Ponedjeljak, 26 Juli 2021

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona okončalo je proceduru donošenja rješenja o utvrđenom tehnološkom višku za školsku 2021/2022. godinu u skladu sa Okvirnim programom zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području ovog kantona i Izmjenama i dopunama Okvirnog programa zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška radnika u osnovnim i srednjim školama na području ZDK, a što će omogućiti radnicima koji su tehnološki višak pravo prvenstva kod zapošljavanja, odnosno pri prijemu po konkursima u osnovnim i srednjim školama na području ZDK.

U školskoj 2021/2022. godini u osnovnim školama je ukupno 102 radnika proglašeno tehnološkim viškom što je za 29 manje nego u prošloj školskoj godini, a u srednjim školama 87 radnika što je za četiri manje nego u prošloj školskoj godini, s tim da će ovi radnici biti zbrinuti i neće ostati bez posla, jer prema podacima iz prethodnih školskih godina svi radnici koji su proglašeni tehnološkim viškom su redovno nalazili dopunu norme na konkursima gdje imaju isključivo prvenstvo zapošljavanja ili su zbrinuti u matičnim školama. Također je važno napomenuti da ove školske godine 29 škola (22 osnovne i sedam srednjih) sa područja ZDK uopšte nema radnika u statusu tehnološkog viška.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je odluku o učešću u Projektu zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca te za ovu namjenu izdvojila sredstva u iznosu od 100.000 KM.

Projekat se realizira u saradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje, koji će također izdvojiti 100.000 KM, tako da je će za zapošljavanje ove populacije u ZDK-u u 2021. godini biti izdvojeno ukupno 200.000 KM.

- Projekat se implementira putem Službe za zapošljavanje ZDK-a i Federalnog zavoda za zapošljavanje. Realiziramo ga nekoliko godina i pokazao se kao veoma dobar projekat - rekao je ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

Naveo je da je 2015. godine na evidenciji Službe za zapošljavanje ZDK-a bilo 24.000 pripadnika boračke populacije. Trenutno ih je na evidenciji oko 9.000, a među njima je oko 500 djece šehida i poginulih boraca.

Nedavno je završen javni poziv za zapošljavanje i samozapošljavanje ostalih članova boračke populacije u ovom kantonu, a nakon što općine i gradovi, kao prvostepeni organ, završe obradu aplikacija, najavio je Čolaković, Ministarstvo za boračka pitanja će finalizirati liste korisnika s kojima će potpisati ugovore o dodjeli sredstava.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona (KŠ) usvojio je revidirani Plan imunizacije koji će dostaviti na usvajanje kantonalnoj Vladi.

Suština izmjena, kako je objasnio član KŠ-a dr. Senad Huseinagić, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), je omogućavanje imunizacije protiv virusa korona svim građanima ovog kantona koji se žele vakcinisati.

- Osnovna izmjena je da je promijenjen cilj imunizacije u odnosu na ranije postavljeni cilj koji je bio fokusiran na zaštitu ugroženih grupa, bilo da se radi o ugroženim grupama na osnovu stanja ili dobi ili ugroženih grupa na osnovu rizika radnog mjesta. Sada se postavlja novi cilj, a to je da postignemo kolektivni imunitet", rekao je Huseinagić.

Podsjetio je da je INZ ranije proveo serološko istraživanje na reprezentativnom uzorku koje je pokazalo da 42 posto stanovništva ima izražen imunitet protiv virusa COVID-19, tako da bi se s vakcinama, čija je isporuka najavljena tokom avgusta, mogao dostići kolektivni imunitet od 60 posto.

To bi, ističe, bila dovoljna odbrana od eventualno novog vala pandemije koji se očekuje na jesen, jer bi broj oboljelih s teškom kliničkom slikom bio puno manji, a smanjio bi se i pritisak na zdravstvene ustanove.

- S obzirom na relativno slab odziv građana na vakcinaciju, sa najavljenim količinama vakcina bismo vrlo brzo došli u situaciju da imamo vakcina a da nemamo koga vakcinisati iz dosad vakcinisanih prioritetnih grupa. Omogućavanjem da se građani iz svih dobnih grupa mogu vakcinisati, dovest ćemo se i situaciju da sve raspoložive vakcine možemo potrošiti - rekao je Huseinagić.

Krizni štab donio je odluku da se Domu zdravlja Zenica dodijeli jedan digitalni mobilni RTG i jedan aparat za praćenje vitalnih funkcija, koji će biti nabavljeni u okviru projekta kojeg provodi Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji s UNDP-om, a koji se finansira iz sredstava kredita Svjetske banke.

- Donijeli smo odluku da se aparati dodijele Domu zdravlja Zenica koji je najveći dom zdravlja u našem kantonu. Ja se nadam da će u narednom periodu nastaviti stizati oprema te da ćemo dodatno popraviti svoje mterijalne kapacitete i stvoriti uslove da sljedeći val pandemije dočekamo što spremniji - rekao je ministar zdravstva i predsjednik Kriznog štaba dr. Adnan Jupić.

Naglasio je da se epidemiološka situacija u ovom kantonu i dalje karakteriše kao nepovoljna, budući da je u Federaciji BiH još uvijek na snazi pandemija, ali da su epidemiološki parametri znatno povoljniji. U proteklih sedam dana otkrivena su četiri nova slučaja zaraze, aktivan je vrlo mali broj slučajeva, a značajno su rasterećeni bolnički kapaciteti.

Press služba ZDK

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 113. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 13.07.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 36. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 15.07.2021. godine;
 3. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice na Nacrt (federalnog) Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i oduzimanju čina policijskom komesaru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Odluke o određivanju izdavača i regulisanju ostalih pitanja vezanih za izdavanje Službenih novina Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Informacija o provođenju postupka preispitivanja vjerodostojnosti podataka u svjedodžbama /diplomama uposlenih u javnom sektoru, nosioca izvršne vlasti i savjetnika nosioca izvršne vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu (revizija diploma), sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Informacija o provođenju aktivnosti po Akcionom planu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za prevenciju korupcije “COVID-19“, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o provođenju Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Zeničko-dobojskog kantona 2017-2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje ugovora o subvencioniranju usluga smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima na području Federacije Bosne i Hercegovine u akademskoj 2021/2022. godini;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „15.april “ Kakanj;
 11. Odluka o izmjeni Odluke o ustupanju stalnih sredstava Ministarstva za privredu;
 12. Prijedlog Odluke o ustupanju na trajno korištenje mamografskog aparata JU „Dom zdravlja“ Zavidovići;
 13. Prijedlog Odluke o vraćanju privremeno izuzetog poslovnog prostora i opreme JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gradu Zenica u svrhu realizacije projekta izgradnje spomen obilježja “Javorje”, Grad Zenica;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šut (Hamid) Selvedinu, iz Zenice, RVI 100% I grupe paraplegičaru, za nabavku ortopedskog pomagala - elektromotornih invalidskih kolica;
 16. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za projekte Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u 2021. godini u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100 „Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte“, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Polugodišnji izvještaj o utrošenim sredstvima sa razdjela 11 - Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Kozlić Elviru, iz Zenice, u svrhu finansiranja troškova liječenja djeteta;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Midžić Faruku, iz Zenice, u svrhu pomoći izdavanja knjige ,,Husejin Smajlović - Sjećanja“,
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona za potpisivanje Ugovora o naknadi troškova za izvršenje mjere pritvora, a koje su izrečene od nadležnih sudova, sa Kazneno-popravnim zavodima sa kojima ministarstvo posluje.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma