Juni 2022

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić u pratnji ministra za boračka pitanja Fahrudina Čolakovića i ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirsada Hadžića posjetio je danas općine Doboj Jug i Tešanj.

Posjetom općini Doboj Jug, premijer Bašić zajedno sa direktorom Porezne uprave FBiH, Šerifom Isovićem otvorio je novoopremljene prostorije Porezne ispostave u ovoj općini. Prostorije Porezne ispostave u općini Doboj Jug, sada su u potpunosti opremljene  te su stvoreni dobri uslovi za kvalitetan servis i podršku građanima.

Premijer Bašić, sa ministrima posjetio je i OŠ 9. septembar „Medakovo“ u Tešnju, čiju izgradnju su zajedno finansirali Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Općina Tešanj. Tokom posjete Tešnju, premijer Bašić i ministrri Čolaković i Hadžić, prisustvovali su i vjerskom programu  obilježavanja 372. viteške brdska brigada koja je formirana je 18.juna 1992.godine kao 1. tešanjska brigada.

U povodu 30 godina od postojanja  Opće bolnice Tešanj, premijer Bašić posjetio je ovu zdravstvenu ustanovu, te s direktorom bolnice dr. Omerom Bedakom razgovarali o značaju tešanjske bolnice koja je u pandemijskom vremenu bila značajna podrška zdravstvenom sistemu JU Kantonalna bolnica Zenica. Ovom prilikom obišli prostorije Opće bolnice Tešanj i uputili čestite direktoru i uposlenicima u povodu 30 godina postojanja.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

POGINULI POLICAJCI KONAČNO ĆE DOBITI SPOMEN OBILJEŽJE KOJE SU DAVNO ZASLUŽILI

Nakon što je Ministarstvu za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona dostavljen zahtjev za izgradnju Centralnog spomen obilježja poginulim pripadnicima MUP-a Zeničko-dobojskog kantona u periodu 1992.-1995. godine, na današnjoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona a na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja odobren cjelokupan potreban iznos za izgradnju istog u iznosu od 31.590,00 KM.

Treba istaći da se radi o kategoriji branilačke populacije s posebnim zasluga i velikim doprinosom u toku rata. Činjenica je da poginuli pripadnici MUP-a s područja cijelog Zeničko-dobojskog kantona nisu imali jedno ovako Centralno spomen obilježje.

-Meni kao Ministru za boračka pitanja je zaista velika čast što mogu danas najaviti skori početak radova na izgradnji jednog ovakvog spomen obilježja. Opredjeljenje ovog Ministarstva je da treba pomoći izgradnju svakog spomen obilježja s urednom potrebnom dokumentacijom, imajući u vidu dug i obavezu države, cjelokupnog društva prema branilačkoj populaciji te značaju izgradnje spomen obilježja za uspomenu i sjećanje na branioce. Imajući u vidu da se radi o izgradnji Centralnog spomen obilježja za sve poginule pripadnike MUP-a Zeničko-dobojskog kantona u periodu 1992. -1995. godina stava smo bili da ovo Ministarstvo treba iskazati senzibilitet i finansirati izgradnju spomen obilježja u cjelokupnom potrebnom iznosu sredstava- ističe resorni ministar Fahrudin Čolaković.

Projektom je predviđeno da se spomen obilježje izgradi na lokaciji Trga Bosne i Hercegovine u Gradu Zenica, a izgradnju istog finansira Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona.

-Posebno se zahvaljujem Udruženju dobitnika najvećih ratnih priznanja Zenica koji su od samog početka realizacije ovog projekta dali svoj maximum kako bi ovaj projekat ugledao svjetlo dana - naglašava ministar Fahrudin Čolaković.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2022. godini i Program utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog zdravstva u 2022. godini u iznosu od 400.000 KM.

Korisnici programa su subjekti u poslovanju s hranom, vlasnici životinja, poljoprivredni proizvođači, pčelari, gradovi i općine, dijagnostičke ustanove, veterinarske stanice te subjekti koji se bave zbrinjavanjem leševa životinja i životinjskog otpada.

Prema riječima ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirsada Hadžića, način utroška ovih budžetskih i namjenskih sredstava definisan je kroz šesnaest aktivnosti u oblasti zdravstvene zaštite i veterinarskog zdravstva, i to: kontrola zdravlja vimena, uzimanje uzoraka za ispitivanje Infektivne anemije konja, naknada štete za eutanazirane životinje, pomoć u provođenju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, preventivna vakcinacija goveda protiv Crnog prišta, preventivna mjera pregleda mesa na prisustvo larvi Trichinella spiralis, realizacija nerealizovanih zahtjeva iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima, sufinansiranje veterinarskog zdravstvenog pregleda na farmama za tov brojlera, implementacija standarda kod SPH (Program samokontrole, Haccp i Halal), implementacija sistema upravljanja kvalitetom veterinarskih stanica, eutanazija i neškodljivo uklanjanje oboljelih životinja i dezinfekcija nakon uklanjanja, klinički pregled pčelinjaka na Američku gnjiloću i finansiranje svjedodžbe o zdravstvenom stanju pčela, laboratorijsko ispitivanje uzoraka pčelinjeg legla na Američku gnjiloću, dijagnostička ispitivanja životinja i službenih uzoraka po nalogu veterinarskog  inspektora, nabavka veterinarske opreme i opremanje laboratorija veterinarskih organizacija i obuke (edukacije) iz oblasti veterinarstva.

-Ministarstvo priprema Uputstvo za ostvarivanje prava na sredstva iz navedenih programa, koje će biti dostupno na internet stranici Zeničko-dobojskog kantona, a za svaku planiranu aktivnost sredstva će se odobravati posebnim zaključcima ili odlukama Vlade - rekao je Hadžić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava kantonima, u iznosu od 200 miliona KM.  Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić, potpisao je Ugovor o dodjeli sredstava Zeničko-dobojskom kantonu u izosu od 31.878.226,00 KM.

Ugovorom je definisano da se sredstva utroše posebno poštujući i dajući prednost ukupnoj namjeni dodijeljenih sredstava utvrđenih Odlukom, odnosno za provođenje strukturalnih reformi i finansiranje/sufinansiranje infrastrukturnih projekata koji su od značaja za Federaciju BiH u omjeru 50 posto naprema 50 posto, a sve sa ciljem pravednije raspodjele javnih prihoda, a samim time i ravnomjernom razvoju Federacije BiH.

Premijer Bašić je istakao da će Vlada Zeničko-dobojskog kantona u narednom periodu, a najkasnije za 30 dana, sačiniti Plan investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne investicije, te u što skorijem vremenskom periodu otpočeti njhovu implementaciju.

Ovaj vid podrške Vlade Federacije BiH, Zeničko-dobojskom kantonu nastavak je dosadašnje uspješne saradnje, te će ova sredstva dodatno osnažiti reformske procese i dalje pozicionirati Zeničko-dobojski kanton kao lidera privrede u Federaciji BiH.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ureda za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona, usvojila je set akata koji se odnose na prevenciju i borbu protiv korupcije, čime su se stekli kvalitetni uslovi potpunu uspostavu funkcionisanja Ureda za borbu protiv korupcije.

Postupajući po preporuci Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) BiH, te Odluke Vlade, Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za prevenciju i borbu protiv korupcije u prethodnom periodu sačinio je informaciju o procesu revizije diploma za nosioce izvršne vlasti, savjetnike nosioca izvršne vlasti uposlenih u kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima  kantonalne uprave, državne službenike i namještenike, uposlene u javnim ustanovama, zavodima, direkcijama i drugim organima kojima je osnivač kanton ili se finansiraju iz Budžeta kantona, javnim preduzećima i privrednim društvima Zeničko-dobojskog kantona s većinskim vlasničkim kapitalom.

Sekretar po ovlaštenju Ureda za borbu protiv korupcije ZDK Dževad Fejzić naglašava da je do sada  izvršeno 8.469 revizija diploma, od kojih je 8.039 potvrđena vjerodostojnost, dok je za 336 diploma postupak provjere u toku ili su na dodatnoj provjeri, za 35 diploma je potrebno izvršiti uplatu novčane naknade, a kod 33 diplome nije potvrđena ispravnost što je u skladu s ovlastima predato na daljnje preispitivanje nadležnim organima, tj. Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona. U procesu revizije diploma kod 26 diploma nije bilo moguće izvršiti provjeru iz razloga što su tokom posljednjeg rata uništene matične knjige, te uprave tih obrazovnih ustanova nisu imale mehanizam potvrde tih diploma.

U narednom periodu slijedi dodatna provjera po zaključcima iz Informacije o procesu revizija diploma,  gdje je Tim Vlade ZDK za prevenciju i borbu protiv korupcije zahtijevao od svih kantonalnih organa da prilikom novih zapošljavanja izvrše provjeru vjerodostojnosti tih diploma i dostave informaciju o tome. Fejzić dodaje da će uskoro zaokružiti priča o revizija diploma, ali da je ovaj proces kontinuiran gdje će svaki rukovodilac kod novog zapošljavanja imati obavezu, kao i do sada, da Ured za borbu protiv korupcije obavijesti o procesu revizije diploma.

-S obzirom da smo u sistem prevencije i borbe protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona uključili jedinice lokalne samouprave, uskoro ćemo dati preporuku o pokretanju postupka preispitivanja vjerodostojnosti diploma na lokalnom nivou i tu ćemo se u punom kapacitetu, shodno ranijem iskustvu, staviti na raspolaganje gradovima i općinama u Zeničko-dobojskom kantonu – rekao je Fejzić.

Vlada je također usvojila i informaciju o provedbi COVID-19 Akcionog plana koji je u vremenu pandemije imao posebnu ulogu u prevenciji i borbi protiv korupcije, a podrazumijevao je prevenciju zloupotreba finansijskih i materijalnih donacija međunarodnih i domaćih donatora, provjeru postupaka   zapošljavanja u javnom sektoru ZDK, postupke javne nabavke, prevenciju zloupotrebe poticaja i pomoći privrednim društvima, privatnim preduzećima i poljoprivrednim subjektima, prevenciju zloupotrebe kršenja temeljnih ljudskih prava i sloboda građana, usmjeravanje finansijskih sredstava iz Budžeta ZDK na niže nivoe vlasti, koordinaciju aktivnosti antikorupcijskih tijela, te unapređenje kapaciteta Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije.

-Kada govorimo o unapređenju kapaciteta prevencije i borbe protiv korupcije, važno je naglasiti da je na današnjoj sjednici Vlada dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona, čime su se stekli uslovi za uspostavu funkcionisanja Ureda za borbu protiv korupcije, te će uposlenici Sektora za borbu protiv korupcije Ministarstva za pravosuđe i upravu biti preuzeti u Ured, ostala radna mjesta će se također popuniti preuzimanjem, što dodatno uspostavom Ureda kao posebne samostalne organizacione jedinice neće stvarati opterećenje i nova izdvajanja iz Budžeta ZDK - dodaje Fejzić.

Vlada je na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu usvojila i Akcioni plan za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije 2022-2026, koji detaljno tretira ključna pitanja kroz ciljeve, mjere i aktivnosti, a odnose se na sistemsko rješavanje zakonodavnih pitanja iz ove oblasti, a tiče se donošenja Zakona o porijeklu imovine i Zakona o sukobu interesa, te uključivanje jedinica lokalne samouprave u sistem prevencije i borbe protiv korupcije, ali i posebno razrađenih rizika u kriznim situacijama.

-Primjenom Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije ZDK stvaraju se kvalitetni uslovi za funkcionisanje Ureda za borbu protiv korupcije, što je jedan od strateških opredjeljenja ove Vlade - izjavio je ministar za pravosuđe i upravu ZDK Nebojša Nikolić.


Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Spahija Kozlić upriličili su prijem za dekanesu Pravnog fakulteta u Zenici prof.dr.sc. Larisu Velić i studentice takmičarskog tima ovog fakulteta koje su ostvarile zavidne rezultate na Svjetskom takmičenju iz međunarodne arbitraže koje je održano u Beču.

Tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici ove godine su činili Zerina Spahić, Emina Hrnjić i Nirvana Jašarević, zajedno sa akademskim trenericama Aminom Hasanović i Medinom Šehić.

Premijer Bašić i ministar Kozlić uputili su čestitke studenticama i trenericama, naglasivši da je ovo izuzetno važan uspjeh Pravnog fakulteta u Zenici te dali punu podršku u daljem radu.

Naglašeno je da je Vlada u Budžetu za 2022. godinu obezbijedila dodatna sredstva za angažman asistenata na zeničkom Univerzitetu, a koji su tokom svog školovanja ostvarili zavidne rezultate i ostvarili odličan uspjeh.

Za studentice koje su učestvovale na ovom takmičenju obezbijeđena je novčana nagrada u iznosu od po 1.000,00 KM.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić primio je danas u svom uredu devetogodišnju Anidu Alajbegović i njenu trenericu i predsjednicu Kluba ritimičke gimnastike "Pirueta" Visoko Aminu Hadžimehanović.

Alajbegović trenira ritmičku gimnastiku od svoje četvrte godine, a u klub "Pirueta" i u svoj grad Kakanj donijela je brojne medalje i pehare. Učestvovala je na turnirima u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Njemačkoj i Rumuniji. Za 2018. godinu izabrana je sportsku nadu Općine Kakanj i Zeničko-dobojskog kantona. Anida je do sada osvojila više od 60 medalja i desetak pehara.

Hadžimehanović se zahvalila premijeru Bašiću i Vladi Zeničko-dobojskog kantona na podršci klubu koji egzistira osam godina Visokom i pet godina u Kaknju, a svojim dosadašnjim radom, aktivnošću i rezultatima opravdao je povjerenje mnogih takmičarki i roditelja. Organizator je osam međunarodnih turnira, brojnih kampova i učesnik na prestižnim turnirima u Ukrajini, Rumuniji, Slovačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji.

Perjanica "Piruete" je i djevojčica Melika Ždralović koja je do sada osvojila preko 100 medalja, od čega više od 50 zlatnih. U gradu Visoko nagrađivana je kao sportska nada, najuspješniji sportista po granama sporta, a dobitnica je i specijalne nagrade Grada Visoko.

Svojim talentom i vještinama je izabrana da kao reprezentativka predstavlja Bosnu i Hercegovinu na Evropskom prvenstvu koje će se ovog mjeseca održati u Tel Avivu. Ždralović je prva ritmička gimnastičarka iz Visokog i Zeničko-dobojskog kantona u historiji koja je ispunila normu za ovo takmičenje.

Premijer Bašić je uputio čestitke djevojčicama i trenerici Hadžimehanović, rekavši da je Vlada opredijeljena da jača sport te da prepoznaje vrhunske rezultate najboljih sportskih ambasadora ovog kantona, najavivši da će pomoći i odlazak Melike Ždralović na prvenstvo u Izraelu.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić razgovarao je danas s delegacijom Vatrogasnog saveza ZDK-a o djelovanju dobrovoljnih vatrogasnih društava, a u sklopu priprema za obilježavanje manifestacije "Oktobar mjesec zaštite od požara".

U delegaciji su bili predsjednik Skupštine Saveza Nedžad Smajlović, predsjednik UO Samir Mujagić, načelnik Halim Kulović i sekretar Edin Talić, a sastanku je prisustvovao i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK-a Džavid Aličić.

Vatrogasni savez ZDK-a fomiran je 2015. godine i okuplja devet dobrovoljnih vatrogasnih društava, a osim prevencije i akcija gašenja požara, bavi se edukacijom. U planu je intenziviranje rada sa omladinom kroz predavanja u školama.

Premijer Bašić je pohvalio rad Saveza i dobrovoljnih vatrogasnih društava, koje Vlada podržava materijalno i finansijski putem Kantonalne uprave civilne zaštite, te se založio za iznalaženje sistemskog modela za finansiranje ovih društava s obzirom na njihov značaj za zajednicu.

Najavio je da će Vlada podržati aktivnosti Saveza u okviru obilježavanja manifestacije "Oktobar mjesec zaštite od požara", koja je prilika za dodatno jačanje svijesti o važnosti sistema zaštite od požara.

Direktor Aličić rekao je da je KUCZ od 2016. godine nabavilo i opremilo specijalnom opremom 11 vozila koja su data na korištenje dobrovoljnim vatrogasnim društvima, te da će fokus u narednom periodu biti na dodatnom opremanju i obuci dobrovoljnih vatrogasnih jednica.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić, zajedno s ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahijom Kozlićem i ministrom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirsadom Hadžićem, upriličili su odvojene prijeme za Jasminu Merdić, osvajačicu zlatne medalje i Lejlu Sejmenović, osvajačicu srebra na Svjetskom kupu u kickboxu održanom od 2. do 5. juna u Budimpešti.

Na takmičenju u mađarskoj prijestolnici učestvovalo je više od 3.000 takmičara iz 39 zemalja svijeta, a sjajne takmičarke iz Zeničko-dobojskog kantona pokazale su da su u izvrsnoj formi.

Članica Kluba borilačkih sportova „Titanium“ iz Usore Jasmina Merdić, nakon prošlogodišnje titule viceprvakinje svijeta na Svjetskom seniorskom prvenstvu u Italiji, nastavila je u odličnom ritmu. Briljirala je u svim mečevima i na kraju sasvim zasluženo ponijela titulu osvajačice Svjetskog kupa. Ovo je drugo zlato sa svjetskih kupova za Jasminu nakon što je u Istanbulu prošlog mjeseca osvojila Svjetski put Turkish open u jakoj konkurenciji 3.203 takmičara iz 44 zemlje.

Sejmenović, članica Centra borilačkih sportova „Tešanj“, u tri veoma teška meča savladala je protivnice iz Španije i Hrvatske, dok je u finalu tijesnom sudijskom odlukom poražena od predstavnice Italije. Višestruka je prvakinja države BiH, prvakinja Balkana, viceprvakinja Evrope te višestruka pobjednica evropskih, balkanskih i međunarodnih kupova.

Premijer Bašić čestitao je osvojene medalje mladim borkinjama, trenerima i upravi KBS "Titanium" i CBS „Tešanj“. Naglasio je da Merdić i Sejmenović spadaju među najbolje sportske ambasadore Zeničko-dobojskog kantona te najavio da će Vlada ZDK nastaviti podržavati razvoj sporta, a posebno uspješne i perspektivne sportske klubove.

Ministar Kozlić je rekao da Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport čini sve što je potrebno da stvori uslove za jačanje vrhunskog sporta u ovom kantonu te u tom smislu naglasio značaj pokretanju novog studijskog programa Tjelesni odgoj i sport na Univerzitetu u Zenici.

Izrazio je nadu da će Federacija BiH uskoro donijeti izmjene Zakona o sportu, a potom i institucije Zeničko-dobojskog kantona, kojima će se omogućiti uvođenje "sportske penzije" za vrhunske sportiste, čime će trajno biti riješen materijalni status vrhunskih sportista.

Ministar Hadžić je također uputio čestitke Jasmini Merdić i Lejli Sejmenović rekavši da je posebno ponosan što se radi o dvije borkinje iz tešanjskog kraja, te da će kao ministar, koji dolazi iz Tešnja, nastaviti podržavati takmičare i klubove koji na najbolji način predstavljaju ovaj kraj i Zeničko-dobojski kanton.

Press služba ZDK  

Objavljeno u Vijesti

Sposobnost upravljanja u vanrednim okolnostima, bila je tema redovne godišnje obuke koju je za članove Kantonalnog štaba civilne zaštite (KŠCZ) u Neumu organizirala Kantonalna uprava civilne zaštite (KUCZ) Zeničko-dobojskog kantona.

Predavač prof.dr. Zijada Rahimić sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu naglašava da je tema veoma važna ne samo u doba pandemije virusa korona, nego i svim drugim vanrednim okolnostima u kojima djeluje KŠCZ, kao organ koji preuzima rukovođenje i zapovijedanje u stanjima prirodne i druge nesreće.

-Uz aktivno učešće svih članova KŠCZ-a i drugih učesnika obuke, analizirali smo koje su to kompetencije, znanja i vještine posebno bitne za upravljanje promjenama, i to kako planiranim tako i neplaniranim promjenama, zato što nam je fokus bio na upravljanje u vanrednim okolnostima - rekla je Rahimić.

Na obuci su učestvovali premijer Mirnes Bašić i dio članova Vlade ZDK-a, koji su u vremenu pandemije također donosili odluke u kriznim situacijama, na prijedloge i sugestije KŠCZ-a i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva.

Direktor KUCZ Džavid Aličić naglašava da je osnovni cilj obuke bio dodatno podizanje kompetencija KŠCZ-a i članova Vlade, te da se ovakve edukacije redovno organiziraju i za sve službe za spašavanje koje djeluju u sastavu KUCZ-a.

-Svaka služba godišnje ima po nekoliko obuka ili vježbi koje KUCZ pomaže materijalno i logistički, tako da se možemo pohvaliti da unazad nekoliko godina to u potpunosti funkcioniše i da se redovno odvijaju obuke bez obzira na pandemiju koja je još uvijek u toku - rekao je Aličić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma