Ponedjeljak, 27 Maj 2019
Ponedjeljak, 27 Maj 2019 16:40

SAOPĆENJE SA 9. SJEDNICE SKUPŠTINE

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je danas na 9. sjednici razmatrala ukupno šest tačaka utvrđenog dnevnog reda. U okviru procedura donošenja federalnih zakona Skupština je utvrdila dva mišljenja.

Prvo je Skupština Zeničko-dobojskog kantona utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje Nacrta (federalnog) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje resornog Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje skupštinske Komisije za boračka i invalidska pitanja, a potom je Skupština Zeničko-dobojskog kantona utvrdila i svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje Prednacrt (federalnog) Zakona o lovstvu. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući prethodno dato mišljenje resornog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje skupštinske Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo.

Oba utvrđena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena resornim federalnim ministarstvima, zajedno sa izvodom iz transkripta sa nastavka 9. sjednice Skupštine, koji sadrži sve primjedbe, prijedloge i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U okviru treće tačke dnevnog reda donesena je Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a potom i Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona danas je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg  Skupštine, nakon čega su potvrđeni kandidati donijeli Odluku o izboru predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojom su na mjesto predsjedavajućeg Skupštine izabrali Ćazima Huskića, tako da su njegovi  zamjenici Tadić Ivo i Simić Mladen.

U konačnici današnjeg rada Skupština je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije inicirao je sastanak sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH (APIK), a povodom inicijative za pokretanje revizije diploma uposlenih u tijelima uprave, institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama, javnim preduzećima i drugim tijelima, koju je APIK poslao svim antikorupcijskim tijelima u BiH. Pored Tima i APIK-a, sastanku su prisustvovali i predstavnici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove te predstavnici inspektorata iz Ministarstva za obrazovanje, nauku kulutu i sport obrazovanja ZDK.

Najavljeno je da će Tim Vlade ZDK za borbu protiv korupcije uputiti inicijativu Vladi ZDK da donese odluku o pokretanju postupka revizije svih diploma zaposlenika u javnim institucijama iz nadležnosti Vlade ZDK, te da će u inicijativi predložiti modalitete i rokove za sveobuhvatnu reviziju diploma.

Direktor APIK-a Hasim Šabotić posebno je naglasio da je Tim Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije prvo antikorupcijsko tijelo u BiH koje je održalo sastanak sa APIK-om i pokrenulo početne korake u realizacije ove inicijative.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na 6. sjednici Program utroška sredstava planiranih u budžetu ZDK-a za 2019. godinu na poziciji Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi Ministarstva zdravstva, u ukupnom iznosu od 1.650.900,00 KM.

Od toga, za JU Kantonalna bolnica Zenica planiran je transfer u iznosu od 1.150.000,00 KM, od čega je 950.000,00 KM opredijeljeno za pokriće dijela troškova tekućeg održavanja opreme i informacionih sistema KBZ-a. Preostalih 200.000,00 KM planirano za plaćanje poreza na dodatnu vrijednost za realizaciju projekta "Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica", s obzirom da prema ugovoru o zajmu vrijednom 10 miliona eura, koji je potpisan sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), sredstva za plaćanje PDV-a treba obezbijediti Zeničko-dobojski kanton.

"Sredstva će se transferirati na račun JU Kantonalna bolnica Zenica na osnovu pojedinačnih odluka Vlade ZDK kojima će biti preciziran način i dinamika transferiranja sredstava", kaže dr. Adnan Jupić, ministar zdravstva ZDK.

Transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti iznosi 130.000,00 KM, Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu 29.000,00 KM, plus 125.000,00 KM za zdravstvenu zaštitu sportista, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica 88.900,00 KM te dodatnih 20.000,00 KM za istraživanje. Za nabavku vakcina planirano je 70.000,00 KM, sistematske preglede školske i predškolske djece u domovima zdravlja 25.000,00 KM, dok je domovima zdravlja planiran transfer za mrtvozorstvo u iznosu od 3.000,00 KM.

U okviru transfera neprofitnim organizacijama, planirano je 10.000,00 KM udruženjim za dobrovoljno darivanje krvi.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma