Decembar 2021

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 133. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.12.2021. godine;
 2. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Odluke o izboru prihvatljive opcije finansijskih uvjeta za prvu tranšu CEB zajma za Projekat „Regionalni vodovod Plava voda“;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 7. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po prijedlogu poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Jasmina Duvnjaka, kojim se predlaže da Skupština Zeničko-dobojskog kantona u Program rada za 2022. godinu uvrsti Inicijativu za donošenje Kantonalnog akcionog plana zaštite kvaliteta zraka Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2021. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranja dijagnostičkih ispitivanja i kontrole zdravlja vimena;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za registrovanu ovčarsku ili kozarsku proizvodnju za 2021. godinu;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške otkupljivačima/prerađivačima mlijeka;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške otkupljivačima/prerađivačima pilećeg mesa;
 15. Prijedlog Odluke o realizaciji nerealizovanih zahtjeva iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021 godinu;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava na ime provođenja mjere preventivne vakcinacije svinja protiv bolesti svinjska kuga na području Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovanu svinjogojsku proizvodnju za 2021. godinu;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava na ime mjere finansiranje troškova dijagnostičkog ispitivanja životinja i službenih uzoraka po nalogu veterinarske inspekcije;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi nadoknade nastale štete vlasnicima životinja zbog provođenja naređenih mjera eutanazije;
 21. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Javna rasvjeta u naselju Brdo, MZ Vozuća“, općina Zavidovići;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Jeleči - Filipovići, općina Usora, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju obnove dijela Kapele, s ciljem potpore održivog povratka;
 23. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na razdjelu 21- Ministartsvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jdinica 0001, ekonomski kod 614100 - „Transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX010 „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje softverskih sistema na Odjelu radioterapije;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za tekuće održavanje medicinske opreme;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje medicinske opreme proizvođača „Drager“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžimahmutović Lejli za uspješno položene ispite na III (trećem) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 10,00 u toku doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zilić-Čurić Lejli za uspješno položene ispite na II (drugom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 10,00 u toku magistarskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hašić Eldinu za uspješno položene ispite na I (prvom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 9,98 u toku dodiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije, za period X-XII mjesec 2021.godine;
 31. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 32. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 33. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu na dan 28.11.2021. godine, s prijedlogom Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 34. Usmena Informacija ministra Ministarstva zdravstva, a u vezi sa nabavkom medicinskog kisika i izjašnjenja upravnih odbora zdravstvenih ustanova Zeničko-dobojskog kantona po istom.

 

Odobravanjem sredstava privrednim subjektima putem ponovljenog javnog poziva za jačanje konkurentnosti kroz investiranje u opremu, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona okončalo je realizaciju svih osam poticajnih mjera iz Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede za 2021. godinu.

Na ponovljeni javni poziv prijavilo se 28 poslovnih subjekata, od kojih je uslove ispunilo 18, a odobrena su sredstva u iznosu od 339.910,00 KM.

Ministar za privredu Zlatko Jelić izrazio je zadovoljstvo što su sredstva za jačanje konkurentnosti dobile kompanije iz svih općina ovog kantona, što je, kako je rekao, "pokazatelj da imamo razvijene gospodarske sredine u cijelom kantonu".

Naglasio je da je u 2021. godini za mjere subvencija izdvojeno 3,1 miliona KM te da su to dosad najveća sredstva poticaja koje su osigurali Ministarstvo za gospodarstvo i Vlada ZDK-a.

-Od toga se na program jačanja konkurentnosti odnosi 1.412.000,00 KM, a najveći dio sredstava dodijeljen je malim i srednjim preduzećima - rekao je Jelić.

Premijer Mirnes Bašić istakao je da je jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća jedna od ključnih politika ove vlade, te da su programi poticaja planirani i u 2022. godini.

-Sve ovo govori o posvećenosti Vlade stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i jačanju realnog sektora, kako bi privreda ZDK ostala kičma ekonomije i među najvećim izvoznicima u Bosni i Hercegovini", rekao je premijer Bašić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je odluku za isplatu sredstava poticaja otkupljivačima jagodičastog voća iz ovog kantona za 2021. godinu u iznosu od 90.469,24 KM. Sredstva su dodijeljena putem javnog poziva, a pravo na poticaje ostvarilo je 11 otkupljivača jagodičastog voća.

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirsad Hadžić rekao je da je ovom odlukom okončana realizacija ovogodišnjeg Programa utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi u rekordnom iznosu od 3.444.035,00 KM, a odnosi se na animalnu i biljnu proizvodnju, prerađivače i otkupljivače, kapitalne investicije i ostale vrste podrški u poljoprivredi.

-Pozivam poljoprivrednike na strpljenje, jer sve ono što je odobreno na Vladi je u proceduri isplate, koja će krenuti vrlo brzo i biti završena do sredine januara - rekao je Hadžić.

Naglasio je da će u januaru, a nakon usvajanja Budžeta za 2022. godinu, biti donesen novi program poticaja u poljoprivredi, koji će obuhvatiti oko 80 posto postojećih mjera poticaja, dok će preostalih 20 posto mjera biti usaglašavano sa poljoprivrednim proizvođačima vodeći računa da to budu mjere koje će biti najefikasnije i najefektivnije u 2022. godini.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona (KŠ ZDK), analizirajući informaciju o epidemiološkoj situaciji u ovom kantonu koju je sačinio Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), zaključio je da je epidemiološka situacija u ovom kantonu nepovoljna, ali sa osjetnom tendencijom poboljšanja epidemioloških parametara.

-Na to ukazuju podaci da smo u prethodnih sedam dana imali 280 novootkrivenih slučajeva, što je znatno manje nego sedmicu ranije kada je potvrđeno 390 ili 560 slučajeva koji su potvrđeni prije dvije sedmice, da su bolnički kapaciteti nešto manje popunjeni, a i sam podatak da smo prethodne sedmice imali 32 umrlih, a ove sedmice imamo 15 smrtnih ishoda - rekao je nakon sjednice ministar zdravstva i predsjednik KŠ ZDK dr. Adnan Jupić.

Naglasio je da je KŠ zbog toga odlučio da za novogodišnje praznike ublaži epidemiološke mjere i omogući organizirani doček Nove godine. Prema mjerama KŠ FBiH, organizatori proslava mogu okupiti do 50 ljudi, dok je prema mjerama KŠ ZDK moguće okupiti do 150 ljudi u zatvorenom, odnosno 300 na otvorenom prostoru, ali uz poštivanje epidemijskog protokola VPT (vakcinisan, prebolio, testiran) i drugih epidemioloških mjera.

Najavio je da će KŠ ZDK predložiti Vladi ZDK-a da trenutne epidemiološke mjere, koje važe do 31. decembra, ostanu na snazi i prve dvije sedmice januara 2022. godine.

Prema infomaciji INZ-a, do sada je zaprimljeno i distribuirano 232.471 doza vakcine, a sa dvije doze je ukupno vakcinisano 78.762 građana. Sa jednom ili dvije doze vakcinisano je skoro 31% odraslog stanovništva, a ako se uzme u obzir da je oko 10 posto građana ZDK-a vakcinisano izvan BiH, stopa provakcinisanosti odraslog stanovništva u ovom kantonu iznosi 41%.

Jupić je pozvao građane da se vakcinišu i na taj način zaštite svoje zdravlje, navodeći kao dobar primjer zdravstvene radnike u ovom kantonu, kao i Krizni štab ZDK čiji su svi članovi potpuno vakcinisani.

Press služba ZDK 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma