Januar 2021

Povodom izjava gradonačelnika Grada Zenica Fuada Kasumovića na sjednici Vijeća grada Zenice, održanoj 28. januara 2021. godine, u kojima je Vladu Zeničko-dobojskog kantona označio kao krivca za zastoj u realizaciji projekta "Plava voda", Vlada Zeničko-dobojskog kantona želi informisati javnost o sljedećem:

Tvrdnje gradonačelnika Kasumovića da je do zastoja u realizaciji planiranih aktivnosti "došlo zbog toga što ZDK nije dostavio Federaciji BiH mjenice u iznosu preuzetog zaduženja, a što je bio u obavezi po osnovu Podugovora o zajmu zaključenog sa Federacijom BiH u junu 2019. godine" su zlonamjerne, netačne i neragumentovane.

Podsjećamo, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je 2017. godine donijela Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope za Projekat izgradnja Regionalnog vodovoda "Plava voda".

Nakon toga, između Zeničko-dobojskog kantona, Federalnog ministarstva finansija i JP Regionalni vodovod "Plava voda" Travnik, potpisani su supsidijarni ugovori (podugovori) o zajmu, a u cilju realizacije Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine (EBRD-e).

Gore navedenom Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o prihvatanju zaduženja, Zeničko-dobojski kanton se kreditno zadužio u ukupnom iznosu od 14.300,000,00 EUR-a, odnosno 65% ukupnog kreditnog zaduženja za finansiranje navedenog projekta. Dakle, Kanton se zadužio ne samo za dio zajma koji je Kanton obavezan vraćati (17,50%), već i za dio Zajma koji su u obavezi vraćati Grad Zenica i Fond za okoliš FBiH.

U cilju obezbjeđenja garancije vraćanja sredstava Zajma, dana 01.07.2019. godine između Zeničko-dobojskog kantona i Grada Zenica je zaključen poseban Ugovor o garanciji, na osnovu kojeg je Grad Zenica dostavio Zeničko-dobojskom kantonu 30 popunjenih bjanko mjenica kao sredstvo obezbjeđenje povrata obaveza Zajma.

Naime, članom 8. pomenute Odluke Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o prihvatanju zaduženja je propisano:

"Međusobna prava i obaveze prema ovom kreditnom zaduženju, uzmeđu Zeničko-dobojskog kantona i subjekata koji učestvuju u povratu kreditnih sredstava i krajnjih korisnika kreditnih sredstava, uredit će se posebnim ugovorima, a nakon definiranja i obezbijeđenja instrumenata osiguranja povrata sredstava kreditnog zaduženja."

Dakle, Odlukom je precizirano da sredstvo obezbjeđenja treba dostaviti i Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je tokom 2019. i 2020. godine održala više sastanaka, odnosno imala stalne kontakte sa JP „Regionalni vodovod Plava voda“ d.o.o. Travnik, Vladom Federacije BiH i Fondom za zaštitu okoliša, s obzirom da Fond za zaštitu okoliša FBiH nije izdao tražene garancije. Fond za zaštitu okoliša FBiH je u junu 2019. zatražio od Vlade FBiH očitovanje i instrukcije za izdavanje navedenog sredstva osiguranja, ali Vlada Zeničko-dobojskog kantona nikada nije dobila zvaničan stav od Fonda i Vlade FBiH. Iz navedenog razloga Zeničko-dobojski kanton nikada nije dostavio Federalnom ministarstvu finansija pupunjene i ovjerene bjanko mjenice od Fonda za zaštitu okoliša, jer Fond mjenice nikada nije ni izdao.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona u stalnom je kontaktu sa EBRD-om i menadžmentom JP „Regionalni vodovod Plava voda“ te kontinuirano radi na rješavanju administrativnih problema koji su doveli do zastoja u realizaciji ovog generacijskog projekta, koji ima punu podršku institucija Zeničko-dobojskog kantona.
Zbog svega navedenog, smatramo da je gradonačelnik Kasumović odgovornost za zastoj u projektu zlonamjerno i potpuno neragumentovano adresirao na Vladu Zeničko-dobojskog kantona, iako zna da je Vlada do sada ispunila sve svoje obaveze koje su bile u njenoj nadležnosti, a također je izvršila uplatu četiri rate kredita.

Ne ulazeći u očigledne političke motive gospodina Kasumovića, želimo skrenuti pažnju i na politički nekorektan vokabular, koji je apsolutno neprihvatljiv i neprimjeren komunikaciji gradonačelnika "četvrtog po veličini grada u FBiH" sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona, koja, podsjećamo Kasumovića, ima puni politički legitimitet i stabilnu većinu u Skupštini koja podržava rad Vlade. Također, neprihvatljivo je i suludo korištenje pojma "genocid" u kontekstu odnosa Vlade prema građanima Zenice, a zbog projekta „Plava voda“, jer Zeničko-dobojski kanton izvršava sve svoje ustavne i zakonske obaveze prema Gradu Zenica i njegovim građanima.

Javno pitamo gradonačelnika Kasumovića da li u tom smislu možemo posmatrati i njegov odnos prema projektu Energetske efikasnosti u Kantonalnoj bolnici Zenica, za koji je Zeničko-dobojski kanton obezbijedio sve preduslove, a za zastoj projekta isključivo je odgovoran Kasumović, koji Vladu, a time i zdravstvene osiguranike iz cijelog Kantona, posebno grada Zenice, ucjenjuje rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, što je uslov za početak realizacije tog projekta.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama ZDK-a, kojima je omogućeno da djelatnost u šumarstvu, pored pravnih lica, ubuduće obavljaju i fizička lica-obrtnici.

Inicijativu za izmjene Zakona o šumama ZDK-a uputio je kantonalni zastupnik Jasmin Duvnjak, uz obrazloženje da postoji sve veća potreba za izvođačima radova u šumarstvu, jer je općepoznata činjenica da je povećan obim sanitarne sječe koja se mora izvršiti u što kraćem roku, a posljedica je elementarnih nepogoda koje su uzrokovale pojavu sušenja i obolijevanja stabala u šumi.

Budući da JU "Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovići nema dovoljno radne snage i mehanizacije da bi izvršilo sanitarnu sječu na svim površinama, navedenim izmjenama će se omogućiti da se na tim poslovima angažuju i fizička lica - obrtnici.

- Usvojenim izmjenama Zeničko-dobojski kanton je regulisao ovu oblast na način kako je uređena i u ostalim kantonima u Federaciji BiH. Postoji veliko interesovanje fizičkih lica - obrtnika za vršenje ove djelatnosti, tako da će izmjene doprinijeti i otvaranju novih radnih mjesta u šumarstvu - rekao je Mirnes Bašić, vršilac dužnosti premijera i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-a.

Usvojenim prijedlogom Izmjena i dopuna Zakona o šumama ZDK-a također je regulisano pitanje korištenja žičara i druge transportne opreme za izvoz dijelova drveta na kamionski put, a radi povećanja iskorištenosti biomase, a uređeno je i pitanje uspostave prava služnosti na šumskom zemljištu.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vršilac dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić primio je danas u svom uredu novoizabranog gradonačelnika Visokog Mirzu Ganića, s kojim je razgovarao o realizaciji zajedničkih projekata na području Grada Visoko.

Dogovoreno je da Vlada Zeničko-dobojskog kantona uskoro upriliči prvu zvaničnu posjetu Gradskoj upravi Visoko.

- S obzirom da Grad Visoko zadnjih nekoliko godina nije iskazivao ni potrebu ni želju za snažnijom saradnjom sa višim nivoima vlasti, posjeta će poslati poruku da se Visoko reintegriše u Zeničko-dobojski kanton te da će dva nivoa vlasti ubuduće imati mnogo bolju saradnju, od koje će najviše koristi imati naši građani - rekao je Ganić.

Premijer Bašić je ponovio spremnost Vlade da nastavi jačati saradnju sa svim općinama, kroz direktna ulaganja iz budžeta ZDK-a, kao i zajedničke projekte u svim oblastima.

- Ravnomjeran razvoj svih lokalnih zajednica jedna je od ključnih politika Vlade ZDK-a. Želimo pomoći gradovima i općinama da stvore ambijent za kvalitetniji život građana i poslovanje privrede - rekao je Bašić.

Gradonačelnik Ganić sastao se i sa ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahijom Kozlićem, a razgovarano je ulaganjima u školsku infrastrukturu u Visokom.

Dogovoreno je da će Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a pokušati iznaći finansijska sredstva za izgradnju nove škole u Goduši, završetak fiskulturne sale u Poriječanima, uređenje dvorišta OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" u Donjem Moštru, kao i za projekte energetske efikasnosti u školama Donjem Moštru, "Musa Ćazim Ćatić" Gračanica, "Kulin ban" Visoko i "Safvet-beg Bašagić" Visoko.

Ganić i Kozlić su se saglasili da je prilikom buduće raspodjele sredstava za podršku sportu, putem javnih poziva ovog ministarstva, potrebno posvetiti više pažnje sportskim klubovima koji se takmiče u premijer ligi, kako bi imali uslove za bolji plasman.

Sastancima u Uredu premijera i Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport prisustvovala je i zastupnica u Skupštini ZDK Mirela Mateša-Bukva iz Visokog.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vršilac dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić razgovarao je danas s predstavnikom investitora iz Saudijske Arabije koji na području općine Vareš planira graditi veliki turističko-rekreacioni kompleks. Sastanku su prisustvovali ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK-a Arnel Isak i načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević.

Emir Ferović, direktor firme Realengineering Sarajevo, konsultant investitora, upoznao je premijera Bašića da je investitor već otkupio privatno zemljište površine 55 hektara, na kojem je planirana izgradnja kompleksa sa hotelom, popratnim objektima, rekreacionim centrima, vilama, biciklističkim stazama, adrenalin parkovima i drugim sadržajima.

Samo u izgradnju infrastrukture, vodovoda i putnih veza, planirano je ulaganje od 10 miliona eura. Izgradnja kompleksa trajat će deset godina, a vrijednost projekta procjenjuje se na nekoliko desetina miliona eura.

Navedeno područje nalazi se na granici sa općinom Ilijaš i dosad nije bilo tretirano prostornim planom, tako da investitor očekuje da se izrada prostorno-planske dokumentacije završi što prije, kako bi mogla započeti realizacija ove velike investicije.

Premijer Bašić istakao je spremnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona i svih organa kantonalne uprave da pomognu i budu servis Općini Vareš da se ubrza izrada prostorno-planske dokumentacije te izdavanje odgovarajućih odobrenja i saglasnosti.

- Vlada će se maksimalno uključiti kako bi se što prije stvorili uslovi za početak realizacije ove investicije, od koje će najveću korist imati lokalna zajednica, ali i ZDK. Ovo je poruka i svim drugim investitorima koji žele investirati na području našeg kantona - rekao je premijer Bašić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) doznačilo je danas egzistencijalnu naknadu za mjesec novembar demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina. Naknadu je dobilo 3.633 korisnika koji su uneseni u ISVDV sistem, a doznačena su sredstva u ukupnom iznosu od 573.516 KM.

Za ovu namjenu iz budžeta za 2020. godinu izdvojeno je 5 miliona KM, a ove godine iznos će se povećati na više od 7 miliona KM.

- Očekujemo da će se broj zahtjev povećavati i da ćemo u konačnici ove godine imati između 4 i 5 hiljada korisnika naknade - rekao je ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

Vlada ZDK-a donijela je Uredbu o isplati egzistencijalne naknade u martu 2020. godine, primjena je započela dva mjeseca kasnije, a do sada je ukupno isplaćeno sedam naknada.

Branitelji mlađi od 57 godina pravo na egzistencijalnu naknadu ostvaruju u kantonima, a stariji od 57 godina sa nivoa Federacije BiH. Pravo na naknadu imaju nezaposleni branitelji koji su od aprila 1992. do decembra 1995. u redovima Oružanih snaga BiH proveli najmanje 24 mjeseca, odnosno 12 mjeseci ako su postali branitelji kao maloljetnici ili šest mjeseci po stjecanju punoljetstva.

Iznos naknade utvrđuje se množenjem osnovice u iznosu od četiri KM sa brojem mjeseci provedenih u OSBiH.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vršilac dužosti premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić, ministar unutrašnjih poslova Dario Pekić i policijski komesar Semir Šut predali su danas Policijskoj stanici Kakanj nova tri policijska vozila - dva putnička-SUV i jedno kombi vozilo, ukupne vrijednosti 120.000 KM.

Premijer Bašić rekao je da je opremanje i kadrovsko jačanje policije među glavnim prioritetima Vlade ZDK-a, pohvalivši službenike policije koji su, kako je rekao, poslije zdravstvenih radnika podnijeli najveći teret u toku pandemije virusa Covid-19.

- To je častan i opasan posao, a na ovaj način sa kvalitetnim opremanjem im olakšavamo posao, a sve s ciljem da na veći nivo podignemo sigurnost i bezbjednost naših građana i imovine - rekao je Bašić.

Policijski komesar Šut istakao je da Uprava policije MUP-a ZDK ima jedan od najnovijih voznih parkova u FBiH, te da se policija uredno i redovno snabdijeva onim što je potrebno za izvršenje zadataka.

- Važno je da policija ima dobru opremu i ispravna vozila. Koliko je to važno pokazalo se nedavno prilikom rasvjetljavanja dvostrukog ubistva u Zenici, kada smo u rekordnom vremenu razotkrili i pronašli počinioca - rekao je Šut.

Vozila isporučena PS Kakanj dio su nove flote od ukupno 16 novih vozila za sve policijske uprave u ZDK-u ukupne vrijednosti 700.000 KM, od čega šest specijalnih kombi vozila i deset SUV vozila.

- Nova vozila će poboljšati mobilnost policije u Kaknju te kvalitetnije povezati sa stanicama u Visokom i Brezi koje pripadaju Policijskoj upravi II - rekao je Pekić, navodeći da je jedan od prioriteta i poboljšanje sistema video nadzora u svim općinama ovog kantona.

Načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević izrazio je spremnost Općine Kakanj da zajedno sa PS Kakanj i MUP-om ZDK-a radi na proširenju i usavršavanju sistema video nadzora, kako bi se dodatno poboljšala sigurnost u gradu, a policiji olakšao posao.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vršilac dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić primio je delegaciju Zavičajnog udruženja Gornjerakovčana "Ognjište Rakovačko" iz Doboja, na čelu s predsjednikom dr. Davorom Vidakovićem. Sastanku je prisusustvovao i predstavnik Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Alen Ćosić.

Gornji Rakovac nalazi se u općini Maglaj, a aktivnosti na povratku i obnovi u ratu porušenog sela, koje je bilo naseljeno srpskim življem, pokrenute su posljednjih nekoliko godina. Mještani su vlastitim sredstvima i uz pomoć donatora obnovili mjesnu crkvu, a Vlada Zeničko-dobojskog kantona prošle godine je sa 37.860 KM finansirala rekonstrukciju i sanaciju lokalnog puta Jablanica-Gornji Rakovac u dužini od 4,2 kilometra.

Vidaković se zahvalio Vladi ZDK za odobrena sredstva, naglasivši da je podrška važan impuls i odličan pokazatelj opredjeljenosti vlasti ovog kantona za pomoć povratničkim mjestima.

Uz podršku Federalnog ministarstva za rasljene osobe i izbjeglice ove godine bi u Gornjoj Rakovici trebalo da bude obnovljeno 10 kuća, a udruženje "Ognjište Rakovačko", istakao je Vidaković, očekuje pomoć vlasti na svim nivoima projektima izgradnje seoskog doma, proširenja elektromreže i izgradnje mosta preko rijeke Rakovac.

Premijer Bašić izrazio je zadovoljstvo što je Vlada ZDK iznašla sredstava i načina da pomogne obnovu i proces povratka gotovo u svakoj općini na području ZDK-a.

- Drago mi je ako je naša finansijska pomoć doprinijela povratku, a naše opredjeljenje je da konkretnim projektima nastavimo podržavati proces povratka gdje god postoji potreba - rekao je Bašić.

Istakao je i dobru saradnju Vlade ZDK-a sa Federalnim ministarstvom za raseljene osobe i izbjeglice zahvaljujući kojoj je posljednjih nekoliko godina realizirano na desetine projekata podrške održivom povratku u ovom kantonu.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona uplatilo je poljoprivrednim proizvođačima sredstva poticaja u iznosu od 399.962,30 KM, a u skladu s Programom utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi i Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-a za 2020. godinu.

Od ukupnog iznosa, za poticaje u poljoprivredi isplaćeno je 347.462,30 KM. Za  nabavku plastenika uplaćeno je 82.007,00 KM, za registrovanu ovčarsku ili kozarsku proizvodnju 67.200,00 KM, podršku za držanje koka nosilja 61.664,00 KM, proizvodnju krastavca/kornišona 45.273,30 KM, otkupljivačima/prerađivačima pilećeg mesa 50.000,00 KM, otkupljivačima svježeg voća i povrća 27.693,00 KM, otkupljivačima ljekovitog bilja 9.625,00 KM te podršku za registrovanu svinjogojsku proizvodnju 4.000,00 KM.

Za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva uplaćeno je 52.500,00 KM, od čega za sufinansiranje troškova implementacije HACCP sistema subjekata koji posluju sa hranom 12.000,00 KM,  za provođenje mjera dijagnostičke pretrage pčelinjeg legla na Američku gnjiloću 500,00 KM, dok je za provođenje Zakona o zaštiti i dobrobit životinja izdvojeno 40.000,00 KM.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Spahija Kozlić, sa saradnicima, posjetio je Općinu Tešanj gdje je sa općinskim načelnikom Suadom Huskićem razgovarao o zajedničkom ulaganju u školsku infrastrukturu na području ove općine.

- Razgovarali smo o nastavku projekata u 2021. godini, prije svega o nastavku radova na izgradnji novog objekta škole "9. septembar" u Medakovu. Čeka se usvajanje budžeta ZDK, kako bi se ugovorila II faza radova. Osim toga, ove godine je planiran i projekat utopljavanja OŠ "1. mart" u Jelahu, a ministra Kozlića sam informisao i o projektu dogradnje dvije učionice u ovoj školi - rekao je načelnik Huskić.

Vlada ZDK i Općina Tešanj finansirali su i nedavno završene radove na utopljavanju OŠ "Huso Hodžić" u Tešnju, a ovom prilikom razgovarano je i o opremanju prostorija ove škole za potrebe dodatnog obrazovanja u oblasti CNC tehnologija i robotike.

Ministar Kozlić pohvalio je agilnost administracije Općine Tešanj i načelnika Huskića, kao i posvećenost zajedničkim projektima čiji je cilj unapređenje uslova za izvođenje nastavnog procesa i boravak djece u školi.

- Prošle godine smo okončali projekat izgradnje četiri nove fiskulturne sale na području Tešnja. Nadam se da ćemo uspješno nastaviti saradnju i u ovoj godini - rekao je Kozlić.

Ministar Kozlić i načelnik Huskić nakon sastanka obišli su ove školske objekte, gdje su im predstavljeni planirani projekti.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

U Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona u srijedu, 06. januara održan sastanak sa prijevoznicima i sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK-a, kako bi se na području Grada Zenice onemogućilo vršenje javnog prijevoza bez važećeg rješenja za vršenje javnog prijevoza.

Shodno navedenom, inspektori za cestovni promet uz asistenciju službenika Ministarstva unutrašnjih poslova su na području Grada Zenica započeli pojačan inspekcijski nadzor vršenja javnog prijevoza.

Protiv svih lica koja se zateknu da pružaju usluge javnog prijevoza bez važećeg rješenja bit će poduzete mjere predviđene Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove poziva građane da ne koriste usluge lica koja nude javni prijevoz, a ne posjeduju važeća rješenja za vršenje javnog prijevoza.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma