao i pravni zastupnik Vlade ZDK-a.

Također, na sastanku je razgovarano o drugim otvorenim pitanjima, kao što je realizacija pomoći mještanima sela Ljubetovo u sanaciji objekata porušenih u zemljotresu krajem prošle godine, kao i donošenju Urbanističkog plana za Grad Zenica.

Press služba ZDK

Ramazanska čestitka premijera Pivića i predsjedavajućeg Huskića

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić uputili su ramazansku čestitku svim muslimanima u domovini Bosni i Hercegovini, Zeničko-dobojskom kantonu i dijaspori, sa željom da ramazan provedu u ibadetu, miru i dobrom zdravlju.

- Ramazan je najradosniji mjesec u životima muslimana, mjesec posta, ibadeta, milosti i oprosta, ali i mjesec radosti i veselja. Iskoristimo ramazan za ukupnu duhovnu obnovu i preporod, jačanje zajedništva i solidarnosti prema ugroženima. Neka najradosniji mjesec u srcima muslimana bude mjesec natjecanja u dobru, mjesec milosti i oprosta te jačanja vjere i zajedništva. Ramazan mubarek olsun - stoji u čestitki.

Press služba ZDK

Premijer Pivić: Vlada ZDK zadovoljna izvještajima o radu Kantonalnog suda i Kantonalnog tužilaštva

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na sjednici, kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić, primila je na znanje izvještaje o radu Kantonalnog suda u Zenici i Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu.

-Moram kazati da smo zadovoljni izvještajima pravosudnih institucija, a s obzirom da u cijeloj državi postoji određeno nezadovoljstvo s radom pravosudnih institucija. Možemo konstatovati da u ZDK-u to nije slučaj, zato što pravosuđe u ZDK-u radi na zadovoljavajućem, odnosno vrhunskom nivou. Vidjeli smo po izvještaju i statistici da čak Kantonalni sud rješava određene predmete i Kantonalnog suda u Sarajevu - rekao je Pivić.

Podvukao je da je prosječnost trajanja rješavanja tih predmeta na visokom nivou.

-To kažem jer su određeni kantoni već imali problema sa presudama Ustavnog suda koje se odnose na načelo efikasnosti i iz tog razloga su određeni kantoni morali plaćati kazne zbog jer nisu dali dovoljnu podršku u smislu broja uposlenih u pravosudnim institucijama. Također, izvještaj Kantonalnog tužilaštva je odličan. U odnosu na broj pokrenutih postupaka imamo skoro 93 posto osuđujućih presuda, a to je za jedan nivo statistike fenomenalan rezultat i to pokazuje da su određeni postupci koji su pokrenuti zaista imali dokaze za takve slučajeve - rekao je premijer ZDK.

Dodao je da se vrlo često u javnosti stvara slika da su određeni postupci pokrenuti bez razloga, što nije slučaj sa Kantonalnim tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona.

-Unazad 10-15 godina možemo slobodno konstatirati da rade na jednom visokom nivou profesionalnosti, nezavisnosti i samostalnosti i mi kao Vlada ZDK-a danas smo ponovo potcrtali da je važno da pravosuđe ostane samostalno i nezavisno i da se Vlada ZDK-a sigurno ni na koji način neće miješati u operativni rad niti smije niti imamo bilo kakvu intenciju i želju u tom smislu - rekao je premijer Pivić.

Kantonalni sud Zenica, kako je dodao, brzo rješava i privredne sporove, a što je vrlo važno za privredne subjekte i njihovo poslovanje.

Ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica istakao je dasu danas usvojeni programi samozapošljavanja i zapošljavanja kod pravnih lica boračke populacije i članova njihovih porodica.

-Ministarstvo je za program podsticaja ove godine opredijelilo 1.300.000 KM. Kada je u pitanju program zapošljavanja boračke populacije, za taj program je opredjeljeno 300.000 KM. Unapređenja u odnosu na prethodnu godinu odnose se prije svega na povećanje iznosa za pojedinačno zapošljavanje pripadnika boračke populacije. Kada je u pitanju zapošljavanje pripadnika boračke populacije sa stručnom spremom NK, srednja i viša stručna sprema, ove smo godine opredijelili iznos 10.800 KM po jednom zaposlenom radniku, a za visokom stručnom spremom 12.000 KM - rekao je Sirovica.

Dodao je da ugovori o zapošljavanju ne mogu biti kraći od 24 mjeseca, a novina je da su ove godine za djecu demobilisanih boraca povećali dobnu granicu pa ta djeca mogu ostvariti pravo za podsticaj pri zapošljavanju do 30, umjesto dosadašnjih do 25 godina života.

Naglasio je da će program samozapošljavanje boračke populacije biti realiziran kroz Program prvi biznis i Program biznis plus, koje su također unaprijedili.

-U ponedjeljak će biti raspisan oglas za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje branilaca i članova njihovih porodica. Također, u ponedjeljak će biti kompletirane i odluke o isplati boračkih stipendija za studente, a do kraja naredne sedmice Ministarstvu finansija bit će upućen i nalog za isplatu prve rate ovih stipendija - naveo je ministar Sirovica.

Press služba ZDK

 • Galerija slika:

Premijer Pivić i predsjedavajući Huskić čestitali Osmi mart

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić uputili su čestitku povodom Međunarodnog dana žena 8. marta.

Navode da je dvadeseto stoljeće obilježila borba za ravnopravnost žene, društvena, ekonomska i politička prava te da su to temeljna prava i vrijednosti demokratskog svijeta koja se ne smiju prepoznavati samo u pravnom smislu, nego se moraju uspješno ostvarivati u svim sferama društva.

-Žene su svojim djelima pokazale da mogu biti izuzetno uspješne na svim poljima, a u isto vrijeme biti majke i stub porodice. Naša dužnost je da nastavimo djelovati u pravcu postizanja potpune rodne ravnopravnosti i jačanja položaja žena u našem društvu, boreći se protiv svih oblika diskriminacije i nasilja koji su apsolutno neprihvatljivi prema bilo kome, a posebno prema ženama. To je opredjeljenje Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Sretan Vam 8. mart! - navodi se u čestitki.

Press služba ZDK

Ured za borbu protiv korupcije predstavio registre zaposlenih i imenovanih lica u ZDK

Ured za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona predstavio je registre zaposlenih i imenovanih lica u ovom kantonu, a registri su javno dostupni na internet adresi https://uredbpk.zdk.ba/.

Registar zaposlenih sadrži informacije o zaposlenim - ime i prezime, poziciju, stručnu spremu, naziv organa u kojem su zaposleni te visinu plate, dok Registar imenovanih sadrži naziv reguliranog organa u koji je lice imenovano s iznosom naknade za rad u tom tijelu.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić rekao je da Vlada koju predvodi ovime potvrđuje odlučnu opredjeljenost u borbi protiv korupcije te da je naredni korak donošenje Zakona o prijavljivanju imovine nosilaca javnih funkcija, koji je pripremljen u formi nacrta.

- To sve radimo s ciljem vraćanja vjere u javnu vlast i institucije i lično smatram da je to jedan od glavnih razloga zašto mladi odlaze, jer nemaju transparentan uvid u ono što se dešava u pogledu samih institucija i same javne vlasti - rekao je premijer Pivić.

On se zahvalio na podršci OSCE-a u izradi zakonodavnog okvira, kao i svim međunarodnim organizacijama koje podržavaju ove aktivnosti.

- Želimo da budemo prepoznati kao lideri u borbi protiv korupcije. Ne tražimo neku veliku pomoć od međunarodnih faktora, oni sami nude tu pomoć, te želimo kao kanton da stavimo to na prvo mjesto. Današnjim korakom jasno pokazujemo da je to nešto na čemu ćemo bazirati svoj rad u budućnosti - rekao je premijer ZDK.

Šef Terenskog ureda OSCE-a u Travniku Jiri Rous pohvalio je opredjeljenost i aktivnosti Vlade ZDK-a u borbi protiv korupcije, rekavši da su ovi registri osmišljeni kao ključni alati za suzbijanje korupcije i nepravilnosti uspostavljanjem transparentnih i efikasnih sistema upravljanja ljudskim resursima, koji također osiguravaju povjerljivost podataka za pozicije osjetljive prirode.

- Odajemo priznanje ZDK-u za njegov proaktivan stav protiv korupcije i rado iščekujemo pokretanje procesa zapošljavanja osoblja kako bi se u potpunosti osposobio Ured za borbu protiv korupcije. Taj korak je ključan za sveobuhvatnu aktivaciju i smislenu implementaciju postojećih antikorupcijskih okvira - rekao je Rous.

Sekretar Ureda za borbu protiv korupcije ZDK-a Dževad Fejzić naglasio je da je ovaj ured u procesu uspostave registara, koji je trajao oko devet meseci, pribavio pozitivno mišljenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, koja smatra da podaci iz registra ne spadaju u lične podatke i kao takvi mogu da budu javno objavljeni.

- Ovo je historijski korak u procesu prevencije i borbe protiv korupcije u ZDK-u. U proteklom periodu smo vodili niz aktivnosti, međutim uspostavom ovih registara smo došli do faze da možemo na određeni način da smanjimo koruptivne rizike i ovo je jedan od načina kako možemo minimizirati rizike u kontekstu zapošljavanja te samog imenovanja lica u regulirana tijela - rekao je Fejzić.

Press služba ZDK

 • Galerija slika:

Predstavnici Vlade ZDK i UNDP-a razgovarali o saradnji na projektima energetske efikasnosti i dekarbonizacije

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić razgovarao je danas u svom kabinetu s delegacijom Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) koju je predvodila Jana Koperniech, regionalni tehnički savjetnik UNDP-a u Istanbulu.

Razgovarano je o modalitetima saradnje i učešća Zeničko-dobojskog kantona u projektima energetske efikasnosti i dekarbonizacije, s fokusom na podršku UNDP-a kroz projekte koje finansira Zeleni klimatski fond, a koji podrazumijevaju utopljavanje javnih objekata i zamjenu energenata prelaskom na ekološki prihvaljive energente.

Iskazana je obostrana želja za saradnjom, a Vlada ZDK-a se obavezala da će ubrzo dostavili listu potencijalnih projekata te inicirati novi zajednički sastanak predstavnika Vlade i UNDP-a, kao i predstavnika Fonda za zaštitu okoliša FBiH, preko kojeg su ranije realizovani slični projekti.

Istaknuto je da Zeničko-dobojski kanton i UNDP imaju dobru saradnju koja je započeta nakon poplava 2014. godine, kroz više realizovanih projekata obnove infrastrukture i drugih projekata.

Press služba ZDK

ZDK i AHK: Povećano interesovanje njemačkih kompanija za Bosnu i Hercegovinu

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić i ministar za privredu Samir Šibonjić održali su radni sastanak s predstavnicima Predstavništva njemačke privrede u Bosni i Hercegovini (AHK) i kompanijama članicama ove komore iz Zeničko-dobojskog kantona.

Zamjenica direktorice AHK Azra Ramić, rekla je da cijeni što je inicijativa za uspostavu institucionalne saradnje došla upravo od premijera Pivića, nedugo nakon preuzimanja premijerske dužnosti, te da postoji veliko interesovanje za ulaganje njemačkog kapitala u BiH.

Naglasila je da je AHK najveća bilateralna komora u BiH, koja djeluje 26 godina, te da je interesovanje njemačkih kompanija za Bosnu i Hercegovinu pojačano nakon agresije Rusije na Ukrajinu, koja je izazvala ekonomski poremećaj u Evropi. Istakla je da su Njemačka i BiH tradicionalno vezane, da je BiH odlična investiciona lokacija te da njemačke kompanije žele pronaći partnere u BiH.

Takva partnerstva su već uspostavile određene kompanije iz ovog kantona, čiji su predstavnici prisustvovali današnjem sastanku u kabinetu premijera, a mahom se radi o kompanijama iz razvijenog sektora metaloprerade koji je gotovo 100-postotno izvozno orijentisan.

Premijer Pivić je istakao da je ovaj kanton otvoren za velike investicije, što je pokazao na primjeru novootvorenog rudnika u Varešu britanske kompanije Adriatic Metals.

- Ulagači mogu računati na punu podršku Vlade ZDK-a. Želimo da budemo servis investitorima i privredi, da jačamo postojeće kompanije, prilagođavamo obrazovni sistem potrebama privrede te pomognemo lokalnim zajednicama da izgrade infrastrukturu za nova ulaganja. Izdvajanja za privredu imaju najbolji efekat za ekonomiju i zbog toga želimo da privrednici učestvuju u kreiranju naših poticajnih mjera - rekao je premijer Pivić.

Ministar Samir Šibonjić je istakao da ova vlada na prvo mjesto stavlja privredu koja je "motor društva", a Zeničko-dobojski kanton kičma privrednog razvoja FBiH. Također je naglasio opredjeljenje da se poticaji za privredu kontinuirano povećavaju te uvode novi programi poticaja, koji će pomoći kompanijama da povećaju konkurentnost na domaćem i zahtjevnim stranim tržištima.

Istaknuto je da će nakon otvaranja pregovora o pristupanju naše Evropskoj uniji na raspolaganju kompanijama biti vrijedni evropski fondovi, a Vlada ZDK-a je spremna da angažuje konsultante koji će domaćim kompanijama pomoći da realizuju prijave na razne projekte.

Na sastanku je razgovarano i o mogućem organizovanom učešću kompanija iz Zeničko-dobojskog kantona na "AHK Automotive Summit 2024" u Sarajevu, koji će se održati narednog mjeseca pod pokroviteljstvom Njemačke ambasade i Predsjedništva BiH.

Press služba ZDK

Održana svečana sjednica KŠCZ-a: Dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima

Na svečanoj sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite (KŠCZ) Zeničko-dobojskog kantona dodijeljena su priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima povodom 1. marta - Svjetskog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite FBiH.

Priznanja "Značka civilne zaštite", "Pismena zahvalnica" i "Pismena pohvala" dodjeljuju se za naročito uspješan rad, djela i zasluge te doprinos izgradnji sistema zaštite i spašavanja ljudi i dobara, a na prijedlog općina u ovom kantonu te Kantonalne uprave civilne zaštite (KUCZ).

Komandant KŠCZ-a, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Adnan Šabani i načelnik KŠCZ-a, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Džavid Aličić, uručili su "Pismenu pohvalu" vatrogascu Ahmetu Ahmetbegoviću, pripadniku PVJ Maglaj, za izuzetnu hrabrost pri spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća te Sportsko rekreacionom airsoft klubu "SCAR" iz Visokog, koji djeluje i kao Služba za zaštitu okoliša pri Civilnoj zaštiti Grada Visoko, za nesebičnu pomoć stanovništvu Republike Turske u prikupljanju pomoći za nastradale u zemljotresu.

Mjesnoj zajednici Čobe, na prijedlog općine Maglaj, dodijeljena je pismena zahvalnica KŠCZ-a za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području ove mjesne zajednice.

Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK (KUCZ), pismene zahvalnice su dodijeljene načelniku Općine Tešanj Suadu Huskiću te bivšim premijerima ovog kantona Mirzi Ganiću i Mirnesu Bašiću, i to za jačanje struktura civilne zaštite kroz opremanje i obučavanje profesionalnih vatrogasnih jedinica i dobrovoljnih vatrogasnih društava.

"Značka civilne zaštite", najviše priznanje, ove godine nije dodijeljena jer KŠCZ-u nije dostavljen niti jedan prijedlog laureata.

Čestitke povodom Svjetskog dana civilne zaštite i dobitnicima priznanja uputio je premijer Nezir Pivić koji je istakao važnost sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u kriznim situacijama.

-Za takve situacije uvijek moramo biti spremni i pripravni, jer nema ništa važnije od ljudskog života. Zato je jačanje sistema zaštite i spašavanja ljudi i dobara godinama u fokusu Vlade Zeničko-dobojskog kantona - rekao je premijer Pivić.

Komandant KŠCZ-a Adnan Šabani rekao je da su u protekloj godini nastojanja KŠCZ-a, KUCZ-a i Vlade ZDK-a bila da se obuče i opreme kantonalne službe za spašavanje te ojačaju strukture civilne zaštite lokalnih zajednica i kroz opremanje i prevenciju smanji rizik od eventualno novih poslejdica prirodnih nesreća, kao  da se nastavi saniranje poslejdica i šteta od prirodnih i drugih nesreća.

Naveo je da je tokom 2023. godine za opremanje službi spašavanja izdvojeno 147.000 KM, sa oko 400.000 KM je finansirana sanacija šest klizišta, tri putne komunikacije i jedno riječno korito, dok je za pomoć u opremanju i obučavanju službi spašavanja na lokalnom nivou izdvojeno 250.000 KM.

Načelnik KŠCZ-a i direktor KUCZ-a Džavid Aličić rekao je da su službe civilne zaštite u ovom kantonu spremne da odgovore na sve krizne situacije i ELEMENTARNE nepogode te da će se u 2024. godini nastaviti opremanje struktura, formiranje novih službi kao i provođenje obuka za sve strukture u sistemu civilne zaštite.

Press služba ZDK

 • Galerija slika:

Otvoren Rudnik Rupice kod Vareša: Nada i život za općinu Vareš, zamajac za ekonomiju BiH

Rudnik cinka, barita i olova Rupice kompanije Adriatic Metals kod Vareša otvoren je danas, a svečanu vrpcu su presjekli premijeri Zeničko-dobojskog kantona i Federacije BiH, Nezir Pivić i Nermin Nikšić, ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u BiH Julian Reilly, generalni direktor Adriatic Metals BH Paul Cronin, neizvršna direktorica kompanije Sanela Karić te načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević.

Premijer Pivić je ovom prilikom rekao da je ovo veliki dan, prije svega za općinu Vareš i Zeničko-dobojski kanton, ali i za cjelokupnu ekonomiju Federacije i države Bosne i Hercegovine.

- Vlada Zeničko-dobojskog kantona od prvog dana se stavila na raspolaganje Adriatic Metalsu i uradila sve što je bilo u njenoj nadležnosti da ova investicija bude dovedena do otvorenja rudnika, kojem danas svjedočimo. Kao premijer Zeničko-dobojskog kantona ponosan sam što je ova najveća poslijeratna investicija u Bosni i Hercegovini realizovana upravo u našem kantonu i što se ovom investicijom vratila nada i život u Vareš - rekao je premijer ZDK.

Naveo je da su investitori ishodovali sve potrebne dozvole od nadležnih institucija na svim nivoima, što je garancija da će vršiti iskopavanje rude poštujući propise u oblasti zaštite okoliša.

-Zdravlje građana i zdrav okoliš su u samom vrhu prioriteta Vlade koju predvodim i sve dok se budu poštovali ovi propisi, vodilo računa o zdravlju građana i okolišu, projekat će imati apsolutnu podršku kantonalnih institucija - rekao je.

Ponovio je da ZDK sa svojom razvijenom industrijom i snažnim sektorom malih i srednjih preduzeća, predstavlja kičmu privrednog razvoja Federacije BiH, a ova investicija će dodatno učvrstiti lidersku poziciju na toj ljestvici. Također je rekao da Vlada ZDK-a već vodi aktivnosti na povećanju koncesione naknade za rudnik u Varešu, što će dugoročno donijeti još veću finansijsku korist i za općinu Vareš i Zeničko-dobojski kanton.

-Adriatic Metalsu želim puno sreće u radu i što uspješniju proizvodnju, da budu zamajac ekonomskog procvata ove regije i da oni budu primjer koji će u naš kanton i Bosnu i Hercegovinu dovesti nove investitore. Vlada Zeničko-dobojskog kantona i sve naše institucije će im biti istinski servis i podrška - rekao je premijer ZDK.

Ambasador Reilly je izrazio zadovoljstvo što je prošle sedmice proizveden prvi koncentrat rude, te se zahvalio vladama Federacije BiH i ZDK, kao i vlastima Općine Vareš za podršku ovom projektu. Naglasio je da je Zeničko-dobojski kanton ovime zacementirao poziciju najvećeg izvoznika u Bosni i Hercegovini.

Direktorica Karić je rekla da današnja ceremonija dokazuje da je BiH spremna za velike međunarodne investicije.

Kompanija Adriatic Metals započela je investiciju 2013. godine. Eksploatacija rude planirana je narednih 18 godina, a godišnji kapacitet novoinstalisanog postrojenja je oko 800.000 tona rude. Rudnik trenutno zapošljava oko 250 radnika, a planirano je da do 2050. godine ostvari prihod od 5 milijardi KM.

 

Press služba ZDK

Ministri Šimunović i Čišija posjetili JU Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama Zenica: Uposlenicima veće plaće, a korisnicima bolji uslovi za boravak

Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Antonio Šimunović i ministrica za finansije Dženana Čišija posjetili su JU Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama Zenica, gdje su razgovarali s novoimenovanim direktorom Ernadom Metajem i saradnicima, a bila je ovo prilika i za druženje s korisnicima dnevnog centra.

Ministar Šimunović je potvrdio opredjeljenje resornog ministarstva i Vlade ZDK-a da osiguraju kvalitetniju finansijsku podršku ovoj ustanovi, naglasivši da je od 1. januara svim uposlenicima Centra plaća povećana za 20 posto, nakon što je ovo ministarstvo osiguralo dodatnu budžetsku podršku na nivou godine od 250.000 KM. Napominje da je aneksom ugovora također omogućeno povećanje plaća za 20 posto i uposlenima u dnevnim centrima u Žepču, Visokom i Tešnju.

- Ministarstvo i Vlada ZDK su svjesni značaja i potrebe razvoja usluga u JU Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama, što je rezultiralo kontinuiranim nastojanjima da se u saradnji sa rukovodstvom Centra na okupu održi stručni kadar neophodan za kvalitetan rad s korisnicima. Izdvajanjem dodatnih sredstava pokazali smo jasno opredjeljenje Vlade da se prava uposlenika u ovom Centru, koliko je to bilo moguće, što više izjednače s ostalim budžetskim korisnicima. Vjerujem da će rukovodstvo Centra i uposlenici nastaviti graditi pozitivnu priču po kojoj će ZDK biti prepoznat kao jedan od lidera u FBiH kada je riječ o skrbi za socijalno osjetljive kategorije društva - istakao je ministar Šimunović.

Ministrica Čišija je također ponovila odlučnost osnivača da u 2024. poboljša materijalni položaj svih zaposlenih na budžetu, a ta priča je zaokružena s povećanjem plaća zaposlenim u Centru. Izrazila je zadovoljstvo što korisnici imaju svoj kutak u kojem mogu da se druže, ali i kreativno izražavaju, pa je ovo bila prilika da gostima iz Vlade pokažu svoje simpatične radove.

- Izuzetno su me dojmili radovi koje korisnici stvaraju u kreativnim radionicama i vjerujem da neki od njih, a posebno lutke u narodnim i drugim nošnjama, mogu biti svojevrsni brend ove ustanove - istakla je ministrica Čišija.

Direktor Metaj se zahvalio ministrima Šimunoviću i Čišiji na razumijevanju koje Vlada ZDK pokazuje prema ovoj ustanovi, potvrdivši spremnost menadžmenta i uposlenih da svi zajedno nastave gradici Centar kao jedinstveni model brige o korisnicima u Federaciji BiH, ali i cijeloj državi i regionu.

Za ministra Šimunovića je veoma važno da se u narednom periodu kroz aktivnosti Centra osigura što kvalitetniji rad sa potencijalnim korisnicima vodeći računa da budu pokrivene sve općine u ZDK-u. Osim toga, kako je rekao, zajednički cilj je da se ove godine na adekvatan način obilježi deseta godišnjica djelovanja Centra kao javne ustanove, što će biti prilika da ZDK bude predstavljen kao regionalni lider u načinu brige o djeci i odraslima s posebnim potrebama.

Dogovoreno je i da se u narednom periodu intenzivira međuresorna saradnja sa ministarstvima obrazovanja i zdravstva, kako bi se jasno definisale i na viši nivo podigle usluge kategorizacije djece s posebnim potrebama kao i rad na ranoj intervenciji.

Press služba ZDK

Vlada ZDK i Privredna komora žele dodatno unaprijediti saradnju

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić održao je radni sastanak s predsjednicom i sekretarom Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, Dijanom Babić i Nedžadom Jusufhodžićem, a razgovarano je o nastavku saradnje između institucija ZDK-a i ove asocijacije, koja bi uskoro trebala biti potvrđena i novim memorandumom o saradnji.

Istaknuto je da je Privredna komora značajan partner Zeničko-dobojskog kantona, a saradnja se ogleda prevashodno u saradnji s Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Ministarstvom za privredu i Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Kako je rečeno, memorandumom će biti potvrđena saradnja na koordinaciji aktivnosti na donošenju zakonodavnog okvira, zajedničkim projektima, naročito projektima finansiranim iz EU fondova, saradnja u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, sajamskim prezentacijama, rješavanju problematike javnih komunalnih preduzeća te saradnji s dijasporom i privlačenju investicija iz dijaspore.

- Vlada Zeničko-dobojskog kantona želi unaprijediti saradnju s Privrednom komorom, ali i svim drugim udruženjima i asocijacijama koje okupljaju privrednike. Kreirali smo niz programa podrške jačanju konkurentnosti domaćih kompanija, ulažemo u razvoj poslovnih zona i svake godine povećavamo izdvajanja za podršku privredi. Želimo da stvorimo što bolje uslove za poslovanje naših kompanija i privlačenje novih investicija te ostanemo lider privrednog razvoja FBiH i države BiH - rekao je premijer Pivić.

Press služba ZDK

MINISTAR ŠABANI RAZGOVARAO S PREDSJEDNICIMA MZ ARNAUTI, VARDA, PUHOVAC I GORNJE CRKVICE

Ministar prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša Adnan Šabani, danas se sastao sa predsjednicima mjesnih zajednica Arnauti, Varda, Puhovac i Gornje Crkvice kako bi direktno čuo izazove sa kojima se suočavaju mještani prije početka sanacije regionalne ceste Zenica-Arnauti.

Ministar Šabani je naglasio važnost saradnje sa lokalnim zajednicama i uključivanja građana u procese planiranja i razvoja.

-Želimo čuti vaše glasove i razumjeti stvarne potrebe ovih zajednica. Sanacija ceste nije samo infrastrukturni projekat, to je prilika da zajedno oblikujemo prostor koji odražava potrebe i želje svih građana. Nastavljamo raditi na rekonstrukciji i sanaciji putne infrastrukture na svim dijelovima grada Zenice kroz koje prolazi regionalna cesta. Bolje ceste stvorit će i bolje uslove za razvoj turizma na području Zenice ali i cijeloga kantona - istaknuo je ministar Šabani.

Predsjednici mjesnih zajednica iznijeli su ključne aspekte koje bi trebalo uzeti u obzir tokom sanacije ceste. Naglasili su važnost sigurnosti, dostupnosti javnih usluga te očuvanja okoliša.

U narednom periodu poboljšat će se i sigurnost pješaka postavljanjem usporivača brzine (vibracione trake) a planirana je i izgradnja pješačke staze pored škole u Arnautima.

Navedeni projekti imaju za cilj unapređenje infrastrukture i prometne povezanosti, pridonoseći kvaliteti života građana u ovim zajednicama.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK

Image
Kontakt forma