Članak je filtriran: Maj 2019

Zeničko-dobojski kanton dugi niz godina izdvaja značajna finansijska sredstva za medicinsku rehabilitaciju branitelja i članova njihovih porodica. Ministarstvo za boračka pitanja je 2018. godine sa tri banjska lječilišta - JZU Banjsko-rekreativni centar "Aquaterm" Olovo, JU Rekreativno-rehabilitacioni centar "Reumal" Fojnica i JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" Gradačac, potpisalo trogodišnji ugovor vrijedan 900.000 KM.

"Sve je veća potreba braniteljske populacije za medicinskom rehabilitacijom, jer je usljed starenja povećan broj oboljenja na lokomotornom sistemu. Prošle godine je za rehabilitaciju 364 korisnika utrošeno 296.410 KM, što predstavlja izvršenje godišnjeg plana od 98,8 posto. Očekujemo da ćemo i ove godine utrošiti planirani iznos od 300.00 KM", kazao je resorni ministar Fahrudin Čolaković.

Ističe kako su korisnici zadovoljni nivoom zdravstvenih i drugih usluga, posebno u "domaćem" olovskom "Aquatermu", koji svake godine povećava broj pacijenata, a u to lječilište je prošle godine upućena polovina ukupnog broja korisnika programa medicinske rehabilitacije iz ZDK-a. U RRC "Reumal" upućuju se teško pokretni ili potpuno nepokretni pacijenti, dok se u banju "Ilidža" Gradačac upućuje najmanji broj pacijenata, oko 15 posto ukupnog broja, i to uglavnom pripadnici braniteljske populacije iz općina koje geografski gravitiraju tom lječilištu.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić uputio je pismo premijeru FBiH Fadilu Novaliću i federalnom ministru zdravstva Vjekoslavu Mandiću u kojem traži da se još jednom razmotri inicijativa da se Kantonalnoj bolnici Zenica dodijeli status univerzitetske bolnice.

Zastupnica u Parlamentu FBiH prof.dr. Belma Pojskić uputila je nedavno inicijativu za usklađivanje Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univezitetska bolnica sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH, nakon što je Vlada FBiH odbila da zeničkoj bolnici dodijeli ovaj status, uz obrazloženje da ne ispunjava uvjete iz navedenog pravilnika.

"U KBZ se već provodi praktičan rad za studente Zdravstvenog fakulteta, i to bez problema ali, nažalost, zbog odredbi navednog Pravilnika to nije moguće za studente Medicinskog fakulteta. S obzirom da je veliko interesovanje mladih za upis na Medicinski fakultet i stalna potreba naših zdravstvenih ustanova za upošljavanjem doktora medicine, apeliramo da ponovo razmotrite naš zahtjev za usklađivanjem Pravilnika sa zakonom, što bi omogućilo KBZ da bude nastavna baza za studente fakulteta zdravstvenog smjera, odnosno kako bi se na zakonit način reguliralo zvanje univerzitetske bolnice, te kako bi se omogućio rad velikom broju stručnjaka iz KBZ da rade na Medicinskom fakultetu i KBZ-u u skladu sa važećim zakonskim propisima", navodi u pismu premijer Ganić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Ponedjeljak, 20 Maj 2019 15:05

SAOPĆENJE SA 8. SJEDNICE SKUPŠTINE

Skupština Zeničko-dobojskog kantona danas je održala 8. sjednicu za koju je predložen i utvrđen dnevni red od jedne tačke dnevnog reda. U okviru prve i jedine tačke tačke dnevnog reda zastupnici su po hitnom postupku donijeli Zakon o dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona.

Ovim dopunama će biti omogućeno finansiranje svih potreba Uprave policije, jer je Zakonom o unutrašnjim poslovima policijski komesar ovlašten da odlučuje o svim pitanjima koja se odnose na raspolaganje budžetskim sredstvima za Upravu policije, (plaće, naknade i druga materijalna prava zaposlenih u Upravi policije, nabavke potrebnih sredstava i opreme za rad, školovanje kadeta i sl.), a u Budžetu za 2019. godinu nisu planirana sredstva za Upravu policije.

S tim u vezi predložene dopune Zakona o unutrašnjim poslovima je bilo potrebno donijeti u hitnom postupku, a kojima se uređuju odnosi i pitanja za koje postoji neodložna potreba radi spriječavanja štetnih posljedica u smislu nesmetanog funkcionisanja Uprave policije, kao i posljedica koje bi mogle nastupiti u slučaju donošenja predloženih dopuna Zakona u redovnom postupku.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer ZDK Mirza Ganić posjetio je danas firmu Secom d.o.o. Visoko gdje je sa vlasnikom i direktorom Mirzom Semićem razgovarao o problematici sirovine u drvoprerađivačkoj industriji te osiguranju neophodnih količina za sve drvoprerađivače sa područja ZDK-a.

Također, razgovarano je i o plasmanu proizvoda na inozemno tržište, jer ova kompanija najveći dio svoje proizvodnje izvozi. Posjeta je okončana obilaskom proizvodnih pogona.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

U sjedištu ZDK, članovima Vlade i drugih organa uprave prezentirana su dva programska rješenja za podršku digitalizaciji, upravljanju i optimizaciji procesa u administraciji.

Predstavljen je softverski paket OWIS prilagođen procesima u javnoj upravi koji već koriste brojne institucije vlasti, agencije, javne i privatne kompanije u BiH i Danskoj. Drugi program je "School information system (SIS)" kao centralizovani informacioni sistem za sve nivoe obrazovanja, koji je prije tri godine implementiran u Kantonu Sarajevo.

"Optimizaciju poslovnih procesa nije moguće postići bez dobrih softverskih alata. Želimo da vidimo što više rješenja, jer će nam to trebati kada budemo donosili odluke o ulasku u ovakve projekte", kazao je premijer Mirza Ganić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na svojoj 5. sjednici, usvojila je Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu namijenjenih za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - ESCROW u iznosu od 2,4 miliona KM.

Od ukupnog iznosa, za razvoj konkurentnosti privrede planirano je 750.300 KM, od toga za podršku jačanja konkurentnosti kroz investiranje u opremu, obuke radne snage, promociju i sajmove, standarde i kontrolu kvalitete te patente 700.000 KM, dok je za subvencioniranje projekata komora i udruženja iz područja privrede opredijeljeno 50.300 KM.

Razvoj poduzetništva i poduzetničke kulture Ministarstvo privrede će poticati sa iznosom od 600.000 KM, kroz subvencioniranje administrativnih troškova i investicija kod obrta (300.000 KM) te subvencioniranje administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata (300.000 KM).

Za razvoj turističke intrastrukture i ponude planirano je 542.650 KM - od toga, za subvencioniranje izgradnje i obnove javne turističke infrastrukture 500.000 KM te subvencioniranje povećanja iskorištenja kapaciteta u ugostiteljskim objektima za smještaj i seoskom turizmu 42.950 KM. U 2019. godinu je preneseno i neisplaćenih 397.050 KM poticaja za projekte razvoja turističke infrastrukture koji su odobreni prošle godine.

"U odnosu na prošlu godinu, planirani iznos sredstava za subvencije preduzećima je povećan za 400.000 KM. Javni pozivi će biti raspisani krajem ovog mjeseca", kazao je ministar privrede Zlatko Jelić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Prigodnom svečanošću ozvaničen je završetak izgradnje mosta preko rijeke Usore u Jelahu, općina Tešanj. Projekt vrijedan 1,8 miliona KM finansirali su Vlada Zeničko-dobojskog kantona, koja je putem Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša te Direkcije za ceste ZDK obezbjedila 1,5 miliona KM, te općina Tešanj koja je osigurala ostatak sredstava.

"Izuzetno sam sretan što ulažemo finansijska sredstva u razvoj infastrukture, jer bez dobro razvijene infrastrukture ne možemo imati ni dobro razvijene lokalne zajednice. Vlada ZDK je trajno opredjeljena za razvoj infrastrukture i mi ćemo u narednom periodu raditi na realizaciji ovakvih i sličnih projekata. Ovaj most koji spaja dvije obale je jedna predivna građevina, ona treba da oslika naše jedinstvo i da izvučemo pouku i poruku da budemo jedno - jedno koje spaja i jedno koje će zauvijek trajati", kazao je premijer Mirza Ganić, koji je predvodio delegaciju Vlade Zeničko-dobojskog kantona u kojoj su, među ostalima, bili ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije Arnel Isak i direktor Kantonalne direkcije za ceste Refik Zeković.

Izgradnja mosta, projektovanje i nadzor koštali su 1,5 miliona KM, dok je ostatak sredstava investiran u zaobilaznicu i gradnju privremenog mosta.

"Vjerujem da izgradnja ovog mosta obezbjeđuje budućnost ravnomjernog razvoja obje obale Usore, te da će donijeti sigurnost pješaka i svih učesnika u saobraćaju. Ovo je generacijski projekat i nadam se da će most koristiti i naši unuci za 50 ili 100 godina", kazao je općinski načelnik Suad Huskić, izrazivši posebnu zahvalnost prethodnoj kantonalnoj Vladi na čelu sa premijerom Miralemom Galijaševićem koja je osigurala sredstva i bezrezervno podržala izgradnju novog mosta na mjestu gdje se nalazio stari most izgrađen prije 70 godina.

Novi most nosi ime Lejle Mulalić, petogodišnje djevojčice koja je 4. juna 1992. godine poginula u naručju svoje majke i prva je žrtva agresije na BiH u Jelahu.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Delegacija Vlade Zeničko-dobojskog kantona obišla je danas poplavljena područja u općini Maglaj. Premijer Mirza Ganić te ministri Arnel Isak, Fahrudin Čolaković i Mirnes Bašić, u pratnji maglajskog načelnika Mirsada Mahmutagića, obišli su mjesta u novošeherskom kraju - Kopice, Čobe, Domislicu i Liješnicu, gdje su poplave pričinile veliku štetu na infrastrukturi i poljoprivrednim usjevima.

"Ovdje smo da damo podršku građanima koji su pretrpjeli štete u poplavama. Moramo svi zajedno učiniti više da iznađemo sredstva za projekte prevencije, kako bi se posljedice prirodnih nepogoda u budućnosti svele na najmanju moguću mjeru", kazao je premijer Ganić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na svojoj 5. sjednici programe utroška sredstava tekućih transfera pojedincima i neprofitnim organizacijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u ukupnom iznosu od 27.331.540 KM. Korisnici ovih transfera su centri za socijalni rad i nadležne općinske službe za socijalnu zaštitu i raseljena lica, ustanove socijalne zaštite, kantonalna i općinska/gradska udruženja, pravna i fizička lica na osnovu ugovora i lica u stanju socijalne potrebe.

Tekući transferi pojedincima planirani su u iznosu od 27.210.540 KM, od čega su naknade za porodiljsko odsustvo 10.100.000 KM, dodatak za djecu 3.500.000 KM, novčana pomoć za nezaposlene porodilje 80.000 KM, pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje 280.000 KM, a jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta 70.000 KM. Izdvajanja za civilne žrtve rata planirana su u iznosu od 3.230.000 KM, sredstva za poticaj povratka izbjeglih i raseljenih lica 400.000 KM, izdaci za raseljena lica 87.540 KM, transfer za alternativni smještaj 65.000 KM, transfer za osobe sa invaliditetom 42.000 KM. Za smještaj u ustanove socijalne zaštite planirano je 5.050.000 KM, smještaj u drugu porodicu 300.000 KM, Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK 1.030.000 KM, stalnu novčanu pomoć 1.300.000 KM, osposobljavanje za život i rad 115.000 KM, a zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica 135.000 KM.

"Ukupan iznos planiranih sredstava za ova dva transfera ostao je na nivou iz 2018. godine, ali su se desile određene promjene u raspodjeli po pojedinim stavkama. Imamo tendenciju povećanja broja zaposlenih porodilja, pa je tako transfer za porodiljsko odsustvo u odnosu na prošlogodišnji plan povećan za oko 850.000 KM. Planirali smo i povećanje transfera za smještaj u ustanove socijalne zaštite za 600.000 KM, a razlog je povećanje cijene troškova smještaja u ustanovama zaštite. Također, izdvajanja za stalnu novčanu pomoć povećana su za oko 150.000 KM, a razlog je blagi porast broja korisnika kao i rast prosječne plaće u ZDK koja je osnov za obračun i isplatu ovih naknada", pojašnjava resorna ministrica Azra Šabanović.

Ostali socijalni transferi planirani su u iznosu do 1.060.000 KM, od čega je za finansiranje Sigurne kuće za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina ZDK-a nevladine organizacije Medica Zenica opredijeljeno 54.720 KM, pomoć javnim-humanitarnim kuhinjama 240.000 KM, jednokratne i privremene novčane pomoći 165.100 KM, sufinansiranje obnove stambenih objekata, obnovu infrastrukturrnih objekata te plaćanje privremenog smještaja za osobe nastradale usljed elementarnih nepogoda 85.000 KM, podršku u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u FBiH 20.000 KM, socijalno zbrinjavanje osoba koje su usljed stečaja, likvidacije ili prestrukturiranja ostale bez posla 140.000 KM, novčanu pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera 110.000 KM, a ostale potrebe i intervencije socijalno-zaštitnog karaktera 245.180 KM.

Transfer JU Službi za zapošljavanje za podsticaj aktivnih mjera zapošljavanja iznosi 200.000 KM, poticaji zapošljavanja mladih 135.000 KM, dok je transfer za Ekonomsko socijalno vijeće i Mirovno vijeće planiran u iznosu od 31.000 KM.

Za tekuće transfere neprofitnim organizacijama opredijeljeno je ukupno 121.000 KM, od čega je transfer udruženjima 81.000 KM, transfer za Crveni križ 10.000 KM, a za obilježavanje Dječije nedjelje planirano je 30.000 KM.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK prof. dr sc. Spahija Kozlić boravio je u srijedu, 15. maja, u Ambasadi Republike Turske u Sarajevu i razgovarao sa atašeom za obrazovanje gospodinom Vasi Eteom.

Teme razgovora odnosile su se na nastavak uspješne i plodonosne saradnje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Ambasade Republike Turske i institucija prijateljske Turske koje imaju svoje sjedište u Bosni i Hercegovine. Poseban akcenat je dat na polje obrazovanja, kako osnovnog i srednjeg, tako i visokog.
Osim toga, riječi je bilo i o jačanju saradnje u oblasti kulture i izražena obostrana saglasnost da se saradnja dodatno intenzivira i proširi. Sastanku je prisustvovala i prof. dr sc. Edina Solak, šefica Odsjeka za turski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 4

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma