Srijeda, 21 Avgust 2019

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 18. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 23.08.2019. godine (petak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 01.08.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 08.08.2019. godine;
 3. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-juni 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći Općini Doboj Jug radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite;
 6. Prijedlog Odluke o ustupanju na privremeno korištenje tri terenska vatrogasna vozila za tehničke intervencije na cestama sa pripadajućom opremom za potrebe profesionalnih vatrogasnih jedinica općinskih i gradske službe civilne zaštite;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona-Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, za period I-VI 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom u plastenicima i staklenicima na ime podrške za poljoprivrednu proizvodnju u plastenicima i staklenicima na području Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava Opštoj poljoprivredno-proizvodno-prometnoj-uslužnoj zadruzi „Bios“ p.o. Visoko, na ime podrške za proizvodnju presadnica povrća na području Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da na općinu Maglaj prenese poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekata „Sanacija cjevovoda na gradskoj vodovodnoj mreži u ulici Civilnih žrtava rata u Maglaju i ulici Zenička bb“, „Rekonstrukcija vodovoda Brza voda u MZ Jablanica - nastavak radova“, „Primarna vodovodna mreža za MZ Misurići-nastavak radova“ i „Rekonstrukcija dijela postojećeg vodovoda „Stijena“, „Šljuka“ i „Korito“ u MZ Čobe“, za izvođenje radova i vršenje stručno-tehničkog nadzora;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima organske poljoprivredne proizvodnje sa područja Zeničkog-dobojskog kantona, na ime podrške za certifikaciju organske poljoprivredne proizvodnje na području Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Gostović“ Gostović, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini, na relaciji „Lijevča-Gostović (škola)-Lijevča“ i za osiguranje trajnog prevoza na relaciji „Kučice-Gostović (škola)-Kučice“;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hajderovići“ Hajderovići, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2019/2020. godini;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Druga osnovna škola Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2019/2020. godini;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju strijelaca „20. Juni 92.“ Visoko, za sufinansiranje redovnih aktivnosti u 2019. godini;
 16. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava Općini Zavidovići za sufinansiranje projekta „Restauracija nacionalnog spomenika Stara džamija u selu Rujnica, općina Zavidovići“, s ciljem pružanja potpore povratku;
 17. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava Razvojnom programu Ujedinjenih naroda-UNDP, za nastavak sufinansiranje projekta „Oporavak od poplava intervencija na stambenoj izgradnji/obnovi“;
 18. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava Općini Breza za sufinansiranje projekta „Izgradnja dijela saobraćajnice u naselju Podgora, dionica raskrsnica-Plošnik, općina Breza“, s ciljem pružanja potpore povratku;
 19. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava Općini Usora za saniranje šteta na stambenim objektima nakon poplava 2018. i 2019. godine;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju programskih ciljeva i zadataka Saveza u 2019. godini;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hodžić Senadu, povratniku u Bijele Vode, općina Kakanj, kao pomoć za sanaciju štete prouzokovane požarom na poljoprivrednom dobru za uzgoj voća, a s ciljem stvaranja uslova održivog povratka;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Heco Mirsadu iz Zenice, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za plaćanje troškova liječenja u inostranstvu;
 23. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019. godinu, a skladu sa Programom utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa na Sporazum o međusobnoj saradnji na realizaciji Programa sufinsniranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2018. godini;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja programa organizacije i obilježavanja Dana ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Tešanj za sufinasiranje doživotnog stambenog zbrinjavanja specifičnih slučajeva boračke populacije;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Kakanj za izgradnju Spomen obilježja Zlatnim ljiljanima općine Kakanj;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo za završetak izgradnje Centralnog spomen obilježja - pokrivanje i uređenje platoa;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići za završetak izgradnje Centralnog spomen obilježja 1992/1995 III faza projekta Spomen sobe sa nabavkom eksponata, uređenja prilaznih staza i rampe za invalidna lica;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Doboj-Jug za sufinansiranje unutrašnjeg uređenja nekretnine/objekta Spomen sobe i prostorija boračkih udruženja;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Kulturno umjetničko društvo „Bulbul“ Breza, na ime finansijske podrške za dalji rad udruženja.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

Objavljeno u Najave sjednica

Na osnovu člana 51. stav 1., a u vezi sa članom 50. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam 13. (svečanu) sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 29.08.2019. godine /četvrtak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici, sa početkom u  11:00 sati.

SVEČANA SJEDNICA U POVODU 29. AVGUSTA “ DANA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA” ĆE BITI ODRŽANA SA SLJEDEĆIM SADRŽAJEM:

DNEVNI RED:

I dio:

 • Uvodno (pozdravno) obraćanje predsjedavajućeg Skupštine
 • Intoniranje himne Bosne i Hercegovine
 • Odavanje počasti žrtvama rata
 • Prigodan govor premijera Kantona

II dio:

 • Dodjela javnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona:
 1. Dodjela Povelje Zeničko-dobojskog kantona počasnom građaninu Zeničko-dobojskog kantona dr. Feridu Muhiću
 2. Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona Aldinu Kajmakoviću
 3. Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona Sakibu Mahmuljinu
 4. Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona Semiru Osmanagiću
 5. Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona Amiru Brki
 6. Dodjela Plakete Zeničko-dobojskog kantona Salihu Jalimamu-posthumno
 •  Umjetnički program (izvođenje muzičke numere)

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

Objavljeno u Najave sjednica

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Arnel Isak potpisao je sa predstavnicima općina i gradova te javnih komunalnih preduzeća ugovore o finansiranju projekata čišćenja obala rijeke Bosne duž njezinog toka kroz Zeničko-dobojski kanton. Iz kantonalnog Fonda za zaštitu okoliša za ovu namjenu su izdvojena sredstva u iznosu od 423.497,60 KM, a prvi put nakon petnaest godina finansirat će se čišćenje rijeke Bosne u sedam gradova i općina, od Visokog do Doboj Juga.

Sredstva su odobrena JKP "Vis" d.o.o. Doboj Jug (70.000,00 KM), JKP "Radnik" d.o.o. Zavidovići (70.000,00 KM), KJD d.o.o. Maglaj (68.121,60 KM), Gradu Zenica (50.000,00 KM), Općini Doboj Jug (25.376,00 KM), Općini Kakanj (70.000,00 KM) i Gradu Visoko (70.000,00 KM). Općina Žepče nije se prijavila na javni poziv resornog ministarstva, tako da planirana sredstva od 500.000,00 KM nisu u cjelosti utrošena.

"Projektom je planirano uklanjanje divljih deponija, čišćenje priobalnog pojasa od svih otpada i omogućavanje prohodnosti obalama rijeke Bosne. Očekujemo da će lokalne zajednice odmah otpočeti realizaciju projekta te da će čišćenje biti završeno do kraja godine. Želimo da pomognemo gradovima i općinama da očiste rijeku Bosnu kako bismo imali čišći i ljepši okoliš. Nadam se da ćemo projekt nastaviti i iduće godine", kazao je ministar Isak.

Potpisivanjem ovih ugovora nastavljena realizacija programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoliša ZDK vrijednog 1,5 miliona KM. Početkom sedmice Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša potpisalo je ugovore o finansiranju 17 projekata lokalnih zajednica i javnih komunalnih preduzeća, koji se odnose na oblast upravljanja otpadom, a za koje je izdvojeno 900.000,00 KM.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma