Petak, 05 Juli 2019

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona-skraćeni postupak
 2. Prijedlog Programa rada Skupštine za 2019. godinu
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Kolegija  Skupštine
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora  za izbor i reviziju
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona
 7. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2018. godinu
 8. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini
 9. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko – dobojskog kantona za period januar – decembar 2018. godine
 10. Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2018. godinu
 11. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 12. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 13. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, za period 01.01.- 31.12.2018. godine.

AKTI DONESENI NA 10. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Doneseni zakoni:

 • Zakon o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona

Doneseni ostali akti:

 • Programa rada Skupštine za 2019. godinu

Donesene odluke:

 • Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona 
 • Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine
 • Odluka o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2018. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog prihvata Informaciju o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog traži da, poznati zagađivači iz Informacije, a u sklopu skupa mjera poštuju izdate okolinske dozvole, posebno rokove, te da inspekcija, odnosno inspektor za okoliš, obavlja posao iz svoje nadležnosti, uz preduzimanje zakonom predviđenih mjera i da o istom informiše potrebne subjekte, a posebno Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona poziva jedinice lokalne samouprave Zeničko-dobojskog kantona i to Grad Zenicu i Grad Visoko, da uzmu učešće u dijelu obaveza i participiraju u finansiranju funkcionisanja Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, te da Vlada Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa menadžmentom ove javne ustanove uloži dodatne napore (iz vlastitih sredstava, iz sredstava rezerve i na druge načine), da se osigura normalno funkcionisanje Centra u interesu djece i odraslih osoba s posebnim potrebama kao korisnika Centra, njihovih roditelja i uposlenika Centra.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2018. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, za period 01.01.- 31.12.2018. godine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 24.05.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 29.05.2019. godine;
 3. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar- mart 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog katona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu po Inicijativi Ermina Čehića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po Inicijativi Omera Škalje, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu Zakona o prostornom uređenju i građenju Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010 – Univerzitet u Zenici, namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoliša, projekat „Uspostava Centra za monitoring okoliša Zeničko-dobojskog kantona“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Sporazuma o podjeli troškova sufinansiranja tri školska projekta u okviru realizacije Projekta "Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta (EGG)", sa predstavnikom Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP);
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“, općina Visoko;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „1. mart“ Jelah, općina Tešanj;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom savezu Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje troškova Međunarodnog turnira „Rukomet u srcu“ koji se održava u tri grada Zavidovići, Žepče i Maglaj;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom savezu Zenica za sufinansiranje sudjelovanja klubova sa područja Zeničko-dobojskog kantona u Košarkaškoj ligi mladih KS BiH;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate Klubu „Čelik Ze“ iz Zenice za finansijsku pomoć za odlazak na balkansko prvenstvo u Čačak, Srbija;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Streljačkom klubu osoba s invaliditetom „Zenica“ iz Zenice za sufinansiranje sudjelovanja dvije natjecateljice na Međunarodnom Kupu u Osijeku;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Stolnoteniskom klubu „Mladost“ iz Zenice za sufinansiranje troškova organizacije pojedinačnog prvenstva BiH u stolnom tenisu za seniore/seniorke;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom klubu „Kengur“ Zenica iz Zenica za pokrivanje troškova odlaska na završnicu Sport kluba lige Regiona, Basket 4 kids u Sežanu, Slovenija;
 18. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Zenica;
 19. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova – Policijsku stanicu Breza, donacija Općine Breza;
 21. Prijedlog Odluke o ustupanju privrednog lovišta „Kamenica“, na području Općine Zavidovići na korištenje i upravljanje JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za lovnu 2019/2020. godinu;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Udruženju privrednika „Biznis centar“ Jelah-Tešanj u svrhu sufinansiranja organizacije 15. Međunarodnog sajma privrede Tešanj 2019;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“ u Službi za radiologiju;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje i servisiranje softvera za Sektor za pravne poslove i Sektor za ekonomsko-finansijske poslove;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja transfuzijskog informacionog sistema Renovatio;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja laboratorijskog informacionog sistema RGB Analysis;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja informacionog sistema RGB Anlysis-Mikrobiologija;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „Fressenius“;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje i servisiranje CT aparata Somatom Emotion 6 RTP u Službi za onkologiju i radioterapiju;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za preventivno i korektivno održavanje gamma kamere „Picker“;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za tekuće održavanje liftovskih postrojenja;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja, servisiranja i implementacije PACS/RIS sistema;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja“ Zenica za sufinansiranje nabavke ultrazvučnog aparata i dentalnog RTG aparata;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja“ Olovo za sufinansiranje nabavke sanitetskog vozila;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suadu Jusiću iz Visokog, za pomoć pri realizaciji štampe i promocije knjige;
 36. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći za hitne intervencije općinama usljed stanja prirodne nepogode uzrokovane obilnim kišnim padavinama;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći Medžlisu Islamske zajednice Visoko radi saniranja šteta nastalih prirodnim nepogodama;
 38. Prijedlog Zaključka o ustupanju na privremeno korištenje četiri terenska vatrogasna vozila za tehničke intervencije na cestama za potrebe profesionalnih vatrogasnih jedinica općinskih službi civilne zaštite općina Olovo, Zavidovići, Tešanj i Žepče;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vatrogasnom savezu Zeničko-dobojskog kantona, dobrovoljnom vatrogasnom društvu-Službi zaštite i spašavanja od požara, Kantonalnoj Službi za spašavanje sa visina i Kantonalnoj Službi za spašavanje na vodi i pod vodom.

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko dobojskog kantona;
 2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko dobojskog kantona, broj: 01-100-2-10/19 od 03.06.2019. godine;
 3. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Mišljenje Ministarstva za privredu, broj: 04-02-7390-2/19 od 24.05.2019. godine, po Inicijativi Sanje Renić, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za donošenje Zakona o turizmu u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Rješenja konačnom o imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Uredbe o obliku, sadržaju i načinu korištenja zaštitnog znaka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona,
 7. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2019. godinu, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju postupka davanja prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta;
 10. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za Ministarstvo finansija i Ministarstva za privredu;
 11. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2019. godine do 31.03.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu projekta javno-privatnog partnerstva „Hemodijaliza“ u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini;
 14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti PRVOG ciklusa studija, studija Softverskog inžinjerstva i integrisanog studija Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini;
 15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane studente PRVOG ciklusa studija i INTEGRISANOG STUDIJA Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini;
 16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini;
 17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini;
 18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane studente DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2019/2020. godini;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici – donacija Universita deglistudi di Roma La Sapienza, Rim, Italija;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici – donacija Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – MSŠ „ Hazim Šabanović“, Općina Visoko;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „ Kulin Ban“, Općina Visoko;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Arneli Maglić, za uspješno učešće i osvajanje prestižne nagrade na takmičenju iz oblasti Međunarodnog trgovačkog prava i međunarodne arbitraže „Villem C. Vis International Comercial Arbitration Moot“, Beč, Austrija;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ibrahimu Palaliji, za uspješno učešće u takmičenju i osvajanje prestižne nagrade na takmičenju iz oblasti Međunarodnog trgovačkog prava i međunarodne arbitraže „Villem C. Vis International Comercial Arbitration Moot“, Beč, Austrija;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Emiru Živčiću, za uspješno učešće i osvajanje prestižne nagrade na takmičenju iz oblasti Međunarodnog trgovačkog prava i međunarodne arbitraže „Villem C. Vis International Comercial Arbitration Moot“, Beč, Austrija;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ajni Mahmić, za uspješno učešće i osvajanje prestižne nagrade na takmičenju iz oblasti Međunarodnog trgovačkog prava i međunarodne arbitraže „Villem C. Vis International Comercial Arbitration Moot“, Beč, Austrija;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Amini Hasanović, za uspješno učešće i osvajanje prestižne nagrade na takmičenju iz oblasti Međunarodnog trgovačkog prava i međunarodne arbitraže „Villem C. Vis International Comercial Arbitration Moot“, Beč, Austrija;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Atletskom klubu „Zenica“ iz Zenice za finansijsku pomoć pri organizaciji X Međunarodnog atletskog mitinga „Zenica 2019“;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Odbojkaškom klubu „Kakanj 78“ iz Kaknja za sponzorstvo zbog prijave na takmičenje;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine, na ime finansijske pomoći za nesmetano funkcionisanje Saveza u 2019. godini;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muftijstvu goraždanskom, Goražde, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u refundaciji troškova nastalih prilikom organizacije otvaranja Aladža džamije u Foči, s ciljem potpore održivog povratka;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Aeroklubu „Izet Kurtalić“ iz Visokog, na ime finansijske pomoći za finansiranje sportskih aktivnosti na sportskom letilištu „LQVI Kenan Jususfbašić“ Visoko.

U Kazneno-popravnom zavodu Zenica ovog mjeseca bi trebala da počne izgradnja Paviljona IX, kapaciteta 236 osuđenika, koji će u potpunosti biti usklađen sa zahtjevima Evropske unije kada je u pitanju smještaj, boravak i aktivnosti osuđenih osoba. Projekt vrijedan 2 miliona i 157 hiljada eura finansirat će Delegacija EU iz sredstava IPA 2015, namijenjenih razvoju sektora pravosuđa u BiH.

Izgradnja objekta površine 2.686 m2, koji bi trebao biti u funkciji za godinu dana, povjerena je konzorciju kompanija "Almy Gradnja", "Almy" i "Deling" iz Zenice, a nadzor će vršiti zenička firma "Aksa". Planovi i dinamika izgradnje objekta predstavljeni su na prezentaciji u upravi KPZ-a u prisustvu premijera Mirze Ganića i ministra pravosuđa i uprave Nebojše Nikolića.

"Razvoj sektora pravosuđa je među prioritetima Vlade i ovom prilikom se zahvaljujem institucijama EU koja je osigurala sredstva za ovaj kapitalni projekt. Investicije imaju punu podršku Vlade, jer pokreću domaći sektor građevinarstva i ekonomiju Zeničko-dobojskog kantona, a paralelno se proširuju zatvorski kapaciteti sukladno propisima EU", kazao je premijer Ganić.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma