Juli 2022

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, donijela je odluku po kojoj će 1.263 studenta prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem u ovom kantonu dobiti stipendiju za akademsku 2021/2022. godinu u iznosu od 750 KM.

Resorni ministar Spahija Kozlić rekao je da je za ovu namjenu izdvojeno jedan milion KM te da je iznos stipendije najveći do sada. Prošle godine stipendija je iznosila 485 KM.

-Konkursna procedura je završena i obradili smo sve zahtjeve. Ponosan sam što su svi studenti dobili stipendije. Osim toga, studentima deficitarnih zanimanja će biti isplaćena i novčana nagrada u visini stipendije, tako da stipendija za ove studente iznosi 1.500 KM - rekao je ministar Kozlić.

Od 1.263 studenata kojima je odobrena stipendija, 57 studira deficitarna zanimanja utvrđena od strane Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona. Radi se o zanimanjima koja su deficitarna na tržištu rada iz domena tehničkih nauka, inženjerstva, medicine...

Ministar Kozlić je dodao da će stipendije biti isplaćene putem nadležnih službi gradova i općina, odmah nakon završetka formalno-pravnih procedura, te da je donesena odluka da se isplata izvrši jednokratno.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dodjeljuje stipendije studentima iz ovog kantona po dva osnova. Pored Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, stipendije dodjeljuje i Ministarstvo za boračka pitanja koje je za ovu namjenu u 2022. godini izdvojilo 2,2 miliona KM, a stipendiju je dobilo 1.987 studenata iz boračke populacije. Stipendije ovog ministarstva iznose 800 KM za brucoše, odnosno 1.200 KM za studente viših godina studija, a isplaćuju se u osam rata.

U 2022. godini stipendije Vlade Zeničko-dobojskog kantona dobili su svi studenti koji su se prijavili na konkurs i ispunili formalno-pravne uslove.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na posljednjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva finansija, dala je saglasnost za nastavak realizacije rješenja o izvršenju na teret Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, odnosno nastavak isplate sudskih rješenja po osnovu kolektivnih ugovora koja datiraju iz 2007. godine.

Ministar finansija Josip Lovrić navodi da je za ovu namjenu u 2022. godini opredijeljeno 12,3 miliona KM te da je Ministarstvo finansija u petak, 15. jula uputilo dopis prema ASA banci da pristupi isplati rješenja, a u skladu s Akcionim planom na koji je saglasnost 2020. godine dao Evropski sud za ljudska prava u Strazburu.

-U mandatu ov Vlade, uključujući i posljednju odluku, isplatili smo ukupno 46 miliona KM po osnovu izvršnih sudskih presuda, a zbog kolektivnih ugovora koji su bili u to vrijeme na snazi, a nisu implementirani u 100-postotnom iznosu - rekao je ministar Lovrić.

Podsjeća da je Akcionim planom predviđeno da Vlada ZDK-a naredne 22 godine izmiri obaveze po osnovu izvršnih sudskih presuda, koje su u trenutku donošenja plana iznosile 300 miliona KM, od čega su glavnica i troškovi 150 miliona KM, a isto toliko su iznosile zatezne kamate.

Prve tužbe protiv Vlade ZDK, zaposleni koji primaju plaću iz budžeta - prosvjetari, policija te zaposleni u pravosuđu i javnoj upravi, podnijeli su 2004. godine.

Lovrić naglašava da je donošenje Akcionog plana jedan od najvećih uspjeha aktuelne Vlade ZDK-a, koja uspješno izmiruje preuzete obaveze, jer je na ovaj način kantonalni Budžet spašen od kolapsa.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

U Ministarstvu za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona potpisan je ugovor o izgradnji Centralnog spomen obilježja za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova ovog kantona, koji će se graditi ispred sjedišta MUP-a u Zenici.

Ugovor su potpisali Alija Redžić, predsjednik Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Zenica i predstavnik izvođača radova Derviš Kovačević, direktor kompanije "Neimari Šerići". Vrijednost projekta je 32.000 KM, a cjelokupan iznos je osiguralo Ministarstvo za boračka pitanja ZDK-a.

-Vodeći računa o svima onima koji su dali svoj život za odbranu države, odlučili smo da cjelokupan iznos u potpunosti isfinansiramo nastojći da ne opterećujemo ni niže niti više nivoe vlasti - rekao je ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

Rok za izgradnju je tri mjeseca, a na spomen-obilježju će biti ispisana imena 106 pripadnika MUP-a koji su poginuli u odbrani BiH od agresije u periodu 1992-1995. godina.

Redžić se zahvalio Vladi, Ministarstvu za boračka pitanja i Ministarstvu unutrašnjih poslova, istakavši zadovoljstvo što je zaokružena finansijska konstrukcija te stvoreni uslovi za početak izgradnje.

-Imali smo problema s papirologijom koju smo čekali punih pet godina i napokon potpisujemo ugovor te se nadam se da će spomen-obilježje biti izgrađeno i otvoreno u predviđenom roku - rekao je Redžić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Zahvaljujući kontinuiranom radu ministra Arnela Isaka i ravnomjernom raspodjelom sredstava na području Zeničko-dobojskog kantona, općina Beza više nije zanemarena po pitanju novih projekata i značajnih ulaganja koja će poslužiti kao stepenica više za poboljšanje životne sredine u ovoj općini.

U Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona potpisan je okvirni sporazum i u sklopu sporazuma prvi ugovor za sanaciju kolovoza na dionici regionalne ceste R 444 Podlugovi-Breza-Vareš kroz općinu Breza.

Okvirni sporazum i prvi ugovor potpisali su resorni ministar Arnel Isak, direktor Kantonalne direkcije za ceste Rasim Kovač te vlasnik preduzeća "JATA Group" d.o.o. Srebrenik Hamzalija Ibrić, kojem su radovi u iznosu od 806.991,12 KM sa PDV-om dodijeljeni putem javne nabavke. Rok za izvođenje radova iz ovog ugovora je 120 kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja u posao.

Kako je i prethodno najavljeno za godinu u toku, ministar Arnel Isak prati dinamiku potpisivanja ugovora, uvođenja izvođača u radove te odgovara na potrebe građana u ZDK.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK

Objavljeno u Vijesti

Krajem mjeseca septembra 2021. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona započeli su projekat „Mapiranje IKT resursa u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini“ u saradnji sa Međunarodnom organizacijom UNICEF.

Ovaj projekat jedna je od centralnih aktivnosti komponente Osmislimo obrazovanje ponovo, u okviru projekta “Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju COVID-19 u Bosni i Hercegovini”, kojeg UNICEF u BIH provodi uz podršku USAID-a.

Ova aktivnost je imala cilj da procjeni stanja i potrebe škola u Bosni i Hercegovini, a njen rezultat je izrada interaktivne mape sa podacima o internet umreženosti, geospacijalnoj lokaciji i opremljenosti digitalnim uređajima. Na kraju je poslužila kao osnova za odabir 150 škola kojima je UNICEF u BIH, uz podršku USAID-a, obezbijedio IKT opremu.

Nakon dobijenih podataka o IKT opremljenosti škola, UNICEF je obezbjedio 131 laptop za 21 osnovnu i srednju škola u Zeničko-dobojskom kantonu. Uz laptope UNICEF je dostavio i interaktivnu mapu našeg kantona na kojoj su predstavljene sve školske zgrade, odnosno centralne i područne škole, sa osnovnim podacima o broju učenika, nastavnog i nenastavnog osoblja škole, te brojčano stanje IKT opreme i kvalitet interne konekcije.

Ključni nalazi ukazuju na potrebu za hitnim izmjenama i naporima ka obezbjeđivanju sredstava kako bi se bosanskohercegovačke škole opremile IKT resursima neophodnim za sticanje vještina za 21. vijek.

INTERAKTIVNA MAPA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA - LINK

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Objavljeno u Vijesti

Delegacija Vlade Zeničko-dobojskog kantona koju je predvodio premijer Mirnes Bašić posjetila je danas 6. sajam poljoprivrede "Dani maline i meda" koji se održava u Žepču.

Premijer Bašić je na svečanom otvorenju čestitao organizatorima što su na sajmu okupili izlagače iz cijele BiH. Istakao je da Vlada izdvaja značajna sredstva i ulaže napore s ciljem jačanja sektora poljoprivrede, te da se poticajne mjere usaglašavaju sa udruženjima poljoprivrednih proizvođača.

U ovogodišnjem budžetu je opredijeljeno 3,5 miliona KM za 25 programa poticaja, a rebalansom budžeta koji će biti donesen tokom ljeta, planirano je da se za poljoprivredne poticaje izdvoji dodatnih 1,15 miliona KM.

-Nadam se da ćemo uz naše poticaje ostati lider u proizvodnji maline, peradarstvu i plasteničkoj proizvodnji u FBiH, sa čime se ponosimo - rekao je premijer Bašić.

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Mirsad Hadžić izrazio je zadovoljstvo urodom i kvalitetom maline na plantažama u ovom kantonu, kao i nikad većom otkupnom cijenom maline.

-Stajali smo uz proizvođače kada je cijena bila niska, a i sada kada su proizvođači zadovoljni. Vlada pruža podršku i prati vaš rad, a naše prisustvo na sajmu je potvrda da smo s vama - rekao je Hadžić.

Izlagače i posjetioce sajma pozdravio je i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić, a u delegaciji Zeničko-dobojskog kantona bili su i ministar finansija Josip Lovrić, ministar privrede Zlatko Jelić te zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Ivo Tadić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministar za privredu Zeničko-dobojskog kantona Zlatko Jelić potpisao je danas 56 ugovora s korisnicima koji su ostvarili pravo na subvenciju u sklopu Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede za 2022. godinu.

Resorno ministarstvo i Vlada ZDK subvencionirat će u sklopu ovog programa, u ukupnom iznosu 1.130.021,63 KM, troškove investiranja u opremu, obuku radne snage, promociju na sajmovima, uvođenje standarda i kontrolu kvalitete te petente za 2022. godinu.

Premijer Mirnes Bašić rekao je ovom prilikom da su u dogovoru sa socijalnim partnerima uradili programe poticaja te za 11 programa opredijelili oko 3,5 miliona KM. Ovo je drugi javni poziv koji je završen, nakon što su u aprilu lokalnim zajednicama dodijeljena sredstva za uređenje poslovnih zona.

-Vlada će nastaviti da pomaže naše privredne subjekte, jer na ovaj način jačamo našu privredu i ekonomiju, a vjerujem da ćemo i kroz industrijske zone omogućiti našim lokalnim zajednicama da na taj način privlače investitore, jačaju svoje lokalne zajednice a samim tim ZDK i BiH - rekao je premijer Bašić.

Naglasio je da se svi programi poticaja provode javno i transparentno putem javnih poziva, te da od 2018. godine, nakon sugestije Ureda za reviziju FBiH, nijedna konvertibilna marka iz budžeta ZDK-a nije plasirana bez javnog poziva kroz utvrđene kriterijume i razrađene programe.

Ministar Jelić rekao je da je od 2018. godine, kada je i uveden ovaj program poticaja, utrošeno ukupno 5.161.000 KM.

-Mislim da su ovo značajna sredstva. Svi smo svjesni svjetske globalne krize. Ova su sredstva namijenjena za nabavku stalnog sredstva, konkurentnost … Bile su tri prioritetne oblast i to na način da brendiraju svoje proizvode te za kvalifikaciju i dokvalifikaciju radne snage. Maksimalni iznos subvencije po ovom javnom pozivu bio je 30.000 KM, ali je najviše gospodarskih subjekata apliciralo za sredstva od 20.000 KM. Nije bila obaveza da se prijave na sve tri prioritetne oblasti - napomenuo je Jelić.

Jelić podsjeća da je ove godine uveden i javni poziv za podršku ženskom poduzetništvu, u sklopu kojeg se refundiraju doprinosi za jednog ili maksimalno dva uposlenika i to na period od osam mjeseci, kako bi im “olakšali poslovanje”.

Maksimalan iznos bio je 4.000, odnosno 2.000 KM po osobi, a ukupno je za ovu namjenu utrošeno 330.000 KM. Poticaj je ostvarilo 120 poduzetnica iz ovog kantona.

Jelić je pozvao poduzetnike da apliciraju za sredstva Kreditno-garancijskog fonda, iz kojeg je, po beskamatnim kreditima za privrednike, utrošeno samo pola sredstava, odnosno oko 4,5 miliona KM.

Vlasnik preduzeća “Ćosićpromex” iz Usore Mijo Jelić, koji u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj zapošljava oko 650 radnika, napomenuo je da je korisnik Kreditno-garancijskog fonda te da se nada da će i drugi privrednici iskoristiti priliku da dođu do potrebnih novčanih sredstava.  

-U ovako depresivnoj političkoj, ekonomskoj i svakoj drugoj situaciji, ovakvi događaji u ZDK-u su za svaku pohvalu. Mislim da je situacija daleko bolja nego što to izgleda glede punjenja budžeta i glede poslova koje dobivamo u ovako teškoj situaciji u svijetu i Evropi. To je znak da smo mi žilavi i da je Vlada ZDK prepoznala potrebu da potpomogne. Posebno mi je drago što prepoznaju male privredne subjekte, koje je u ovim vremenima najvažnije prepoznati. Možda sam i ja među malo većima i mi se lakše snalazimo nego mali. Potrebno je nastaviti sa ovakvom dodjelom sredstava - kazao je Ćosić, koji je odao priznanje Vladi ZDK što unazad četiri godine i na ovakav način podupire privrednike.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Delegacija Vlade i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, koju su predvodili premijer Mirnes Bašić i predsjedavajući Ćazim Huskić, prisustvovali je danas komemoraciji povodom 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice te ukopu posmrtnih ostataka 50 identificiranih žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine.

Premijer Bašić, predsjedavajući Huskić i ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković, zajedno sa brojnim delegacijama iz BiH i svijeta, odali su počast i položili cvijeće na spomen-obilježju žrtvama najvećeg zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari do sada je ukopana 6.671 žrtva genocida koji je tadašnja Vojska Republike Srpske pod komandom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića počinila nad Bošnjacima 1995. godine u Srebrenici.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić uputili su muslimanskim vjernicima čestitku za Kurban-bajram.

- Želimo da Kurban-bajram proslavite u krugu porodica, prijatelja i komšija u duhu bošnjačke tradicije i običaja. Neka Bajram donese zdravlje, sreću i blagdansku radost. Bajram šerif mubarek olsun - kaže se u čestitki.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost na Plan upisa studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini.

Kako je obrazložio ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić, radi se o pet doktorskih studija na tri fakulteta zeničkog Univerziteta, a ukupno su odobrene 43 pozicije, od kojih je 23 samofinansirajućih i 20 vanrednih studenata.

-Radi se o studijima koji su po sebi samofinansirajući, ne povlače se sredstva iz Budžeta i to je prilika da UNZE po ovom osnovu ostvari dodatna finansijska sredstva - rekao je ministar Kozlić.

Doktorski studij organizirat će organizacione jedinice Islamski pedagoški fakultet, za studijske programe Odsjek za vjeronauku (10 vanrednih), Odsjek za socijalnu pedagogiju (5 vanrednih) te Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje (5 vanrednih), Filozofski fakultet za Doktorski studij iz Lingvistike (8 samofinansirajućih) te Ekonomski fakultet za studijski program Poslovna ekonomija (15 samofinansirajućih).

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma