Ponedjeljak, 23 Avgust 2021

Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala je sredstva i izvršila isplatu treće rate boračkih stipendija za 2.038 studenata redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2020./2021. godinu. Za ovu namjenu izdvojeno je 285.850,00 KM.

Visina stipendije za prvu godinu je 800,00 KM, a za drugu i ostale godine studija te prvu i drugu godinu drugog ciklusa studiranja stipendija iznosi 1.200,00 KM.

Po lokalnim zajednicama najveći broj stipendija dodijeljen je studentima u gradu Zenici 441 (61.100 KM), Zavidovićima 237 (33.600 KM), Visokom 225 (31.600 KM), Tešnju 218 (30.700 KM), Žepču 201 (28.150 KM), Kaknju 170 (24.100 KM), Maglaju 160 (22.750 KM), Brezi 114 (15.800 KM), Olovu 113 (16.100 KM), Varešu 79 (10.800 KM), Doboj Jugu 46 (6.300 KM) te Usori 34 (4.850 KM).

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Završena je rekonstrukcija amfiteatra sa 270 mjesta na Metalurško-tehnološkom fakultetu (MTF) Univerziteta u Zenici. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u rekonstrukciju je uložilo 300.000 KM.

- Amfiteatar MTF-a koristi i Medicinski fakultet, tako da je njegova rekonstrukcija vrlo važna za naš univerzitet. Raduje me što će profesori i studenti imati znatno bolje uslove za odvijanje nastavnog procesa - rekao je ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić.

Ističe da je planirana i rekonstrukcija zgrade MTF-a, koja je jedan od 30 objekata obrazovnih ustanova u Zeničko-dobojskom kantonu obuhvaćenih Projektom energetske efikasnosti koji Vlada i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport finansiraju iz kredita Svjetske banke vrijednog 11 miliona KM.

Na zgradi će se izvesti termoizolacija fasadnih zidova, djelomična zamjena postojeće stolarije i bravarije, ugradnja dinamičkih termostatskih ventila te djelomična zamjena rasvjetnih tijela. Očekivana godišnja ušteda energije je 639.213 kWh/god te smanjenje emisije CO2 od 171 tonu. Ukupna investicija planirana je u iznosu od 839.795 KM.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Ponedjeljak, 23 Avgust 2021 09:14

118. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 10/21), sazivam 118. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 24.08.2021. godine (utorak) u 1000 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 117. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 12.08.2021. godine;
 2. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona o Prijedlogu raspodjele opreme;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme (kancelarijska oprema i rashladni uređaji), za potrebe Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći Općini Žepče radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje o utvrđivanju naknade za rad u Komisiji za polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogasca;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje o utvrđivanju naknade za rad u Komisiji za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje o utvrđivanju naknade za rad u Komisiji za polaganje ispita za protivpožarnu zaštitu za zaposlena lica koja su u pravnom licu, državnom organu ili drugoj instituciji određena da se staraju za provođenje poslova zaštite od požara, kao i lica raspoređena u službi zaštite od požara;
 10. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za period januar – juni 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2021.godinu” za period I - VI 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Akcioni plan transformacije sistema procjene i upućivanja djece s teškoćama za Zeničko-dobojski kanton, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o oprihodovanju vlastitih prihoda budžetskih korisnika iz oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja neutrošenih do 30.06.2021. godine;
 14. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period IV-VI 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva,  Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, za  period  januar – juni  godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovane farme goveda;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava privrednom društvu MALAK INVEST d.o.o. Sarajevo – Podružnica Malak Farma Kakanj, radi nadoknade nastale štete zbog provođenja naređenih mjera eutanazije četiri goveda oboljelih od zaraznih bolesti (bruceloza);
 19. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar- juni 2021. godine u skladu sa Programom   utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na poziciji „Kapitalni  transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenje o imenovanju privremene komisije za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti u privatnoj praksi iz medicinsko-laboratorijske dijagnostike;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Alija Nametak“ Zenica;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hajdarević Elbisi, na ime učešća studenata na Svjetskom takmičenju iz međunarodne investicijske arbitraže u Frankfurtu, Njemačka.

PREMIJER
Mirnes Bašić

 

 

 

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

 

 

 

Objavljeno u Najave sjednica

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma