Avgust 2021

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Arnel Isak sa saradnicima, te predstavnici izvođača radova i stručno-tehničkog nadzora posjetili su danas naselje Nemila, gdje su u početnoj fazi radovi na modernizaciji regionalne ceste u dijelu kojem prolazi kroz naselje Nemila.

Ovaj projekt vrijedan nešto više od 120 hiljada KM finansira se iz namjenskih sredstava Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona – Kantonalne direkcije za ceste. Izvođač radova koji je na otvorenom postupku javne nabavke radova nakon provođenja e-aukcije bio najpovoljniji je firma JATA Group d.o.o. Srebrenik, a stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „GEOS„ d.o.o. Zenica.

Planirano je da se ovim projektom izvrši modernizacija oko 350 metara asfaltnog kolovoza ceste R445 u dijelu koji prolazi kroz naselje Nemila, te da se izvrši modernizacija sistema odvodnje i sanacija postojeće pješačke staze te farbanje ograde mosta.

„Mještani Nemile i naselja koja gravitiraju centralnom dijelu ove velike mjesne zajednice zaslužuju da se modernizira cesta koja prolazi kroz ovo naselje. Svjedoci smo da je u više navrata zbog zastoja na magistralnom putu veliki broj vozila preusmjeravan kroz ovo naselje regionalnim pravcem R445. Nemila, njeni mještani kao i privreda budući da na ovom području posluje značajan broj privrednih subjekata, zaista zaslužuju modernu saobraćajnicu po standardima XXI vijeka i u skladu sa evropskim graditeljskim praksama. Ipak, ističem najbitniji aspekt i značaj ovog projekta a to je stvaranje pretpostavki za poboljšanje sigurnosti saobraćaja“, kaže ministar Isak.

Podsjećamo, izvođač je u radove uveden prošle sedmice, a rok za izvođenje pomenutih radova je 60 dana.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK

Objavljeno u Vijesti

U cilju istinitog informisanja građana grada Zenice, a povodom netačnih informacije koje se plasiraju od strane Gradske uprave Zenica, kao i činjenice da se na gradilišnoj tabli na mjestu izgradnje Eko kuće Smetovi kao investitor navodi samo Grad Zenica, obavještamo građane:

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Arnel Isak je 2019. godine sa Savezom izviđača grada Zenica i Gradskom upravom Zenica aktualizirao stari projekat izviđača o izgradnji Eko kuće na Smetovima.

Postignut je dogovor o realizaciji i aktiviranju projekta te je u tom cilju zaključen i potpisan Sporazum o zajedničkom učešću u realizaciji projekta "Eko kuće" Smetovi.

U sporazumu je konstatovano da je "Eko kuća" Smetovi zajednički projekat Ministarstva i Grada te da će potpisnici sporazuma uvažavati i isticati ovu činjenicu u promotivnim aktivnostima (tačka 3.).

Ministarstvo je u skladu sa sporazumom u 2019. godini izvršilo uplatu Gradu Zenica za izgradnju pomenutog projekta 100.000 KM, a 2020. godine i preostalih 200.000 KM čime je ispunilo svoju finansijsku obavezu.

Nažalost, Gradska uprava osim zajedničkog polaganja kamena temeljca za izgradnju "Eko kuće" Smetovi nije ispoštovala niti poštuje zaključeni Sporazum, sve u cilju obmanjivanja javnosti i umanjivanja značaja uloge u ovom projektu Vlade ZDK, resornog ministarstva kao i ministra Arnela Isaka.

Želimo informisati javnost da je zajednički dogovor da se izgrađena "Eko kuća" Smetovi preda na upravljanje Savezu izdviđača grada Zenica i zahtijevamo poštivanje istog!

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona potpisalo je ugovor o dodjeli poticaja za pokretanje biznisa sa 60 pripadnika boračke populacije, za što je iz budžeta ovog ministarstva izdvojeno 480.000 KM. Osnivači novih firmi dobili su novčanu subvenciju u iznosu od po 8.000 KM, koja će biti isplaćena u tri rate.

- Program samozapošljavanja boračke populacije realizuje se od 2016. godine i pokazao se kao veoma dobar. Njihova obaveza  je da biznis mora opstati najmanje 24 mjeseca - rekao je ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

Podsjetio je da je prošle godine uz podršku ovog ministarstva otvoreno 76 firmi od kojih je opstalo 75. Najavio je da će više od 200 pripadnika boračke populacije koji su otvorili firme prethodnih godina, a čiji su biznisi opstali, uskoro dobiti jednokratnu podršku od 1.000 KM za prevazilaženje posljedica pandemije korona virusa. Podršku će dobiti i firme koje su zaposlile pripadnike boračke populacije ili članove boračkih porodica.

Premijer Mirnes Bašić čestitao je osnivačima novih biznisa, rekavši da je ponosan na ovaj projekat kojim je direktno ili indirektno od 2016. godine zaposleno više do 2.000 pripadnika boračke populacije, a uloženo je više od 7,5 miliona KM.

- Cilj projekta je postignut i mi smo prezadovoljni. Odgovorno tvrdim da smo po tome jedinstvena vlada u BiH. Nastavljamo realizaciju projekta, a u narednim godinama planiramo dodatno povećati sredstva za ovu namjenu - rekao je premijer Bašić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 116. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 04.08.2021. godine;
 2. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-juni 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godini;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Novi Šeher“ Maglaj;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 10. Izvještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta za prvo polugodište 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pohlod Inesi, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasagić Nedibi, iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmutović Ameli, iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenje kćerke imenovane;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za privredu za osnivanje komisija;
 17. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar - juni 2021. godine u skladu sa programima utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenja o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika sa srednjom školom zdravstvenog usmjerenja;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti rješenja o imenovanju privremenih komisija za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi i rješenje o imenovanju privremene komisije za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za rad specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenja ministra Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona o imenovanju komisija za vršenje tehničkog pregleda građevina u nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenja Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline - Kantonalne direkcija za ceste o imenovanju, utvrđivanju i isplati naknade Komisije za javnu nabavku radova redovnog i zimskog održavanja dionica regionalnih cesta;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje Ministarstva za boračka pitanja o imenovanju Komisije za odobravanje upućivanja branilaca i članova njihovih porodica na medicinsku rehabilitaciju u banjsko-klimatska lječilišta;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje Ministarstva za boračka pitanja o imenovanju Komisije za odobravanje nabavke ortopedskih pomagala za branioce i članove njihovih porodica;
 24. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine reprezentacije i poklona za 2021. godinu;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, za ostvareni značajan uspjeh kao učesnicima Svjetskog takmičenja iz međunarodne investicijske arbitraže;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstva Leonori Jakić, iz Žepča, državnoj prvakinji u karateu, u svrhu finansijske pomoći pri učešću na Europskom prvenstvu za kadete, juniore i U21 koje se održava u Finskoj;
 27. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu na dan 08.08.2021. godine, s prijedlogom Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka.

 

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić upriličili su prijem za bh. olimpijce Amela Tuku i Mesuda Pezera, koji su učestvovali na Olimpijskim igrama u Tokiju, te predsjednika Atletskog saveza Bosne i Hercegovine Suada Kaknju.

Premijer Bašić rekao je da je ponosan što Zeničko-dobojski kanton ima svoje sportske ambasadore koji su u najboljem svjetlu predstavili ovaj kanton i državu BiH na Olimpijskim igrama. Najavio je nastavak podrške vrhunskim sportistima kroz stipendije i nagrade, rekavši da je podrška atletici jedan od prioriteta Vlade ZDK.

Ministar Kozlić rekao je da Vlada naredne godine planira povećati transfer za sport te da će se status vrhunskih i perspektivnih sportista riješiti izmjenama i dopunama Zakona o sportu koji bi do kraja ove godine trebao biti upućen u parlamentarnu proceduru.

Predsjednik Atletskog saveza BiH Suad Kaknjo zahvalio je Vladi što dugo godina podržava atletiku i vrhunske atletičare iz ovog kantona, koji čine okosnicu olimpijskog tima BiH, kao i Atletski miting Zenica kao najveći atletski događaj u BiH. Pozdravio je najavu povećanja budžeta za sport, naglasivši da ZDK ima dosta razumijevanja za potrebe sporta, ali da potrebe vrhunskih sportista nisu prepoznate sa nivoa države BiH.

Srednjoprugaš Amel Tuka zahvalio je ZDK-u na kontinuiranoj podršci tokom sportske karijere. Apelovao je na domaćine da se fokusiraju na animiranje mladih da se bave sportom, stavivši se na raspolaganje da pomogne tu aktivnost.

Bacač kugle Mesud Pezer rekao je da atletika mora biti državni projekat te da je ovo pokazatelj da se uz skromna izdvajanja i podršku iz budžeta mogu postići zavidni rezultati, pa i učešće na Olimpijskim igrama što je san svakog vrhunskog sportiste.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma