Juni 2021

Firma Strojotehnika d.o.o. Zenica, povodom zvaničnog otvaranja predstavništva u Bosni i Hercegovini, donirala je 180 licenci softvera za 3D modeliranje i izradu tehničke dokumentacije Solidworks za tri srednje u Zeničko-dobojskom kantonu.

Po 60 licenci ovog softvera, čiji je Strojotehnika ovlašteni zastupnik za BiH i Hrvatsku, dobile su Tehnička škola Zenica, Mješovita srednja škola Zavidovići i Mješovita srednja škola "Musa Ćazim Ćatić" Olovo.

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Spahija Kozlić održao je sastanak s predstavnicima donatora i direktorima ovih škola, na kojem su dogovoreni naredni koraci za konačnu realizaciju donacije.

On je zahvalio donatoru što je prepoznao potrebe da se na ovaj način unaprijedi nivo srednjeg stručnog obrazovanja i školovani kadrovi adekvatno pripreme za tržište rada.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Privode se kraju radovi na modernizaciji ulice Travnička cesta u Zenici. U pitanju je modernizacija zapadnog ulaza u Zenicu iz pravca Viteza/Vjetrenica, odnosno ceste koja grad veže sa naseljima u slivu rijeke Kočeve te veže Zenicu sa susjednim Vitezom, odnosno ZDK sa susjednim SBK-om.

„Nakon toliko godina, došla je na red i modernizacija Travničke ceste u Zenici, jedne od najfrekventnijih cesta u ZDK, koja povezuje Vitez i Zenicu, odnosno ZDK i SBK. Uskoro očekujemo završetak radova. Prva dionica od oko 500 metara je asfaltirana tokom proteklog vikenda. Ukupna vrijednost planiranih radova je oko 170 hiljada KM, a dužina dionice ceste R441 koja je obuhvaćena modernizacijom je oko 1.000 metara“, kaže Arnel Isak, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.

Projektom modernizacije ove ulice je obuhvaćena sanacija kolovoza i pješačkih staza, te nivelacija odvodnih šahtova kao i rješavanje pitanja odvodnje na mjestima koja su identificirana kao uska grla tokom obilnijih padavina.

„Zenica zaslužuje ljepši ulaz u grad iz ovog pravca i ovim projektom smo nastojali olakšati komunikaciju između Zenice i Viteza, te olakšati putnu komunikaciju naših sugrađana koji žive u naseljima Kočevskog sliva i naselja koja se nalaze uz Travničku cestu“, kaže ministar Isak, koji dodaje da su ulaganja u putnu infrastrukturu osnovni preduslov za stvaranje pretpostavki za razvoj privrede i obezbjeđivanje dostojanstvenih uslova za život građana.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline

Objavljeno u Vijesti
Ponedjeljak, 28 Juni 2021 07:54

SAOPĆENJE SA 34. SJEDNICE SKUPŠTINE ZDK

Dana 25.06.2021. godine je održana 34. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je razmatrano jedanaest tačaka dnevnog reda. Sjednica je sazvana i održana u uslovima i okolnostima pandepidemije COVID-19 prema protokolu prilagođenom važećim epidemiološkim mjerama donesenim od strane nadležnih organa. Na početku sjednice, svečanu izjavu je dala nova poslanica Skupštine Vesna Dauldži, (koja je dobila mandat umjesto Edina Arnauta, koji je podnio ostavku), čime je preuzela dužnost poslanice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru prve tačke dnevnog reda Skupština je po skraćenom postupku razmatrala i donijela Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona. U obrazloženju Prijedloga navedenog zakona kao razlozi za njegovo donošenje navedeni su omogućavanje veće konkurencije u postupku imenovanja policijskog komesara i stvaranje zakonskih uslova većem broju policijskih službenika da se kandiduju za tu poziciju, te  usklađivanje pomenutog zakona sa odredbama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 13/18) i Zakonom o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona br: 4/14 i 2/18) kojim su propisani uslovi za penzionisanje.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Skupština je takođe po skraćenom postupku, razmatrala i donijela Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o javnom redu i miru. Donošenju navedenog Zakona pristupilo se na inicijativu Grada Visoko, koju je prethodno prihvatila Skupština Kantona. Podnesena inicijativa podrazumijeva utvrđivanje zakonskog osnova za postupanje policijskih službenika na području Zeničko-dobojskog kantona u cilju provođenja naredbi nadležnih organa kojima se propisuju mjere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, što bi im omogućilo viši stepen samostalnog postupanja na terenu, ali i provođenje mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Pod trećom tačkom dnevnog reda, Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana grada Visoko za period 2014. do 2034. godine, kojeg je donijelo Gradsko vijeće Visoko na 10. sjednici održanoj dana 30.07.2020. godine (“Službeni glasnik Grada Visoko”, broj 6/20). Pomenutom Odlukom daje se saglasnost na Izmjene i dopune navedenog Prostornog plana, u dijelu raspolaganja, upotrebe i zaštite poljoprivrednog zemljišta, a imajući u vidu da su Izmjene i dopune istog, (prema Mišljenju Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona), usaglašene sa osnovnim načelima planskog uređenja i zaštite prostora i ciljevima prostornog razvoja Kantona utvrđenim Prostornim planom Zeničko-dobojskog kantona 2009-2029. ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/09, 6/09 i 5/10).

 Naredne dvije tačke dnevnog reda su se odnosile na donošenje odluka o određenim imenovanjima iz nadležnosti Skupštine Kantona i to: Odluka o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona-koja nije dobila potrebnu većinu glasova poslanika Skupštine za njeno donošenje i Odluka o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, koja je donesena.

Šesta tačka dnevnog reda se odnosila na donošenje Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona kojom se samo vrši izmjena u prezimenu jednog člana  Vlade Zeničko-dobojskog kantona i to ministrice Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Azre Šabanović,  koja je udajom promijenila prezime u Sinanović.

Dalje su poslanici u Skupštini razmatrali i prihvatili Analizu stanja socijalne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite, u vezi koje su doneseni i određeni zaključci kojima se predlaže svim općinskim vijećima na području Zeničko-dobojskog kantona i gradskim vijećima gradova Zenica i Visoko da na svojim sjednicama razmatraju ovu Analizu, te se zadužuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona da Analizu distribuira svim općinskim vijećima i gradskim vijećima na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i ustanovama socijalne zaštite i ustanovama za zapošljavanje na području Zeničko-dobojskog kantona, a da u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvom zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, odnosno posredstvom istih ministarstava, navedeni akt distribuira i svim obrazovnim i zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona.  

Naredne četiri tačke dnevnog reda su se odnosile na razmatranje izvještaja iz nadležnosti Skupštine, i to: Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2019. godinu- koji je resorni ministar u ime Vlade Kantona, kao predlagača, povukao prije otvaranja pretresa o navedenoj tačci dnevnog reda, te Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za 2020. godinu koji je prihvaćen, kao i Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2020. godinu i Izvješće o stupnju realizacije Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2022. godina (Prvo izvješće za period 2018.-2020. godina), koji su takođe prihvaćeni.

                                                                                         

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavilo je javne pozive za izbor izvođača radova na rekonstrukciji 20 školskih objekata u Zeničko-dobojskom kantonu u okviru projekta Energetska efikasnost u BiH. Projekt implementiraju Jedinica za implementaciju projekata (PUI) Federalnog ministarstva za prostornog uređenja i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Radi se o objektima OŠ "Safvet-beg Bašagić" Breza, OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Visoko, OŠ "Kulin ban" Visoko, OŠ "Safvet-beg Bašagić" Visoko, OŠ "Vareš" Vareš, JU Mješovita srednja stručna škola Kakanj, OŠ "Rešad Kadić" Kakanj, JU Medicinska škola Zenica, JU Mješovita srednja škola Zenica, JU Gimnazija "Muhsin Rizvić" Kakanj, OŠ "Mak Dizdar" Zenica, OŠ "Skender Kulenović" Zenica, OŠ "Kulin ban" Tešanjska, OŠ "Novi Šeher" Maglaj, OŠ "01. mart" Jelah-Tešanj, OŠ "Mustafa Mulić" Šije, Gimnazija "Rizah Odžekčić" Zavidovići te objektima tri fakulteta Univerziteta u Zenici - Mašinskog fakulteta, Metalurško-tehnološkog fakulteta i Filozofskog fakulteta u Zenici.

Projektom Energetska efikasnost u BiH predviđena je rekonstrukcija ukupno 30 školskih objekata u ZDK-u, koja podrazumijeva obnovu fasada, zamjenu stolarije, krovova, rasvjete, kotlovnica te konverziju grijanja sa uglja na plin ili pelet.

Planirano je da radovi na ovih 20 objekata budu završeni do jeseni, a na preostalih deset rekonstrukcija će započeti na ljeto naredne godine.

- Cilj projekta je ušteda energije, unapređenje uslova za izvođenje nastave te smanjenje zagađenja, rekao je ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić.

Premijer ZDK Mirnes Bašić izrazio je zadovoljstvo što je započeta realizacija još jednog velikog projekta obnove školske infrastrukture u ovom kantonu, koji kantonalna Vlada finansira iz kredita Svjetske banke u iznosu od 11 miliona KM.

- Profesori, učenici i studenti imat će znatno bolje uslove za odvijanje nastavnog procesa, a sredstva od ušteda ulagat ćemo u dalji razvoj visokog školstva, rekao je premijer Bašić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala je sredstva i izvršila isplatu prve rate stipendija Ministarstva za boračka pitanja za 2.038 redovnih i samofinansirajućih studenata prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2020/2021. godinu, a za ovu namjenu izdvojeno je 285.700,00 KM.

Visina stipendije za prvu godinu je 800,00 KM, dok za drugu i ostale godine studija te prvu i drugu godinu drugog ciklusa studiranja stipendija iznosi 1.200,00 KM.

Po lokalnim zajednicama najveći broj stipendija dodijeljen je studentima u gradu Zenici 441 (61.100,00 KM), Zavidovićima 237 (33.600,00 KM), Visokom 225 (31.600,00 KM),  Tešnju 218 (30.700,00 KM), Žepču 201 (28.150,00 KM), Kaknju 170 (24.100,00 KM), Maglaju 160 (22.750,00 KM), Brezi 114 (15.800,00 KM), Olovu 113 (16.100,00 KM), Varešu 79 (10.800,00 KM), Doboj Jugu 46 (6.300,00 KM) te Usori 34 (4.700,00 KM).

U budžetu ZDK za 2021. godinu za stipendiranje studenata iz boračke populacije osigurana su sredstva u iznosu od 2.285.600,00 KM.

Na konkurs koji je objavljen 03.11.2021. godine prijavilo se 2.785 studenata, 2.572 studenta je ispunjavalo uslove konkursa, a 2.038 ostvarilo je pravo na stipendiju.

Ministar za boračka pitanja ZDK Fahrudin Čolaković najavio je da će ovo ministarstvo, budući da je pravo na stipendiju ove godine ostvario manji broj studenata u odnosu na ukupan broj prijavljenih, pripremiti izmjene Uredbe o stipendiranju u smislu olakšavanja procedura za prijavu na konkurs te omogućavanja da pravo na stipendiju naredne godine ostvari još veći broj studenata, a posebno djece maloljetnih demobilisanih branilaca.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala je finansijska sredstva za refundaciju troškova nabavke lijeka Tocilizumab-Actemra za sve pacijente koji ne ispunjavaju uslove za refundaciju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Iznos od 200.000 KM osiguran je preraspodjelom sredstava sa Ureda premijera na Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, tako što su za po 100.000 KM smanjeni planirani transfer za neprofitne organizacije te subvencija za podršku medijima.

Lijek Tocilizumab primarno se koristi kod liječenja reumatoidnog artritisa i na listi je bolničkih lijekova, a pokazao se kao efikasan kod pokušaja liječenja stanja prekomjernog otpuštanja citokina, odnosno tzv. citokinske oluje, koja je jedno od najopasnijih stanja i u velikom procentu dovodi do smrtnosti kod teških slučajeva infekcije korona virusom.

Kantonalna bolnica Zenica i Opća bolnica Tešanj od 15. aprila prilagodili su terapijske protokole i omogućili liječenje bolničkih pacijenata navedenim lijekom, a Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK omogućio je refundaciju troškova u periodu od 15. do 24. aprila za pacijente koji ispunjavaju uslove. Od 24. aprila, ZZO ZDK troškove nabavke refundira direktno bolničkim ustanovama.

Premijer Mirnes Bašić naglasio je da će se osigurana sredstva usmjeriti za refundaciju troškova pacijentima koji su izvršili kupovinu lijeka od početka pandemije u martu 2020. do 15. aprila ove godine, kao i svim „spornim“ slučajevima gdje nije bilo moguće ostvariti pravo na refundaciju prema važećim propisima ZZO ZDK.

- Refundaciju troškova moći će ostvariti i porodice preminulih pacijenata od posljedica korona virusa - rekao je premijer Bašić.

Naglasio je da su sredstva i model refundacije usaglašeni zajedničkom saradnjom Vlade i Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK.

Najavio je da će sredstva biti operativna čim se završe administrativne procedure, te da će osiguranici refundaciju moći ostvariti kod Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK-a.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

U Uredu premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnesa Bašića danas su potpisana dva ugovora o donaciji opreme koju je osigurala Italijanska agencija za kooperaciju i razvoj (AICS) u okviru Projekta "Od svjesnosti do liječenja: Žene glavni nosioci prava na zdravlje u BiH", a koji zajedno realiziraju Zeničko-dobojski kanton i partner iz italijanske regije Pijemonte - Udruženje tehničara za solidarnost i međunarodnu saradnju iz Torina.

Ugovorom koji su u ime partnera potpisali Lejla Tuzlak i Luca Giliberti, s jedne, te ministar zdravstva dr. Adnan Jupić i direktor JU Dom zdravlja Zavidovići Halid Muhić, s druge strane, Italijanska agencija za kooperaciju i razvoj donirala je jedan mamografski uređaj "Viola D", koji će biti smješten u Domu zdravlja Zavidovići, dok je drugim ugovorom, potpisanim s direktorom JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica dr. Senadom Huseinagićem, donator osigurao odgovarajući softver za potrebe programa ranog otkrivanja karcionoma dojke skrining mamografijom na području ovog kantona.

Projekat je počeo u februaru prošle godine, ali je pandemija koronavirusa usporila njegovu realizaciju.

Projektom je predviđena nabavka ukupno dva digitalna mamografska aparata koji će biti smješteni u Kantonalnoj bolnici Zenica i Domu zdravlja Zavidovići, razvoj softverske aplikacije koja će objediniti sve podatke o karcinomu dojke, uz mogućnost pozivanja žena putem pisma, te edukacija specijalista radiologa iz ovog kantona u Torinu.

Kantonalna bolnica Zenica ranije je, shodno preuzetim obavezama, izvršila nabavku jednog mamografskog aparata za potrebe ovog projekta.

Zeničko-dobojski kanton ima odličnu saradnju s regijom Pijemonte, a ranije započeti projekat skrininga papa brisa, odnosno ranog otkrivanja karcinoma grlića maternice, rezultirao je otvaranjem onkologije i radiologije u Kantonalnoj bolnici Zenica u čije opremanje je regija Pijemonte uložila značajna sredstva.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

JU Univerzitet u Zenici raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini.

Na osam fakulteta UNZE planiran je upis 1.050 studenata, od čega 623 redovnih koje finansira osnivač, 337 redovnih samofinansirajućih te 90 vanrednih studenata.

Konkurs traje od 21. juna do 02. jula, a rangiranje kandidata i prijemni ispiti na fakultetima UNZE obavit će se od 05. jula do 09. jula. Upis primljenih studenata obavit će se najkasnije do 23. jula ove godine.

Za sve fakultete koji ne prime planirani broj kandidata u ovom upisnom roku, krajem augusta objavit će se konkurs za drugi upisni rok.

Integralni tekst konkursa dostupan je na: https://unze.ba/konkurs-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-i-prvog-ciklusa-studija-na-univerzitetu-u-zenici-u-akademskoj-2021-2022-godini-prvi-upisni-rok/.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ambasadorica Republike Francuske u Bosni i Hercegovini nj.e. Kristina Tudik boravila je u službenoj posjeti Zeničko-dobojskom kantonu. Tom prilikom sastala se u Uredu premijera ZDK s premijerom Mirnesom Bašićem i ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Spahijom Kozlićem.

Premijer Mirnes Bašić je uz izraze dobrodošlice upoznao ambasadoricu Tudik sa strukturom ovog kantona, kapacitetima, industrijom i privrednim potencijalima, a posebno se osvrnuo na borbu protiv pandemije izazvane virusom COVID-19. Naglasio je da je ovaj kanton u najtežem vremenu pandemije svoj akcenat stavio na privredu, poljoprivredu i zdravlje svih stanovnika, te da je u svim segmentima struka odigrala ključnu ulogu, što je dalo dobre rezultate u borbi protiv pandemije.

Ambasadorica Tudik je tokom sastanka istakla da je u službenu radnu posjetu došla s više ciljeva, te da je jedan od njih razvoj ekonomije i mogućnost jačanja obrazovnog sistema kroz uvođenje Francuskog jezika u osnovno i srednje obrazovanje. Također je naglasila da potencijali drvne industrije, kao i zastupljenost poljoprivrede na području ZDK-a, svakako mogu da budu oblasti u kojim će se razvijati ekonomska saradnja između dvije prijateljske zemlje Francuske i Bosne i Hercegovine, kao i razvoj eko turizma.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Spahija Kozlić pozdravio je napore i zalaganje francuske ambasadorice za oživljavanje Francuskog jezika u obrazovnom sistemu, te naglasio da će uvođenje Francuskog jezika, kao izbornog predmeta, biti jedan od segmenata nove reforme obrazovnog sistema ZDK-a, posebno jer se radi o sistemskoj reformi koja u poslijeratnom periodu nije rađena.

Naglasio je da će u narednom periodu održati radni sastanak sa stručnim timom Francuske ambasade, te da će uskoro dogovoriti metodologiju zastupljenosti Francuskog jezika u obrazovnom sistemu, ali i pokretanju katedre za Francuski jezik na Univerzitetu u Zenici.

Ambasadorica Tudik izrazila je zahvalnost premijeru Bašiću i ministru Kozliću na srdačnom prijemu i spremnosti za saradnju, te najavila svoje buduće aktivnosti po pitanju promocije Francuskog jezika na području ZDK.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je programe utroška budžetskih i namjenskih sredstava Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo vodoprivredu za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 16.636.700,00 KM.

Usvojen je Program utroška sredstava vodnih naknada vrijedan 12.130.000,00 KM, Program utroška sredstava budžeta za poticaje u poljoprivredi u iznosu od 3.000.000,00 KM te Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva u iznosu od 942.700,00 KM.

Program utroška namjenskih sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva predviđen je u iznosu od 400.000,00 KM, Program utroška sredstava od koncesija u iznosu od 150.000,00 KM, dok je za Program utroška namjenskih sredstava od prikupljenih naknada za zakup sportsko-privrednih lovišta opredijeljeno 14.000,00 KM.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 3

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma