Decembar 2021

Ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona Nebojša Nikolić zajedno sa predstavnicima izvođača i nadzora, posjetio je danas gradilišta aneksa zgrade Općinskog suda u Zenici i nove zgrade Općinskog suda u Žepču.

Izgradnja dvaju objekata započeta je ove jeseni, a planirano je da radovi budu završeni za 12 mjeseci. Projekte u cjelosti finansira Evropska unija, a Vlada ZDK-a se obavezala da će pribaviti sve potrebne dozvole, nabaviti opremu i završiti vanjsko uređenje.

Ministar Nikolić je rekao da će se dogradnjom zgrade suda u Zenici i izgradnjom nove zgrade suda u Žepču značajno unaprijediti uslovi za rad sudija i osoblja te unaprijediti efikasnost i kvalitet rada sudova, što je u interesu građana kojima će se pružiti bolja pravna zaštita.

Naglasio je da se radovi odvijaju planiranom dinamikom te da se nada da će biti završeni u roku.

Još jednom je zahvalio Evropskoj uniji što je izdvojila sredstva za ova dva velika projekta, ali i ranije za izgradnju zgrada Općinskog suda Olovo, Kantonalnog tužilaštva Zenica te novog paviljona Kazneno-popravnog zavoda u Zenici.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministar za privredu Zeničko-dobojskog kantona Zlatko Jelić potpisao je ugovore o dodjeli sredstava za refundaciju administrativnih troškova proizvodnih investicija sa 11 privatnih kompanija iz Visokog, Tešnja, Zenice i Usore.

Za navedenu namjenu putem javnog poziva izdvojeno je ukupno 340.000,00 KM, a ove kompanije izgradile su objekte za obavljanje proizvodnih djelatnosti ukupne površine 18.314,64 m2.

Ministar Jelić potvrdio je opredjeljenje Vlade ZDK-a da nastavi s realizacijom programa poticaja za jačanje privrede sa fokusom na mala i srednja preduzeća, koja čine okosnicu privrede ovog kantona.

-Gospodarstvenici su zadovoljni sredstvima poticaja jer znaju da nisu sami i da kanton vodi računa o njima, posebno u vremenu pandemije. Izrazili su želju da se nastavi s ovim programima, što i jeste naše primarno opredjeljenje - kazao je Jelić.

Refundacija administrativnih troškova proizvodnih investicija jedan je od osam segmenata programa subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima ukupne vrijednosti 3,1 miliona KM. Za sutra je planirano potpisivanje ugovora s korisnicima poticaja za jačanje konkurentnosti te općinama i gradovima za finansiranje projekata izgradnje turističke infrastrukture.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 131. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 24.11.2021. godine;
 2. Mišljenje Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte o prijedlogu poslanika Jasmina Duvnjaka za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za izradu Informacije o evropskim integracijama i obavezama Kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona o Prijedlogu raspodjele opreme broj: 11-33-1314-38/21 od 13.09.2021. godine;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona o Prijedlogu raspodjele opreme broj: 11-33-1314-50/21 od 20.10.2021. godine;
 5. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o Inicijativi Semina Šehića, advokata iz Zenice, za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 108. stav (4), a u vezi sa odredbom člana 111. stav (4) Zakona o prostornom uređenju i građenju, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 7. Prijedlog Zaključka o izuzimanju Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline od obaveza utvrđenih u tački II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine;
 8. Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja o Inicijativi - Zahtjevu za autentično tumačenje Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog Kantona za 2021.godinu planiranih na razdjelu Ministarstva za braniteljska pitanja, sa Prijedlogom Zaaključka;
 10. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Piljug Enesa, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Himze Smajića, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustupanju stalnih sredstava u obliku prava;
 13. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu, doneseno po Prijedlogu Jasmina Duvnjaka, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za Program rada Skupštine Kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za nabavku opreme;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za nabavku opreme;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinske opreme - endoskopski stub za artroskopiju za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za proizvodnju krastavca - kornišona;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za otkup svježeg povrća i voća;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima bobičastog voća i nekultivisanih gljiva;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške za uzgoj brojlera;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava radi provođenja preventivne mjere pregleda mesa na prisustvo larvi Trichinella spiralis, na području Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava organizatorima sajmova za promociju, razvoj i unapređenje domaće poljoprivredne proizvodnje;
 23. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2021. godinu”, broj: 02-11-8604/21 od 16.06.2021. godine i broj: 02-11-9657/21 od 07.07.2021. godine;
 24. Prijedlog Odluke o izboru banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamate od strane Ministarstva za privredu za MSP koja posluju na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 25. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška budžetskih sredstava u 2021. godini (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima);
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
 27. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 28. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Univerzitet u Zenici za pokretanje aktivnosti na realizaciji Projekta izgradnje toplane Kampusa JU Univerzitet u Zenici;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Mustafa Mulić“ Šije, Tešanj;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajraktarević Aidi, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smajlović Ikbalu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Abdukić Mireli, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dehić Amiru, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vidimlić Selmi, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jusufović Nairi, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Imamović Emini, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžimahmutović Lejli, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bešlagić Ernadu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajtarević-Jeleč Amni na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na konferenciji „The 11th International Conference on Machine and industrial design mechanical engineering“;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čalkić Lejli na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Dezinfekcija i sterilizacija u prevenciji infektivnih bolesti“;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jusufović Nairi na ime sufinansiranja troškova učestvovanja učestvovanja na Znanstveno-stručnom skupu povodom 10 godina djelovanja OMEP-a Hrvatska i Međunarodnoj znanstveno-stručnoj online konferenciji „Kako dalje? Učenje i razvoj vrtića/škole u post-pandemijskom vremenu“;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pivić Neziru na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Međunarodno krivično procesno pravo“;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Mačak Nijazu, iz Zavidovića, autoru pisanih djela, dobitniku priznanja i pohvala za humanitarni rad, u svrhu finansijske pomoći za pripremu predstave ,,Ko smo mi i čime se bavimo“;
 45. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2021. godine;
 46. Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu u godini - (Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-subvencije općinama za poslovne zone i druge projekte), sa Prijedlogom Zaključka;
 47. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova otkupa zemljišta u svrhu uspostavljanja/proširenja poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona;
 48. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i davanja suglasnosti za potpisivanje Sporazuma;
 49. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, broj: 02-23-10009/21 od 13.07.2021. godine, i broj: 02-11-12801/21 od 23.09.2021. godine, u razdjelu 20, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 50. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu na dan 28.11.2021. godine, s prijedlogom Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 51. Program utroška sredstava na razdjelu 19, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 – Kantonalna direkcija za ceste, ekonomski kod 821600 – naziv pozicije „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021.godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 52. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma