Februar 2019

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba poslanika Hrvata 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine

AKTI DONESENI NA 5. (HITNOJ) SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 • Odluka o izmjenama Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine,
 • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 • Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba poslanika Hrvata 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 • Odluku o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Ponedjeljak, 25 Februar 2019 14:36

179. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 179. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 27.02.2019. godine (srijeda) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Elaborat o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2018. godine, sa Prijedlogom Odluke o usvajanju Elaborata;
 2. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo”, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini, sa Prijedlogom Zaključka,
 5. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2018. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesija za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2018. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu-Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o provedenim aktivnostima i rezultatima radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola Kakanj;

 

PREMIJER
Miralem Galijašević

Objavljeno u Najave sjednica

Kompanija "Almy Transport" započela je danas pripremne radove za početak rekonstrukcije dionice "Čajdraš-Lokvine" na regionalnoj cesti R413a "Čajdraš-Ovnak". Ugovor vrijedan jedan milion maraka potpisan je u novembru 2018. godine, a gradit će se cesta široka šest metara.

"Izabran je nadzor, pri kraju je rješavanje imovinskih odnosa, a izvođač i mi kao investitor smo spremni za ovaj veliki projekt. Međutim, imamo određenih poteškoća sa izgradnjom kanalizacije i dijela vodovoda za naseljena mjesta uz cestu, što je u nadležnosti Grada Zenice. Grad Zenica preuzeo je tu obavezu još u avgustu prošle godine, ali je na terenu do sada urađeno vrlo malo. Nedavno smo imali sastanak i oni su pristali da se hitno angažuju i nabave potrebni materijal kako bi sa novim instalacijama mogli pratiti dinamiku rekonstrukcije saobraćajnice", rekao je Refik Zeković, direktor Kantonalne direkcije za ceste ZDK.

Na raskršću u Čajdrašu, na početku ove dionice, planirana je izgradnja kružne raskrsnice, što će omogućiti lakše i sigurnije odvijanje saobraćaja, posebno za teretna vozila. Ukoliko sve bude teklo prema planu, radovi bi trebali biti završeni za šest mjeseci.

"Rekonstrukciju sljedeće dionice, okvirno u dužini najmanje dva kilometra, ugovorit ćemo naredne godine i izdvojiti minimalno jedan milion maraka. Plan je da nećemo stati dok ne dođemo do Ovnaka, gdje završava ova cesta koja je duga devet kilometara", kazao je Zeković.

Jasmin Kalabić, direktor "Almy Transporta", pozvao je građane na strpljenje tokom izvođenja radova, s obzirom da će zbog uslova i konfiguracije terena saobraćaj biti otežan, a dolazit će i do povremenih prekida.

Svoje zadovoljstvo početkom radova izrazio je i premijer ZDK Miralem Galijašević.

"Drago mi je da je napokon započeta realizacija ovog važnog projekta. Bez obzira na nedaće i pokušaje ometanja, nismo niti jednog trenutka posustali i spremni smo da ovaj projekt dovedemo do kraja", izjavio je premijer ZDK.

Sabahudin Smriko, predsjednik MZ Lokvine, zahvalio se premijeru Galijaševiću i Vladi ZDK što su osigurali sredstva, kako bi građani tog kraja napokon dobili uslove za normalno i sigurno odvijanje saobraćaja, a Zenica kvalitetnu cestovnu vezu sa Travnikom.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Skupština Zeničko-dobojskog kantona održala je 5. (hitnu) sjednicu koja je sazvana na osnovu inicijative koju je potpisalo 18 zastupnika koji su za vođenje sjednice ovlastiti zastupnika Sejada Zaimovića. Na samoj sjednici je predložen i utvrđen dnevni red od četiri tačke dnevnog reda.

U okviru prve tačke dnevnog reda zastupnici su donijeli Odluku o izmjenama Odluke o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, nakon čega su potvrđeni kandidati između sebe donijeli Odluku o izboru predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojom je na mjesto predsjedavajuće Skupštine izabrana Amira Hadžić, a za zamjenike predsjedavajuće Ivo Tadić i Mladen Simić.

U okviru druge i treće tačke dnevnog reda su donesene dvije Odluke  i to Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba poslanika Bošnjaka 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Kluba poslanika Hrvata 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Ovim Odlukama za novog predsjednika Kluba poslanika Bošnjaka izabran je Sejad Zaimović, a za novog zamjenika predsjednika Kluba izabran je Omer Škaljo, dok je za novog predsjednika Kluba poslanika Hrvata izabran Kajić Andrej, a za novu zamjenicu predsjednika Kluba izabrana Dugonjić Vedrana.

U skladu sa novonastalim promjenama u rukovodstvu pomenutih klubova naroda, kao i promjenama u rukovodstvu klubova poslanika nekih političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Kantona, u okviru četvrte tačke dnevnog reda Skupština je donijela Odluku o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Skupštine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Kantonalni sud u Zenici presudom od 31. januara, potvrdio je prvostepenu presudu Općinskog suda u Zenici od 14. novembra 2018. godine, kojom je tužba Grada Zenice vezana za vodne naknade protiv Zeničko-dobojskog kantona, sa zahtjevom za isplatu odštete od 882.000,00 KM sa zateznom kamatom, u cjelosti odbačena. Prema presudi, koja je nakon presude drugostepenog suda postala pravosnažna, Grad Zenica dužan je da Zeničko-dobojskom kantonu nadoknadi i troškove parničnog postupka u iznosu od 2.621,00 KM.

Gradsko pravobranilaštvo Zenica, kao zastupnik Grada Zenice, podnijelo je u martu prošle godine tužbu protiv Zeničko-dobojskog kantona, radi isplate iznosa od 882.000,00 KM, smatrajući da je za navedeni iznos Grad oštećen prilikom raspodjele sredstava vodnih naknada za 2017. godinu.

Kako je obrazloženo, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK zatražilo je u martu 2017. godine od Grada Zenice da dostavi prioritete projekata za Program utroška sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede, na što je odgovor dostavljen istog mjeseca. Nakon toga uslijedila je procedura usvajanja Programa utroška sredstava vodnih naknada na Vladi Zeničko-dobojskog kantona, a potom je Gradu Zenici dostavljen Sporazum o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz usvojenog programa, za koji je opredijeljen iznos od 882.000,00 KM. Sporazumom je bio obuhvaćen i projekt Regulacije dijela rijeke Bistričak, kojeg Grad Zenica nije bio predložio kao svoj prioritet, a zbog čega je i nastao spor.

Prema obrazloženju Suda, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović nikada nije potpisao navedeni sporazum kao osnovu za transferiranje sredstava, tako da Zeničko-dobojski kanton ni na koji način nije odgovoran što navedena sredstva nisu realizirana. Također, Sud je utvrdio da niti jednom odredbom Zakona o vodama ZDK i FBiH nije propisano da je prihod nastao iz vodnih naknada prihod općine ili grada, što je, također, suprotno stavu Grada Zenice i gradonačelnika Kasumovića.

Sud je ovom presudom potvrdio da su sve aktivnosti od strane Zeničko-dobojskog kantona rađene u skladu sa zakonom, čime je stavljena tačka na tvrdnje da je Vlada Zeničko-dobojskog kantona oštetila Grad Zenicu.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Izvještaj o utrošku sredstava Ministarstva za boračka pitanja za 2018. godinu. Sudeći prema podacima iz izvještaja, predhodna godina je sa aspekta ostvarivanja prava branilačke populacije bila finansijski najuspješnija od osnivanja ovog ministarstva.

Od 9.508.000,00 KM koliko je bilo planirano Programom utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2018. godini, utrošeno je 9.494.621,26 KM ili 99,86 posto. Najznačajni trasferi koji se tiču ostvarivanja prava pripadnika branilačke populacije bili su:

 • Medicinska rehabilitacija gdje je na banjsko-klimatsko liječenje u tri rehabilitacijska centra upućeno ukupno 375 pripadnika branilačke populacije, za što je utrošeno gotovo 300.000,00 KM,
 • Ugovor o stipendiranju sklopljen je sa 1.848 studenata, za što je utrošeno preko 2.000.000,00 KM,
 • Kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja utrošena su sredstva u iznosu od skoro 1.700.000,00 KM i potpomognuto zapošljavanje i samozapošljavanje 292 osobe,
 • Za pomoć u slučaju vanrednih okolnosti, teške matrijalne situacije i nezaposlenosti utrošeno je 935.000,00 KM i to za 4.157 pripadnika braniteljske populacije, a u progamu pomoći u liječenju odobrena su sredstva za 2.858 pripadnika branilačke populacije, za što je utrošeno 1.036.050,00 KM,
 • Po programu stambenog zbrinjavanja, za koji je ovaj sastav Vlade ZDK raspisivao javni poziv sve četiri godine, u 2018. godini odobrena su sredstva za 144 pripadnika branilačke populacije i utrošeno 1.150.000,00 KM. Zbog velikog broja zahtjeva dio predmeta sa ovog transfera je prebačen u budžetsku 2019. godinu i postaje prioritet u rješavanju,
 • Za nabavku udžbenika odobrena je pomoć za 2.511 korisnika i utrošeno 328.850,00 KM.

Pored toga, značajna sredstva su utrošena za uređenje šehidskih mezarja, podizanje nišana i izgradnju spomenika, nabavku ortopedskih pomagala, zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica, ali i za invalidski sport, značajne događaje iz odbrambeno-osobodilačkog rata, domovinskog rata i narodno-oslobodilačkog rata, kao i projekte udruženja proizašlih iz rata.

"Zahvaljujem se svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli realizaciji postavljenih zadataka, a posebno uposlenicima Ministarstva za boračka pitanja, općinskih službi nadležnih za branilačko-invalidsku zaštitu i udruženjima kantonalnog i općinskog nivoa. Samo jedinstveni možemo služiti građanima i biti na dispoziciji svim pripadnicima branilačke populacije", naglašava Fahrudin Čolaković, ministar za boračka pitanja u Vladi ZDK.

Visok nivo izvršenja razdjela resornog ministarstva ukazuje ne samo na pravilno planiranje rashoda, nego i na sve veće potrebe braniteljske populacije. To se posebno očituje na transferima za stipendiranje studenata, gdje sredstva nisu dostatna za dodjelu stipendija svim aplikantima iako se izdvajanja za stipendije svake godine povećavaju, transferu za pomoć za stambeno zbrinjavanje, transferu za liječenje i vanrednu novčanu pomoć, kao i transferu za medicinsku rehabilitaciju, za koje svake godine raste potreba braniteljske populacije.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je danas odgovore na našem i na engleskom jeziku na dodatna pitanja iz Upitnika EK za pripremu Mišljenja o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine u EU.

Upitnik Evropske komisije je analitički instrument politike proširenja EU sa ciljem da se ocijeni spremnost države koja je podnijela zahtjev za članstvo da stekne status kandidata i otvori pregovore o pristupanju. U skladu sa Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, kantoni su uključeni u sveukupne aktivnosti u procesu evropskih integracija, i to u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima.         

Institucijama u Bosni i Hercegovini je 20.06.2018. godine uručeno 655 dodatnih pitanja iz Upitnika Evropske komisije. Svrha ovih dodatnih pitanja je da se dobiju pojašnjenja odgovora vlasti Bosne i Hercegovine koje je Evropska komisija primila 28. februara 2018. godine, kao i da se zatraže informacije koje nedostaju.

Zeničko-dobojski kanton je u definisanom roku završio proces odgovaranja na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije. Pripremljeno je i u Informacioni sistem za davanje odgovora uneseno ukupno 130 odgovora na 655 dodatnih pitanja iz nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona. Posebna pažnja u Zeničko-dobojskom kantonu je data ne samo na formalno poštivanje zadanih rokova i ispunjenje tehničkih kriterija radi usklađenosti sa propisanim smjernicama, nego istovremeno i na sadržaj dostavljenih odgovora i njihov visok kvalitet.

Sam proces pripreme odgovora na dodatna pitanja je bio zahtjevan jer se radi o velikom broju pitanja iz brojnih sektora, poput slobode kretanja, javnih nabavki, informacionog društva i medija, poljoprivrede i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane, transporta, energije, socijalne politike i zapošljavanja, industrijske politike i malih i srednjih preduzeća, regionalne politike, pravde, slobode i sigurnosti, nauke i istraživanja, obrazovanja i kulture, životne sredine, zaštite potrošača i zdravlja i finansijske kontrole. Pored ovih 33 poglavlja, dodatni izazov su bila i dva kriterija, odnosno poglavlja, i to politički i ekonomski kriteriji, koji su sadržajno vrlo kompleksni i tretiraju oblasti civilnog nadzora nad sigurnosnim snagama, pravosuđa, borbe protiv korupcije, demokracije, osnovnih prava i reforme javne uprave, postojanje funkcionalne tržišne ekonomije, te sposobnost suočavanja sa konkurentskim pritiskom i tržišnim silama unutar unije, saopćeno je iz Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma