Decembar 2020

U školama na području Zeničko-dobojskog kantona prvo polugodište se završava danas, 31.12.2020. godine, izuzev u  Katoličkom školskom centru "Sveti Pavao" Zenica u kojem je prvo polugodište završeno 23.12.2020. godine.

Zbog opasnosti širenja Corona virusa nastava se u proteklom periodu realizirala uz primjenu Uputstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, a u skladu sa Procedurom za rad odgojno-obrazovnih ustanova-vodič za unapređenje biosigurnosti u kontekstu Covid-19 i Uputstvom za komunikaciju i protokol postupanja u kontekstu "Škole i Covid-19" definiranih od strane Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Nastavnim kalendarom za školsku 20/21. godinu početak drugog polugodišta planiran je 25.01.2021. godine, s tim da će nastava u Medresi "Osman efendija Redžović" početi 11.01.2021. godine, a u Katoličkom školskom centru 18.01.2021. godine što je u skladu s njihovim programom rada.

- U narednom polugodištu ćemo ići ka ublažavanju mjera. Nadamo se da će se u što skorije vrijeme steći uvjeti za povratak svih učenika u škole - rekao je ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić.

Ministar Kozlić uputio je đacima, roditeljima, nastavnicima i školskom osoblju čestitku za Novu godinu, izrazivši nadu da će pandemija ubrzo početi jenjavati te da će se nastavni proces u 2021. godini vratiti na režim prije pandemije.
 
Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vršilac dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić uputio je čestitku za Novu 2021. godinu, u kojoj se kaže:

"Dragi građani, svima vama, u ime Vlade i u svoje lično ime, od srca želim sretnu i uspješnu 2021. godinu, uz želju da novogodišnje praznike provedete u zdravlju, miru i radosti, s optimizmom i nadom u vedriju i ljepšu sutrašnjicu.

Iza nas je jedna od najtežih godina nakon rata, koja nas je suočila sa brojnim nedaćama. Zajedničkim snagama prevladali smo izazove koje je donijela pandemija virusa Covid-19 te uspjeli amortizovati udare na budžet, zdravstvo, privredu. Uradili smo sve što je bilo u našoj moći da sačuvamo zdravlje i svako radno mjesto u Zeničko-dobojskom kantonu.

Iskreno vjerujem da će 2021. godina biti puno bolja i opuštenija za sve nas, da će donijeti opći prosperitet te nam omogućiti da što prije saniramo posljedice globalne pošasti i intenzivnije se okrenemo nastavku razvoja naše zajednice.

Posebne želje upućujem zaposlenicima dežurnih službi, policiji, medicinarima, civilnoj zaštiti i svima koji brinu o našoj sigurnosti, a koji će, umjesto sa svojim porodicama, novogodišnju noć provesti na radnim mjestima."

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 30 Decembar 2020 15:51

SAOPĆENJE SA NOVOGODIŠNJE PRESS KONFERENCIJE

Skupština Zeničko-dobojskog kantona 2020. godinu je započela već usvojenim Budžetom krajem 2019. godine i u skladu sa tim pristupilo se izradi Programa rada Skupštine za 2020. godinu koji je donesen na 19. sjednici, održanoj 26.02.2020. godine.

Mart mjesec je obilježio početak pandemije koronavirusa, što je obliježilo i ostatak 2020. godine, pa je Skupština u saradnji sa Vladom, prilagodila svoj rad uslovima pandemije pridržavajući se svih mjera, naredbi i preporuka Kriznog štaba Federacije BiH, Kriznog štaba ZDK i  drugih nadležnih organa. Zbog iznenadne i novonastale situacije koja je pogodila cijeli svijet, uslijedio je period sa dosta rada u kome je trebalo stabilizirati prilike u našem Kantonu, a sve kako bi se ustavne i zakonske obaveze redovno izvršavale. Programom rada Skupštine za 2020. godinu je planirano razmatranje 76 akata na sjednicama Skupštine. S tim u vezi, u 2020. godini  održano je ukupno 12 sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, od toga je 1 hitnog i 1 svečanog karaktera, a 2 sjednice su, zahvaljujući velikim naporima zastupnika, kojima se ovom prilikom posebno zahvaljujem na velikom strpljenju i korektnom pristupu, uspješno održane online putem. Na održanim sjednicama razmatrano je 69 tačaka dnevnog reda, a doneseno je 6 zakona, 32 odluke, 40 zaključaka i 2 vrste drugih akata, što je ukupno 80 akta. Treba naglasiti da je Programom rada Skupštine planirano 76 akata za razmatranje u 2020. godini,  a doneseno je 80, što je u konačnici ostvarenje od 105,26% od planiranog. S tim u vezi važno je naglasiti, da je došlo do izvjesnih promjena u Programu rada zbog novonastale pandemije, jer je  određeni broj planiranih akata donesen u saradnji sa Vladom zbog izmjena Programa rada vlade ZDK kao neophodna reakcija na novonastalu situaciju, naročito kada je u pitanju naša privreda i zdravstvo.

Kada uzmemo u obzir pandemiju koronavirusa i sve procese i promjene koje smo morali sprovesti u Skupštini Kantona, smatram da smo sveukupno u 2020. godini kvalitetno odgovorili neplaniranim zadacima koji su se našli pred nama, te uradili izvrstan posao i stvorili pretpostavke za još kvalitetniji rad u 2021. godini.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vršilac dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić ocijenio je na novogodišnjoj konferenciji za novinare da je Vlada uspješno odgovorila izazovima pandemije virusa Covid-19 te uspjela amortizovati udare na budžet, zdravstvo, privredu, poljoprivredu, socijalnu zaštitu i druge oblasti.

- Uložili smo velike napore da održimo budžetsku likvidnost koja je bila ugrožena zbog pada prihoda, s kojim su se suočili svi kantoni. Iako su prihodi manji 36 miliona KM u odnosu na plan, domaćinskim odnosom prema budžetu i mjerama štednje, uspjeli smo da održimo kontinuitet u izvršavanju ustavnih i zakonskih obaveza - rekao je Bašić.

Mjesečni transferi isplaćeni su zaključno sa mjesecom oktobrom, a do kraja godine izmirit će se većina obaveza za novembar. Plate, topli obrok i naknada za prevoz su isplaćivani redovno, a danas je izvršena isplata plate zaposlenima u javnom sektoru ZDK-a za novembar.

Zeničko-dobojski kanton u 2021. godinu ulazi sa Odlukom o privremenom finansiranju, što se, ocijenio je, pokazalo kao odličan i pravovremen korak, imajući u vidu probleme s kojima se suočavaju drugi kantoni u FBiH. Prema projekcijama Federalnog ministarstva finansija, ZDK u 2021. može očekivati prihode manje 100 miliona KM, tako da ovaj kanton računa na planirane prihode od FBiH, kao i kreditna sredstva međunarodnih finansijskih institucija.

- U situaciji u kojoj imamo poremećen sistem ubiranja prihoda i poreza, svi budžeti u BiH ne mogu bez sredstava međunarodnih organizacija, kreditnih zaduženja i bez prodaje obveznica. ZDK će sa ovim što imamo trenutno u projekcijama zaokružiti ono što će nam biti prioritet za 2021. godinu, a to je ponovo zdravstvo, privreda, poljoprivreda, socijalna politika i sve obaveze koje smo preuzeli kolektivnim ugovorima ove godine - rekao je Bašić.

Naglasio je da je ove godine u fokusu Vlade bila pomoć sektorima zdravstva, privrede, poljoprivrede, boračke i socijalne zaštite, a da su u isto vrijeme intenzivirana ulaganja u puteve i infrastrukturu te školsku infrastrukturu.

Vlada je prošle sedmice izdvajanjem prvih 12,3 miliona maraka započela realizaciju Akcionog plana za izmirenje obaveza prema zaposlenima na budžetu, po osnovu pravosnažnih sudskih presuda zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora. Radi se o tužbama koje su podizane u periodu od 2004. do 2015. godine, a ukupne obaveze ZDK-a po tom osnovu iznose oko 325 miliona KM, od čega je glavnica 155 miliona KM, a ostatak kamate.

- Akcioni plan je dobio zeleno svjetlo Evropskog suda za ljudska prava, a predviđa da se obaveze prema zaposlenima u javnom sektoru izvrše u roku od 22 godine, tako što ćemo svake naredne godine izdvajati iznos 12,3 miliona KM. Ovo je veliki uspjeh vlade, jer smo ozbiljno krenuli u rješavanje pitanja koje je prijetilo stabilnosti budžeta i kolapsom ZDK-a - rekao je Bašić.

Vlada je održala 54 redovne i 27 vanrednih sjednica, znatno više nego prethodne godine, kada je održano 39 sjednica, što prema njegovim riječima, pokazuje da je 2020. godina bila izazovna i da je Vlada radila punim kapacitetom. Velika većina odluka na Vladi donesena je jednoglasno, što je, ističe, dodatni argument jedinstvu koalicione Vlade.

- Za svoj rad dobili smo javno priznanje međunarodnih dužnosnika i političkih lidera u BiH, što je još jedna potvrda da smo u novonastalim okolnostima radili dobro i u korist svih građana. Nadam se da će pandemija vrlo brzo početi jenjavati i da ćemo se svi zajedno intenzivnije okrenuti razvoju i stvaranju uslova za bolji život građana i rad privrede - rekao je Bašić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministar zdravstva Zeničko-dobojskog kantona dr. Adnan Jupić i predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu ZDK Zaim Begić potpisali su danas Kolektivni ugovor za ostale radnike u zdravstvu u ovom kantonu.

Kolektivni ugovor predviđa povećanje satnice za ostale radnike u zdravstvu sa 2,35 na 2,60 KM ili 11 posto, a primjenjivat će se 12 mjeseci počevši od 1. januara. Satnica je jednaka satnici koja je ranije dogovorena sa Sindikatom doktora i stomatologa ZDK.

Ministar Jupić rekao je da je ovo još jedan korak ka vraćanju digniteta zdravstvenim radnicima, napomenuvši da su plate u zdravstvu od 2017. godine porasle oko  60 posto za doktore i 45 posto za ostale uposlene. Dodao je da plate još nisu na nivou na kojem bi trebale biti, te da će se u budućnosti činiti sve da se položaj zdravstvenih radnika dodatno unaprijedi.

- Želim izraziti zadovoljstvo što smo uspjeli pronaći "zajednički jezik" sa "zdravim" dijelom NSSRZUZ ZDK i što su prepoznali težinu situacije zbog pandemije i punjenja budžeta. Ponuđeni uslovi koje smo dali bilo je jedino što je moguće ovog trenutka da se ispuni, a da sutra ne budemo opterećeni bilo kakvim tužbama i nemogućnošću realizacije ovoga dogovora - rekao je Jupić, navodeći da je sretan što je ZDK jedini kanton koji je uspio da na ovaj način riješi probleme kolektivnog ugovora zdravstvenih radnika.

Predsjednik NSSRZUZ ZDK Zaim Begić zahvalio se resornom ministarstvu, Vladi i ZZO ZDK, naglasivši da je ZDK među rijetkim kantonima koji su usaglasili kolektivni ugovor bez protesta i štrajkova. Osvrnuvši se na protestnu šetnju koju je organizovao ogranak ovog sindikata u Kantonalnoj bolnici Zenica, Begić je rekao da se kantonalni Sindikat ogradio od protesta, ali da je podržao radnike u zahtjevu za revidiranje Pravilnika o radu KBZ-a.

- Kolektivnim ugovorom radnici su stekli sigurnost i tek sad mogu tražiti svoja prava u poslu. Imamo istu satnicu kao i doktori, a koeficijenti su stvar o kojoj bismo mogli pričati, ali ovo nije trenutak. Tražili smo da se potpiše ugovor koji nismo imali. Zbog protestne šetnje je moglo doći do prekida pregovora, iako smo imali potpisan sporazum o mirenju u pregovorima. To mi je ličilo na političku igru i podmetanje - rekao je Begić.

Vršilac dužnosti premijera ZDK Mirnes Bašić čestitao je socijalnim partnerima uspješno završene pregovore, rekavši da je ponosan na socijalni dijalog u ZDK-u. Istakao je da je ove godine potpisano više kolektivnih ugovora, za zdravstvo, obrazovanje te državne službenike i namještenike, što je jedinstven slučaj u FBiH.

- Moramo biti ponosni na naše zdravstvene radnike koji su heroji. Iz tih, ali i mnogih drugih razloga, našli smo način da obezbijedimo sredstva za zdravstvene radnike. Zahvaljujem se direktoru ZZO ZDK Omeru Škalji koji je kroz svoj finansijski plan za 20201. godinu iznašao sredstva za povećanje plata za doktore i ostale radnike u zdravstvu - rekao je Bašić.

Dodao je da je Vlada ostvarila cilj da izjednači satnice za sve zdravstvene radnike u ovom kantonu, iako je došlo do značajnog smanjenja prihoda kao posljedice pandemije virusa Covid-19, naglasivši da je fond Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK stabilan i da je u mogućnosti izvršiti preuzete obaveze.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) doznačilo je danas egzistencijalnu naknadu za mjesec oktobar demobiliziranim braniteljima mlađim od 57 godina. Naknadu je dobilo 3.597 korisnika koji su uneseni u ISVDV sistem, a doznačena su sredstva u ukupnom iznosu od 580.300 KM, od čega je 26.280 KM isplaćeno korisnicima koji su naknadno uvedeni u pravo na naknadu.

Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković zahvalio se vršiocu dužnosti premijera Mirnesu Bašiću i ministru finansija Josipu Lovriću što su isplatom dvije naknade u mjesecu decembru pokazali da su boračka prava u vrhu prioriteta Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Naveo je da je u ovogodišnjem budžetu za ovu namjenu izdvojeno 5 miliona KM, a u budžetu za 2021. iznos će se povećati na više od 7 miliona KM.

- Očekujemo da će se broj zahtjev povećavati i da ćemo u konačnici iduće godine imati između 4 i 5 hiljada korisnika naknade - rekao je Čolaković.

Vlada ZDK-a donijela je Uredbu o isplati egzistencijalne naknade u martu, primjena je započela u mjesecu maju, a do sada je ukupno isplaćeno šest naknada. Naknade za novembar i decembar bit će isplaćene početkom naredne godine.

Branitelji mlađi od 57 godina pravo na egzistencijalnu naknadu ostvaruju u kantonima, a stariji od 57 godina sa nivoa Federacije BiH. Pravo na naknadu imaju nezaposleni branitelji koji su od aprila 1992. do decembra 1995. u redovima Oružanih snaga BiH proveli najmanje 24 mjeseca, odnosno 12 mjeseci ako su postali branitelji kao maloljetnici ili šest mjeseci po stjecanju punoljetstva.

Iznos naknade utvrđuje se množenjem osnovice u iznosu od četiri KM sa brojem mjeseci provedenih u OSBiH.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

U Ministarstvu za privredu Zeničko-dobojskog kantona potpisan je ugovor o dodjeli koncesije Rudniku mrkog uglja Kakanj za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine - mrkog uglja. Ugovor su potpisali ministar Zlatko Jelić, v.d. direktora RMU Kakanj d.o.o. Kakanj Sead Imamović i prokurist u ovom rudniku Fahrudin Tanović.

RMU Kakanj će vršiti eksploataciju uglja na eksploatacionom polju površine 5.888,37 hektara. Vrijeme koncesije za eksploataciju je 30 godina, a minimalna godišnja realizacija predmeta koncesije za naplatu kontinuirane koncesione naknade je milion tona proizvedenog uglja.

Ministar Jelić je rekao da je ovo povijesni trenutak za Kakanj, ali i za Zeničko-dobojski kanton, jer je ovo prva koncesija za istraživanje i eksploataciju uglja koja je dodijeljena jednom rudniku u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH na području ovog kantona, u skladu sa Zakonom o koncesijama donesenim 2003. godine.

- RMU Kakanj će obročno platiti jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 1.472.092,50 KM. Kontinuirana naknada iznosi od 0,80 KM po toni eksploatisanog uglja, tako da će po osnovu ove naknade godišnje plaćati minimalno 800.000 KM. Najveću korist će imati lokalna zajednica, kojoj pripada 70 posto sredstava - rekao je Jelić.

Ponovio je opredjeljenje Vlade ZDK-a da prirodne i mineralne resurse stavi u funkciju razvoja, od kojeg će korist imati cjelokupno društvo.

Jelić je pozvao i preostala dva rudnika u ZDK-u, RMU Zenica i RMU Breza, da okončaju zakonski predviđene procedure za dodjelu koncesije te svoje poslovanje usklade sa Zakonom o koncesijama ZDK.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vršilac dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić upriličili su danas prijem za evropskog prvaka u taekwondou Fahrudina Adilovića i evropskog prvaka u kickboxu Ahmeda Krnjića.

Adilović, član Taekwondo kluba "Bosna" Visoko, prošlog mjeseca je na klupskom prvenstvu u Zagrebu osvojio titulu evropskog klupskog prvaka, a prije dvije sedmice je na takmičenju u Sarajevu osvojio zlato i titulu evropskog kadetskog prvaka u kategoriji do 57 kilograma.

Krnjić je profesionalni prvak Evrope u kick boxu u WAKOPRO asocijaciji, koja je zvanično priznata od Međunarodnog olimpijskog komiteta. Vlasnik je srebrene medalje sa posljednjeg Svjetskog amaterskog prvenstva u kickboxu koje je održano u Budimpešti. Trenutno se priprema za meč protiv crnogorskog borca Miroslava Vujovića koji će se održati u Sremskoj Mitrovici u Srbiji.

Premijer Bašić čestitao je mladim borcima postignute uspjehe, rekavši kako na najbolji način promovišu sport, ZDK i državu BiH.

- Ponosni smo što u najboljem svjetlu predstavljate naš kanton i postižete dobre rezultate, a naše opredjeljenje je da nastavimo pružati podršku kako bi vaši rezultati bili još bolji - rekao je Bašić.

Ministar Kozlić je rekao da Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta podržava vrhunske i perspektivne sportiste kroz program stipendiranja. Ove godine stipendije je dobilo 30 sportista, a izdvojeno je ukupno 41.200 KM. U odnosu na prošlu godinu sredstva su veća za 10.000 KM. Također, osigurana su i sredstva u iznosu od 22.500 KM u svrhu priprema i učešća na najvećim sportskim smotrama.

- I naredne godine ćemo nastaviti podržavati sportiste kroz program stipendija. Sportisti su istinski ambasadori naše zemlje i njihovi rezultati su najbolje što se govori o BiH - rekao je Kozlić.

Evropski prvaci Ahmed Krnjić i Fahrudin Adilović, te Adilovićev trener Edin Kajević zahvalili su se Vladi ZDK-a na kontinuiranoj podršci, bez koje bi, kako su istakli, ove rezultate bilo teško ostvariti.

Vlada ZDK je danas dvojici uspješnih sprotista odobrila simboličnu novčanu nagradu u iznosu po 1.000 KM.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministar za boračka pitanja ZDK Fahrudin Čolaković i načelnik općine Kakanj Mirnes Bajtarević obišli su danas gradilište šehidskog spomen obilježja u haremu mjesne džamije u MZ Brnj kod Kaknja. Izgradnju spomen-obilježja finansiraju Vlada ZDK, Općina Kakanj i mještani ove mjesne zajednice.

Ministar Čolaković je ponovio opredjeljenje Vlade da podrži izgradnju spomen-obilježja šehidima i poginulim borcima te da njeguje kulturu sjećanja, posebice kod mladih.

- Spomen-obilježja nas podsjećaju na ljude koji su branili državu, a one koji atakuju na našu državu opominje da postoje ljudi koji su spremni dati živote za temelje i granice BiH - rekao je Čolaković.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, vršilac dužnosti premijera Mirnes Bašić i direktor SAMS-GROUP d.o.o. Kakanj Amer Hadrović potpisali su ugovor o dodjeli koncesije za eskploataciju prirodne vode iz vodozahvata "Hladivode" kod Kaknja.

Koncesija je dodijeljena na period od 30 godina. Pored jednokratne koncesione naknade u iznosu od 5.418,48 KM, koncesionar će plaćati tekuću koncesionu naknadu u visini od 1,5 posto ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog eksploatacijom izvorišta.

Ministar Bašić ranije je sa direktorom kompanije "Tešanjski kiseljak" d.o.o. Tešanj Arminom Hrvićem potpisao ugovor o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne vode sa izvorišta "Dolac" u Raduši kod Tešnja. Koncesija je dodijeljena na 30 godina, a "Tešanjski kiseljak" će osim jednokratne koncesione naknade od 15.000,00 KM, također plaćati i tekuću naknadu u visini 1,5 posto ukupnog prihoda ostvarenog korištenjem izvorišta.

- Zeničko-dobojski kanton obiluje brojnim izvorištima prirodne vode, čiji je kvalitet nadaleko poznat. Opredjeljenje Vlade je da sve raspoložive resurse stavimo u funkciju razvoja, od kojeg će korist imati cjelokupno društvo - rekao je premijer Bašić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 4

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma