Petak, 18 Septembar 2020

U Miljanovcima kod Tešnja svečano je otvorena školska fiskulturna sala čiju su izgradnju zajednički finansirali Općina Tešanj, Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP). Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Džemal Bijedić" Miljanovci koštala je 556.000 KM, od čega je Općina Tešanj izdvojila 289.937 KM, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK 231.000, a UNDP je osigurao 35.000 KM.

Ovo je druga od četiri fiskulturne sale koje u Tešnju zajednički grade dva nivoa vlasti. Ranije je završena i otvorena sala u OŠ "Mustafa Mulić" Šije, a u završnoj fazi je izgradnja školskih fiskulturnih sala u Kaloševiću i Jablanici. Izgradnja objekata započeta je 2016. godine, a ukupna vrijednost zajedničkog ulaganja je 2,15 miliona KM.

-Opredjeljenje Vlade i resornog ministarstva je ulaganje u obrazovnu infrastrukturu i ovime to pokazujemo. Naš cilj je da svakom djetetu osiguramo uslove za školovanje i nastavu tjelesnog odgoja, a u Tešnju smo sve bliže tom cilju jer u Općini Tešanj imamo odličnog partnera za realizaciju infrastrukturnih projekata - rekao je na svečanosti u Miljanovcima kantonalni ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na Atletskom stadionu u Zenici održano je Međunarodno otvoreno prvenstvo i 17. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH u organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH.

Domaćin takmičenja, po četvrti put, bilo je Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, a učestvovalo je 90 takmičara iz cijele BiH koji su se takmičili u šest atletskih disciplina i šahu. Ukupni pobjednik takmičenja je ekipa Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) koja je potvrdila dominaciju u svim kategorijama i disciplinama.

U ime premijera ZDK Mirze Ganića, učesnike takmičenja je pozdravio savjetnik Emir Vračo, koji je naglasio da Vlada podržava sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom, s obzirom na značaj sporta za održavanje psiho-fizičke kondicije i zdravstvenog stanja.

Podsjetio je da je Vlada prošlog mjeseca usvojila Lokalni akcioni plan iz oblasti invalidnosti za period 2020-2021. godina, čija će realizacija doprinijeti unapređenju prava i položaja osoba sa invalitetom u ZDK.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) usvojila je danas izvještaje o radu četiri kantonalne javne zdravstvene ustanove za 2019. godinu - JU Kantonalna bolnica Zenica, JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu, JU Zavod za bolesti ovisnosti i Insitut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

-Bitno je naglasiti da su sve ove ustanove poslovale pozitivno u 2019. godini i da su svoje poslovanje usmjerile na najbolji mogući način u smislu povećanja prihoda i smanjenja rashoda - rekao je premijer Mirza Ganić.

Vlada je dala saglasnost za odobravanje kredita jednoj kompaniji iz Zenice iz Kreditno-garancijskog fonda (KGF) ZDK. Pristup ovim sredstvima liberalizovan je odlukom Vlade u sklopu interventnih mjera za pomoć privredi u toku pandemije koronavirusa.

-Sredstva KGF-a se plasiraju po povoljnim uslovima gdje Vlada ZDK putem resornog ministarstva sufinansira i kamate, tako da pozivam druge privredne subjekte, s obzirom da je javni poziv trajno otvoren, da apliciraju i dobiju finansijska sredstva - rekao je premijer Ganić.

Također, donesena je odluka o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje punog iznosa minimalne plate (406 KM) za mjesec april za 358 radnika firmi i obrta u ZDK-u.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Pitanja upravljanja razvojem i strateškog planiranja su uvijek bila tretirana kao pitanja od najveće važnosti od strane rukovodstva Zeničko-dobojskog kantona. Stoga je Zeničko-dobojski kanton, po procesima strateškog planiranja i institucionalnoj osposobljenosti za upravljanje razvojem, među vodećim kantonima u Federaciji BiH. Spremnost i interes za strateško vođenje razvoja u našem Kantonu prepoznaju i međunarodne organizacije, među kojima najveću podršku pruža Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) zahvaljujući finansiranju Vlade Švicarske.

-U proteklim godinama okvir za implementaciju kantonalnih razvojnih projekata predstavljala je Strategija razvoja za period 2016-2020. godina. Uspjeli smo ostvariti visok stepen realizacije i ponosni smo na ostvarenja. Međutim, pred nama je još dosta poslova za uraditi, posebno ako uzmemo u obzir nove oklonosti i krizne situacije, koje se ne mogu predvidjeti, a kao što je pandemija korona-virusa.

Svjesni svih okolnosti i zakonskih obaveza, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u decembru 2019. godine donijela Odluku o izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za strateški period  2021-2027. godina.

Strategiju razvoja shvatamo kao integrisani, multisektorski strateški dokument, koji definiše javne politike, integralno usmjerava razvoj teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave. Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada, a učesnici u procesu izrade su ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, općine i gradovi, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem, te socio-ekonomski partneri.

Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Zeničko-dobojskom kantonu je tijelo osnovano Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH i Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH. Uloga članova Vijeća je da savjetodavno djeluju u svim fazama definisanja razvojnih prioriteta i izrade Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona.

U prvoj polovini ove godine, uspješno je završena prva faza izrade Strategije razvoja, koja je podrazumijevala izradu Strateške platforme i Situacione analize. Već u tom dijelu strateškog dokumenta, zahvaljujući dobroj saradnji s UNDP-om, obezbijedili smo integrisanje ekonomskih i zdravstvenih aspekata pandemije koronavirusa, te sigurnosnih aspekata migracija.U toku maja i juna 2020. godine, dodani kvalitet je obezbijeđen kroz proces javnih konsultacija na Nacrt Strateške platofrme i Situacione analize. U tom procesu učestvovali su članovi Vijeća, kao i sve kantonalne i lokalne javne institucije i socio-ekonomski partneri.

Na Prvoj sjednici Vijeća, 18.09.2020. godine, prezentovan je Nacrt Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021-2027. godina. Vijeće je saglasno sa sadržajem Nacrta Strategije razvoja, jer je u svim elementima Nacrta ovog strateškog dokumenta osigurana povezanost sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, dokumentima iz procesa EU integracija i globalnim ciljevima održivog razvoja. Razvojna vizija Zeničko-dobojskog kantona predviđa pozitivne strateške promjene, zahvaljujući kojima će Kanton postati savremena evropska regija, ugodna i sigurna za život i rad i atraktivna za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu.

Ostvarenje ove razvojne vizije realizovat će se kroz 3 strateška cilja, koja su razrađena u 12 prioriteta i 44 mjere. Konačni broj, priroda i obim strateških projekata, kao i procijenjeni budžet Strategije, utvrdit će se nakon procesa javnih konsultacija sa širim krugom socio-ekonomskih partnera, koji je započeo i koji će trajati 30 dana, u periodu od 1. do 30. septembra 2020. godine.

Izražavam spremnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona da nastavimo sa aktivnostima koje će doprinijeti efikasnijem i kvalitetnijem radu organa javne uprave, unapređenju svih javnih politika i implementaciji mjera za povećanje zaposlenosti, razvoj izvozno orjentisane industrije, poboljšanje sistema zdravstvene i socijalne zaštite, povećanje kvalitete i konkurentnosti obrazovanja, izgradnju cestovne i komunalne infrastrukture, razvoj turističke infrastrukture i zaštitu okoliša - rekao je ovom prilikom premijer ZDK Mirza Ganić.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) danas je održana Prva konstituirajuća sjednica Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u ZDK, kojom je predsjedavao premijer Mirza Ganić, a učesnici su bili članovi Vijeća za razvoj – rukovodstvo Skupštine ZDK, predsjednici klubova poslanika Skupštine i načelnici/gradonačelnici općina/gradova u ZDK.

Na sjednici je, u sklopu prve tačke dnevnog reda, usvojen Poslovnik o radu Vijeća za razvoj, kojim se uređuje način rada Vijeća, koje ima savjetodavnu ulogu u procesima definisanja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u Zeničko-dobojskom kantonu.

U nastavku sjednice prezentovan je Nacrt Strategije razvoja ZDK za period 2021-2027. godina. Važeća Strategija razvoja je u zadnjoj godini implementacije, te je Vlada u decembru 2019. godine donijela Odluku o izradi Strategije razvoja ZDK za period 2021-2027. godina, kao integrisanog, multisektorskog strateškog dokumenta, koji definiše javne politike, integralno usmjerava razvoj teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave. Nosilac izrade Strategije razvoja je Vlada ZDK, a učesnici u procesu izrade su ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, općine i gradovi, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojemu ZDK, te socio-ekonomski partneri.

Otvarajući diskusiju o Nacrtu Strategije razvoja, premijer Mirza Ganić je naglasio da je u svim elementima ovog strateškog dokumenta osigurana povezanost sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, dokumentima iz procesa EU integracija i globalnim ciljevima održivog razvoja. Nadalje, premijer je istakao potrebu široke promocije i prihvatanja dugoročne vizije, po kojoj se ZDK strateški razvija u pravcu savremene evropske regije, ugodne i sigurne za život i rad i atraktivne za investiranje, regije koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu.

Ostvarenje ove razvojne vizije realizovat će se kroz tri strateška cilja, koja su razrađena u 12 prioriteta i 44 mjere. Konačni broj, priroda i obim strateških projekata, kao i procijenjeni budžet Strategije razvoja, utvrdit će se nakon procesa javnih konsultacija, koji će trajati 30 dana u periodu od 1. do 30. septembra 2020. godine.

Diskusija članova Vijeća za razvoj na današnjoj sjednici bila je konstruktivna i korisna za razumijevanje ključnih institucionalnih aktera o finaliziranju strateškog dokumenta prije upućivanju Vladi i Skupštini ZDK na usvajanje.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma