Decembar 2021

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donijela je odluku o odobravanju subvencije na ime poticaja za uzgoj brojlera u iznosu od 389.947,00 KM za 50 farmera u ovom kantonu. Također, donesena je odluka o odobravanju poticaja za proizvodnju krastavca-kornišona u iznosu od 63.808,00 KM za 157 proizvođača te odluku o podršci otkupljivačima svježeg povrća i voća u iznosu od 12.836,00 KM.

Vlada je donijela i odluku o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima bobičastog voća i nekultivisanih gljiva u iznosu od 10.000,00 KM te zaključak o odobravanju sredstava organizatorima sajmova za promociju i razvoj i unapređenje domaće poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 6.500,00 KM.

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirsad Hadžić napomenuo je da je program poticaja za 2021. godinu obuhvatio 20 mjera, od kojih je implementirano 19, a do kraja godine planirano je odobravanje i isplata sredstava za posljednju mjeru – poticaj otkupljivačima i prerađivačima pilećeg mesa.

Navodi da će time u potpunosti biti implementiran ovogodišnji program podsticaja za razvoj poljoprivrede u iznosu od 3.445.000,00 KM, u šta su uključena i dodatna sredstva u iznosu od 445.000,00 KM koja su osigurana kroz rebalans budžeta.

-Poslušali smo glas poljoprivrednih proizvođača s kojima smo u stalnom kontaktu. Pratimo rast broja obrta u poljoprivredi, koji je svake godine sve veći, a zadovoljstvo naših proizvođača govori da smo na pravom putu i da podsticajne mjere koje provodimo daju odlične rezultate - rekao je Hadžić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Nakon što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela odluku o izradi Strategije za borbu protiv korupcije ovog kantona za period 2022 -2026.godina, Tim Vlade za prevenciju i borbu protiv korupcije otpočeo je aktivnosti na izradi navedene strategija koja potvrđuje spremnost za sistemsko rješavanje ovog pitanja u našem kantonu.

Tima Vlade za prevenciju i borbu protiv korupcije ZDK uz podršku Misije OSCEa u Bosni i Hercegovini, Terenski ured Travnik, održao je prvi radno-konsultativni sastanak sa kontakt tačkama/koordinatorima u institucijama ovog kantona po pitanju izrade nove Strategije za borbu protiv korupcije.

Punu podršku za izradu nacrta Strategije dala je Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine (APIK), a dodatna pojašnjenja koordinatorima dao je pomoćnik direktora APIK-a Mevludina Džinde.

Nova Strategija, između ostalog, uključuje jedinice lokalne samouprave u sistem koordinacije i borbe protiv korupcije, a što je zakonska obaveza prema Zakonu o APIK-u. Ovim će, pored 35 institucija sa javnim ovlaštenjem ZDK, Tim proširiti sistem koordinacije sa još 12 koordinatora iz općina i gradova u ovom kantonu čime će se sistem koordinacije zaokružiti od najnižeg do najvišeg nivoa vlasti.

Tim će u narednom periodu navedeni nacrt uputiti svim akterima na konsultacije te objaviti na web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) kako bi šira javnost imala uvida i priliku da dostavi svoje komentare.

Ovakav vid transparentnosti predstavlja suštinsko opredjeljenje Tima Vlade za prevenciju i borbu protiv korupcije, a iz Strategije će proizaći i Akcioni plan, kao ključni dokument za preveniranje i detektovanje rizika na korupciju, što bi u konačnici trebalo polučiti kvalitetnim rezultatom.

Na sastanku je data puna podrška u radu koordinatora, a Tim se kao i do sada u punom kapacitetu stavio na raspolaganje svim koordinatorima u sistemskoj prevenciji i borbi protiv korupcije.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona zaključio je da je epidemiološka situacija u ovom kantonu i dalje nepovoljna sa trendom pogoršanja, jer svi epidemiološki parametri u posljednjoj sedmici imaju povišene vrijednosti.

- Broj novih potvrđenih slučajeva u zadnjih sedam dana je 581, što čini kumulativnu incidencu od 161,4 na 100.000 stanovnika, a što može ukazivati na očekivani dalji porast broja oboljelih. Do 28. novembra ukupno je potvrđeno 19.948 slučajeva Covid-19, a broj aktivnih slučajeva je 614 - navodi se u informaciji o epidemiološkoj situaciji koju je sačinio Institut za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici (INZ).

Dodaje se da je u zadnjoj posmatranoj sedmici umrlo 27 osoba, što čini sedmodnevnu stopu mortaliteta od 7,52 na 100.000 stanovnika i ova vrijednost je niža u odnosu na prethodnu sedmicu (10,03). Opterećenje bolničkih kapaciteta je 102 hospitaliziranih krajem ovog perioda, a stopa hospitalizacije je 21,5 na 100.000 stanovnika.

Uzimajući u obzir da su vrijednosti indikatora prešle granicu između drugog i trećeg nivoa prenosa u zajednici, zaključeno je da je potrebno blagovremeno razmotriti opcije pooštravanja mjera, ali da je prije svega neophodno insistirati na vakcinaciji kao jedinoj spicifičnoj epidemiološkoj mjeri, kako bi se povećao obuhvat imunizacije stanovništva.

Sjednici su prisustvovali i predstavnici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove koji su naveli da se inspekcijski nadzori vrše kontinuirano, te da će nakon uvođenja principa VTP kroz naredbe Vlade Federacije BiH biti potrebno da se organizuje zajednički sastanak svih nadležnih subjekata kako bi se definisao način postupanja službenih lica koja će kontrolisati provođenje naredbi.

Krizni štab je jednoglasno usvojio navedeni epidemiološki izvještaj i predložio Vladi Zeničko-dobojskog kantona da produži trajanje već postojećih epidemioloških mjera.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 130. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 18.11.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 41. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 19.11.2021. godine;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Tešanj za nabavku vatrogasnog navalnog vozila;
 4. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Prijedlogu skupštinskog zastupnika Jasmina Duvnjaka, za Program rada Skupštine Kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Srednja muzička škola Zenica;
 6. Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Mjerama i aktivnostima po Izvještaju o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Informacija vezana za nabavku medicinskog kisika od strane zdravstvenih ustanova Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinske opreme za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku rezervnih dijelova za medicinsku opremu za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za građevinske radove u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku vozila za prevoz umrlih osoba za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku dizel električnog agregata za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinske opreme- plazma sterilizator sa varilicom, folijama i indikatorima za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za građevinske radove u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica, koja je u funkciji liječenja COVID-19 pozitivnih pacijenata;
 16. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica, predstavnika stručnih radnika zdravstvene ustanove;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u 2020. i 2021. godini po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške za držanje koka nosilja;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava projektima iz oblasti pčelarstva;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava na ime provođenja Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za proizvodnju maline i kupine (konvencionalna proizvodnja);
 22. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o metodologiji izrade i donošenja Programa rada i Izvještaja o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija;
 24. Prijedlog Odluke o metodologiji izrade i donošenja izvještaja o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija za 2021 godinu;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Penjić Kenanu, iz Zenice, višestrukom prvaku države i nosiocu brojnih priznanja, diploma i medalja u boksu, u svrhu finansijske pomoći za učešće na sportskim takmičenjima.

 

 

Srijeda, 01 Decembar 2021 15:17

132. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 10/21), sazivam 132. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 03.12.2021. godine (petak) u 0900 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 131. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 24.11.2021. godine;
 2. Mišljenje Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte o prijedlogu poslanika Jasmina Duvnjaka za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za izradu Informacije o evropskim integracijama i obavezama Kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona o Prijedlogu raspodjele opreme broj: 11-33-1314-38/21 od 13.09.2021. godine;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona o Prijedlogu raspodjele opreme broj: 11-33-1314-50/21 od 20.10.2021. godine;
 5. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline o Inicijativi Semina Šehića, advokata iz Zenice, za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 108. stav (4), a u vezi sa odredbom člana 111. stav (4) Zakona o prostornom uređenju i građenju, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 7. Prijedlog Zaključka o izuzimanju Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline od obaveza utvrđenih u tački II Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-34-17941/10 od 11.06.2010. godine;
 8. Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja o Inicijativi - Zahtjevu za autentično tumačenje Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog Kantona za 2021.godinu planiranih na razdjelu Ministarstva za braniteljska pitanja, sa Prijedlogom Zaaključka;
 10. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Piljug Enesa, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Himze Smajića, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustupanju stalnih sredstava u obliku prava;
 13. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu, doneseno po Prijedlogu Jasmina Duvnjaka, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za Program rada Skupštine Kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona  za nabavku opreme;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za nabavku opreme;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinske opreme - endoskopski stub za artroskopiju za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za proizvodnju krastavca - kornišona;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za otkup svježeg povrća i voća;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima bobičastog voća i nekultivisanih gljiva;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške za uzgoj brojlera;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava radi provođenja preventivne mjere pregleda mesa na prisustvo larvi Trichinella spiralis, na području Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava organizatorima sajmova za promociju, razvoj i unapređenje domaće poljoprivredne proizvodnje;
 23. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2021. godinu”, broj: 02-11-8604/21 od 16.06.2021. godine i broj: 02-11-9657/21 od 07.07.2021. godine;
 24. Prijedlog Odluke o izboru banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamate od strane Ministarstva za privredu za MSP koja posluju na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 25. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška budžetskih sredstava u 2021. godini (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima);
 26. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
 27. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 28. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Univerzitet u Zenici za pokretanje aktivnosti na realizaciji Projekta izgradnje toplane Kampusa JU Univerzitet u Zenici;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Mustafa Mulić“ Šije, Tešanj;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajraktarević Aidi, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smajlović Ikbalu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Abdukić Mireli, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dehić Amiru, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vidimlić Selmi, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jusufović Nairi, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Imamović Emini, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžimahmutović Lejli, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bešlagić Ernadu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajtarević-Jeleč Amni na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na konferenciji „The 11th International Conference on Machine and industrial design mechanical engineering“;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čalkić Lejli na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Dezinfekcija i sterilizacija u prevenciji infektivnih bolesti“;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jusufović Nairi na ime sufinansiranja troškova učestvovanja učestvovanja na Znanstveno-stručnom skupu povodom 10 godina djelovanja OMEP-a Hrvatska i Međunarodnoj znanstveno-stručnoj online konferenciji „Kako dalje? Učenje i razvoj vrtića/škole u post-pandemijskom vremenu“;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pivić Neziru na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom „Međunarodno krivično procesno pravo“;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Mačak Nijazu, iz Zavidovića, autoru pisanih djela, dobitniku priznanja i pohvala za humanitarni rad, u svrhu finansijske pomoći za pripremu predstave ,,Ko smo mi i čime se bavimo“.

 

PREMIJER

Mirnes Bašić

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

 

 

 

 

Objavljeno u Najave sjednica

- Jedinice Trećeg korpusa bile su velika prepreka ciljevima agresora, a svoju hrabrost i privrženost domovini pokazivale su na linijama odbrane širom Bosne i Hercegovine. Zbog toga im dugujemo neizmjernu zahvalnost i poštovanje. Posebnu počast odajemo našim herojima koji su u časnoj borbi za najveće civilizacijske vrijednosti, nezavisnost i slobodu, dali svoje živote - rekao je premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić obraćajući se učesnicima centralne svečanosti povodom 29. godišnjice formiranja Trećeg korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine održane u Visokom.

Naglasio je da je 1. decembar 1992. godine jedan od najznačajnijih datuma bh. vojne historije, a da o zaslugama i žrtvi koju je podnio Treći korpus u odbrambeno-oslobodilačkm ratu 1992-1995. najbolje govori podatak da su jedinice dale 6.343 šehida i poginulih boraca, 8.144 ranjenih, 277 pripadnika je odlikovano najvećim ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan", a 41 "Zlatnom policijskom značkom". Dvije brigade - 303. i 317. dobile su kolektivno priznanje "Zlatni ljiljan".

-Dali ste vaše najbolje godine u ratu, a mi činimo sve što je u našoj mogućnosti da radimo za vas u miru. Položaj branilačke populacije jedan je od najvažnijih prioriteta Vlade Zeničko-dobojskog kantona. To pokazujemo bezrezervnom podrškom, konkretnim mjerama i programima za sve branilačke kategorije, od ratnih vojnih invalida, porodica šehida i poginulih branilaca do demobilisanih branilaca - rekao je premijer Bašić.

Istakao je da izdvajanja nisu dovoljna za normalan i spokojan život, ali da Vlada svake godine nastoji povećati sredstva koja se po raznim osnovama izdvajaju za branitelje.

-Izdvajamo sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje, stambeno zbrinjavanje, finansiramo liječenje i nabavku ortopedskih pomagala, stipendiramo studente, vodimo brigu o spomen-obilježjima i značajnim datumima, pomažemo braniteljskim udruženjima i savezima. U jeku pandemije virusa korona uveli smo i egzistencijalnu naknadu za borce mlađe od 57 godina. Vi ste to zaslužili jer ste podnijeli najveći teret odbrane, a siguran sam da biste i danas stali u odbranu domovine, jer su nasrtaji dušmana na teritorijalni intergritet i suverenitet Bosne i Hercegovine sve izraženiji - rekao je.

Naglasio je da su neprijatelji ideje o ovakvoj državi BiH, u kojoj ima mjesta za sve, gotovo paralisali rad institucija na državnom i federalnom nivou, a ono što trenutno funkcioniše su vlasti na kantonalnom i općinskim nivoima.

-S ovom mjesta poručujemo da će svako u okviru svojih nadležnosti dati sve od sebe da sačuvamo Bosnu i Hercegovinu i da ćemo se nastaviti boriti za bolju i prosperitetniju domovinu. Moramo zajedno čuvati i paziti našu zemlju za koju smo prolili krv, baštiniti tekovine odbrane i o toj borbi poučavati mlade generacije - istakao je premijer Bašić.

U delegaciji Vlade bili su i ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković, ministar unutrašnjih poslova Dario Pekić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirsad Hadžić. Delegacija je položila cvijeće i odala počast na centralnom šehidskom obilježju i na Trgu žrtava genocida u Srebrenici.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma