Utorak, 04 Februar 2020

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 42. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 06.02.2020. godine (četvrtak) u 1000 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2019. godinu“, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2019. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije “Rekonstrukcija i investiciono održavanje”, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2019. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije „Nabavka građevina“, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava kapitalnih ulaganja za 2019. godinu, Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa pozicije “Nabavka zemljišta”, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Zaključka o prihvatanju izjašnjenja Kantonalnog pravobranilaštva Zenica, broj: M-13/20 po Informaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ured zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, broj: 11-Ap-28/19 i Ap-31/19-I-111/19;
 6. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 203, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transferi pojedincima-Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Program utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transferi pojedincima-Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko, sredstva uplaćena od strane Raiffeisen d.d. BiH Sarajevo;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva uplaćena od strane donatora Sveučilište u Zagrebu (Grant holder EU);
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja tehnička škola Tešanj, sredstva uplaćena od strane međunarodne organizacije „RYCO“;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj, sredstva uplaćena od strane općine Maglaj;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj, sredstva uplaćena od strane općine Maglaj;
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „21. mart“ Matuzići, Doboj-Jug, zbog isteka mandata;
 16. Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Prijedlog Rješenja o preventivnoj suspenziji direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
 18. Prijedlog Rješenja o davanju ovlaštenja za obavljanje dužnosti direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava NIPD „Naša riječ“ d.o.o. iz Zenice, za organizaciju manifestacije „Izbor najuspješnijih sportista, sportskih organizacija i sportskih radnika u 2019. godini“ i izdavanje lista „ZE-DO sport“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom invalidskom klubu „Bosna“ iz Zenice, na ime finansijske pomoći za nabavku opreme za igrače kluba;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, na ime finansijske pomoći za nesmetano funkcionisanje Saveza u 2020. godini;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmić Nihadu iz Zenice, na ime finansijske pomoći za nabavku sportske opreme - patika i određene vitaminizacije za atletičare u svrhu adekvatnih priprema za odlazak na domaća i međunarodna atletska takmičenja;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kozlić Elviru demobilisanom braniocu i roditelju djeteta sa invaliditetom I. grupe oštećenja organizma u visini 100% iz Zenice, na ime finansijske pomoći za troškove liječenja sina;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe kantonalnih organa i službi Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

Objavljeno u Najave sjednica

Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održala je svoju trinaestu sjednicu u ovom mandatnom periodu na kojoj je razmatran nastavak aktivnosti na formiranju interresorne radne grupe za izradu Gender Akcionog plana za osnaživanje ravnopravnosti spolova u Zeničko-dobojskom kantonu.

U cilju podrške daljim akivnostima sjednici je prisustvovao i Mirza Ganić, premijer Zeničko-dobojskog kantona. Komisija je izrazila zadovoljstvo prisustvom premijera Kantona, naročito činjenicom što je premijer iskazao spremnost da Vlada imenuje Interresornu radnu grupu za izradu Gender Akcionog plana za osnaživanje ravnopravnosti spolova u Zeničko-dobojskom u što kraćem periodu.

Zaključeno je da je izrada Gender Akcionog plana značajna za Kanton sa aspekta poštivanja ljudskih prava i građanskih sloboda, te je planirano da tokom februara članovi Komisije posjete Gender centar Federacije BiH u Sarajevu.

 

Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za boračka pitanja i ove godine su osigurali stipendije za sve studente koji su podnijeli formalno-ispravne prijave na provedeni konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2019./2020. godinu. Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković potpisao je danas odluke o dodjeli stipendija za 2.251 redovnog i samofinansirajućeg studenta iz reda boračke populacije.

"Za ovu namjenu smo osigurali sredstva u iznosu od 2.479.000 KM, a stipendije će u osam jednakih rata biti transferisane preko nadležnih službi gradova i općina u Zeničko-dobojskom kantonu. Ukupno 554 studenta prve godine dobit će stipendiju u iznosu od 800 KM, a 1.697 studenata druge i ostalih godina studija, te prve i druge godine drugog studijskog ciklusa, po 1.200 KM", kazao je ministar Čolaković.

Ministarstvo za boračka pitanja će odmah dostaviti spiskove gradskim i općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu, koje trebaju sačiniti rješenja o dodjeli stipendija, a koja će u iduće dvije sedmice studentima uručiti predstavnici Vlade ZDK. Broj stipendija za 2019./2020. godinu povećan je za 19, a u odnosu na 2014. godinu, kada je dodijeljeno 1.332, broj stipendija je skoro uduplan.

"Naša politika je da stipendije treba dobiti svaki student koji podnese formalno-ispravnu konkursnu prijavu i raduje me da smo to uspjeli drugu godinu zaredom. Stipendije će uskoro dodijeliti i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, gdje je također cilj da stipendije dobiju svi studenti", kazao je premijer Mirza Ganić.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u ovogodišnjem budžetu za podršku studentima opredijelila više od 5 miliona KM, od čega 2,48 miliona KM za stipendije Ministarstva za boračka pitanja, jedan milion KM za stipendije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport te oko 1,7 miliona KM za smještaj i ishranu studenata u studentskim domovima u FBiH.


Press-služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma