Srijeda, 28 Avgust 2019

U Medresi "Osman-ef. Redžović" u Velikom Čajnu kod Visokog svečano je zatvoren šestodnevni "Access kamp 2019" na kojem je učestvovalo 80 polaznika iz medresa u Visokom, Tuzli i Travniku te dvije srednje škole iz Busovače.

Access program je dvogodišnji program učenja engleskog jezika i praktičnih vještina Ambasade SAD koji implementiraju Rijaset Islamske zajednice u BiH i NVO Američka vijeća za međunarodno obrazovanje. Osim časova engleskog jezika i razvijanja akademskih i praktičnih vještina kroz radionice, učenici su imali priliku da posjete i upoznaju se sa kulturno-historijskim naslijeđem kroz posjete nacionalnim spomenicima, vjerskim objektima, muzejima i značajnim mjestima u ovom dijelu države. Program je do sada uspješno završilo devet generacija polaznika u BiH.

Ceremoniji u amfiteatru medrese "Osman-ef. Redžović" prisustvovali su Holly Zardaus, ataše za kulturu Ambasade SAD u BiH, Mirza Ganić, premijer ZDK, direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH te drugi ugledni gosti.

Premijer Ganić zahvalio se Ambasadi SAD na podršci u implementaciji programa, naglašavajući značaj kampa sa aspekta edukacije mladih, ali i međusobnog povezivanja i jačanja zajedništva, kao i sticanja vještina koje će biti veoma korisne u nastavku obrazovanja i razvoju karijera.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 19. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 30.08.2019. godine (petak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 23.08.2019. godine;
 2. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za prvo polugodište 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog odiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/18 i 2/19);
 4. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini;
 5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga za dugoročno kreditno zaduženje Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini;
 6. Prijedlog Odluke o prenosu sredstava deponovanih na posebnom ESCROW računu Zeničko-dobojskog kantona na poseban fond Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i izdvajanju dijela sredstava za sanaciju i osiguranje osnovnog kapitala u fondu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona, na poziciji - Nabavka opreme;
 8. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na poziciji– Rekonstrukcija i investiciono održavanje;
 9. Prijedlog Odluke o oprihodovanju vlastitih prihoda budžetskih korisnika iz oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja neutrošenih do 30.06.2019. godine;
 10. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec avgust 2019. godine;
 11. Program utroška sredstava za projekte Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u 2019. godini, sa razdjela 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija „Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica“, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava „Nezavisnoj televiziji IC“ d.o.o. Kakanj za finansiranje produkcije informativno-edukativnog materijala radi promocije domaće poljoprivredne proizvodnje kroz poticaje za 2019. godinu;
 13. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoline za prvo polugodište 2019. godine, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za subvencioniranje projekata komora i udruženja iz područja privrede;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Meša Selimović“ Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hasan Kikić“ Tetovo, Zenica, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom klubu „Gradina“ Tešanj iz Tešnja, za finansijsku pomoć u svrhu pokrivanja dijela troškova odlaska košarkaških selekcija Košarkaškog kluba „Gradina“ Tešanj na Intersport Youth Basketball Festival u Mađarsku;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu „Mladost“ iz Žepča, za finansijsku pomoć u svrhu sufinansiranja dijela troškova prema Odbojkaškom savezu FBiH za učešće u Super ligi FBiH;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Bosna-TS“ Tešanj iz Tešnja, za sponzorstvo pri organizaciji međunarodnog memorijalnog rukometnog turnira „Fuad Prnjavorac - Fudo“ u 2019. godini;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „Klubu borilačkih sportova Tekvando akademija Tešanj“, za finansijsku pomoć u svrhu odlaska takmičarke Nadine Mehmedović na Evropsko juniorsko prvenstvo u Španiju u 2019. godini;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava sredstva Fudbalskom klubu „Mladost“ Župča iz Žepča, za finansijsku pomoć u svrhu organizacije i realizacije „24. memorijalnog turnira šehidima i poginulim sportistima Bosne i Hercegovine“;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ženskom nogometnom klubu „Čelik“ Zenica iz Zenice, za finansijsku pomoć u svrhu realizacije redovnih aktivnosti;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu sjedeće odbojke „Čelik 07“ Zenica iz Zenice, za finansijsku podršku u svrhu realizacije redovnih aktivnosti i pokrivanja dijela troškova odlaska na finalnu utakmicu Evropskog prvenstva u sjedećoj odbojci u Mađarsku;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu za sport i rekreaciju invalida Općine Breza, za sufinansiranje dijela troškova odlaska na VI. Međunarodne sportske igre osoba sa invaliditetom „Beograd Open 2019“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Taekwondo klubu „Zenica“ iz Zenice, za finansijsku pomoć u svrhu realizacije projekta „Talenat nema granica“ u 2019. godini;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom ribolovnom društvu „Klen“ Usora iz Usore, za finansijsku pomoć u svrhu realizacije projekta „Mala škola ribolova“;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa Zavidovići za pokrivanje dijela troškova uređenja sanitarnih prostorija u župi;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju teatarsko-edukativna asocijacija “Tea” iz Zenice, za pokrivanje dijela troškova izvedbe monodrame “Čoek na dvije noge”, autora Nedžiba Smajlovića;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Forum građana Zenica, za pokrivanje dijela troškova realizacije projekta “Od Kulina bana i dobrijeh dana”;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskom klubu invalida sjedeće odbojke „Breza 304“ iz Breze, na ime finansijske pomoći u svrhu pokrivanja dijela troškova odlaska u međunarodni trening kamp na pripreme u grad Zonguldak u Turskoj;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju žena oboljelih i liječenih od tumora dojki i drugih tumora „Budućnost - ZA“ iz Zavidovića, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera;
 34. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uslovima korištenja i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/15; 7/15; 12/15 i 6/18).

 

PREMIJER
Mirza Ganić

Objavljeno u Najave sjednica

Obavještavamo medije da će se dana 02.09.2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12,00 sati u zgradi Vlade Kantona, sala 301, Kučukovići 2, Zenica  upriličiti potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava čiji projekti su odabrani u proceduri provođenja Javnog poziva za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša za 2019.godinu, a koji se odnose na

 • Projekte iz oblasti zaštite okoliša- LOT 3.

Ovim Javnim pozivom odobreno je 77 (sedamdesetsedam)  projekata u ukupnom iznosu od 139.350,00 KM, a korisnici odobrenih sredstava su nevladine organizacije, udruženja građana, javne i obrazovne institucije, mediji.

 

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Press

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je gradskim/općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu u ZDK-u danas uplatila novčanu pomoć za nabavku obaveznih udžbenika za 1.974 djece branilaca za školsku 2019/2020. godinu u iznosu od 259.500,00 KM. Nadležne gradske/općinske službe će izvršiti isplatu sredstava korisnicima ovog vida novčane pomoći. Visina novčane pomoći za nabavku udžbenika za osnovno obrazovanje je 100,00 KM, a za srednje obrazovanje 150,00 KM.

U Budžetu ZDK za 2019. godinu, kao i prethodnih godina osigurana su sredstva za nabavku obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, kao i za učenike koji se ne ocjenjuju.

"Napominjem da su i ove godine obuhvaćena djeca porodica teškog socijalno-materijalnog stanja. Drago mi je da smo uspjeli osigurati sredstva i donijeti odluke na vrijeme kako bismo roditeljima pomogli u trenutku kada je pomoć potrebnija. Svim osnovcima i srednjoškolcima želim zdravlje i puno uspjeha u novoj školskoj godini", kazao je ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

Raspodjela sredstava po lokalnim zajednicama je slijedeća:

 • Grad Zenica - 51.050,00 KM,
 • Općina Breza - 7.850,00 KM,
 • Općina Doboj Jug – 4.750,00 KM,
 • Općina Kakanj - 17.700,00 KM, 
 • Općina Maglaj – 21.850,00 KM,
 • Općina Olovo - 15.000,00 KM,
 • Općina Tešanj - 21.700,00 KM,
 • Općina Usora - 3.500,00 KM,
 • Općina Vareš - 8.650,00 KM.
 • Općina Visoko - 38.800,00 KM,
 • Općina Zavidovići - 47.400,00 KM i
 • Općina Žepče - 21.250,00 KM.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesija za 2019. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, za period januar - juni 2019.godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na Općinu Žepče, prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Vodovod u MZ Osova (sjeverni dio), faza I“ i „Snabdijevanje vodom naseljenih mjesta Biljevina i Delići u MZ Željezno Polje“ za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na Općinu Vareš prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekta „Regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići, III faza“ za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na Općinu Usora prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Projekat vodozahvatnog sustava Žabljak“ i „Izvedba kanalizacijskog sustava Žabljak“, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na Općinu Kakanj prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Sanacija desne obale rijeke Ribnice, lokalitet Brnjic“, „Dovršenje vodovoda Brus“, „Vodovod Varalići, MZ Krševac“, „Izgradnja vodovoda Koprivnica-Banjevac“, „Izgradnja kanalizacije Papratnica, faza V“, „Izgradnja kanalizacije Obre-Polje“ i „Kanalizacioni sistem MZ Haljinići“, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na Općinu Zavidovići prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Izgradnja vodovoda Rasječenica Brezik za naselja u MZ Brezik, MZ Krivaja, MZ Krivaja-Smailbašići i MZ Pašin Konak“, „Vodosnabdijevanje prostorne cjeline MZ Pašin Konak“ i „Kanalizaciona mreža za dio područja uz ulicu Mehmed Spaho dijela naselja Vučjak i naselja Dragovac“, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo za nabavku jedne pumpe za vodu u sistemu vodosnabdijevanja gradskog i prigradskog područja općine Olovo;
 10. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu zdravstva broj: 11-34-7085-11/17 od 07.08.2019. godine , sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici i JU OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica;
 13. Izvještaj o upravnom rješavanju u 2018. godini u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Izvještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta u Ministarstvu za prvo polugodište 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka u F BiH“, na ime podrške u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Centar za majke „Utjeha“ Zenica, na ime učešća u plaćanju troškova održanog okruglog stola povodom Dana Roma, na temu „Stanje socijalne zaštite Roma na području Zeničko-dobojskog kantona“;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tahirović Harunu, iz Kaknja, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje nabavke invalidskih kolica;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kavazović Smajlu, iz Tešnja, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje adaptacije stambenog prostora koji će koristiti njegova kćerka, osoba sa invaliditetom;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ćehajić Nusretu, iz Zavidovića, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje stambenog zbrinjavanja porodice;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU „Prve osnovne škole“ Maglaj;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovne škole „Ahmed Muradbegović“ Kakanj;
 22. Prijedlog Zaključka o doobravanju sredstava Udruženju “Informatička olimpijada u Bosni i Hercegovini” iz Sarajeva, za pokrivanje dijela troškova odlaska učesnika sa područja Zeničko-dobojskog kantona na međunarodnu informatičku olimpijadu;
 23. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar-juni po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Izvještaj o utrošenim sredstvima po programima sa razdjela 11 Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ za period 01.01. - 30.06.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Streljačkom klubu „Visoko“, iz Visokog, na ime finansijske pomoći za organizaciju Streljačkog turnira „Visoko 2019“;
 26. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu;
 27. Prijedlog Zaključka vezan za rješavanje nadoknade štete uposlenicima Zeničko-dobojskog kantona, od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), invaliditeta ili smrti, za period u kojem nije postojao zaključen ugovor za kolektivno osiguranje uposlenika Zeničko – dobojskog kantona;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme (računara i računarske opreme, namještaja, grejnih i rashladnih tijela, vozila, telefona i ostale opreme), za potrebe kantonalnih organa i službi Zeničko-dobojskog kantona;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na općinu Doboj-Jug prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Izgradnja vodovodne mreže u Industrijskoj zoni Mravići“, „Izgradnja bunara B2 na izvorištu Havdine“ i „Izgradnja ostatka sekundarne kanalizacione mreže" za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da može na općinu Olovo prenijeti poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Izgradnja distributivne vodovodne mreže sa grupnim vodomjernim oknima za naselja Pušino Polje i Bare, MZ Dugandžići“ i „Izgradnja rezervoara "Vranješevac" od 50 m3 u naselju Čuništa“ za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 25.07.2019. godine;
 2. Informacija o obavezama Zeničko-dobojskog kantona iz procesa evropskih integracija, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 02-1)
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekata obnove infrastrukturnih objekata na području Zeničko-dobojskog kantona s ciljem potpore povratku;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta samozapošljavanja „Pokreni svoj posao u Kaknju“ u općini Kakanj;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Gnijezdo“ iz Zenice, kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u realizaciji projekta “Youth United II“, u okviru kojeg će se organizovati ljetni kamp za djecu i mlade iz socijalno ugroženih porodica;
 6. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2018.godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec juli 2019. godine;
 8. Izvještaj Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, sa Prijedlogom Odluke;
 9. Prijedlog Odluke o trajnom rashodovanju stalnih sredstava predloženih za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
 10. Prijedlog Zaključka o zaduženju Službe za zajedničke poslove da izvrši prodaju rashodovanih i otpisanih vozila koja će se predati u skladište Kantonalne direkcije robnih rezervi;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja“ Zavidovići za sufinansiranje radova na dogradnji Centra za mentalno zdravlje;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju sa pozicije direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, na kraći period;
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju krečnjaka na lokalitetu „Trebačko brdo“, općina Tešanj;
 14. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 – Tekući transferi pojedincima, subanalitika MAD 205, pozicija „Tekući transfer za nabavku udžbenika“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Taekwondo klubu „NUR“ Kakanj, iz Kaknja, za sufinansiranje odlaska kadetskog reprezentativca Bosne i Hercegovine Anesa Kovača na Balkansko i Evropsko prvenstvo koje će se održati u Rumuniji i Španiji u 2019. godini;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „KA plus“ Kakanj, iz Kaknja, za sponzorstvo pri organizaciji II. noćne ulične utrke „Kakanj za 5“ u 2019. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize-Zenica“, iz Zenice, za finansijsku pomoć pri realizaciji „XVI. Državnih atletskih igara paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica 2019. godine“;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Zona muzike, iz Zenice, za sufinansiranje organizacije Međunarodnog festivala muzičkog dokumentarnog filma u Zenici;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju žena Kovači, iz Zavidovića, na ime finansijske podrške za dalji rad Udruženja.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 18.07.2019. godine;
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za godišnji odmor (regres) za 2019. godinu;
 3. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Informacija o izvršenoj analizi općih eliminatornih uslova za dodjelu koncesija Ministarstva za privredu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti za period juli-septembar 2019. godine;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH, na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti u II kvartalu 2019. godine; (DODATNI ZAKLJUČAK 06-1)
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Općini Vareš, na ime sufinansiranja manifestacije „Pekijada-Oćevija 2019“;
 8. Polugodišnji izvještaj Programa utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Polugodišnji izvještaj Programa utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2019. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Polugodišnji izvještaj Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Polugodišnji izvještaj Programa utroška sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja u 2019. godini, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava sa transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za period januar-juni 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna muzička škola Zenica uplaćena od strane BH Telecom dd Sarajevo;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Islamski pedagoški fakultet Zenica;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom klubu „Kengur“ Zenica iz Zenice za sufinansiranje organizacije 21. međunarodnog košarkaškog turnira za mlade „Kengur kup 2019“;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom klubu Orlovik Žepče iz Žepča za sufinansiranje Kotizacije za takmičarsku sezonu 2019/2020;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Žepče“ iz Žepča za finansijsku pomoć svrhu „Obilježavanja 100. obljetnice kluba NK Žepče“ u 2019. godini;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Tošk“ Tešanj iz Tešnja, za sufinansiranje Kotizacije za takmičarsku sezonu u 2019. godini;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja“ Kakanj za sufinansiranje nabavke sanitetskog vozila;
 20. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Zaključka o odobaravanju isplate novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije, osiguranih u skladu sa Odlukom o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica za period IV-VI mjesec 2019.godine;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Žabljak iz Usore, kao podrška u organizaciji 23. dječijeg glazbenog festivala „Mladost protiv ovisnosti“ koja se održava u sklopu manifestacije „Srpanjski susreti 2019“;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019.godinu, u skladu sa Programom utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme, za potrebe Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma