Decembar 2021

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona osiguralo je dodatnu finansijsku podršku u iznosu od po 2.000 KM za svih osam klubova sjedeće odbojke u ovom kantonu - KSO "Zenica ’92" Zenica, IOK "Bosna" Zenica, SD RVI "Kakanj ’92" Kakanj, IOK "Zavidovići" Zavidovići, IOK "Auto servis Huso" Maglaj, OKI "Breza" Breza, OKI "Breza 304" Breza i KSO "Čelik 07" Zenica.

Ugovori sa ovim klubovima potpisani su tokom prijema predstavnika Saveza sjedeće odbojke ZDK i navedenih klubova kod premijera Mirnesa Bašića i ministra za boračka pitanja Fahrudina Čolakovića.

Premijer Bašić je naglasio da su dodatna sredstva osigurana kroz rebalans budžeta, a zahvaljujući dobroj finansijskoj slici i potpunom ostvarenju budžetskog plana za 2021. godinu.

-Ispunili smo sve finansijske obaveze i višak sredstava usmjerili prema resorima i kategorijama koje imaju posebne zasluge u društvu, a boračka kategorija kojoj vi pripadate je jedna od najzaslužnijih - rekao je premijer Bašić.

Ministar Čolaković je naveo da je budžet ovog ministarstva rebalansom uvećan za 100.000 KM i u konačnici iznosi 15,3 miliona te da je za narednu godinu planirano dodatno povećanje budžeta za boračku zaštitu.

Predsjednik Saveza sjedeće odbojke Hajrudin Zekić zahvalio je premijeru i resornom ministru na brizi za branilačku populaciju i invalidni sport, rekavši da je zahvaljujući toj podršci ovaj kantonalni savez jedini ispunio finansijske obaveze prema Savezu sjedeće odbojke Federacije BiH te da je "neprikosnoveni vladar"  Sportskih igara ratnih vojnih invalida FBiH.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona utvrdila je prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu i po skraćenom postupku uputila u proceduru u Skupštini ZDK-a.

Premijer Mirnes Bašić naglasio je da je budžetom predviđena puna primjena Zakona o unutrašnjim poslovima, što znači da će od 1. januara 2022. godine doći do finansijskog razdvajanja Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije. Novina je i da je budžetom predviđeno formiranje Ureda za borbu protiv korupcije, kao samostalnog i i finansijski nezavisnog organa za prevenciju i borbu protiv korupcije u ovom kantonu.

-Zadržali smo fokus na prioritetima kao što su zdravstvo, jer još uvijek traje pandemija virusa korona, povećali smo budžete u sektorima privrede, poljoprivrede i socijalne politike, a za 10 posto su povećane plate policijskih službenika, radnika uprave i sudske vlasti. Na nivou rebalansiranog budžeta za 2021. godinu planirali smo izdvajanja za putnu infrastrukturu, vodoprivrednu i školsku infrastrukturu - rekao je premijer Bašić.

Prihodi su planirani u iznosu od 438 miliona i 320.000 KM, od čega su prihodi od poreza 307 miliona i 754.000 KM i 4 posto su veći od ostvarenja u 2021. godini. Neporezni prihodi i tekući transferi, odnosno donacije sa viših nivoa vlasti planirani su na nivou iz 2021. godine.

Ministar finansija Josip Lovrić naveo je da su budžetski rashodi planirani u iznosu od 401 milion KM, što je za 7 posto više u odnosu na plan za 2021. godinu.

Lovrić je istakao da je budžet upućen u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku kako bi se mogao usvojiti do kraja ove godine, te da skupštinske procedure omogućuju i predlaganje amandana na prijedlog budžeta.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirsad Hadžić potpisali su s načelnikom Općine Tešanj Suadom Huskićem ugovore o realizaciji više kapitalnih projekata na području ove općine.

Ministar Kozlić i načelnik Huskić potpisali su ugovor o sufinansiranju izgradnje nove zgrade OŠ "9. septembar" u Medakovu za što je ovo ministarstvo, pored ranije izdvojenih 300.000 KM, rebalansom ovogodišnjeg budžeta osiguralo dodatnih 200.000 KM, tako da je za izgradnju školske zgrade do sada ukupno izdvojilo 500.000,00 KM.

Osim toga, obišli su radove na tri osnovne škole u Tešnju na kojima se izvode radovi na utopljavanju, zamjeni azbestnih krovova, zamjena kotlovnica i prelazak sa uglja na pelet, djelimična zamjena rasvjetnih tijela i ugradnja led rasvjete. Ukupna investicija u ove tri škole je skoro 1.200.000,00 KM.

Ministar Hadžić i načelnik Huskić potpisali su sporazum o zajedničkom učešću Zeničko-dobojskog kantona i Općine Tešanj u realizaciji projekata izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za snabdijevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja).

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ovim sporazumom se obavezalo da će za izgradnju sedam vodnih objekata ukupne vrijednosti 550.000,00 KM, iz sredstava vodnih naknada za 2021. godinu izdvojiti 298.045,00 KM.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 132. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 03.12.2021. godine;
 2. Mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova o prijedlogu poslanika Jasmina Duvnjaka za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu a vezan za izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru – Prečišćen tekst, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o zajedničkom ostvarivanju nadležnosti s Federacijom Bosne i Hercegovine u okviru sveukupne reforme javne uprave, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o provedbi Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici Zeničko – dobojski kanton za period juli 2019. – juli 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli preostalih raspoloživih budžetskih sredstava odabranim udruženjima, vjerskim organizacijama i organizatorima rada javnih kuhinja na drugim nivoima, koji organizuju rad javnih kuhinja i pružaju usluge javne kuhinje za građane na području Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava ustanovama i nevladinim organizacijama za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih za sufinansiranje obilježavanja značajnih datuma iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom na području Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „TRIBIJA“ na rijeci Tribiji, na području općine Vareš;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nerealizovane zahtjeve iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za obuke (edukacije) iz oblasti veterinarstva;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Tešanj u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje novog školskog objekata JU Osnovne škole „9. septembar“ Tešanj;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Olovo u svrhu sufinansiranja projekata izgradnje objekta vanjskih bazena na termalnu vodu;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Žepče u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje školske sale JU Osnovne škole „Abduvehab Ilhamija“ Žepče;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Usora u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje nove školske sale JU Osnovne škole „Fra Ivana Frane Jukića“ Usora;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Doboj Jug u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje objekta JU „Opća biblioteka“ Doboj Jug;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava gradu Visoko u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje novog školskog objekta Područne škole „Goduša“ JU Osnovne škole „Alija Nametak“ Visoko;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Kakanj u svrhu sufinansiranja projekta rekonstrukcije objekata škola sa područja općine Kakanj;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Breza u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje kotlovnice za JU MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Kakanj;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Srednje škole;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Univerzitet u Zenici, sredstva od strane donatora Zavoda za gradbeništo, Ljubljana, Slovenija;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Univerzitet u Zenici, sredstva od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Univerzitet u Zenici, sredstva za finansiranje i realizaciju naučno-istraživačkog projekta „Istraživanje mogućnosti iskorištenja toplote nastale u postupku kompostiranja“;
 25. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Univerzitet u Zenici, sredstva za finansiranje i realizaciju naučno-istraživačkog projekta „Kalibracija ispitne i mjerne opreme u uslovima pandemije“;
 26. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „Institutu za privredni inženjering”, d.o.o. Zenica, na ime sufinansiranja troškova održavanja 12. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Quality 2021“, Neum, koji je održan u periodu od 17. do 19. juna 2021. godine u Neumu, BiH;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Drino Dževadu, na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na Međunarodnom naučnom skupu -VI Kongres hrvatskih povjesničara-sekcija za pravnu povjest, Rijeka 29.9.-02.10.2021. godine, Hrvatska;
 29. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za LOT 3;
 30. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Medicinska škola Zenica;
 31. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2021. godine;
 32. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
 33. Prijedlog Rješenja o imenovanju o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i službi sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
 34. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva unutrašnjih poslova sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
 35. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
 36. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
 37. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
 38. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
 39. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika, Ministarstvo za privredu;
 40. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju dijela troškova organizacije sajmova i manifestacija;
 41. Prijedlog Oluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju projekata razvojnih agencija;
 42. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata;
 43. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti;
 44. Prijedlog Odluke Prijedlog Odluke za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture;
 45. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih za subvencioniranje „Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede (investiranje u opremu)“ za 2021. godinu;
 46. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinske opreme za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 47. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Institut za zdravlje i sigunost hrane Zenica;
 48. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za potpisivanje Povelje o građanskoj zelenoj energiji;
 49. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02-14-18251/19 od 12.12.2019. godine.

 

Srijeda, 15 Decembar 2021 15:15

134. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 10/21), sazivam 134. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 17.12.2021. godine (petak) u 1000 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 133. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.12.2021. godine;
 2. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Odluke o izboru prihvatljive opcije finansijskih uvjeta za prvu tranšu CEB zajma za Projekat „Regionalni vodovod Plava voda“;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 7. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po prijedlogu poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Jasmina Duvnjaka, kojim se predlaže da Skupština Zeničko-dobojskog kantona u Program rada za 2022. godinu uvrsti Inicijativu za donošenje Kantonalnog akcionog plana zaštite kvaliteta zraka Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2021. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranja dijagnostičkih ispitivanja i kontrole zdravlja vimena;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za registrovanu ovčarsku ili kozarsku proizvodnju za 2021. godinu;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške otkupljivačima/prerađivačima mlijeka;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške otkupljivačima/prerađivačima pilećeg mesa;
 15. Prijedlog Odluke o realizaciji nerealizovanih zahtjeva iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021 godinu;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava na ime provođenja mjere preventivne vakcinacije svinja protiv bolesti svinjska kuga na području Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovanu svinjogojsku proizvodnju za 2021. godinu;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava na ime mjere finansiranje troškova dijagnostičkog ispitivanja životinja i službenih uzoraka po nalogu veterinarske inspekcije;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi nadoknade nastale štete vlasnicima životinja zbog provođenja naređenih mjera eutanazije;
 21. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Javna rasvjeta u naselju Brdo, MZ Vozuća“, općina Zavidovići;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Jeleči - Filipovići, općina Usora, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju obnove dijela Kapele,  s ciljem potpore održivog povratka;
 23. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na razdjelu 21- Ministartsvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jdinica 0001, ekonomski kod 614100 - „Transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX010 „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje softverskih sistema na Odjelu radioterapije;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za tekuće održavanje medicinske opreme;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje medicinske opreme proizvođača „Drager“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ općinsko društvo Breza, na ime sufinansiranja troškova održavanja naučnog skupa „Baton Dezitijatski lik i djelo bosanskog vojskovođe“;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžimahmutović Lejli za uspješno položene ispite na III (trećem) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 10,00 u toku doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zilić-Čurić Lejli za uspješno položene ispite na II (drugom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 10,00 u toku magistarskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hašić Eldinu za uspješno položene ispite na I (prvom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 9,98 u toku dodiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije, za period X-XII mjesec 2021.godine;
 32. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 33. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

 

PREMIJER

Mirnes Bašić

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

 

Objavljeno u Najave sjednica

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma