Petak, 10 Maj 2019

Premijer ZDK Mirza Ganić, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirnes Bašić i ministar privrede Zlatko Jelić održali su u sjedištu Vlade sastanak sa načelnikom Općine Kakanj Aldinom Šljivom i v.d. direktorom Rudnika mrkog uglja Kakanj Seadom Imamovićem. Tema razgovora bile su aktivnosti na dodjeli koncesije za eksploataciju uglja kakanjskom ugljenokopu.

RMU Kakanj podnio je zahtjev za dodjelu koncesije 2017. godine, nakon čega su Uprava rudnika i Vlada ZDK, svako iz svoje nadležnosti, poduzeli niz koraka kako bi se stvorili uslovi za potpisivanje koncesionog ugovora. Ocijenjeno je kako aktivnosti idu u dobrom pravcu, te da bi kakanjskom rudniku ubrzo mogla biti izdata prva koncesija za eksploataciju uglja u ZDK-u.

"Uređivanje ove oblasti je izuzetno važno za budžete lokalnih zajednica i ZDK-a, jer će rudnici po osnovu koncesionih naknada izdvajati značajna finansijska sredstva koja će se ulagati u infrastrukturu i unapređenje uslova života ljudi koji žive u blizini koncesionih područja i čiji je život zbog toga otežan", kazao je premijer Ganić, napominjući da se koncesiona naknada dijeli u omjeru 70 posto u korist općine, a 30 posto u korist kantona.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Delegacija Vlade Zeničko-dobojskog kantona koju su činili premijer Mirza Ganić, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Arnel Isak te direktor Kantonalne direkcije za ceste Refik Zeković, održala je danas sastanak sa privrednicima čije su firme smještene u Industrijskoj zoni Ozrakovići u Visokom te predstavnicima izvođača radova i nadzornog organa na izgradnji glavnog puta kroz ovu industrijsku zonu koju najvećim dijelom finansira Vlada Zeničko-dobojskog kantona. Sastanak je organiziran nakon što su se privrednici nedavno požalili premijeru Ganiću da izgradnja prve dionice puta u dužini oko 400 metara traje isuviše dugo te da zbog otežanog saobraćaja trpe štetu.

Konstatirano je da je izgradnja dionice jednim dijelom usporena zbog nepovoljnih vremenskih prilika i nedovoljne sinhronizacije poslova. Konzorcij firmi "Trgošped" Kakanj i "Mušinbegović gradnja" Visoko uveden je u posao 18. marta, a drugi izvođač se namjerava uvesti u posao tek iduće sedmice.

"Nismo ovdje došli radi vlastite promocije, nego da pokušamo riješiti problem jer u Industrijskoj zoni Ozrakovići radi oko 1.100 ljudi. Privrednici ne smiju trpjeti nikakve posljedice i moramo poduzeti sve da investicija bude u što kraćem roku realizovana. Doprinos u realizaciji projekta, obzirom da je u isti uključena saradnja različitih nivoa vlasti, mjeri se iznosom finansiranja i svakom pripada onolika zasluga koliko učestvuje. Svi imamo samo jedan cilj, a to je zadovoljstvo naših građana", kazao je premijer Ganić.

Vrijednost radova na izgradnji prve dionice puta je 624.364,23 KM, od čega je 424.364,23 KM osigurala Direkcija za ceste ZDK, a 200.000,00 KM su sredstva Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, dok je Općina Visoko za izgradnju vodovoda obezbjedila 200.000,00 KM. Pored toga, Ministarstvo privrede ZDK izdvojilo je 97.500,00 KM na ime troškova organizacije i izgradnje Industrijske zone Ozrakovići.

Direktor Direkcije za ceste Refik Zeković zadužen je da preuzme koordinaciju između dva investitora i izvođača radova, kako se ne bi gubilo dragocjeno vrijeme u građevinskoj sezoni. Zaključeno je da se navedena trasa pusti u saobraćaj čim budu završeni nasipni radovi te da se učine dodatni napori kako bi se ispoštovao rok za završetak radova koji je, prema ugovoru, planiran za sredinu jula.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK ove godine je za poticaje u poljoprivredi opredijelilo 3 miliona KM. Iznos je na nivou prošlogodišnjeg i omogućava kontinuitet u realizaciji svih mjera poticaja koje su do sada pokazale zadovoljavajuće rezultate. U prvom planu su vrste proizvodnji koje su zauzele lidersku poziciju u Federaciji BiH, a to su peradarstvo i proizvodnja jagodičastog voća - maline i kupine. Novina je da će poticaje ove godine moći koristiti i proizvođači jagode.

"S obzirom da su se proizvodnjom maline u prethodnom periodu uglavnom bavila fizička lica kojima to nije osnovna djelatnost, a da se proizvodnja pokazala veoma ovisnom od niza faktora koje nije moguće kontrolisati i da je zbog toga ova proizvodnja veoma rizična, u poticaje su uključeni proizvođači jagode proizvedene po principima organske proizvodnje. Ministarstvo je stava da se u narednom periodu poticaji u ovoj proizvodnji moraju postepeno usmjeriti samo prema proizvođačima kojima je to osnovna djelatnost", kazao je resorni ministar Mirnes Bašić.

Programom utroška sredstava koji je ove sedmice usvojila Vlada ZDK, unutar podrški za registrovane farme goveda, osim dosadašnjih, planirani su poticaji i za registrovane farmere koji nisu uključeni u organizovani otkup mlijeka i koji to mogu ostvariti pod određenim uslovima. 

Pored toga, planirani su poticaji za neke vrste poljoprivrednih proizvodnji za koje postoje potrebni uslovi, a koje se pokazuju dugoročno opravdanim, kao što je proizvodnja feferona. Također, u program su uvrštene proizvodnja presadnica i organizovana proizvodnja šampinjona.

U skladu sa dugoročnim opredjeljenjem ovog ministarstva, naglašena je potreba daljeg razvoja plasteničke i stakleničke proizvodnje, kao i povećanju rashladnih kapaciteta za skladištenje jagodičastog voća i povrća, planiranjem kapitalnih ulaganja u nabavku opreme za hladnjače.

Usvojena su i dva programa u oblasti veterinarstva - Program utroška sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja i Program utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području ZDK, a ukupan iznos planiranih sredstava je 400.000,00 KM. Ovim programima su planirane obavezne mjere zdravstvene zaštite životinja, kao i mjere veterinarskog javnog zdravstva koje se provode u cilju očuvanja zdravlja životinja i ljudi. Treba napomenuti da je posebna pažnja posvećena kontroli zdravlja vimena životinja čije se mlijeko stavlja u javnu potrošnju, kao važnom elementu u lancu ishrane. Za provođenje ovih mjera planirana su sredstva u iznosu od 92.000,00 KM.

Osim toga, planirano je sufinansiranje implementacije Programa samokontrole i sistema HACCP kod svih subjektima u poslovanju sa hranom koji su registrovani kao obrti i koji posjeduju veterinarski kontrolni broj. Planirani iznos sredstava je 120.000,00 KM.

Vlada ZDK usvojila je i Program utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 1.000.000,00 KM, te Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2019. godinu, u iznosu od 1.125.400,00 KM.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Kantonalni štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, kojim je predsjedavao komandant, kantonalni ministar Arnel Isak, usvojio je Program utroška budžetskih sredstava i plan korištenja sredstava posebne vodne naknade za zaštitu i spašavanje za 2019. godinu. Ukupan budžet Kantonalne uprave civilne zaštite za ovu godinu planiran je u iznosu od 1.440.056,00 KM, od čega su 852.182,00 KM namjenska sredstva posebne vodne naknade za zaštitu i spašavanje, a 587.874,00 KM sredstva iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona.

"Osim za opremanje i obučavanje struktura civilne zaštite, veći dio sredstava namijenjen je za hitne mjere i spašavanje, što je naša primarna zadaća. Za hitne mjere i spašavanje imamo na raspolaganju 500.000,00 KM namjenskih sredstava plus 400.000,00 KM budžetskih sredstava koja u svakom trenutku možemo staviti na raspolaganje uz zaključak Vlade ZDK", obrazložio je direktor KUCZ Džavid Aličić, navodeći kako će Program utroška budžetskih sredstava i plan korištenja sredstava posebne vodne naknade za zaštitu i spašavanje biti upućen na usvajanje Vladi Zeničko-dobojskog kantona.

Vezano za najave meteorologa da bi BiH početkom iduće sedmice mogle pogoditi obilne kišne padavine, Aličić je istakao da KUCZ prati stanje na terenu te poduzima mjere koje će omogućiti pravovremenu reakciju i mobilnost svih struktura civilne zaštite ukoliko dođe do nepogoda.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

U okviru EBRD investicijske konferencije koja je održana u Sarajevu i koja je okupila preko tri hiljade gostiju iz cijelog svijeta, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta prof. dr. Spahija Kozlić potpisao je Memorandum o saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i saradnju (EBRD).

Ovaj važan dokument, koji je sa strane EBRD-a potpisao potpredsjednik Pierre Heilbronn, tretira aktivnosti uvođenja dualnog obrazovanja na području Zeničko-dobojskog kantona. Radi se o modelu putem kojeg se predviđa sinergija obrazovanja i privrede, to jest fokusiranja obrazovanja na vještine i kompetencije koje su potrebne tržištu rada. EBRD je za ovu aktivnost izabrao Zeničko-dobojski kanton jer ga je prepoznao kao regiju koja napreduje i koja je najaktivnija u ovoj oblasti.

Nakon potpisivanja memoranduma uslijedit će konkretni sporazumi implementacije opredjeljenja koji tamo stoje, to jest iznalaženja najboljeg i primjenjivog modela dualne edukacije u školama na području našeg kantona.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma