Decembar 2021

Ambasada Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini donirala je 50.000 KM vrijednu donaciju medicinske i zaštitne opreme Kantonalnoj bolnici Zenica (KBZ), koja sadrži ultrazvučni aparat te 5.000 zaštitnih maski i 1.000 zaštitnih odjela za borbu protiv pandemije virusa Covid-19.

Savjetnik ambasadora NR Kine u BiH Miao Dake naveo je da su Vlada, nevladine organizacije te kineski državljani koji žive u BiH, od početka pandemije koronavirusa donirali 50.000 doza vakcina, ali i druge vrste medicinskih materijala za BiH, te da je opredjeljenje ove zemlje da jača zdravstvenu saradnju na globalnom nivou, kako bi se što prije i okončala borba te pobijedila pandemija korona virusa.

-Odabrali smo Zenicu kako bismo doprinijeli boljoj zaštiti medicinskog osoblja KBZ-a koji dugo vremena radi na frontu protiv epidemije. Skidam kapu za vašu profesionalnost. Prijatelji, velika udaljenost između Kine i BiH ne može spriječiti prijateljstvo izmeđa naša dva naroda – kazao je Diake.

Premijer Mirnes Bašić zahvalio je narodu NR Kine na donaciji, koja je, napomenuo je, stigla zahvaljujući angažmanu ljekara zeničke bolnice Maliku Ejuboviću. Naglasio je da je KBZ bila prioritet i za Vladu ZDK, koja je sve svoje resurse, posredstvom Ministarstva zdravstva i Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, usmjerila u jačanje kapaciteta te ustanove.

-Ono što je bitno spomenuti je da smo započeli i jedan historijski projekat u KBZ-u, a to je projekat “Energetska efikasnost”. Direktor KBZ-a me jutros obavijestio da je u petak raspisan i javni poziv. Ponovo ćemo putem politike, Federalnog parlamenta, dobiti Zakon o finansijskoj konsolidaciji zdravstvenih ustanova na području Federacije BiH, a planirano je i da naša KBZ dobije jedan ozbiljan iznos sredstava za svoju konsolidaciju - najavio je premijer Bašić.

Ministar zdravstva ZDK i predsjednik Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK Adnan Jupić podsjetio je da su upravo hirurzi zeničke bolnice prvi u regionu operisali kovid-zaraženog pacijenta, a ginekolozi "carskim rezom" izvršili prvi porod zaražene trudnice. ZDK je na početku pandemije, podsjetio je Jupić, prvih četiri-pet mjeseci bio "ostrvo" na širem području Balkana bez umrlih pacijenata koji su bili zaraženi koronavirusom.

Direktor KBZ-a Rasim Skomorac rekao je da će savremeni UZV aparat biti instaliran na Odjelu interne medicine, te da će donirana zaštitna oprema dobro doći za zaštitu zaposlenika koji svakodnevno rade sa kovid pozitivnim pacijentima.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 10/21), sazivam 136. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 28.12.2021. godine (utorak) u 1100 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 135. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 23.12.2021. godine;
 2. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Olovo za nabavku teretnog motornog vozila;
 3. Nacrt Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli planiranih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo;
 7. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100 - „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti- za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za obuke (edukacije) iz oblasti veterinarstva;
 10. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Breza, Breza;
 11. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 12. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „ Hajderovići“ Hajderovići, Zavidovići;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radnog tijela - Komisije za praćenje realizacije Kantonalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona za period 2017. - 2025. godina;
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radnog tijela - Komisije za praćenje realizacije Akcionog plana zaštite kvaliteta zraka za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Asfaltiranja lokalnog puta „Čifluk-Gornja Bioča, MZ Kralupi“ grad Visoko“;
 19. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Betoniranje puta Trebić, MZ Gostović, općina Zavidovići“;
 20. Prijedlog Odluke o sufinansiranju infrastrukturnih projekata na području povratničkih mjesnih zajednica općine Olovo;
 21. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Asfaltiranje puta u naselju Cerovac, MZ Jelah, općina Tešanj“;
 22. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Rekonstrukcija putne infrastrukture u naselju Skroze“ općina Zavidovići;
 23. Prijedlog Zaključka odobravanju sredstava Trivić Miloradu, povratniku u Žepče, na ime pomoći za rekonstrukciju krovne konstrukcije na porodičnom stambenom objektu imenovanog, s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Žepče;

 

PREMIJER

Mirnes Bašić

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

 

 

 

 

 

Objavljeno u Najave sjednica

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Spahija Kozlić i načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević potpisali su danas, u prisustvu premijera Mirnesa Bašića, ugovor o sufinansiranju rekonstrukcije OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" PŠ "Tršće", OŠ "15. april" PŠ "Slapna Gora" i Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Kakanj. Ugovor je vrijedan 200.000,00 KM, a sredstva je osigurala Vlada ZDK-a kroz rebalans budžeta za 2021. godinu.

Premijer Bašić je rekao da je ulaganje u obrazovnu infrastrukturu strateško opredjeljenje Vlade ZDK-a te da će samo u mandatu ove vlade u škole na području ovog kantna biti uloženo oko 20 miliona KM.

-To će biti opredjeljenje Vlade i za narednu budžetsku godinu. U toku su radovi na više školskih objekata, gradimo nove školu u Medakovu, Goduši i Varešu, fiskulturne sale u Željeznom Polju, Visokom i Usori, te bazen u školi u Olovu. To su projekti koji su započeti u ovom mandatu i trudit ćemo se da do kraja mandata budu završeni - rekao je premijer Bašić.

Ministar Kozlić je naglasio da novi ugovor potvrđuje dobru saradnju Vlade ZDK i Općine Kakanj, gdje se u okviru projekta energetske efikasnosti trenutno izvode radovi na još dvije škole vrijedni 700.000,00 KM, tako da ukupna ulaganja kantonalne Vlade u školsku infrastrukturu u Kaknju ove godine iznose oko jedan milion maraka.

Najavio je da će još jedna škola u Kaknju biti obuhvaćena projektom totalne rekonstrukcije koji Vlada i resorno ministarstvo planiraju realizirati u toku 2022. godine sa njemačkim KfW-om.

Načelnik Bajtarević zahvalio je Vladi i resornom ministarstvu što su osigurali sredstva za rekonstrukciju tri škole, potvrdivši opredjeljenje Općine Kakanj da učestvuje u rekonstrukciji seoskih, područnih škola, jer su gradske u dobrom stanju, čime se doprinosi i razvoju sela te čini iskorak za djecu koja dobivaju bolje uslove za boravak i odvijanje nastave.

Naglasio je da općinske vlasti žele biti partneri Vladi ZDK-a u svim oblastima i zajedničkim ulaganjima realizirati projekte važne za sve građane.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić uputili su čestitku katoličkim vjernicima za Božić, u kojoj ističu da je Božić blagdan koji slavi ljubav, zajedništvo i razumijevanje među ljudima.

-Neka i ovaj Božić bude podsticaj da činite dobro drugima i da zajedno gradimo društvo slobode, jednakopravnosti i napretka. Sretan Badnji dan i Božić, uz želju da ga proslavite sa obitelji, susjedima i prijateljima, vodeći računa o zdravlju i sigurnosti vaših najbližih zbog globalne pandemije virusa korona koja prijeti svima nama - navodi se u čestitki.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obavještava javnost i sva pravna i fizička lica na području Zeničko-dobojskog kantona koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost, kao i pravna i fizička lica gdje se okuplja veći broj ljudi (shoping centri, supermarket i veletrgovine) da će u narednom periodu, s ciljem sprječavanja širenja zaraznog oboljenja COVID-19, provoditi pojačan inspekcijski nadzor poštivanja naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

Inspekcijske kontrole provoditi će se u redovno radno vrijeme, u popodnevnim satima i u danima vikenda u svim općinama Kantona. Ovim putem ukazujemo još jednom na obavezu striktnog i dosljednog poštivanja propisanih preporuka za rad Zavoda za javno zdravstvo F BiH i Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Napominjemo sve ugostiteljske objekte koji planiraju okupljanje više od 50 lica u objektu povodom dočeka Nove godine da su dužni pribaviti saglasnost Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko dobojskog kantona.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove ZDK

Objavljeno u Vijesti

Dana, 21.12.2021. godine, Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okolice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je održala svoju 16. sjednicu na kojoj je razmatrana tačka dnevnog reda pod nazivom „Priprema za sastanak sa Zeničkom grupom za okolišni dijalog i buduće djelovanje Komisije, u saradnji sa prof.dr. Goletić Šefketom, u okviru nadležnosti Komisije”. Nakon sveobuhvatne diskusije u kojoj su učestvovali i predstavnici Zakonodavno-pravne komisije i Komisije za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo Skupštine Zeničko-dobojskog, zauzeti su određeni stavovi za sastanak sa Zeničkom grupom za okolišni dijalog, te je donesen slijedeći zaključak:

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okolice, koja je istovremeno i član Zeničke grupe za okolišni dijalog, preporučuje Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline da uputi inicijativu/zahtjev Federalnom ministarstvu okoliša i turizma da u postupku izdavanja obnovljene okolinske dozvole za pogone i postrojenja operatora ArcelorMittal Zenica obezbijedi uvjete za definisanje svih tehničko-tehnoloških, organizacionih i ekonomsko-finansijskih mjera okolinskom dozvolom koje će osigurati smanjivanje svih emisija i opterećenja/uticaja na okoliš ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti (okolinskih standarda za emisiju i imisiju) i koje će osigurati poboljšanja kvaliteta okoliša (zraka, tla, zemljišta, vode, životnih uvjeta stanovništva), te upravljanje zaštitom okoliša u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša i provedbenih propisa, uvažavajući ciljeve i mjere definisane strateškim planovima zaštite okoliša (Federalna strategija zaštite okoliša, Kantonalni ekološki akcioni plan ZDK i Kantonalni akcioni plan za poboljšanje i zaštitu kvaliteta zraka), sukladno odredbama člana 3. stav 2., člana 23. stav 1. alineja d) i f), člana 65. i člana 86. stav 3. Zakona o zaštiti okoliša, a u vezi sa članom 82. stav 1., članom 84. i člana 89. stav 2. citiranog Zakona, uključujući i sljedeće:

 1. S obzirom da je zbog zastarjele tehnologije, neadekvatnog upravljanja zaštitom zraka i okoliša i prekomjernih/visokih emisija zagađujućih materija dominantno iz metalurških i energetskih postrojenja zrak u zeničkoj kotlini lošeg kvaliteta i da narušava uvjete za zdrav život te da Zahtjevom za izdavanje obnovljene okolinske dozvole nisu planirane mjere koje mogu obezbijediti efikasnu zaštitu zraka i okoliša, neophodno je okolinskom dozvolom definisati adekvatne mjere koje će osigurati smanjivanje emisija ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti koje će osigurati smanjivanje opterećenja/uticaja na zrak i poboljšanje kvaliteta zraka te posredno na kvalitet tla, zemljišta, životne uvjete, vegetaciju i ostale sastavnice okoliša, sukladno članovima 84., 89. i 98. Zakona o zaštiti okoliša;
 2. S obzirom da se u procesima koriste velike količine tehnološke vode, da se ispuštaju velike količine tehnoloških otpadnih voda u rijeku Bosnu koje su opterećene zagađujućim materijama i da se tehnološkim otpadnim vodama ne upravlja na održiv način zbog čega je prisutno prekomjerno zagađivanje rijeke Bosne, okolinskom dozvolom je neophodno definisati adekvatne mjere upravljanja tehnološkim otpadnim vodama u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o vodama, Uredbe o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije, kao i Strategije o upravljanju vodama FBiH;
 3. Okolinskom dozvolom obavezno treba definisati konkretne mjere sa rokovima realizacije za upravljanje otpadom u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom i izdatom dozvolom za upravljanje otpadoma, a posebno treba osigurati zbrinjavanje opasnog otpada i odlaganje neopasnog otpada na kontroliranu deponiju, sa prijedlogom mjera za korištenje i održavanje deponije prema zakonskoj regulativi;
 4. Okolinskom dozvolom treba definisati konkretne i adekvatne mjere i aktivnosti sa rokovima njihove realizacije, tako da mogu biti provodljiv i kvalitetan instrument internog i inspekcijskog nadzora;
 5. S obzirom da je kvalitet zraka i zemljišta u zeničkoj kotlini opterećen zagađujućim materijama zbog dominantnog uticaja industrijskih emisija (metalurška i eneregetska postrojenja) i da zbog toga može uzrokovati posljedice po zdravlje ljudi i poljoprivredu i s obzirom da još uvijek nisu poznate difuzne i nekontrolisane emisije u zrak (odnosno nezna se kolike su ukupne emisije u zrak iz pogona i postrojenja kojim upravlja operator), potrebno je okolinskom dozvolom, između ostalog, predvidjeti mjere vezane za oiguravanje mjerenja imisija, odnosno učestvovanje u mjerenju imisija prema udjelu svoga zahvata u zagađenju okoliša, da osigura nadziranje uticaja emisija na okoliš i da učestvuje u praćenju prirodnih i drugih pojava koje su posljedica zagađivanja okoliša iz postrojenja operatora u cilju obezbjeđenja adekvatnog i sistemamtskog upravljanja zaštitom kvaliteta zraka, sukladno odredbama člana 130. Zakona o zaštiti okoliša;
 6. U cilju stvaranja uvjeta za efikasnije upravljanje kvalitetom zraka u zeničkoj kotlini, a zbog lošeg kvaliteta zraka i prisutnih povećanih industrijskih emisija, predlažemo da se uređaji za automatsko mjerenje emisija na postrojenjima operatora elektronski uvežu u Centar za okolinski monitoring Instituta “Kemal Kapetanović“ u Zenici, koji je ovlašten za vršenje monitoringa u Zeničko-dobojskom kantonu od strane Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolice Ze-do kantona i koji je uvezan u sistem monitoringa kvaliteta zraka Federalnog meteorološkog zavoda, te da se ovom Centru dostavljaju i podaci o periodičnom monitoringu emisija iz postrojenja AMZ u cilju efikasnijeg upravljanja kvalitetom zraka i aktivnostima vezanim za poboljšanje kvaliteta zraka u skladu sa strateškim planovima;
 7. Obezbijediti aktivnu saradnju sa operatorom AMZ, te ukjlučiti Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolice Ze-do kantona i Grad Zenicu u definisanju i usklađivanju mjera za poboljšanje i zaštitu okoliša sa okolinskim standardima i strateškim planovima, koje je potrebno realizovati u narednih pet godina na koje vrijeme se izdaje okolinska dozvola, a što treba realizovati u razumnom roku (cca 3 mjeseca);
 8. Zbog lošeg stanja okoliša u Zenici, prisutnih negativnih uticaja na okoliš rada postrojenja i posljedica taktvog stanja po zdravlje stanovništva, ekonomiju i razvoj, poljoprivredu i druge elemente okoliša i razvoja, nakon definisanja adekvatnih mjera za poboljšanje i zaštitu okoliša i prije pripreme prijedloga okolinske dozvole obavezno treba uključiti sve zainteresirane strane u postupak analize prihvatljivosti predloženih mjera i rokova njivoe realizacije, a posebno Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolice Ze-do kantona i Grad Zenica, Institut za zdravlje i sigurnost hrane, NVO-e, lokalne medije, sukladno odredbama članova 10., 38. i 40. Zakona o zaštiti okoliša;
 9. Komisija predlaže da se uputi inicijativa svim odgovornim institucijama vlasti koje prema odredbama člana 3. Zakonu o zaštiti okoliša upravljaju zaštitom okoliša u okviru svojih nadležnosti u cilju usaglašavanja najprikladnijeg načina/modela za poboljšanje kvaliteta okoliša u Zenici u cilju unapređenja životnih uvjeta, zaštite zdravlja ljudi i svaranja uvjeta za razvoj koji je limitiran/ograničen prekomjernim zagađenjem okoliša, prema posebnom planu kojim treba definisati prioritete sa kojima se najbrže i najekonomičnije mogu postići planirana poboljšanja u određenim rokovima usaglašenom sa svim nadležnim institucijama vlasti i odgovornim, uključujući mjere kompenzacije, solidarnosti, domaće i međunardone fondove u skladu sa načelima definiranim Zakonom o zaštiti okoliša;
 10. Komisija predlaže Federalnom ministarstvu okoliša i turizma da ne izdaje okolinsku dozvolu ako se ne predvide mjere kojima se obezbjeđuje smanjivanje emisija i negativnih uticaja rada pogona i postrojenja na okoliš ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti ili mjere kojima se obezbjeđuje poboljšanje kvaliteta okoliša u skladu sa okolinskim standardima, a prventstveno kvaliteta zraka, te da da u tom slučaju Federalno ministarstvo okoliša i turizma poduzme mjere iz svoje nadležnosti prema Zakonu o zaštiti okoliša u cilju zaštite prava na zdrav okoliš;
 11. Komisija predlaže da se ovi zaključci dostave svim nadležnim institucijama vlasti, Institutu za zdravlje i sigurnost hrane, Zeničkoj grupi za okolinski dijalog, NVO Eko-forum Zenica, medijima i drugim sudionicima, te da se obavezno uključe u postupak izdavanja okolinske dozvole za pogone i postrojenja kompanije AMZ;
 12. Komisija predlaže da Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolice Ze-do kantona prati realizaciju ovog zaključka i da redovno informiše Vladu i Komisiju za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okolice Skupštine Ze-do kantona, te da kroz aktivno praćenje realizacije ovog zaključka ocijeni potrebu informisanja Skupštine Ze-do kantona u svrhu poduzimanja mjera iz njene nadležnosti i ostvarivanja saradnje sa Federalnim nivoima vlasti;
 13. Komisija predlaže da Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okolice Ze-do kantona koordinira operativne aktivnosti i informisanje sudionika u postupku izdavanja obnovljene okolinske dozvole kompaniji AMZ vod strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Zeničko-dobojskog kantona na 29. sjednici podržalo je prijedlog Budžeta za 2022. godinu, dajući posebnu podršku opredjeljenju Vlade da budžet bude razvojni u smislu većeg izdvajanja za privredu.

Poseban naglasak stavljen je na kvalitetan i dobar socijalni dijalog kroz ESV te je izražena spremnost poslodavaca i sindikata, kao socijalnih partnera, da učestvuju u izradi Vladinih programa i projekata podrške jačanja privrede, a sve s ciljem stvaranja preduslova za bolji život građana ovog kantona.

Socijalni partneri detaljno su analizirali sve komponente budžeta, koji je planiran u iznosu od 438,3 miliona KM, što je za 37 miliona više u odnosu na budžetski plan, odnosno 18 miliona KM u odnosu na izvršenje budžeta u 2021. godini, sa naglaskom na povećanje izdvajanja sredstava za razvojni i socijalni segment.

-ESV je podržalo da se predloženi budžet uputi u skupštinsku proceduru i nakon usvajanja prati izvršenje budžeta kroz programe poticaja u oblasti privrede i poljoprivrede, a da sindikat sa svoje strane prati realizaciju zaključaka sa prethodnih sastanaka na kojima smo se usaglasili da se u 2022. poveća plata zaposlenima u policiji, pravosuđu i javnoj upravi, što je predviđeno planom budžeta - rekao je premijer i predsjednik ESV-a Mirnes Bašić.

Premijer Bašić je također informisao socijalne partnere o realizaciji programskih aktivnosti Vlade u toku 2021. godine. Predstavnici udruženja privrednika pohvalili su realizirane programe poticajnih mjera u oblasti privrede, dok su predstavnici sindikata pozdravili dosljednu primjenu novog kolektivnog ugovora kojim je povećana plata zaposlenima u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju.

ESV je dalo podršku privrednim subjektima u njihovim zahtjevima prema JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo vezano za povećanje cijene električne energije za privredu, uz zaključak da ESV uputi ovom javnom preduzeću dopis u kojem će tražiti da sagleda mogućnost da ne dođe do enormnog povećanja cijene el. energije koje bi ugušilo privredu te blokiralo nove investicije i otvaranje novih radnih mjesta.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija je objavljen je javni poziv vrijedan 3,5 miliona KM za podršku investicijama u ruralni turizam u Bosni i Hercegovini s ciljem razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, te očuvanja prirodne i kulturne baštine, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom.

Na javni poziv se mogu prijaviti isključivo partnerstva koja čine podnosilac prijave i minimalno dva partnera. Podnosilac prijave može biti jedinica lokalne samouprave, preduzeće ili obrt koji se bavi pružanjem turističkih usluga i/ili proizvoda, javna ustanova i organizacija koja upravlja zaštićenim prirodnim područjima u BiH, nevladina organizacija (NVO) i udruženje sa iskustvom u vođenju projekata razvoja i promocije turističke ponude.

Svaki podnosilac prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 50.000 KM do 250.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat, podnosilac prijave i partneri moraju osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 15% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova investicije bez PDV-a (tj. minimalno 15% sufinansiranje podnosioca prijave i partnera i 70% finansiranje kroz mjeru podrške od strane Projekata EU4AGRI).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 07. mart 2022. godine. Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem ovog linka:

https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-potencijalnim-korisnicima-bespovratnih-sredstava-za-mjeru-podrske-investicijama-za-razvoj-ruralnog-turizma/

U sklopu EU4AGRI, EU pruža podršku jačanju konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u BiH. Kroz EU4AGRI-Recovery, EU pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih efekata pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i operatere ruralnog turizma, te osiguranje kontinuiteta njihovog poslovanja, dok se kroz EU4BusinessRecovery utiče na smanjenje posljedica izazvanih pandemijom na poljoprivredna i turistička preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća. Za sva tri projekta Europska unija izdvojila je 38 miliona eura.

Projekte provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) u partnerstvu sa Češkom razvojnom agencijom (za EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery) i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Međunarodnom organizacijom rada (ILO) (za EU4BusinessRecovery).

Objavljeno u Javni pozivi i oglasi

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma