Avgust 2021

Na osnovu člana 51. stav 1., a u vezi sa članom 50. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam 37. (svečanu) sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 30.08.2021. godine /ponedjeljak / sa početkom u 11:00 sati,  u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici.

SVEČANA SJEDNICA U POVODU 29. AVGUSTA “ DANA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA” ĆE BITI ODRŽANA SA SLJEDEĆIM SADRŽAJEM:

 D N E V N I  R E D

I dio:

 • Intoniranje himne Bosne i Hercegovine
 • Uvodno (pozdravno) obraćanje predsjedavajućeg Skupštine
 • Odavanje počasti žrtvama rata
 • Prigodan govor premijera Kantona

II dio:

 • Dodjela javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona - Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona
  1. Dodjela Plakete Zeničko–dobojskog kantona dr. sci. Edinu Berberoviću
  2. Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona prim. dr. Eldiri Hadžić
  3. Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona Dervišu Kovačeviću, MA
 • Umjetnički program (izvođenje muzičke numere)

PROTOKOL ZA ODRŽAVANJE 37. (SVEČANE) SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANE ZA DAN 30.08.2021. GODINE U 11:00 SATI U SALI/DVORANI 301 III SPRAT ANEX-A ZGRADE SJEDIŠTA KANTONA

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

Objavljeno u Najave sjednica

Ministar – Edin Hasaničević

00387 32 460 740

Savjetnik ministra (VSS-1) - Muhamed Hundur, 00387 32 460 738

Tajnik Ministarstva (VSS-1) - nepopunjeno

00387 32 460 740

Viši samostalni referent za računovodstveno materijalne poslove (VŠS-1) - Azra Hećo

00387 32 460 740

Viši referent za tehničke poslove ministra (SSS-1) - nepopunjeno

 

A - SEKTOR ZA PRAVOSUĐE

 

Pomoćnik Ministra za pravosuđe  (VSS-1)- Amila Begagić

00387 32 460 740

Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove u oblasti pravosuđe (VSS-1) – nepopunjeno

Stručni saradnik za pravosuđe i izvršenje kaznenih sankcija (VSS-1) – nepopunjeno

Šef odsjeka za računovodstvo  (VSS-1) – Emina Smriko

00387 32 460 740

Viši stručni suradnik za ekonomsko financijske poslove (VSS-1) – nepopunjeno

Viši referent za unos podataka  (SSS-1) - Željka Arnautović

00387 32 460 740

 

B - SEKTOR ZA UPRAVU

Pomoćnik ministra za upravu  (VSS-1)- Melih Karan

00387 32 460 740

Stručni savjenik za loklanu samoupravu (VSS-1) - nepopunjeno

Stručnoi savjetnik za normativno pravne poslove (VSS-2) - Ena Zubčević 1 + 1 nepopunjeno

00387 32 460 740

Stručni suradnik za upravu (VSS-1) - nepopunjneo

Viši referent za upravu (SSS-1) - Nada Bambur

00387 32 460 740

 

C - UPRAVNI INSPEKTORAT

Glavni upravni inspektor (VSS-1) - nepopunjeno

Upravni inspektor (VSS-4) -1 Mersudina kovačević + 3 nepopunjeno

00387 32 460 740

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i novom naredbom produžila epidemiološke mjere za još 14 dana, počevši od sutra 13. augusta.

Naredbom su preuzete epidemiološke mjere koje je donijela Vlada Federacije BiH, a odnose se na zdravstvene ustanove, higijensko-epidemiološke službe, predškolske ustanove, ugostiteljske objekte, vjerske zajednice, organe uprave, općine/gradove, policiju i inspekcije, sa nešto strožijim mjerama za rad ugostiteljskih objekata i obdaništa u ovom kantonu.

Prema informaciji Kriznog štaba, koju je Vlada usvojila s prijedlogom naredbi, epidemiološka situacija u ovom kantonu ocjenjuje se kao nepovoljna, budući da je u Federaciji BiH još uvijek na snazi epidemija, ali su epidemiološki parametri znatno povoljniji.

- Broj novih potvrđenih slučajeva u zadnjih sedam dana je 12, što čini kumulativnu incidencu od 3,3 na 100.000 stanovnika, što je nastavak trenda zadržavanja ove incidence na jako niskom nivou - navodi se u informaciji.

Kada je u pitanju imunizacija, do sada je zdravstvenim ustanovama isporučeno 81.756 doza vakcina, a utrošeno 59.743 doza. s obje doze vakcine vakcinisano je 21.663 građana ovog kantona.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić pozvao je građane da budu odgovorni i da se vakcinišu protiv virusa korona.

Naglasio je da je cilj masovne imunizacije, prema revidiranom Planu imunizacije, da se do kraja augusta dostigne stepen kolektivnog imuniteta od 60 posto, odnosno minimalno 70 posto prije oktobra.

- Moramo što prije steći kolektivni imunitet kako bismo spremniji dočekali mogući četvrti talas pandemije koji se očekuje na jesen - rekao je premijer Bašić.

 

Press služba ZDK

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK Arnel Isak je danas, zajedno sa načelnikom Općine Zavidovići Hašimom Mujanovićem, obišao radove na rekonstrukciji regionalne ceste R 465 na dionici Žepče – Zavidovići, u dijelu područja općine Zavidovići.

U toku su asfalterski radovi u dužini od cca 700 metara regionalne ceste na ulazu u Zavidoviće iz pravca Žepča.

Tokom obilaska, ministar Isak je konstatovao da se radovi izvode u okviru ugovorenih rokova, kvalitetno i u skladu sa pravilima struke.

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 115. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.07.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 37. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 28.07.2021. godine;
 3. Program utroška budžetskih sredstava u 2021. godini – (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima), sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Transfera za sport“ u 2021. godini;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za omladinske projektne aktivnosti u 2021. godini;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika u 2021. godini;
 7. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Srednja muzička škola Zenica;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Gostović“ Gostović, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2021/2022. godini;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hajderovići“ Hajderovići, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2021/2022. godini;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hamza Humo“ Babino, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2021/2022. godini;
 14. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec JULI 2021. godine;
 15. Polugodišnji izvještaj Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za period januar-juni 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesija za 2021. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu, broj: 02-11-8603/21 od 16.06.2021. godine;
 20. Program utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Breza u svrhu finalizacije projekta izgradnje Centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim borcima općine Breza;
 22. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar – mart 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona, za period januar-juni 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;
 25. Prijedlog Odluke o trajnom rashodovanju stalnih sredstava predloženih za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu – Kantonalno tužilaštvo;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ristić Dragutinu, povratniku u Žepče, na ime pomoći za nabavku i ugradnju stolarije na porodičnom stambenom objektu imenovanog, s ciljem stvaranja minimuma stambenih uslova i potpore održivom povratku na područje općine Žepče;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muslić Tahiru, povratniku u Žepče, na ime pomoći za rekonstrukciju krovne konstrukcije na porodičnom stambenom objektu imenovanog, s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Žepče;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ahmetović Hazimu, raseljenom licu iz Žepča, na ime učešća u sufinansiranju dijela troškova nabavke motokultivatora koji je predmet Ugovora o dodjeli poljoprivredne mehanizacije, plastenika i opreme zaključenog između imenovanog i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hodžić Senadu, povratniku u općinu Kakanj, na ime pomoći za kupovinu sadnica voća i izgradnju eko sušare za voće, s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Kakanj;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimović Šemsadi, iz Visokog, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujić Amri, iz Žepča, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje imenovane;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fazlibegović Jasmini, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje imenovane;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dizdarević Nevresi, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje sina imenovane;
 35. Prijedlog Zaključka o ustupanju stalnog sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova na privremeno korištenje Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 36. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o korištenju službenih fiksnih telefona;
 37. Zaključak o zaduženjima vezanim za kolektivno osiguranje uposlenika organa uprave i službi za upravu Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog suda u Zenici, općinskih sudova sa područja Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog pravobranilaštva, uposlenike obrazovanja i Ministarstva unutrašnjih poslova.

 

Novoimenovani ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Sadik Babür Girgin, danas je boravio u službenoj posjeti Zeničko – dobojskom kantonu. Svoj prvi službeni sastanak u Zeničko-dobojskom kantonu održao je s premijerom Zeničko-dobojskog kantona gosp. Bašić Mirnesom. Na sastanku su bili prisutni i predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona gosp. Ćazim Huskić, kao i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Spahija Kozlić.

Tokom sastanka razgovarano je o prijateljskim odnosima dviju zemalja, Turske i Bosne i Hercegovine, te je data puna podrška nastavku dobre saradnje. Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić, naglasio je da dosadašnji prijateljski odnos Turske prema Bosni i Hercegovini rezultirao brojnim projektima od značaja, kako za Zeničko-dobojski kanton tako i za Bosnu i Hercegovinu. Zahvalio je turskom ambasadoru na punoj podršci koju Republika Turska daje bosanskom narodu i izrazio zadovoljstvo nastavku ove saradnje. Premijer Bašić je naglasio da je Zeničko - dobojski kanton lider u privredi, te da saradnja s Republikom Turskom ima značajan učinak u tome.  

Ambasador Sadik Babür Girgin je izrazio zahvalnost na dosadašnjem zajedničkom radu i zalaganju za očuvanje prijateljskih odnosa, te dodao da će Republika Turska u narednom periodu nastaviti s kontinuiranom podrškom Bosni i Hercegovini, a posebno će se fokusirati na održivost i jačanje privrede i očuvanja radnih mjesta na području Zeničko-dobojskog kantona.

Na sastanku je istaknuto da Republika Turska daje značajan doprinos na polju obrazovanja kroz izgradnju i obnovu infrastrukturnih školskih objekata. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta gosp.Spahija Kozlić istakao je da je Republika Turska putem svojih razvojnih agencija uradila mnogo na polju obrazovanja u Bosni i Hercegovini, a posebno u Zeničko-dobojskom kantonu, te da će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ostati partner u svim projektima.

Ambasador Republike Turske je dao potvrdu dosadašnje dobre saradnje i naglasio da će ta saradnja biti nastavljena.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona i Kantonalne direkcije za ceste danas su zvanično uveli u posao izvođača radova preduzeće „JATA Group“ d.o.o. Srebrenik za realizaciju projekta modernizacije regionalne ceste R445 kroz naselje Nemila. Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem ovih radova vršit će firma „GEOS„ d.o.o. Zenica.

U pitanju su nešto više od 120 hiljada KM vrijedni radovi koji podrazumijevaju modernizaciju asfaltnog kolovoza ceste R445 u dijelu koji prolazi kroz naselje Nemila, te sanaciju i modernizaciju sistema odvodnje i postojeće pješačke staze na mostu, kao i sanaciju i farbanje ograde mosta.

„Drago mi je da počinju ovi vrijedni radovi, značajni za veliki broj građana Nemilskog sliva. Realizacijom ovog projekta izvršit ćemo modernizaciju ceste po savremenim standardima kako to zaslužuju građani Nemile i ostalih naselja koja gravitiraju Nemili, a što je najbitnije ulaganjem u ceste stvaramo pretpostavke za povećanje sigurnosti saobraćaja“, kaže Arnel Isak, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK.

Rok za izvođenje pomenutih radova modernizacije ceste kroz naselje Nemila je 60 dana.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK / Press služba

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 10/21), sazivam 117. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 12.08.2021. godine (četvrtak) u 1000 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 116. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 04.08.2021. godine;
 2. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-juni 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Novi Šeher“ Maglaj;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 10. Izvještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta za prvo polugodište 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pohlod Inesi, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasagić Nedibi, iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmutović Ameli, iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje kćerke imenovane;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za privredu za osnivanje komisija;
 17. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar - juni 2021. godine u skladu sa programima utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenja o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika sa srednjom školom zdravstvenog usmjerenja;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti rješenja o imenovanju privremenih komisija za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi i rješenje o imenovanju privremene komisije za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za rad specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenja ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona o imenovanju komisija za vršenje tehničkog pregleda građevina u nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenja Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline - Kantonalne direkcija za ceste o imenovanju, utvrđivanju i isplati naknade Komisije za javnu nabavku radova redovnog i zimskog održavanja dionica regionalnih cesta;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje Ministarstva za boračka pitanja o imenovanju Komisije za odobravanje upućivanja branilaca i članova njihovih porodica na medicinsku rehabilitaciju u banjsko-klimatska lječilišta;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje Ministarstva za boračka pitanja o imenovanju Komisije za odobravanje nabavke ortopedskih pomagala za branioce i članove njihovih porodica;
 24. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine reprezentacije i poklona za 2021. godinu;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, za ostvareni značajan uspjeh kao učesnicima Svjetskog takmičenja iz međunarodne investicijske arbitraže;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstva Leonori Jakić, iz Žepča, državnoj prvakinji u karateu, u svrhu finansijske pomoći pri učešću na Europskom prvenstvu za kadete, juniore i U21 koje se održava u Finskoj.

 

PREMIJER
Mirnes Bašić

Objavljeno u Najave sjednica

Epidemiološka situacija na području Zeničko-dobojskog kantona može se ocijeniti nepovoljnom, budući da je u Federaciji BiH još uvijek na snazi pandemija, sa zadržavanjem trenda niskog broja novooboljelih, umrlih i hospitaliziranih, zaključio je Krizni štab Ministarstva zdravstva ZDK-a.

- Broj novih potvrđenih slučajeva u zadnjih sedam dana je 12, što čini kumulativnu incidencu od 3,3 na 100.000 stanovnika, što je nastavak trenda zadržavanja ove incidence na jako niskom nivou - zaključio je Krizni štab razmatrajući informaciju o epidemiološkoj situaciji koju je sačinio Institut za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici.

Do 08. avgusta ukupno je potvrđeno 14.497 slučajeva zaraze virusa korona, a broj aktivnih slučajeva je 25. U zadnjoj posmatranoj sedmici nije umrla ni jedna osoba. Na bolničkom liječenju nalazi se svega jedan pacijent.

Kada je u pitanju imunizacija, koja se provodi od sredine marta, do sada je zdravstvenim ustanovama isporučeno 81.756 doza vakcina, a utrošeno 59.743 doza. U potpunosti je vakcinisano, s obje doze vakcine, 21.663 građana ovog kantona.

Krizni štab izvršio je raspodjelu donacije 3.680 brzih antigenskih testova za korona virus te zaštitne opreme, hirurških i KN95 maski, zdravstvenim ustanovama u ovom kantonu. Radi se o donaciji Vlade SR Njemačke posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Press služba ZDK

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma