Februar 2019

Pozivamo predstavnike medija da proprate posjetu Nj.E. Anders Hagelberga ambasadora Kraljevine Švedske, Mensura Sinanovića ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), Fahrudina Brkića ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK i predstavnika UNDP-a Osnovnoj školi “Kovači” u Zavidovićima.

U toku 2018. godine na Osnovnoj školi “Kovači” u Zavidovićima realizovane su mjere energetske efikasnosti kako bi se osigurali bolji uslovi rada i boravka 540 učenika i profesora, te ostvarile finansijske uštede u budžetu.

Radovi su realizovani u okviru projekta Zeleni ekonomski razvoj (GED), koji provodi UNDP, a sredstva u iznosu od 78.000,00 KM (bez PDV-a) su osigurali Vlada Švedske, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona i Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH. Od ukupno utrošenih sredstava u iznosu od 78.000,00 KM učešće Vlade Zeničko-dobojskog kantona je u iznosu od 46.667,00 KM.

Posjeta Osnovnoj školi “Kovači”, Kovači bb, Zavidovići biće upriličena u utorak, 12. 02. 2019. sa početkom u 13.30 sati.

Medijima će se obratiti:

 • Midhat Mujanović, direktor Osnovne škole “Kovači”
 • E. Anders Hagelberg, ambasador Kraljevine Švedske u BiH
 • Mensur Sinanović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona
 • Fahrudin Brkić, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona

Nakon izjava, predviđen je prigodan program koji će izvesti učenici škole.

Utopljavanje škole je realizovano u okviru saradnje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), kroz aktivnost "Institucionalizacije upravljanja energijom u Zeničko-dobojskom kantonu". Ovo je drugi javni objekt koji je utopljen u sklopu GED projekta u Zavidovićima, a četrnaesti u ZDK.

GED projekt posvećen je kreiranju uslova za investicije u povećanje energetske efikasnosti javnih objekata kako bi se ostvarile budžetske uštede, povećao broj „zelenih radnih mjesta“, poboljšao komfor za korisnike i reinvestirala ušteđena sredstva što doprinosi privrednom napretku zemlje i očuvanju okoliša. 

Projekt provodi UNDP uz finansijsku podršku Vlade Švedske,  Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskim ministarstvima prostornog uređenja, kantonalnim ministarstvima, općinama i drugim partnerima.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

Objavljeno u Press

Danas je održan drugi nastavak zasjedanja 1. Konstituirajuće sjednice 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa preostalom tačkom dnevnog reda koja se odnosi na izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Nakon što je Centralna izborna komisija BiH dostavila Skupštini Kantona odluke o ovjeri kandidatskih listi za posredne izbore delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, stvorene su pretpostavke za održavanjem drugog nastavka 1. Konstituirajuće sjednice, po preostaloj 6. tačci ranije utvrđenog dnevnog reda.

Procesom izbora delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na osnovu zaključka Skupštine Kantona rukovodila Komisija za izbor i imenovanja. Komisija je potom provela postupak žrijebanja redoslijeda ovjerenih kandidatskih listi na glasačkim listićima gdje je utvrđen redoslijed za izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH iz reda bošnjačkog naroda, reda hrvatskog naroda i reda srpskog naroda. Nakon sprovedene procedure glasanja Komisija za izbor i imenovanja je prezentirala rezultate glasanja izbora delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Iz reda Bošnjaka najviše glasova dobile su kandidatske liste čiji su nosioci: Jasmin Duvnjak, Ramo Isak i Jasminko Kapić, dok je iz reda Hrvata najviše glasova dobila kandidatska lista čiji je nosilac Ivo Tadić. Na kandidatskoj listi iz reda Srba nalazi se jedini poslanik iz reda Srba u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Mladen Simić.

Ovim je okončana šesta tačka dnevnog reda i time u potpunosti okončana 1. Konstitiuirajuća sjednica 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, zaključno sa jučerašnjim danom, izvršilo je isplatu sredstva za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji u ukupnom iznosu od 1.187.819 KM, i to za ostvarenu proizvodnju maline i kupine, kao i poticaje za držanje muznih grla, čime je zaokružena isplata svih poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu na području ZDK.

Pravo na poticaje u proizvodnji maline i kupine za 2018. godinu ostvarila su 2.703 poljoprivredna proizvođača, a isplaćen je iznos od ukupno 745.019 KM.

Pravo na poticaje za muzna grla za 2018. godinu ostvarilo je 115 poljoprivrednih proizvođača, a isplaćen je iznos od ukupno 442.800 KM.

Kao i u prethodnim godinama, i ove godine sve planirane aktivnosti su provedene i završene u skladu sa uspostavljenim procedurama i dinamikom njihovog izvršavanja čime se teži dugoročno ostvariti realan i temeljit pristup oblasti poljoprivrede, kao suštinski zadatak ovog ministarstva, saopćeno je iz Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 175. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 11.01.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 31. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 16.01.2019. godine;
 3. Informacija o potrošnji lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za period 01.01. do 31.07.2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova;
 5. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju na poziciju člana Nadzornog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po prijedlozima Općinskog načelnika, Općinskog vijeća Vareš i Kluba vijećnika DF Vareš, vezanim za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ualaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2018. godinu“, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o radu Kantonalnog upravnog inspektora za period januar-decembar 2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za crpljenje i zahvatanje izvorske vode i flaširanje iste na parceli označenoj kao k.č. 2873/1 u K.O. Donji Rakovac, Općina Maglaj;
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju krečnjaka na proširenom istražno-eksploatacijskom prostoru ležišta,“Crkvice-Kamenolom”, K.O. Crkvice, Grad Zenica;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti JU „Dom zdravlja“ Zenica da izvrši uknjižbu prava vlasništva na nekretninama: ambulanta porodične medicine Tetovo, KO SP-Gradišće i ambulanta porodične medicine Stranjani, KO SP-Stranjani, u skladu sa Odlukom UO JU Kantonalna bolnica Zenica, broj: 20/1-1-11884 od 30.10.2018. godine;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije „Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“ za period januar-mart 2019. godine;
 14. Izvještaj o utrošku sredstava sa razdjela 11 – Ured Premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ za period 01.01. - 31.12.2018. godine, sa Prijedlogom Zaključka;

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 174. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 26.12.2018. godine;
 2. Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Prednacrtu Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, predloženog od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po Inicijativi JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnostima, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po Inicijativi JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnostima, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Plan aktivnosti i Plan finansiranja zaštićenog područja Spomenik prirode “Tajan” za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju; (DODATNI ZAKLJUČAK 06-1)
 7. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija za period od 01.01.2019. godine do 31.03.2019. godine;
 8. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice po prijedlogu Kluba vijećnika DF Vareš pod rednim brojem 10. od 05.12.2018. godine za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po prijedlogu Općinskog vijeća Vareš, broj: 01/1-247/18 od 06.12.2018. godine za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora JU Osnovne škole „Ahmed Muradbegović“ Zenica, broj: 1813/18, od 30.10.2018. godine o ustupanju dijela poslovnog prostora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Zenica, za potrebe izgradnje ambulante porodične medicine Pojske;
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova;
 12. Prijedlog Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu projekta javno-privatnog partnerstva “Hemodijaliza” u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2019. godine;
 14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Konačne rang liste po Javnom pozivu za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih; (DODATNI ZAKLJUČAK 14-1)
 15. Izvještaj o utrošku sredstava po „Programu nabavke opreme“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Plana robnih rezervi za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;

Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović i premijer ZDK Miralem Galijašević obišli su danas nekoliko mjesta na području grada Zenice, koja su posljednjih dana pogodile razorne poplave. Najprije su posjetili Topčić Polje, mjesto koje su razorne poplave pogodile i 2014. godine, a u nedjelju je vodena bujica ponovo odnijela dio lokalnog puta.

Džaferović je poručio kako je u ovom trenutku najvažnije da se stanovništvu koje je pogođeno poplavama pomogne da nastavi normalno živjeti, ističući kako je zadovoljan načinom na koji su lokalne i kantonalne vlasti odgovorile na poplave.

"Bit će potreban značajan angažman vlasti da se ljudima pomogne tamo gdje su oštećeni, a za budućnost je najvažnije raditi na prevenciji. Ovdje je rješenje da se uredi korito rijeke, inače ćemo se svake dvije godine suočavati sa ovakvim posljedicama", kazao je Džaferović.

Premijer ZDK je poručio kako će kantonalna Vlada opredijeliti sva raspoloživa sredstva kako bi se posljedice poplava što prije sanirale, ali da će isto tako tražiti od lokalnih zajednica da priroritetni projekti budu vodozaštita.

"Ovaj put lokalne zajednice adekvatno su odgovorile na izazov, a najvažnije od svega je sistemsko rješavanje problema, jer je potrebno i uključivanje viših nivoa vlasti. Premijer FBiH Fadil Novalić također je bio u posjeti Busovači, a u kontaktu smo i s Federalnom upravom civilne zaštite i Vladom FBiH", zaključio je Galijašević.

Džaferović i Galijašević potom su obišli putnu komunikaciju Nemila-Bistričak i mjesto Orahovica, gdje je vodena bujica također pričinila veliku štetu na infrastrukturi.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma