Decembar 2022

U saradnji sa kantonalnim ministarstvima finansija, u periodu od oktobra do decembra 2022. godine, organizovane su radionice za predstavnike kantonalnih pilot budžetskih korisnika na temu programskog budžetiranja.

Obuke su održane u okviru planiranih aktivnosti Projekta „Nastavak podrške upravljanju javnim finansijama u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija, a provodi međunarodni konzorcij predvođen kompanijom Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG, DAI Global Company, čiji je cilj da se poboljša upravljanje javnim finansijama u BiH povećanjem efikasnosti rashoda.

Radionice predstavljaju nastavak procesa edukacije budžetskih korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine u razumevanju novog budžetskog pristupa i nove metodologije programskog budžetiranja. Proces obuka je započeo u poslednjem kvartalu 2021. godine i nastavljen je tokom 2022. godine, kada su, u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija, održane edukacije u vidu individualiziranih obuka i tehničke pomoći svim budžetskim korisnicima na nivou Federacije BiH, u cilju redefinisanja njihovih budžetskih programa i indikatora učinaka, nakon čega je započela edukacija kantonalnih budžetskih korisnika.

Na radionici u Zenici koja je održana 14. decembra 2022. godine, učestvovali su predstavnici kantonalnog Ministarstva za pravosuđe i upravu i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice. Učesnici su upoznati sa aktivnostima projekta koje predstavljaju dvogodišnji napor da se poboljša upravljanje javnim finansijama u BiH povećanjem efikasnosti rashoda.

Glavne teme radionice bile su teorijske postavke programskog budžetiranja, predstavljanje izmjena Zakona o budžetima u Federaciji BiH u kontekstu implementacije programskog budžeta, kao i predstavljanje novog modela programskog budžeta (glavne promjene u načinu budžetiranja u FBiH, veza budžeta i strateškog planiranja, novi format budžeta), koji predstavlja zajednički rad stručnog tima Projekta i zaposlenih u Federalnom ministarstvu finansija.

Radionica je imala za cilj da se prezentuju predlozi budžetskih programa i indikatora učinaka za svaku od prisutnih institucija, koje su predstavnici Projekta pripremili na temelju: dokumentacije koje su institucije dostavile, trenutne strukture budžetskih programa i indikatora, nove metodologije programskog budžeta za FBiH, dobrih međunarodnih praksi i strateških dokumenata. Također je uzeta u obzir struktura godišnjih i trogodišnjih programa/planova rada koje su institucije razvile u skladu sa važećim propisima. Predložena programska struktura služi kao ulazni materijal za razmatranje od strane svake institucije prilikom donošenja odluke o budžetskim programima i indikatorima, a konačna odluka će biti na rukovoditeljima institucija.

U praktičnom delu obuke, učesnici su diskutovali o primerima indikatora učinaka (pasoš indikatora) koji imaju suštinski značaj za primenu programskog budžeta.

Pružanje ovakvog vida tehničke pomoći budžetskim korisnicima predstavlja zajednički rad stručnog tima Projekta sa zaposlenima u Federalnom i kantonalnim ministarstvima finansija, što je ujedno i snažan preduslov uspešne implementacije novog budžetskog pristupa i postizanja dva glavna cilja Projekta: (1) Unaprijeđenje procesa programskog budžetiranja i usklađenost sa procesom srednjoročnog planiranja i (2) Poboljšanje kapaciteta ljudskih resursa za planiranje programskog budžeta.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj redovnoj sjednici održanoj 29.12.2022. godine usvojila Odluku o isplati jednokratne pomoći zaposlenim koji primaju platu iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, isključujući izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i njihove savjetnike.

U skladu sa Uredbom o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena i isplati jednokratne pomoći Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, jednokratna pomoć u iznosu od 1.080,00 KM isplaćena je zaposlenicima koji su se nalazili u radnom odnosu na dan 29.12.2022. godine.

Premijerka Amra Mehmedić rekla je da se Vlada maksimalno angažovala kako bi osigurala potrebna sredstva za isplatu jednokratne pomoći za 8.382 zaposlena, a nakon što je Skupština Zeničko-dobojskog kantona 28.12.2022. godine donijela Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, koje je na hitnoj telefonskoj sjednici 22.12.2022. godine utvrdila prethodna Vlada, samo dan prije njenog razrješenja i imenovanja nove Vlade.

Naglasila je da, iako je Skupština donijela druge ovogodišnje Izmjene i dopune Budžeta za 2022. godinu nakon kojih je Budžet Zeničko-dobojskog kantona iznosio 497.427.671,00 KM, u trenutku predlaganja i donošenja Izmjena i dopuna Budžeta od strane Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, transakcijski račun Zeničko-dobojskog kantona nije bio likvidan u dijelu koji se odnosi na budžetska sredstva, već su bila raspoloživa namjenska sredstva u iznosu od 85.348.134,50 KM.

Iz naprijed navedenog, jasno je da je sredstva za isplatu jednokratne pomoći Vlada morala osigurati pozajmicom iz namjenskih sredstava u iznosu od 9.052.560,00 KM, a što je omogućeno Odlukom o privremenom raspolaganju namjenskim sredstvima Budžeta („Službene novine Zeničkog-dobojskog kantona“, broj: 4/22), koju je 20.01.2022. godine donijela prethodna Vlada, kako bi na taj način omogućila prevazilaženje tekuće nelikvidnosti Budžeta tokom 2022. godine. Ovu pozajmicu namjenskih sredstava neophodno je vratiti tokom prvog kvartala 2023. godine.

-Iako smo zatekli nelikvidan Budžet, uspjeli smo u veoma kratkom vremenskom roku omogućiti da našoj policiji, prosvjetnim radnicima, zaposlenim u pravosuđu i javnoj upravi, bude isplaćena jednokratna pomoć od 1.080 KM - rekla je premijerka Mehmedić.

Press služba

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 28 Decembar 2022 16:07

SAOPĆENJE SA 3. SJEDNICE SKUPŠTINE

Na 3. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva, održanoj 28.12.2022. godine u skraćenom postupku je razmatran Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, a u istom izmijenjeni prihodi iznose 497.427.671,00 KM, dok ukupni izmijenjeni rashodi iznose 449.318.242,00 KM sa pozitivnim tekućim bilansom budžeta u iznosu od 48.109.429,00 KM, od čega je za pokriće akumuliranog deficita iz prethodnih godina planiran je iznos od 12.033.226,00 KM.

U okviru druge tačke dnevnog reda Skupština je razmatrala i donijela Odluku o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2023. godine. Odluka predviđa finansiranje i izvršavanje srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu, odnosno u iznosu od cca 93,4 miliona konvertibilnih maraka. Ova odluka je donesena kako bi se moglo nastaviti finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta u situaciji kada Budžet za 2023. godinu nije donesen do početka fiskalne 2023. godine.

Prije otvaranja rasprave premijerka je u ime Vlade Kantona povukla sa dnevnog reda treću i četvrtu tačku, a povučene  tačke sa dnevnog reda su:

 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i rashoda JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu.
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu.

U konačnici rada Skupština Zeničko-dobojskog kantona je donijela Odluku o dopuni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijerka Zeničko-dobojskog kantona Amra Mehmedić preuzela je jučer premijersku dužnost od dosadašnjeg premijera Mirnesa Bašića.

Premijerka se u izjavi nakon preuzimanja dužnosti zahvalila građanima na podršci od trenutka kada je Bosanskohercegovačka inicijativa KF predložila kao nestranačkog kandidata za premijera pa sve do konačnog imenovanja na 2. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Istakla je da je svjesna bremena višestruke odgovornosti koju sa sobom nosi premijerska dužnost, te da je velika čast i privilegija biti uključen u procese koji direktno ili indirektno utiču na naše svakodnevne živote.

-Prioritet Vlade će biti stabilizacija budžeta, pružanje boljih usluga korisnicima i građanima kantona te provođenje aktivnosti za razvoj privrede i ekonomskog razvoja. Pred nama su veliki izazovi i puno posla, ali sam uvjerena da će nova Vlada, konkretnim mjerama i razvojnim projektima, uspjeti pokrenuti pozitivne procese te stvoriti uslove za kvalitetniji život u našem društvu - rekla je premijerka Mehmedić.

U toku su primopredaje dužnosti u resornim ministarstvima Vlade ZDK-a, koje će biti završene do kraja sedmice.

Novoimenovani ministri su Benjamin Sinanović (ministar unutrašnjih poslova), Edin Hasaničević (ministar za pravosuđe i upravu), Dženana Čišija (ministrica finansija), Danijel Pašić (ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline), Zlatko Jelić (ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice), Adnan Sirovica (ministar za boračka pitanja), Tanja Radoš Kosić (ministrica zdravstva) i Draženka Subašić (ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport), Samir Šibonjić (ministar za privredu) i Vinko Marić (ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu).

Vlada je jučer kasno popodne održala 1. telefonsku sjednicu na kojoj je usvojila Odluku o potpisnicima platnih naloga do kraja godine, kojom su utvrđena ovlaštenja za potpisivanje naloga za plaćanje za premijerku i resorne ministre.

Također, Vlada je usvojila zaključak kojim je obavezala budžetske korisnike - ministarstva, uprave i upravne organizacije, kao i javne ustanove, budžetske i vanbudžetske fondove, javna preduzeća i ostala regulisana tijela pod kontrolom Zeničko-dobojskog kantona, da u periodu privremenog finansiranja, odnosno do donošenja Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, kao i pojedinačnih finansijskih planova, obustave sve postupke novog zapošljavanja službenika i namještenika u organima javne uprave, kao i postupke novog zapošljavanja u javnim ustanovama, budetskim i vanbudžetskim fondovima, javnim preduzećima i ostalim regulisanim tijelima pod kontrolom ZDK-a.

Zaključkom je naloženo da se obustave svi postupci unapređenja i premještaja državnih službenika i namještenika, kao i da se okončaju, odnosno prekinu svi ugovori o angažmanu, ugovori o djelu i slično s trećim licima, zaključno sa 31.12.2022. godine.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijerka Zeničko-dobojskog kantona Amra Mehmedić, u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona i u svoje lično ime, uputila je čestitku svim građanima katoličke vjeroispovijesti povodom nastupajućeg praznika Božića.

-Neka Božić donese u vaša srca ljubav, mir i radost. Neka božićni dani vama i vašim porodicama budu ispunjeni osjećajem sreće i zajedništva. Sretan vam Badnji dan i Božić, uz želju da ga proslavite sa svojim najmilijim,  prijateljima i komšijama - navodi u čestitki premijerka Mehmedić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Danas, 23.12.2022. godine Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj drugoj sjednici razmatrala dvije tačke prethodno utvrđenog dnevnog reda. U okviru prve tačke Skupština je donijela Odluku o izboru stalnih radnih tijela 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru druge tačke dnevnog reda Skupština Zeničko-dobojskog kantona donijela je Odluku o potvrđivanju Vlade Zeničko–dobojskog kantona, koja stupa na snagu danom donošenja, a članovi, odlukom, potvrđene Vlade su:

 • Amra Mehmedić, premijerka Zeničko-dobojskog kantona,
 • Benjamin Sinanović, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova,
 • Edin Hasaničević, ministar Ministarstva za pravosuđe i upravu,
 • Dženana Čišija, ministrica Ministarstva finansija,
 • Samir Šibonjić, ministar Ministarstva za privredu,
 • Danijel Pašić, ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline,
 • Zlatko Jelić, ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice,
 • Adnan Sirovica, ministar Ministarstva za boračka pitanja,
 • Tanja Radoš Kosić, ministrica Ministarstva zdravstva,
 • Draženka Subašić, ministrica Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,
 • Vinko Marić, ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i ove godine planira realizaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu u objektima javnih i privatnih predškolskih ustanova, koje su verifikovane, tj. upisane u Registar predškolskih ustanova ZDK-a, koji vodi ovo ministarstvo, ali i objektima centralnih i područnih osnovnih škola na području ZDK-a, s tim da se ne remeti nastavni proces.

Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školskoj 2022/2023. godini namijenjen je djeci koja će do 1. marta 2023. godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života i koja, u ovoj školskoj godini, nisu pohađala neku od predškolskih ustanova.

Roditelji/staratelji djece trebaju prijaviti dijete za Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školu koju će dijete pohađati, kod pedagoga škole ili osobe koju je ovlastio direktor škole.

Za evidentiranje nije potrebno prilaganje bilo kakve dokumentacije.

Evidencija djece će se obaviti u periodu od 26.12.2022. godine do 06.01.2023. godine u školi koju će djeca pohađati.

Roditelji/staratelji će pravovremeno biti obaviješteni o ljekarskom pregledu djece, kao i o upisu, potrebnoj dokumentaciji i vremenu realizacije Programa obaveznog predškolskog odgoja, putem sredstava javnog informisanja i obavještenja istaknutih na školi u kojoj su djeca evidentirana.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

U Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove (KUZIP) Zeničko-dobojskog kantona održan je radni sastanak na temu suzbijanja nelegalnog prijevoza na području Grada Zenice.

Direktor KUZIP Besim Spahić, glavni kantonalni inspektor za cestovni promet Edžnan Avdukić, komandir Policijske stanice Centar Samir Valentić, predstavnici Udruženja taksista Grada Zenice, kao i predstavnik prijevoznika koji pružaju usluge javnog gradskog prijevoza, dogovorili su dalje aktivnosti, kao i provođenje kontinuiranih akcija na terenu s ciljem potpunog suzbijanja nelegalnog prijevoza na području Zenice.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Utorak, 20 Decembar 2022 14:30

PREMIJER BAŠIĆ ČESTITAO DAN RUDARA

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić uputio je čestitku povodom 21. decembra - Dana rudara.

Ističe da rudari imaju posebno mjesto u našem društvu, jer rade izuzetno težak i častan posao, a Zeničko-dobojski kanton veoma važno mjesto u elektroenergetskom sektoru Federacije BiH i Koncernu Elektroprivrede BiH, zahvaljujući Termoelektrani Kakanj i rudnicima u Kaknju, Brezi i Zenici.

Stoga, naglašava, održivost rudnika i stvaranje humanijih uslova rada u procesu restrukturiranju, ima punu podršku Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

-Stalna zadaća svih nivoa vlasti je da osiguraju rentabilnost rudnika, a da rudari budu adekvatno plaćeni za svoj rad i požrtvovanost - stoji u čestitki premijera Bašića.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 3

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma