Utorak, 05 Februar 2019

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 174. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana 26.12.2018. godine;
 2. Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Prednacrtu Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, predloženog od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po Inicijativi JP “Grijanje” d.o.o. Zenica za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnostima, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po Inicijativi JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnostima, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Plan aktivnosti i Plan finansiranja zaštićenog područja Spomenik prirode “Tajan” za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju; (DODATNI ZAKLJUČAK 06-1)
 7. Prijedlog Odluke o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija za period od 01.01.2019. godine do 31.03.2019. godine;
 8. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice po prijedlogu Kluba vijećnika DF Vareš pod rednim brojem 10. od 05.12.2018. godine za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po prijedlogu Općinskog vijeća Vareš, broj: 01/1-247/18 od 06.12.2018. godine za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora JU Osnovne škole „Ahmed Muradbegović“ Zenica, broj: 1813/18, od 30.10.2018. godine o ustupanju dijela poslovnog prostora JU Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Zenica, za potrebe izgradnje ambulante porodične medicine Pojske;
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova;
 12. Prijedlog Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu projekta javno-privatnog partnerstva “Hemodijaliza” u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2019. godine;
 14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Konačne rang liste po Javnom pozivu za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih; (DODATNI ZAKLJUČAK 14-1)
 15. Izvještaj o utrošku sredstava po „Programu nabavke opreme“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Plana robnih rezervi za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;

Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović i premijer ZDK Miralem Galijašević obišli su danas nekoliko mjesta na području grada Zenice, koja su posljednjih dana pogodile razorne poplave. Najprije su posjetili Topčić Polje, mjesto koje su razorne poplave pogodile i 2014. godine, a u nedjelju je vodena bujica ponovo odnijela dio lokalnog puta.

Džaferović je poručio kako je u ovom trenutku najvažnije da se stanovništvu koje je pogođeno poplavama pomogne da nastavi normalno živjeti, ističući kako je zadovoljan načinom na koji su lokalne i kantonalne vlasti odgovorile na poplave.

"Bit će potreban značajan angažman vlasti da se ljudima pomogne tamo gdje su oštećeni, a za budućnost je najvažnije raditi na prevenciji. Ovdje je rješenje da se uredi korito rijeke, inače ćemo se svake dvije godine suočavati sa ovakvim posljedicama", kazao je Džaferović.

Premijer ZDK je poručio kako će kantonalna Vlada opredijeliti sva raspoloživa sredstva kako bi se posljedice poplava što prije sanirale, ali da će isto tako tražiti od lokalnih zajednica da priroritetni projekti budu vodozaštita.

"Ovaj put lokalne zajednice adekvatno su odgovorile na izazov, a najvažnije od svega je sistemsko rješavanje problema, jer je potrebno i uključivanje viših nivoa vlasti. Premijer FBiH Fadil Novalić također je bio u posjeti Busovači, a u kontaktu smo i s Federalnom upravom civilne zaštite i Vladom FBiH", zaključio je Galijašević.

Džaferović i Galijašević potom su obišli putnu komunikaciju Nemila-Bistričak i mjesto Orahovica, gdje je vodena bujica također pričinila veliku štetu na infrastrukturi.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 173. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane dana . 21.12.2018. godine;
 2. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Inicijativi Općinskog vijeća Vareš, vezanoj za prijedlog Programa rada Skupštine Kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli jednokratne pomoći za hitne intervencije Općini Olovo usljed stanja prirodne nepogode uzrokovane pojavom grada i obilnim kišnim padavinama, broj: 02-14-11463/18 od 13.07.2018. godine;
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2018. godine;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava poticaja namijenjenih programu podrške fizičkim licima i registriranim obrtima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za učešće u programu subvencioniranja administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Vareš u svrhu finansiranja aktivnosti za obnovu starog grada Bobovaca;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti u IV kvartalu 2018. godine;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Drvni klaster „Namještaj i drvo“ Sarajevo, na ime sufinansiranja programskih aktivnosti;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi „Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva i zaštite bilja u 2018. godini;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja Potvrde o provedenim dijagnostičkim mjerama;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava rezerve proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja jednog goveda oboljelog od zarazne bolesti bruceloza i uništavanja 15 pčelinjih društava;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava za nabavku opreme za opremanje veterinarskih laboratorija Instututa za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava u vidu pomoći za rad udruženja sa područja Zeničko-dobojskoig kantona;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu - Kantonalno tužilaštvo;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „Kulin ban“ Visoko;
 17. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa pozicije „Tekući transfer drugim nivoima vlasti“;
 18. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa pozicije „Kapitalni transferi u inostranstvu“;
 19. Prijedlog Zaključka o dobravanju sredstava Udruženju građana Moto club „Condor“ iz Zenice za finansijsku pomoć u realizaciji moto susreta MC „Condor 2018“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Taekwondo akademiji „Olovo“ iz Olova za finansijsku pomoć u nabavci opreme;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava se Rukometnom klubu „Čelik“ iz Zenice za finansijsku podršku i pomoć klubu;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Fortuna“ iz Zenice za finansijsku podršku međunarodnih turnira u nogometu „Fortuna kup“;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju Sportski i naučno istraživački klub “Atom” iz Zavidovića za sufinansiranje izvođenja alpinističke ekspedicije na vrh Matterhorn;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu “Žepče” iz Žepča za sufinansiranje aktivnosti omladinskih selekcija;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Bosna” iz Visokog za sufinansiranje dijela troškova učešća u Premijer ligi i KUP-u BiH;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Moto udruženju „Tica“ iz Zenice za sufinansiranje manifestacije „Zimski moto susreti“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Babić Hajri, udovici umrlog demobiliziranog branioca iz Olova, za sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta, sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Bašić Amiri, udovici umrlog demobiliziranog branioca iz Kaknja, za izdavanja dozvole za gradnju stambenog objekta i priključka na elektroenergetski sistem sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Dedić Džemalu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Tešnja u svrhu izgradnje stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 30. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, sa pozicije “Tekući transferi pojedincima”;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za kontinuirano funkcionisanje Ustanove; (DODATNI ZAKLJUČAK 31-1)
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministru za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, da u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona potpiše Anex Ugovora o načinu funkcionisanja Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, broj: 05-3-10/18 od 11.12.2018. godine;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti u Zeničko-dobojskom kantonu, na ime podrške u organizaciji rada i realizaciji programskih aktivnosti u 2018. godini;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Opšenik za završetak posljednje faze izgradnje kanlizacione mreže, s ciljem potpore povratku na područje općine Žepče;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Maidi Ajan, profesorici engleskog jezika, za sufininasiranje štampanja knjige poezije „Miris duše“;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ Zenica za finansiranje odlaska folklorne gurpe u Abu Dabi;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gradskom umjetničkom društvu „Filigran“, povodom obilježavanja četvrte godišnjice uspješnog rada;
 39. Prijedlog Rješenja o imenovanju kantonalnog koordinatora za unos podataka putem elektronskog IP obrasca-PIMIS;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Krivaja” iz Zavidovića u za sufinansiranje dijela troškova učešća na turniru omladinskih selekcija u Brčkom;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Maglaj” iz Maglaja za sufinansiranje aktivnosti Škole rukometa;
 42. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini, pozicija „Subvencije-veterinarstvo“;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava sredstva Hodžić Aliji, za finansiranje izdavanja knjige pod naslovom „Svrha jezika“.

Obavještavamo vas da će član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević danas, 05. februara/veljače, posjetiti naselja pogođena poplavama na području grada Zenice.

U 12,30 sati posjetit će MZ Topčić Polje, a nakon toga je predviđen obilazak putne komunikacije Nemila - Bistričak.

Pozivamo vas da propratite ovu posjetu.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Press

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma