Septembar 2021

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Spahija Kozlić posjetio je Medicinsku školu Zenica gdje su ove sedmice otpočeli radovi na utopljavanju zgrade vrijedni oko 670.000 KM.

Radovi se izvode u okviru projekta "Energetska efikasnost u BiH", koji se finansira iz kredita Svjetske banke vrijednog 11 miliona KM, a predviđena je rekonstrukcija ukupno 30 obrazovnih objekata na području ovog kantona. Kozlić je naglasio da je ovo jedna od najvećih investicija Vlade ZDK-a prema osnovnim i srednjim školama te UNZE-u.

- Ove godine radimo rekonstrukciju 20 objekata, a iduće godine planirano je još deset škola. Izvođače je izabralo resorno federalno ministarstvo, a oni su u većem broju škola već ušli u radove. Očekujemo da će rekonstrukcija ovih 20 škola biti završena u januaru, odnosno februaru naredne godine - rekao je ministar Kozlić.

U Zenici će se rekonstruirati nekoliko osnovnih i srednjih škola te zgrade Filozofskog, Metalurško-tehnološkog i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

U najvećem broju škola izvršit će se zamjena krovova, vanjske stolarije, fasada, rasvjetnih tijela, a po potrebi i kotlovnica za grijanje. To će, istakao je ministar Kozlić, pored boljih uslova za odvijanje nastavnog procesa, donijeti i značajne uštede u energentima.

Direktorica Medicinske škole Zenica Nedžada Alispahić zahvalila je ministru Kozliću i Vladi ZDK-a što su prepoznali potrebe ove škole, izgrađene daleke 1959. godine, navodeći da bi prema ugovoru radovi trebali biti završeni za 120 dana.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Danas, 29.09.2021. godine održana je 38. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano trinaest tačaka dnevnog reda. U okviru prve tri tačke dnevnog reda, Skupština je po skraćenom postupku razmatrala i donijela Zakon o izmjenama Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona, Zakon o dopuni Zakona o visokom obrazovanju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim priznanjima Zeničko-dobojskog kantona, predlagača Ćazima Huskića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

Potom je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica, a zatim i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru procedure za donošenje federalnih zakona, Skupština je Zaključkom utvrdila svoje mišljenje povodom dostavljenog Nacrt (federalnog) Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata. Utvrđeno mišljenje je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku izbjeglice i zdravstvo. Utvrđeno mišljenje Skupštine će zajedno sa svim pomenutim aktima biti dostavljeno Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zastupnici su potom razmatrali i zaključcima prihvatili slijedeće informacije:

  • Informaciju o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2020. godinu.
  • Informaciju o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona (odnosi se na 2020. godinu).
  • Informaciju o izvršenju alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2020. godini.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona danas je prihvatila i Inicijativu Općinskog vijeća Zavidovići za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata, a do kraja sjednice, zastupnici su još razmatrali i zaključkom prihvatili Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, te su prihvatili i Informaciju o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, kao i Informaciju o koncesijama na vodama za 2020. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona Mirsad Hadžić i direktor privrednog društva Nerken d.o.o. Maglaj Nerman Džonlić potpisali su danas ugovor o koncesiji za crpljenje, zahvatanje i flaširanje izvorske vode sa izvorišta "Rakovac" u mjestu Donji Rakovac, općina Maglaj.

Koncesija je dodijeljena na period od 30 godina u količini od 0,05 litara vode po sekundi. Koncesionar je prije potpisivanja ugovora platio jednokratnu koncesionu naknadu od 2.331,00 KM, dok je tekuća naknada utvrđena u visini 1,5 posto ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog tokom eksploatacije izvorišta i na godišnjem nivou ne može biti manja od 1.607,70 KM.

Ministar Hadžić rekao je da Vlada ZDK-a čini sve da prirodne potencijale i bogatstva ovog kantona stavi u funkciju razvoja i zapošljavanja.

-Naš kanton obiluje brojnim izvorištima prirodne vode čiji je kvalitet nadaleko poznat. Opredjeljenje Vlade i ovog ministarstva je da raspoložive resurse stavimo u funkciju razvoja od kojeg će korist imati cjelokupno društvo - rekao je Hadžić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je osigurala sredstva i izvršila isplatu četvrte rate boračkih stipendija za 2038 korisnika za studijsku 2020./2021. godinu u iznosu od 285.850,00 KM, koji obuhvata redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

Visina stipendije za prvu godinu je 800,00 KM, za drugu i ostale godine studija, te za prvu i drugu godinu drugog ciklusa studiranja je 1.200,00 KM.

Treba naglasiti da je Vlada nedavno usvojenim izmjenama i dopunama Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica povećala mogućnost dodjele stipendija svim studentima koji ispunjavaju propisane uslove, a studenti čiji su roditelji pristupili Oružanim snagama kao maloljetna lica stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na dosadašnji. Također, izvršene su izmjene u dijelu načina bodovanja po različitim kriterijima, koji sada idu u korist studentima.

- Dosadašnja Uredba je predviđala da samo jedan student iz jednog porodičnog domaćinstva može ostvariti pravo na stipendiju, što je u najmanju ruku bilo diskriminatorno. Ovim izmjenama dat je određeni podstrek da što više djece iz jednog porodičnog domaćinstva studira. Izmjene Zakona o visokom obrazovanju ZDK prilikom dodjele stipendija za prošlu godinu, dovele su u neravnopravan položaj studente koji žele da uče i koji su dali uslov za prelazak u narednu godinu, u odnosu na studente koji su bezuslovno prešli u narednu godinu. Ovim izmjenama je to onemogućeno - naglašava ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

Broj korisnika boračkih stipendija i raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

-Grad Zenica – 441 korisnik – 61.100,00 KM,
-Grad Visoko – 225 korisnika – 31.600,00 KM,
-Općina Breza – 114 korisnika – 15.800,00 KM,
-Općina Doboj Jug – 46 korisnika -6.300,00 KM,
-Općina Kakanj – 170 korisnika – 24.100,00 KM,
-Općina Maglaj – 160 korisnika – 22.750,00 KM,
-Općina Olovo – 113 korisnika – 16.100,00 KM,
-Općina Tešanj – 218 korisnika – 30.700,00 KM,
-Općina Usora – 34 korisnika – 4.850,00 KM,
-Općina Vareš – 79 korisnika - 10.800,00 KM,
-Općina Zavidovići – 237 korisnika – 33.600,00 KM
-Općina Žepče – 201 korisnika – 28.150,00 KM.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ambasador Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini, nj.e. Reza Ghelichkan boravio je u službenoj posjeti Vladi Zeničko-dobojskog kantona gdje se sastao s premijerom Mirnesom Bašićem. Sastanku su prisustvovali ekspert za ekonomska pitanja Ambasade IR Iran Jaaber Vasigh te ministri za finansije i prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša, Josip Lovrić i Arnel Isak.

U fokusu razgovora bila je ekonomska saradnja. Premijer Bašić je naglasio da je ZDK posvećen jačanju ekonomske saradnje i privlačenju investicija, da ovaj kanton raspolaže rudnim, energetskim i mineralnim potencijalima te snažnom industrijom koja je lider u BiH.

Naveo je da je Vlada posvećena saniranju posljedica pandemije virusa Covid-19 te da je ponajprije vlastitim snagama, ali i uz pomoć Vlade FBiH, uspjela sačuvati likvidnost budžeta, ojačati zdravstveni sektor te pomoći privredi, poljoprivredi, boračkim i socijalnim kategorijama. Istakao je da je trenutno u fokusu Vlade dalje jačanje zdravstvenog sektora te imunizacija stanovništva, budući da ovaj kanton raspolaže dovoljnom količinom vakcina protiv korona virusa.

Premijer Bašić je zahvalio IR Iran na pomoći koju je pružila BiH tokom agresije, kao i pomoći ekonomiji i svim segmentima života u BiH i ZDK.

Ambasador Ghelichkan rekao je da dva naroda imaju prijateljske i srčane veze koje su potvrđene i tokom agresije na BiH, te da je ova zemlja posvećena jačanju i proširenju ekonomskih veza Irana i regija u BiH.

Naglasio je da IR Iran ima snažne privatne kompanije u svim segmentima, posebno metalnoj, petrohemijskoj i farmaceutskoj industriji, od kojih je većina spremna proširiti svoje poslovanje u inostranstvu, uključujući i BiH. Istakao je da je autoindustrija jedan od sektora u kojima bi Iran i ZDK mogli ostvariti dobru i zavidnu saradnju, budući da Iran ima razvijenu autoindustriju a ZDK kompanije koje proizvode autodijelove.

Iranski ambasador rekao je da je ovo njegova prva posjeta Zeničko-dobojskom kantonu te da uskoro planira posjetiti određene kompanije i privredne subjekte u ZDK-u s ciljem povezivanja i uspostave saradnje sa kompanijama iz Irana.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 284.123,06 KM na ime refundacije troškova nabavke lijeka Tocilizumab-Actemra građanima Zeničko-dobojskog kantona koji pravo na refundaciju nisu ostvarili iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Lijek Tocilizumab primarno se koristi kod liječenja reumatoidnog artritisa i na listi je bolničkih lijekova, a pokazao se kao efikasan kod pokušaja liječenja teških stanja infekcije virusom Covid-19.

Radi se o 148 pacijenata koji su izvršili kupovinu navedenog lijeka od početka pandemije u martu 2020. do 15. aprila ove godine, kao i svim "spornim" slučajevima gdje nije bilo moguće ostvariti pravo na refundaciju prema važećim propisima Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK-a (ZZO).

Premijer Mirnes Bašić rekao je da su potrebna sredstva i model refundacije usaglašeni zajedničkom saradnjom Vlade i ZZO, te da je refundacija realizirana putem javnog poziva Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice. Naglasio je da je refundacija odobrena i određenim broju porodica pacijenata koji su preminuli, a tokom liječenja su koristili ovaj lijek.

Premijer Bašić je zahvalio ministrici za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azri Sinanović i uposlenima u ovom ministarstvu što su uspješno proveli proceduru javnog poziva na osnovu kojeg je Vlada donijela odluku o odobravanju sredstava.

Kantonalna bolnica Zenica i Opća bolnica Tešanj od 15. aprila prilagodili su terapijske protokole i omogućili liječenje bolničkih pacijenata navedenim lijekom, a ZZO ZDK omogućio je refundaciju troškova pacijentima koji su ispunjavali uslove. Od 24. aprila, ZZO ZDK troškove nabavke refundira direktno bolničkim ustanovama.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini ambasador Johann Sattler sastao se jučer u sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona s premijerom Mirnesom Bašićem.

Premijer Bašić upoznao je ambasadora Sattlera s razvojnim projektima u ovom kantonu s težištem na projektu Energetske efikasnosti u Kantonalnoj bolnici Zenica i izgradnji Regionalnog vodovoda Plava voda, koji se većim dijelom finansiraju iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Istakao je da je Vlada ZDK-a učinila sve da prevlada administrativne prepreke za realizaciju ova dva generacijska projekta, izizutno važna za građane ovog kantona.

Razgovarano je i o opremanju i jačanju zdravstvenog sektora u ovom kantonu, a premijer Bašić zahvalio se Evropskoj uniji na svesrdnoj pomoći i vrijednim donacijama u opremi zdravstvenim ustanovama, prije svega Kantonalnoj bolnici Zenica i Općoj bolnici Tešanj, tokom pandemije virusa Covid-19.

Premijer Bašić zahvalio je ambasadoru Sattleru i na podršci Evropske unije jačanju sektora pravosuđa u ovom kantonu kroz ulaganja u pravosudnu infrastrukturu. Naglasio je da Vlada Zeničko-dobojskog kantona sudjeluje u ovim projektima tako što pribavlja neophodne dozvole te finansira opremanje i vanjsko uređenje novih objekata.

Rezultat zajedničke saradnje je izgradnja zgrada Općinskog suda Olovo, Kantonalnog tužilaštva u Zenici i novog paviljona Kazneno-popravnog zavoda Zenica, ozvaničen je početak izgradnje aneksa Općinskog suda u Zenici, a uskoro počinje izgradnja nove zgrade Općinskog suda Žepče.

Naglasio je da Vlada ZDK-a za finansiranje rada pravosuđa godišnje izdvaja 22 miliona KM.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini ambasador Johann Sattler i predsjednica Općinskog suda u Zenici Dženana Brković položili su danas kamen temeljac za izgradnju novog aneksa zgrade ovog suda, koju finansira Evropska unija sredstvima u iznosu od 2 miliona eura.

Osim izgradnje aneksa, projektom je predviđena adaptacija suterena i prizemlja postojeće zgrade Općinskog suda u Zenici, tako da će najveći općinski sud u ovom kantonu do kraja naredne godine dobiti tri pritvorske ćelije, kancelariju Sudske policije, dodatni prostor pisarnice i šalter sale, dvije velike sudnice te osam kancelarija za sudije i daktilografe.

Ambasador Sattler rekao je da je EU proteklih godina uložila preko 50 miliona eura u oblast pravosuđa u BiH, uključujući i ulaganja u adaptaciju sudova, tužilaštava i kazneno-popravnih zavoda. Naglasio je da pored ulaganja u infrastrukturu, EU podržava i reformu pravosuđa, jer "građani žele da vide pravična suđenja, da vide da niko u ovoj zemlji nije iznad zakona i da vide da se predmeti rješavaju u razumnom roku".

Predsjednica suda Dženana Brković rekla je da će se implementacijom projekta postići vizija i ostvariti strateški ciljevi predviđeni programom rada suda za period 2021. - 2023. godina te unaprijediti efikasnost i kvalitet rada, što je u interesu građana kojima će se pružiti bolja pravna zaštita.

Ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona Nebojša Nikolić rekao je da je dogradnja Općinskog suda u Zenici nastavak projekta kojim je kantonalna Vlada aplicirala prema EU putem Vlade FBiH i VSTV-a.

Projekt je započeo izgradnjom suda u Olovu, zatim zgrade Kantonalnog tužilaštva u Zenici, da bi završnicu doživio izgradnjom danas otvorenog novog paviljona u Kazneno-popranom zavodu u Zenici te početkom radova na rekonstrukciji zgrade Općinskog sud u Zenici. Najavio je da će 23. septembra biti utvrđen datum početka izgradnje zgrade Općinskog suda u Žepču.

- Za sve ove projekte sredstva je osigurala EU, a Vlada ZDK se obavezala da će nabaviti sve potrebne dozvole, izvršiti ulaganje u opremu i na kraju završiti vanjsko uređenje. Uz zahvalnost donatorima, želim istaći da će projektom biti zaokružene sve institucije pravosudnog sistema u ZDK, a Vlada čini sve da finansijski prati funkcionisanje pravosuđa za koje na godišnjem nivou izdvaja 22 miliona KM - rekao je Nikolić.

Kao pozitivan primjer saradnje lokalnih zajednica na ovom projektu, naveo je Općinu Žepče koja je zemljište za izgradnju nove zgrade Općinskog suda dodijelila besplatno, a sredstva koja je ZDK uplatio na ime rente i UGZ-a uložit će u vanjsko uređenje.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo je javni poziv za gradove i općine ovog kantona za kandidovanje projekata za dodjelu sredstava vodnih naknada. Prema riječima resornog ministra Mirsada Hadžića, za vodne projekte ovo ministarstvo je opredijelilo sredstva u ukupnom iznosu od 2.591.473,96 KM.

Hadžić je naveo da je kantonalno Ministarstvo finansija uplatilo poljoprivrednim proizvođačima sredstva poticaja u iznosu u iznosu od 356.000 KM na ime podrške za registrovane farme goveda, a u skladu s Programom utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

Pored toga, dodao je, Vlada je na posljednjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, odobrila sredstva u ukupnom iznosu od 76.000,00 KM na ime podrške za registrovanu ovčarsku, kozarsku i svinjogojsku proizvodnju za 2021. godinu.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Općoj bolnici Tešanj danas je isporučen novi ultrazvučni aparat marke "Siemens Acusion NX3", čiju je nabavku finansirala Evropska unija, u okviru kontinuirane podrške EU zdravstvenim institucijama Bosne i Hercegovine za borbu protiv pandemije Covid-19 i posljedica koje ona izaziva.

Nabavku i isporuku ultrazvučnog aparata je realizovao Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP).

Evropska unija je do sada izdvojila preko 15 miliona konvertibilnih maraka za pomoć zdravstvenim ustanovama širom Bosne i Hercegovine.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 3

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma