Decembar 2021

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 128. redovnoj sjednici, održanoj 04.11.2021. godine usvojila Odluku broj: 02-04-14727/21 o izradi Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona za period 2022-2026.godina.

Odlukom je definisano pokretanje procesa izrade Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije koja obuhvata sva ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, institucije i ustanove kojima je osnivač ZDK ili se u cijelosti ili djelimično finansiraju iz Budžeta ZDK, kao i jedinice lokalne samouprave na području ZDK te građane ZDK-a, organizacije civilnog društva i ostale socio-ekonomske partnere.

Strategijom za prevenciju i borbu protiv korupcije za period 2022-2026. godina utvrđuju se ciljevi i prioriteti prevencije i borbe protiv korupcije, način njihovog ostvarivanja, institucionalni okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju i izvještavanje.

S tim u vezi, Tim Vlade za prevenciju i borbu protiv korupcije ZDK pokrenuo je proces izrade Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije za period 2022-2026. godina te se ista u radnoj verziji postavlja na službenu web stranicu, kako bi šira javnost bila upoznata sa procesima i dala učešće u istoj.

Svoje komentare na Strategiju za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona za period 2022-2026. godina i Akcioni plan za provođenje Strategije možete dostaviti najkasnije do 17. januara 2022. godine u pisanoj formi na adresu: Kučukovići br.2 72000 Zenica ili putem emaila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić uputio je čestitku građanima ovog kantona za Novu godinu sa željom da 2022. dočekaju u zdravlju, miru i radosti, sa optimizmom i vjerom u vedriju i ljepšu budućnost.

Navodi da je Vlada Zeničko-dobojskog kantona u 2021. uspjela realizirati sve zacrtane ciljeve te izvršiti sve zakonske i ustavne obaveze, a u finansijskom smislu godinu okončati sa budžetskim suficitom. To je, ističe, dobar znak da će Vlada i u 2022. godini nastaviti s razvojnim projektima i mjerama koje donose bolje uslove za život svih građana.

Naglašava da su praznici vrijeme za jačanje jedinstva i prevazilaženje svih razmirica, kako bismo se okrenuli stvaranju uslova za napredak na svim poljima.

-Pružimo jedni drugima ruku, okrenimo se budućnosti, čuvajmo našu domovinu i dajmo sve od sebe da stvaramo bolje okruženje za nas i našu djecu - poručio je u čestitki premijer ZDK.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Usvojeni  dnevni  red  41.  sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona  održane dana 29.12.2021. godine

 

D N E V N I    R E D

 

 1. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu - skraćeni postupak   
 2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu-skraćeni postupak            
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
  • Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
  • Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu           
 5. Prijedlog Odluke o zajedničkom ostvarivanju nadležnosti s Federacijom Bosne i Hercegovine u okviru sveukupne reforme javne uprave
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata
 7. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2021. godinu
 8. Inicijativa Smajić Himze, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom
 9. Inicijativa Piljug Enesa, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjenu i dopunu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom.

 

AKTI DONESENI NA 41. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Doneseni ostali akti:

 • Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.

 

Doneseni zakoni:

 • Zakon o o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.

Donesene odluke:

 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.
 • Odluka o zajedničkom ostvarivanju nadležnosti s Federacijom Bosne i Hercegovine u okviru sveukupne reforme javne uprave.
 • Odluka o izmjenama Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata.

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2021. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Inicijativu Smajić Himze, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić rekao je da je za Vladu ova godina bila izuzetno uspješna, iako se do nije dalo naslutiti s obzirom da pandemija još uvijek traje i uzima danak na svim poljima. Naglasio je da je u drugom kvartalu došlo do značajnog povećanja prihoda koje je nastavljeno do kraja godine, tako da je na kraju 2021. godine ostvaren budžetski suficit, a budžet rebalansom uvećan sa prvobitnih 401 milion na 420 miliona KM.

-Izvršili smo sve ustavne i zakonske obaveze te realizirali niz razvojnih projekata i mjera podrške u svim oblastima, posebno zdravstvu, privredi, poljoprivredi i boračkoj zaštiti - rekao je premijer Bašić na novogodišnjoj press konferenciji.

Istakao je da je posebno ponosan na programe poticaja u privredi od kojih su mnogi pionirski u Federaciji BiH, a koji su doprinijeli da privreda ovog kantona bude "kičma" privrede FBiH i BiH.

-Subvencioniramo početne troškove proizvodnih investicija, regresiramo kamate na kredite, pomažemo obrte i sektor turizma, razvijamo poslovne zone i ukupan poslovni ambijent u svim općinama. Ove godine smo kroz osam mjera u privredu usmjerili 3,1 milion KM, od čega samo za jačanje konkurentnosti 1,4 miliona, a omogućili smo i povoljne kreditne linije za privredu kod komercijalnih banaka i našeg Kreditno-garancijskog fonda - rekao je premijer Bašić.

Naveo je da je posebno sretan što je Zeničko-dobojski kanton postao drugo ime za ulaganja u školsku infrastrukturu, koja će u mandatu ove vlade dostići iznos od 20 miliona KM. Samo kroz jedan takav projekat, ove i naredne godine će se rekonstruisati 30 zgrada škola i fakulteta.

Istakao je i značaj poticaja u poljoprivredi gdje je u 2021. godine usmjereno 3,4 miliona KM.

-Ove mjere imaju odlične efekte na terenu, posebno u vrijeme pandemije, jer smo uspjeli sačuvati poziciju lidera u peradarskoj, malinarskoj i plasteničkoj proizvodnji u Federaciji BiH - rekao je premijer ZDK.

Dodao je da je u putnu infrastrukturu ove godine uloženo 20 miliona KM, od čega za rekonstrukciju i izgradnju regionalnih puteva skoro 11 miliona, a 9 miliona za redovno održavanje saobraćajnica.

-Sve mjere i programe realizujemo vodeći računa o ravnomjernom razvoju svih općina, što je jedna od ključnih politika ove vlade. Moramo omogućiti da svaki stanovnik našeg kantona ima kvalitetne uslove za život i rad - rekao je premijer Bašić.

Naglasio je da se Vlada dvije godine bori na dva fronta, jer dok radi na razvojnim projektima u isto vrijeme se bori protiv pandemije, a to najbolje čini kroz jačanje kapaciteta sektora zdravstva.

-Kupujemo medicinsku i zaštitnu opremu, jačamo naše bolnice u Zenici i Tešnju, pomažemo nivo primarne zdravstvene zaštite, a istovremeno se pripremamo za konačni početak generacijskog projekta rekonstrukcije Kantonalne bolnice Zenica za što smo davno osigurali povoljan kredit koji je nedavno postao operativan - istakao je.

Vlada u novu godinu ulazi s velikim optimizmom da će uspjeti realizovati budžetski plan, uzimajući u obzir da je ovu godinu završila s dobrim finansijskim rezultatom uz mjere štednje i domaćinski odnos prema javnom budžetu. Budžet za 2022. godinu planiran je u iznosu od 438 miliona KM i on, prema riječima premijera, predviđa nekoliko važnih iskoraka.

-Od 1. januara počinjemo s primjenom Zakona o unutrašnjim poslovima u smislu finansijskog razdvajanja Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova. To će, pored operativne, omogućiti i potpunu finansijsku samostalnost Uprave policije. Također smo planirali početak rada Ureda za borbu protiv korupcije, kao profesionalnog i nezavisnog organa, koji će se prije svega baviti prevencijom korupcije - naveo je premijer Bašić.

Naveo je da će od 1. januara plate policajaca te državnih službenika i namještenika u pravosuđu i javnoj upravi porasti će za 10 posto, nakon što je ranije povećana plata zaposlenih u osovnom, srednjem i visokom obrazovanju.

Naglasio je da Vlada nastavlja provedbu Akcionog plana za izvršenje presuda po kolektivnom ugovoru od kojih su neke stare i više od 15 godina, te da je posebno zadovoljan što ima podršku socijalnih partnera u Ekonomsko-socijalom vijeću.

-Udruženja privrednika pozdravljaju naše mjere poticaja, a sindikatima je drago što smo omogućili povećanje plata svim zaposlenim na budžetu. Uspjeli smo pomiriti interese i privrede i sindikata i to je najbolji pokazatelj da radimo dobar posao - zaključio je premijer Bašić.

Predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić rekao je da je Vlada imala punu podršku kantonalnog parlamenta u svim mjerama i programima za saniranje posljedica pandemije virusa korona. Naveo je da je Skupština programom rada planirala donijeti 82 akta ali da je u konačnici donijela 91 akt, čime je postigla efektivnost od 110 posto.

Čestitao je svim zastupnicima na korektnom radu, naglasivši da su sve sjednice održane uživo uprkos pandemiji virusa kovida. Čestitao je Vladi premijera Bašiću što je u neizvjesnoj fiskalnoj godini uspjela da ostvari budžetski suficit, a na koncu predloži još veći budžet za 2022. godinu koji je na vrijeme usvojila Skupština ZDK-a.

Huskić je čestitao zdravstvenim radnicima, policajcima, kantonalnim inspektorima, službenicima Skupštine i Vlade, kao i svima onima koji su dali doprinos stabilnosti u ZDK-u u svim segmentima.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na 41. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 29.12.2021. godine u skraćenom postupku je razmatran i donesen Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu u iznosu od 438.320.000 KM. Budžet je veći za cca 17,7 mil. KM u odnosu na iznos Budžeta za 2021. godinu od 420.577.340 KM, što je iznos Budžeta koji je Zeničko-dobojski kanton imao na raspolaganju u 2021. godini.
U proceduri donošenja Budžeta podneseno je ukupno 21 amandmana. U konačnoj skupštinskoj proceduri našlo se osam amandmana, koji su bili formalno-pravno ispravni i podneseni u skladu sa važećim propisima, koje Vlada Kantona nije prihvatila, a o kojima se izjašnjavala Skupština, koja nije prihvatila niti jedan. Skupština je potom donijela i Zakon o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu po skraćenom postupku, bez kojeg realizacija donesenog Budžeta za 2022. godinu nije moguća.

U okviru treće tačke, Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu. Finansijskim planom Zavoda za 2022. godinu, planirani su ukupni prihodi u iznosu od 218.845.000 KM.  (Procjena izvršenja ukupnih prihoda Finansijskog plana Zavoda za 2021. godinu iznosio je 202.619.749 KM)

Na 41. sjednici Skupština je razmatrala i donijela Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i rashoda JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu. Ukupno planirani prihodi za 2022. godinu iznose 25.176.376 KM (Finansijski plan Službe za 2021. godinu iznosio je 23.827.735 KM).

U nastavku sjednice je donesena Odluka o zajedničkom ostvarivanju nadležnosti s Federacijom Bosne i Hercegovine u okviru sveukupne reforme javne uprave, a potom i Odluka o izmjenama Odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata.
Zastupnici su na ovoj sjednici razmatrali i zaključkom prihvatili Informaciju o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2021. godinu.

U konačnici je kantonalna Skupština prihvatila Inicijativu Smajić Himze, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, dok Inicijativa Piljug Enesa, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjenu i dopunu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom nije dobila potreban broj glasova da bi bila prihvaćena.

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Američka agencija za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini (USAID) potpisali su memorandum o razumijevanju za Projekat E-uprave.

USAID kroz projekat E-uprave pomaže BiH u usklađivanju zakonodavnog i regulatornog okvira elektronske uprave sa direktivama Evropske unije i najboljom međunarodnom praksom i razvoju novog softvera za poboljšanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti institucija koje pružaju usluge građanima i poslovnim subjektima. Da bi se podstakla odgovornost i transparentnost, Projekat E-uprave radi na podršci nadležnim institucijama u uspostavi integrisanih elektronskih registara na različitim nivoima vlasti u BiH, a koje uključuju i module za unapređenje sistema javnih nabavki u BiH.

Prema memorandumu kojeg je potpisao premijer Mirnes Bašić, a prije toga direktorica USAID-misije u BiH Courtney Chubb, zajednički strateški ciljevi USAID-a i Vlade ZDK-a su unapređenje efikasnosti i transparentnosti javnih nabavki, veća odgovornost i integritet ugovornih organa i ponuđača u postupku javnih nabavki, kreiranje bolje i kvalitetnije uprave i prbližavanje javnih usluga građanima, podizanje kapaciteta i vještina službenika za primjenu centralizovanih javnih nabavkii, unapređenje pravnog okvira za javne nabavke, stvaranje preduslova za efikasnije trošenje budžetskih sredstava, te unapređene procedura i postupaka javne uprave u ZDK-u kroz digitalizaciju.

Navodi se da će USAID i Vlada ZDK zajedno raditi na procjenama potreba za digitalizacijom određenih postupaka i procedura organa uprave ovog kantona, kao i potrebnog pravnog okvira za formiranje centralnog nabavnog tijela i primjenu informacionog sistema za centralizovane javne nabavke, za što će osigurati tehničke i operativne kapacitete, procijeniti kapacitete i potrebu za obukama službenika u oblasti javnih nabavki, izraditi plan i organizovati obuke službenika, sagledati potrebe za nabavkom hardvera i softvera za rad centralnog nabavnog tijela te izraditi korisnički vodič za upotrebu informacionog sistema za centralizovane javne nabavke.

-Vlada ZDK-a je posvećena stvaranju kvalitetnog pravnog okvira, digitalizaciji javne uprave te jačanju sistema javnih nabavki, koristeći najbolja međunarodna iskustva. Želimo da procedure i postupci javnih nabavki i pružanja građanskih usluga budu maksimalno efikasni i transparentni, a sve ciljem racionalnog i domaćinskog trošenja javnih sredstava te pružanja kvalitetnih usluga našim građanima - rekao je premijer Bašić, nakon potpisivanja memoranduma kojim je predviđeno da planirane aktivnosti budu okončane do 31. marta 2025. godine.

USAID se obavezao da će izvršiti analizu potreba za uvođenje digitalnih rješenja u postupcima izdavanja građanskih dozvola, kao i mogućnosti digitalizacije drugih postupaka i procedura u skladu s ciljevima projekta E-uprave, analizirati potrebe i provesti edukaciju službenika, sagledati potrebe i izvršiti nabavku softvera te izraditi korisnički vodič za upotrebu informacionog sistema.

Vlada ZDK-a se obavezala da će imenovati radni tim za saradnju s projektom E-uprave, pružiti sve relevantne informacije, izraditi pravni okvir za formiranje centralnog nabavnog tijela, sudjelovati u obukama te imenovati tim za testiranje i sudjelovati u testiranju funkcionalnosti sistema za centralizovane javne nabavke, a po potrebi i drugih informacionih sistema koji se implementiraju kroz ovaj projekat.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 134. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 17.12.2021. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ općinsko društvo Breza, na ime sufinansiranja troškova održavanja naučnog skupa „Baton Dezitijatski lik i djelo bosanskog vojskovođe“;
 3. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Nacrtu Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Upravnog odbora JU Penzinerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za LOT 5;
 6. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za LOT 8;
 7. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za LOT 10;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Prijedlog izmjena i dopuna Posebnog dijela Pravilnika-Kantonalna uprava za šumarstvo;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava na ime podrške registrovanim organizatorima otkupa jagodičastog voća;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava za projekte JU Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 11. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška budžetskih sredstava u 2021. godini (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima);
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova otkupa zemljišta u svrhu uspostavljanja/proširenja poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava po Ponovnom javnom pozivu namjenjenom za subvencioniranje „Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede (investiranje u opremu)“ za 2021. godinu;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Isić Salihu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lošić Elviri, demobiliziranoj braniteljici iz Maglaja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Transfera za sport“ u 2021. godini;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za podršku vjerskim zajednicama u 2021. godini;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ Tešanj;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti premijeru Zeničko-dobojskog kantona da potpiše Memorandum o razumijevanju za projekat E-uprave između Američke agencije za međunarodni razvoj i Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Breza u svrhu finansiranja projekta izgradnje sistema javne rasvjete na šehidskim mezarjima Šehitluk I i Šehitluk II u Brezi;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Breza u svrhu završetka projekta izgradnje Centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim borcima općine Breza;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Doboj Jug u svrhu sufinansiranja rekonstrukcije objekta i uređenja spomen sobe na Karušama, općina Doboj Jug;
 26. Program utroška Kantonalne direkcija za ceste, naziv pozicije „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021.godinu, pod nazivom „Program utroška budžetskih sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja sekretaru Vlade Zeničko-dobojskog kantona da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona potpiše pristupnicu za Microsoft Enterprise Agreement ugovor, volume licensing, Program signature form, MBA/MBSA number U8409350, Agreement number E8438407.

 

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Prijedlog budžeta Zeničko-dobojskog kantona u visini od 438 miliona KM, što predstavlja povećanje budžetskog plana za 18 miliona maraka u odnosu na rebalansirani budžet za 2021. godinu.

Premijer Mirnes Bašić zahvalio je svim zastupnicima koji su glasali za budžet, naglasivši da će i u trećoj pandemijskoj godini u fokusu budžeta biti strateški sektori zdravstva, privrede i poljoprivrede. Naveo je da je budžet za privredu povećan za 4 miliona i iznosi 10 miliona KM, povećana su izdvajanja za poljoprivredu, a budžet MUP-a veći je za 6 miliona KM.

Novina u budžetu je finansijsko i operativno razdvajanje Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije od 1. januara, shodno izmjenama Zakona o unutrašnji poslovima ZDK, a predviđeno je i formiranje Ureda za borbu protiv korupcije koji će se baviti prevencijom i borbom protiv korupcije. Povećanjem osnovice sa 300 na 330 KM, predviđeno je povećanje plata za 10 posto zaposlenima u policiji te državnim službenicima i namještenicima u pravosušu i javnoj upravi.

-Vjerujem da ćemo kroz budžet i Program rada Vlade adekvatno odgovoriti na sve izazove u ZDK-u, kao što smo to radili prethodne tri godine mandata te da ćemo doprinijeti poboljšanju standarda života građana - rekao je premijer Bašić.

Ministar finansija Josip Lovrić rekao je da su porezni prihodi planirani u visini od 307 miliona KM i veći su 4 posto od poreznih prihoda ostvarenih u 2021. godini, dok su neporezni prihodi zadržani na nivou 70 miliona KM.

Naveo je da u budžetu nije planirano povećanje prihoda po osnovu Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH, ali da očekuje da će tokom 2022. godine Parlament FBiH donijeti izmjene navedenog zakona u smislu pravednije raspodjele javnih prihoda koja se trenutno vrši na štetu industrijskih kantona kao što je ovaj kanton.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 13

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma