Decembar 2021

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 10/21), sazivam 135. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 23.12.2021. godine (četvrtak) u 1000 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 134. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 17.12.2021. godine;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Nacrtu Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Upravnog odbora JU Penzinerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za LOT 5;
 6. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za LOT 8;
 7. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za LOT 10;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Prijedlog izmjena i dopuna Posebnog dijela Pravilnika-Kantonalna uprava za šumarstvo;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava na ime podrške registrovanim organizatorima otkupa jagodičastog voća;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava za projekte JU Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 11. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška budžetskih sredstava u 2021. godini (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima);
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova otkupa zemljišta u svrhu uspostavljanja/proširenja poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava po Ponovnom javnom pozivu namjenjenom za subvencioniranje „Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede (investiranje u opremu)“ za 2021. godinu;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Isić Salihu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lošić Elviri, demobiliziranoj braniteljici iz Maglaja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Transfera za sport“ u 2021. godini;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za podršku vjerskim zajednicama u 2021. godini;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ Tešanj;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti premijeru Zeničko-dobojskog kantona da potpiše Memorandum o razumijevanju za projekat E-uprave između Američke agencije za međunarodni razvoj i Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER

Mirnes Bašić

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

 

 

 

 

 

Objavljeno u Najave sjednica

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić uputili su čestitku povodom 21. decembra - Dana rudara.

Ističu da Zeničko-dobojski kanton ima posebno mjesto u elektroenergetskom sektoru Federacije BiH i Koncernu Elektroprivrede BiH, zahvaljujući Termoelektrani Kakanj i rudnicima u Kaknju, Brezi i Zenici. Stoga, dodaju, rudari imaju posebno mjesto u našem društvu, jer rade izuzetno težak i častan posao, zbog čega sve nas čine ponosnim.

-Rudnici u posljednje vrijeme prolaze restrukturiranje kako bi postali održivi, a rudari dobili humanije uslove rada i dobre plate. Jačanje rudnika i poboljšanje položaja rudara, kao i jačanje cjelokupnog energetskog sektora, koji je izuzetno važan za ekonomiju naše države, naš je zajednički imperativ i stoga ima punu podršku institucija Zeničko-dobojskog kantona - navodi se u čestitki.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Ponedjeljak, 20 Decembar 2021 11:41

41. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 41. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan  29.12.2021. godine /srijeda/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u  10:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

1.Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu - skraćeni postupak,   

2.Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu-skraćeni postupak,            

3.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
-    Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu,

4.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
-    Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu,                

5.Prijedlog Odluke o zajedničkom ostvarivanju nadležnosti s Federacijom Bosne i Hercegovine u okviru sveukupne reforme javne uprave

6.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata,

7.Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2021. godinu,

8.Inicijativa Smajić Himze, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom,

9.Inicijativa Piljug Enesa, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjenu i dopunu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom.

 

             S poštovanjem,

                                                                            PREDSJEDAVAJUĆI  

                Ćazim Huskić s.r.

 

 

 

NAPOMENA: Iz razloga higijensko-epidemiološke zaštite svih učesnika sjednice, te poštivanja važećih naredbi nadležnih organa, tokom cijelog trajanja 41. sjednice Skupštine obavezno se treba pridržavati mjera fizičke distance i koristiti ličnu/osobnu zaštitu (nositi zaštitnu masku za lice).                                                                     

 

Objavljeno u Najave sjednica

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) usvojila je prijedlog Kriznog štaba (KŠ) Ministarstva zdravstva i naredbom donijela nove epidemiološke mjere koje se primjenjuju od danas, 17. decembra i ostaju na snazi 14 dana.

Naredbe se odnose se na zdravstvene ustanove, higijensko-epidemiološke službe domova zdravlja, predškolske ustanove, obdaništa, ugostiteljske objekte, vjerske zajednice, pogrebna društva, organe uprave, općine/gradove, policiju i inspekcije, sudove, ugostiteljske objekte i obdaništa u ovom kantonu.

Naredbama je dopušteno okupljanje ne više od 50 osoba u zatvorenom i maksimalno 100 osoba na otvorenom prostoru, s tim da organizator mora osigurati fizički razmak od najmanje 2 metra između osoba, osim članova istog domaćinstva.

Izuzetno je dopušteno organiziranje i većih okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru i to maksimalno 150 osoba u zatvorenom, odnosno 300 osoba na otvorenom, pod uvjetom da veličina prostora omogućuje provođenje higijensko-epidemioloških mjera. U ovom slučaju uvjet je da učesnici skupa imaju negativan test na virus korona ne stariji od 48 sati, potvrdu o prebolovanom COVID-19 ne stariju od 6 mjeseci ili potvrdu o završenoj vakcinaciji.

Za provođenje higijensko-epidemioloških mjera i organizaciju skupova odgovoran je organizator, koji je za veća okupljanja dužan pribaviti saglasnost Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, koja se izdaje na osnovu mišljenja sa procjenom rizika koje izdaje Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Organizator skupa zahtjev Kriznom štabu mora podnijeti najmanje sedam dana prije održavanja skupa.

Usvojen je poseban set mjera za ugostiteljske objekte, koji su dužni da stolove u objektu rasporede na način da se broj raspoloživih stolica za goste odredi tako da za svaku stolicu pripada minimalno 2m/2 prostora namijenjenog za prijem gostiju objekta.

Ugostiteljski objekti koji budu organizirali proslavu Nove godine 31. decembra, 01. i 02. januara dužni su da stolove rasporede tako da za svaku stolicu pripada minimalno 4m2 površine prostora namijenjenog za prijem gostiju objekta. Ukoliko broj gostiju prelazi 50 sve osobe u ugostiteljskom objektu moraju imati negativan test na virus korona ne stariji od 48 sati, potvrdu o prebolovanom COVID-19 ne stariju od 6 mjeseci ili potvrdu o završenoj vakcinaciji.

Za provođenje navedenih mjera odgovorno je pravno lice, kao i odgovorna osoba u pravnom licu, te fizičko lice registrirano za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Nadležne inspekcije su zadužene da vrše pojačan inspekcijski nador provođenja naloženih mjera u ugostiteljskim objektima, te da protiv lica koja ne poduzimaju mjere u skladu sa ovom naredbom, kao posebnim propisom u uvjetima proglašene epidemije u FBiH, privremeno zabrane rad ugostiteljskog objekta.

Vlada je prihvatila informaciju o epidemiološkoj situaciji u ZDK zaključno s 12. decembrom, koja je sastavni dio donesenih naredbi, a prema kojoj je od od 06. do 12. decembra potvrđeno 390 novih slučajeva, što je manje nego sedmicu ranije kada je potvrđeno novih 553 slučajeva zaraze, ali je u isto vrijeme zabilježen veći broj smrtnih ishoda - ukupno 32, tako da je stopa mortaliteta povećana sa 5,85 na 8,91 na 100.000 stanovnika.

Press služba ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je odluke za isplatu poticajnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima u iznosu od 481.927,60 KM, a u skladu s Programom utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-a za 2021. godinu.

Sredstva će biti isplaćena u voćarskoj proizvodnji na ime podrške za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća u iznosu od 22.098,00 KM.

U stočarstvu će biti isplaćeno 339.681,00 KM, i to za registrovanu ovčarsku ili kozarsku proizvodnju 34.000,00 KM, na ime podrške otkupljivačima/prerađivačima mlijeka 233.681,00 KM, podrške otkupljivačima/prerađivačima pilećeg mesa 70.000,00 KM, te podrške za registrovanu svinjogojsku proizvodnju u iznosu od 2.000,00 KM.

Takođe će biti isplaćena sredstva iz oblasti veterinarstva u ukupnom iznosu od 97.508,60 KM, i to za mjeru sufinansiranja dijagnostičkih ispitivanja i kontrole zdravlja vimena 67.620,00 KM, provođenje mjere preventivne vakcinacije svinja protiv bolesti svinjska kuga u ovom kantonu 8.930,00 KM, finansiranje troškova dijagnostičkog ispitivanja životinja i službenih uzoraka po nalogu veterinarske inspekcije 5.066,10 KM, finansiranje troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja 9.392,00 KM, te nadoknade nastale štete vlasnicima životinja zbog provođenja naređenih mjera eutanazije 6.500,00 KM.

Sredstva će biti isplaćena i za nerealizirane zahtjeve iz prethodnog perioda i pomoći u posebnim okolnostima na području ovog kantona za 2021. godinu u iznosu od 22.640,00 KM.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma