Februar 2019

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 173. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana . 21.12.2018. godine;
 2. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Inicijativi Općinskog vijeća Vareš, vezanoj za prijedlog Programa rada Skupštine Kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli jednokratne pomoći za hitne intervencije Općini Olovo usljed stanja prirodne nepogode uzrokovane pojavom grada i obilnim kišnim padavinama, broj: 02-14-11463/18 od 13.07.2018. godine;
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2018. godine;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namijenjenih programu podrške fizičkim licima i registriranim obrtima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za učešće u programu subvencioniranja administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Vareš u svrhu finansiranja aktivnosti za obnovu starog grada Bobovaca;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti u IV kvartalu 2018. godine;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Drvni klaster „Namještaj i drvo“ Sarajevo, na ime sufinansiranja programskih aktivnosti;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi „Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva i zaštite bilja u 2018. godini;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja Potvrde o provedenim dijagnostičkim mjerama;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava rezerve proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja jednog goveda oboljelog od zarazne bolesti bruceloza i uništavanja 15 pčelinjih društava;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava za nabavku opreme za opremanje veterinarskih laboratorija Instututa za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava u vidu pomoći za rad udruženja sa područja Zeničko-dobojskoig kantona;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu - Kantonalno tužilaštvo;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Kulin ban“ Visoko;
 17. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa pozicije „Tekući transfer drugim nivoima vlasti“;
 18. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa pozicije „Kapitalni transferi u inostranstvu“;
 19. Prijedlog Zaključka o dobravanju sredstava Udruženju građana Moto club „Condor“ iz Zenice za finansijsku pomoć u realizaciji moto susreta MC „Condor 2018“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Taekwondo akademiji „Olovo“ iz Olova za finansijsku pomoć u nabavci opreme;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava se Rukometnom klubu „Čelik“ iz Zenice za finansijsku podršku i pomoć klubu;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Fortuna“ iz Zenice za finansijsku podršku međunarodnih turnira u nogometu „Fortuna kup“;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju Sportski i naučno istraživački klub “Atom” iz Zavidovića za sufinansiranje izvođenja alpinističke ekspedicije na vrh Matterhorn;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu “Žepče” iz Žepča za sufinansiranje aktivnosti omladinskih selekcija;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Bosna” iz Visokog za sufinansiranje dijela troškova učešća u Premijer ligi i KUP-u BiH;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Moto udruženju „Tica“ iz Zenice za sufinansiranje manifestacije „Zimski moto susreti“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Babić Hajri, udovici umrlog demobiliziranog branioca iz Olova, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bašić Amiri, udovici umrlog demobiliziranog branioca iz Kaknja, za izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta i priključka na elektroenergetski sistem sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Dedić Džemalu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 30. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, sa pozicije “Tekući transferi pojedincima”;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za kontinuirano funkcionisanje Ustanove; (DODATNI ZAKLJUČAK 31-1)
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministru za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona potpiše Anex Ugovora o načinu funkcionisanja Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, broj: 05-3-10/18 od 11.12.2018. godine;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti u Zeničko-dobojskom kantonu, na ime podrške u organizaciji rada i realizaciji programskih aktivnosti u 2018. godini;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Opšenik za završetak posljednje faze izgradnje kanlizacione mreže, s ciljem potpore povratku na područje općine Žepče;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Maidi Ajan, profesorici engleskog jezika, za sufininasiranje štampanja knjige poezije „Miris duše“;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ Zenica za finansiranje odlaska folklorne gurpe u Abu Dabi;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gradskom umjetničkom društvu „Filigran“, povodom obilježavanja četvrte godišnjice uspješnog rada;
 39. Prijedlog Rješenja o imenovanju kantonalnog koordinatora za unos podataka putem elektronskog IP obrasca-PIMIS;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Krivaja” iz Zavidovića u za sufinansiranje dijela troškova učešća na turniru omladinskih selekcija u Brčkom;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Maglaj” iz Maglaja za sufinansiranje aktivnosti Škole rukometa;
 42. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini, pozicija „Subvencije-veterinarstvo“;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava sredstva Hodžić Aliji, za finansiranje izdavanja knjige pod naslovom „Svrha jezika“.

Obavještavamo vas da će član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević danas, 05. februara/veljače, posjetiti naselja pogođena poplavama na području grada Zenice.

U 12,30 sati posjetit će MZ Topčić Polje, a nakon toga je predviđen obilazak putne komunikacije Nemila - Bistričak.

Pozivamo vas da propratite ovu posjetu.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Press
Ponedjeljak, 04 Februar 2019 15:44

U KAKNJU STANJE STABILNO, SVI PUTEVI PROHODNI

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona Džavid Aličić obišao je ugrožena područja u općini Kakanj, gdje je jučer proglašeno stanje prirodne nesreće od poplava i klizišta.

Aličić je u pratnji v.d. načelnika Aldina Šljive posjetio Gornje Lučane gdje je nabujali potok stvorio velike probleme, te MZ Modrinje gdje je vodena bujica odnijela viseći most.

"U Kaknju je danas stanje stabilno i svi putevi su prohodni. Od sutra kreće demontaža ostataka visećeg mosta u Modrinju kako bi se moglo nesmetano pristupiti čišćenju puta i pripremiti teren za izgradnju novog mosta", kazao je Aličić.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Stanje na ugroženim područjima Zeničko-dobojskog kantona se stabilizira, nakon što je kasno sinoć došlo do opadanja vodostaja rijeke Bosne i njenih pritoka, a situacija je znatno bolja nego prethodnog dana i na području grada Zenice i općine Kakanj gdje su lokalne vlasti proglasile stanja prirodne nesreće.

Nije bilo većih izljevanja rijeke Bosne, a time ni značajnijih materijalnih šteta, a najveće štete su načinjene u slivovima pritoka rijeke Bosne.

"Mehanizacija intenzivno radi na osposobljavanju putnih komunikacija, naročito u nemilskom slivu gdje su zabilježene najveće štete. Fokusirali smo se na osposobljavanje putne komunikacije prema MZ Orahovica, a Direkcija za ceste ZDK uspjela je osposobiti komnikaciju prema Bistričaku, Jastrepcu i Vukotići", kazao je Džavid Aličić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite podnoseći izvještaj premijeru ZDK Miralemu Galijaševiću.

Trenutno je u prekidu regionalni put Maglaj Zenica, zbog visokog vodostaja rijeke Bosne, ali se očekuje da će u toku dana i taj dio putne komunikacije biti osposobljen.

"Stanje prirodne nesreće proglašeno je u samo dvije općine, Zenica i Kakanj, koje se zasad uspješno nose sa stanjem na terenu, tako da još nisu stečeni uslovi za proglašenje stanja prirodne nesreće na području ZDK", kazao je Aličić.

Premijer Galijašević je naglasio kako će Vlada ZDK, i bez takve odluke, učinit sve da pomogne sanaciju uništene infrastrukture na ugroženim područjima, a posebno gradu Zenica i općini Kakanj.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević obišao je danas putnu komunikaciju Nemila-Bistričak gdje je saobraćaj od jutros u prekidu zbog klizišta i izljevanja Bistričke rijeke.

Kantonalna uprava civilne zaštite angažirala je raspoloživu mehanizaciju kako bi se deblokirali putevi prema selima Jastrebac, Vukotići i Šerići. Područja Bistričaka i Topčić Polja trenutno su i najugroženiji lokaliteti na području Zeničko-dobojskog kantona.

"Od stanja na terenu zavisi da li će biti donesena eventualna odluka o proglašenju stanja prirodne nepogode. Međutim, Vlada Zeničko-dobojskog kantona će i bez te odluke angažirati sva rasploživa sredstva kako se ne bi ugrozila imovina građana", kazao je Galijašević.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 177. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 05.02.2019. godine (utorak) u 1000 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 176. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 24.01.2019. godine;
 2. Mišljenje Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu po prijedlogu Općinskog načelnika Vareš i Kluba vijećnika DF Vareš pod rednim brojem 1., 2., 3. i 4. od 05.12.2018. godine za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Mišljenje Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu po prijedlozima Kluba vijećnika DF Vareš pod rednim brojem 5. i 11. od 05.12.2018. godine za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Mišljenje Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu po prijedlogu Kluba vijećnika DF Vareš pod rednim brojem 13. od 05.12.2018. godine za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za sudjelovanje u pregovorima i potpisivanju zapisnika u pregovorima za kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva za Javno preduzeće “Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2019. godine;
 7. Prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola “Hazim Šabanović” Visoko;
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novih članova Školskog odbora JU Osnovna muzička škola Zenica;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije „Tekući transfer za ustanove kulture“ za period januar-mart 2019. godine;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije „Tekući transfer za sport“ za period januar-mart 2019. godine;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom klubu „B.I.G.“ iz Visokog za dodjelu finansijske potpore za sudjelovanje u Ligi mladih Zeničko-dobojskog kantona za sezonu 2018/2019;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava NIPD „Naša riječ“ d.o.o. iz Zenice, za organizaciju manifestacije „Izbor najuspješnijih sportaša, sportskih organizacija i sportskih radnika u 2018. godini“ i štampanja lista „ZE-DO sport“;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Horozović Edhemu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja supruge-nabavke i ugradnje implantanta kardioverter defibrilatora ICD-a;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pivić Salihu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja-nabavke i ugradnje implantanta Stent Graft System (TEVAR);
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruzi kineziologa Grada Zenica, kao pomoć za sufinansiranje troškova organizovanja naučno-stručne konferencije „Unapređenje kvaliteta života djece i mladih s posebnim potrebama“;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kurjaković Rašidu, povratniku u Čobe, Novi Šeher, Općina Maglaj, na ime priključenja porodičnog stambenog objekta na vodovodnu mrežu, s ciljem potpore povratku na područje općine Maglaj.

 

PREMIJER
Miralem Galijašević

Objavljeno u Najave sjednica

Na osnovu člana 7. i člana 74.a stav 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sazivam DRUGI nastavak 1. (Konstituirajuće) sjednice 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 07.02.2019. godine /četvrtak/, u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Prometa u Zenici, sa početkom u 11,00 sati.

Na DRUGOM nastavku 1. (Konstituirajuće) sjednice, će se razmatrati sljedeći:

DNEVNI RED:
(preostala tačka 6 usvojenog dnevnog reda)

 1. Izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Ismet Sarajlić

Objavljeno u Najave sjednica

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 172. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 13.12.2018. godine;
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za Ministarstvo zdravstva;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja ministru Ministarstva finansija za potpisivanje Aneksa 1 na Podugovor o kreditu za „Projekt energetske efikasnosti BiH“, broj: 07-14-10923-1/17 od 22.08.2017. godine;
 7. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 8. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 9. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Inicijativi Upravnog odbora JU Predškolski odgoj i obrazovanje Zenica za dopunu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Gostović“ Zavidovići;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja tehnička škola Zavidovići;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 14. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Maglaj“ Maglaj;
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje, Visoko;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Breza;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ženskom odbojkaškom klubu „Zavidovići“ iz Zavidovića za podršku projektu Međunarodne razmjene mladih odbojkašica sa odbojkašicama iz Italije;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Judo klubu „Kakanj“ iz Kaknja za sufinansiranje organizacije turnira „Kakanj open 2108“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Čelik“ iz Zenice za sufinansiranje odlaska na Balkansko prvenstvo u karateu Dubrovnik 2018 (BKF);
 21. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi“ Ministarstva zdravstva;
 22. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za zdravstvo“;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za tekuće održavanje medicinske opreme u 2018. godini;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za tekuće održavanje zgrada i liftovskih postrojenja u 2018. godini;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za tekuće održavanje u 2018. godini;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku rezervnog dijela za popravku linearnog akceleratora na Odjelu onkologije i radioterapije u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke antidekubitalnih dušeka (madraca) za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke polisomnografa sa pratećom opremom za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava za proizvodnju maline i kupine proizvođačima s područja Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške projektima u poljoprivredi kroz sufinansiranje administrativnih postupaka legalizacije uzgojnih i prerađivačkih kapaciteta;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava radi sufinansiranja troškova uspostavljanja i implementacije programa samokontrola kod subjekata u poslovanju sa hranom;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za registrovane farme muznih grla;
 33. Prijedlog Odluke o utvrđivanju liste kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Odbora za reviziju JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi provođenja mjere ispitivanja konja na zaraznu bolest Infektivna anemija konja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujić Muhamedu povratniku u Opšenik, općina Žepče, s ciljem stvaranja minimuma stambenih uslova;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Novi Miljanovci, općina Tešanj, na ime učešća u završetku radova na utopljavanju imamske kuće s ciljem potpore povratku na područje općine Tešanj;
 37. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini.
Stranica 6 od 6

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma