Petak, 30 Avgust 2019

U dane 28., 29. i 30.08.2019 godine članovi Skupštinske Komisije za ravnopravnost spolova, ljudskih prava i građanske slobode, te članovi Komisije za mlade, zajedno sa predstavnikom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona su realizirali posjete ustanovama i udruženjima koje se bave djelatnošću iz nadležnosti ovog Ministarstva.

Posjete su planirane u skladu sa Programom obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, a ovom prilikom su uručeni i prigodni pokloni. Posjete su realizirane slijedećim ustanovama i udruženjima: „Centru ženskih prava“, Udruženju „Medica“, Javnoj ustanovi „Dom porodica“, Koaliciji organizacija osoba sa invaliditetom, Javnoj ustanovi „Penzionerski dom sa stacionarom“ u Zenici, Javnoj ustanovi „Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama - Dnevni centar Žepče“.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Dana 05.09.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 16.00 sati u prostorijama Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, ulica dr Aziza Aska Borića 28 B (zgrada Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, I sprat), održat će se stručni ispit za zdravstvene radnike za stručno zvanje FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR i to za sljedeće kandidate:

JU „DOM ZDRAVLJA BREZA“

 • Trako (Salem) Jasminu.

JZU BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR

„AQUATERM“ OLOVO

 • Alajmović (Ramiz) Harizu.

JU „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA

 • Mulić (Sulejman) Adisu.

 

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Vezano za informacije o poduzetim aktivnostima i izvršenom inspekcijskom nadzoru u Sportsko-rekreativnom centru Ajdinovići, općina Olovo, po prijavi o simptomima trovanja hranom kod djece, koja su boravila u navedenom objektu, obavještavamo javnost o sljedećem:

Kako smo i naveli u našim prethodnim informacijama, kantonalna sanitarna inspektorica je, dana 22.08.2019. godine, odmah po zaprimljenoj prijavi, izašla na lice mjesta i izvršila inspekcijski nadzor u navedenom objektu, u prisustvu policijskih službenika PS Olovo i predstavnika Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Tom prilikom su, po nalogu dežurnog tužitelja Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog, za potrebe vještačenja uzeti uzorci hrane i vode, kao i ostali potrebni uzorci (brisevi sa radnih površina, opreme, pribora, ruku i odjeće uposlenika). Kantonalna sanitarna inspekcija je poduzela zakonom propisane mjere, odnosno odmah zabranila rad svim uposlenicima, koji obavljaju poslove i radne zadatke u kontaktu sa životnim namirnicama i vodom do dobivanja urednih nalaza, naredila ponovljeni sanitarni pregled za uposlenike, protuepidemijsku dezinfekciju i ponovljene briseve sa radnih površina, opreme, pribora, ruku i odjeće uposlenika, te zabranila subjektu nadzora pripremu i usluživanje hrane i pića, upotrebu vode za pripremu hrane i pića iz dovoda u objektu, u kuhinji hotela i ostalim objektima gdje se priprema i uslužuje hrana i piće (grill i pizzeria), do dobivanja izvještaja o mikrobiološkom ispitivanju uzoraka iz laboratorija i provođenja naloženih mjera.

Dana 28.08.2019. godine, kantonalna sanitarna inspektorica je izvršila inspekcijsku kontrolu postupanja po naloženim mjerama zabrane, u prisustvu policijskog službenika PS Olovo i tom prilikom utvrdila da subjekt nadzora ne postupa po naloženim mjerama kantonalne sanitarne inspekcije. Obzirom da postoji opasnost po zdravlje i život ljudi i da subjekt nadzora nije postupio po naloženim mjerama zabrane, dana 30.08.2019. godine, izvršeno je pečaćenje i zatvaranje poslovnih prostorija u kojima se priprema i služi hrana i piće (centralne kuhinje hotela, grilla i pizzerije), do dobivanja urednih laboratorijskih nalaza i provođenja naloženih mjera.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove do danas nije dobila izvještaj o mikrobiološkom ispitivanju uzoraka iz laboratorija, niti ima saznanja kada će ispitivanje uzoraka biti završeno.

 

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 01.08.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 08.08.2019. godine;
 3. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-juni 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći Općini Doboj Jug radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 6. Prijedlog Odluke o ustupanju na privremeno korištenje tri terenska vatrogasna vozila za tehničke intervencije na cestama sa pripadajućom opremom za potrebe profesionalnih vatrogasnih jedinica općinskih i gradske službe civilne zaštite;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona-Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, za period I-VI 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom u plastenicima i staklenicima na ime podrške za poljoprivrednu proizvodnju u plastenicima i staklenicima na području Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava Opštoj poljoprivredno-proizvodno-prometnoj-uslužnoj zadruzi „Bios“ p.o. Visoko, na ime podrške za proizvodnju presadnica povrća na području Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da na općinu Maglaj prenese poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Sanacija cjevovoda na gradskoj vodovodnoj mreži u ulici Civilnih žrtava rata u Maglaju i ulici Zenička bb“, „Rekonstrukcija vodovoda Brza voda u MZ Jablanica - nastavak radova“, „Primarna vodovodna mreža za MZ Misurići-nastavak radova“ i „Rekonstrukcija dijela postojećeg vodovoda „Stijena“, „Šljuka“ i „Korito“ u MZ Čobe“, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima organske poljoprivredne proizvodnje sa područja Zeničkog-dobojskog kantona, na ime podrške za certifikaciju organske poljoprivredne proizvodnje na području Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Gostović“ Gostović, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini, na relaciji „Lijevča-Gostović (škola)-Lijevča“ i za osiguranje trajnog prevoza na relaciji „Kučice-Gostović (škola)-Kučice“;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hajderovići“ Hajderovići, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2019/2020. godini;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Druga osnovna škola Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2019/2020. godini;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju strijelaca „20. Juni 92.“ Visoko, za sufinansiranje redovnih aktivnosti u 2019. godini;
 16. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava Općini Zavidovići za sufinansiranje projekta „Restauracija nacionalnog spomenika Stara džamija u selu Rujnica, općina Zavidovići“, s ciljem pružanja potpore povratku;
 17. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava Razvojnom programu Ujedinjenih naroda-UNDP, za nastavak sufinansiranje projekta „Oporavak od poplava intervencija na stambenoj izgradnji/obnovi“;
 18. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava Općini Breza za sufinansiranje projekta „Izgradnja dijela saobraćajnice u naselju Podgora, dionica raskrsnica-Plošnik, općina Breza“, s ciljem pružanja potpore povratku;
 19. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava Općini Usora za saniranje šteta na stambenim objektima nakon poplava 2018. i 2019. godine;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju programskih ciljeva i zadataka Saveza u 2019. godini;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hodžić Senadu, povratniku u Bijele Vode, općina Kakanj, kao pomoć za sanaciju štete prouzokovane požarom na poljoprivrednom dobru za uzgoj voća, a s ciljem stvaranja uslova održivog povratka;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Heco Mirsadu iz Zenice, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za plaćanje troškova liječenja u inostranstvu;
 23. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019. godinu, a skladu sa Programom utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa na Sporazum o međusobnoj saradnji na realizaciji Programa sufinsniranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2018. godini;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja programa organizacije i obilježavanja Dana ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Tešanj za sufinasiranje doživotnog stambenog zbrinjavanja specifičnih slučajeva boračke populacije;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Kakanj za izgradnju Spomen obilježja Zlatnim ljiljanima općine Kakanj;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo za završetak izgradnje Centralnog spomen obilježja - pokrivanje i uređenje platoa;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići za završetak izgradnje Centralnog spomen obilježja 1992/1995 III faza projekta Spomen sobe sa nabavkom eksponata, uređenja prilaznih staza i rampe za invalidna lica;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Doboj-Jug za sufinansiranje unutrašnjeg uređenja nekretnine/objekta Spomen sobe i prostorija boračkih udruženja;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Kulturno umjetničko društvo „Bulbul“ Breza, na ime finansijske podrške za dalji rad udruženja.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić posjetio je danas kompaniju "ECOCOMFORT" d.o.o. ZENICA, gdje je sa vlasnikom Fikretom Ramovićem razgovarao o poziciji na međunarodnom tržištu ove kompanije koja je 100% izvozno orijentisana.

ECCOMFORT se bavi proizvodnjom tekstilnih odjevnih predmeta i ima izuzetno veliki trend rasta, te ambiciozne planove za budućnost. Svoje proizvode trenutno plasira na tržišta Danske, Njemačke, Italije, Slovenije i Turske zadovoljavajući stroge standarde navedenih zemalja i EU. 

Prilikom obilaska proizvodnih pogona bila je u toku proizvodnja veoma zahtjevnih odjevnih kompleta za policiju i sigurnosne snage Kraljevine Danske.

Također, primjetno je da kompanija nastoji angažovati mladi radi kadar koji u ovoj kompaniji i ima priliku za osposobljavanje i usavršavanje u struci.

Vlada je u proteklom periodu odobravanjem sredstava za potrebe podrške razvoju konkurentnosti privrede (investiranje u opremu, obuke radne snage, promocija i sajmovi, standardi i kontrola kvalitete, patenti) osigurala mogućnost kroz javne pozive za podršku ovakvim i sličnim kompanijama. 

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma