Utorak, 12 Februar 2019

Komisija za borbu protiv korupcije 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je održala svoju prvu radnu sjednicu na kojoj je izvršeno konstituiranje Komisije i upoznavanje sa nadležnostima. Na sjednici je utvrđen okvirni Plan rada za mandatni period 2018-2022. godina, koji podrazumjeva redovno mjesečno održavanje sjednica i izvještavanje sa istih. Komisija planira u narednom periodu uspostaviti i kontinuiranu saradnju sa Timom Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije.

Komisija je razmatrala aktivnosti koje će poduzimati u svom mandatnom periodu, među kojima je poseban značaj dat obavještavanju javnosti i građana o njenom postojanju i radu, kao i pozivanju građana na saradnju, a sve u cilju preventivnog djelovanja na sprječavanja korupcije i iniciranja ispitivanja i razmatranja eventualnih slučajeva korupcije na području Kantona.

Prijave o eventualnim slučajevima korupcije na području Zeničko-dobojskog kantona građani mogu prijaviti na više načina:

 1. Pismeno putem pošte: Komisiji za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na adresu Kučukovići 2 u Zenici,
 2. E-mailom: na e-mail adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 3. Lično: predajom prijave na protokol/pisarnicu Zeničko-dobojskog kantona, zgrada RMK Promet (sjedište Kantona).
 4. Putem zvaničnog web portala Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba  klikom na ikonu „Prijavite korupciju!“, odnosno na slijedećem linku:

https://zdk.ba/component/k2/item/3588-prijava-korupcije

 

Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Komisija za borbu protiv korupcije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 1. sjednici, održanoj dana 08.02.2019. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Konstituisanje Komisije za borbu protiv korupcije  8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Usvajanje okvirnog Plana rada Komisije za mandatni period 2018-2022.godine,
 3. Razmatranje pristigle prijave M.S.,
 4. Razno,

Nakon uvodnih napomena predsjedavajućeg Komisije za borbu protiv korupcije, te upoznavanja sa nadležnostima Komisije regulisanih odredbom člana 44a. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te međusobnog upoznavanja, konstutuisana je Komisija za borbu proptv korupcije 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.   

Nakon završenog razmatranja,  iznošenja prijedloga i usaglašavanja istih, Komisija za borbu protiv korupcije je utvrdila okvirni Plan rada za mandatni period 2018-2022. godina, kako slijedi:

OKVIRNI PLAN RADA KOMISIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ZA MANDATNI PERIOD 2018-2022. GODINA

 1. Redovno mjesečno održavanje sjednica Komisije za borbu protiv korupcije, a po potrebi i češće.
 2. Podnošenje Skupštini Zeničko-dobojskog kantona godišnjeg izvještaja Komisije za borbu protiv korupcije.
 3. Upućivanje kontinuiranog poziva putem medija, web stranice Zeničko-dobojskog kantona ili direktno Komisiji za borbu protiv korupcije,  građanima  Zeničko-dobojskog kantona, uključujući i zaposlenike kantonalnih institucija, počevši od 1. sjednice Komisije, pa nakon toga obnavljanje svaka tri mjeseca, da prijavljuju sve pojave korupcije u javnim institucijama Zeničko-dobojskog kantona, sa napomenom da će biti zaštićeni od eventualnih posljedica koje bi mogli imati zbog prijave korupcije, te da prijave korupcije mogu podnositi i anonimno, a iste će se uzeti u razmatranje ukoliko imaju dovoljno elemenata koji upućuju na koruptivne radnje koje treba spriječiti i otkloniti.
 4. Uspostavljanje kontinuirane saradnje sa Timom Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije.

U okviru treće tačke dnevnog reda Komisija je  razmatrala prijavu M.S. iz Živinica, koji je bio kandidat za zasnivanje radnog odnosa u JU OŠ “Džemal Bijedić“, Miljanovci u Općini Tešanj, a koji je podnio prijavu zbog kršenja važećih Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18), te je zauzela stav da se od ministra Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i glavnog kantonalnog inspektora za obrazovanje zatraži dostavljanje informacije u roku od 15 dana,  šta je poduzeto po istoj prijavi koja im je dostavljena od strane Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije, s obzirom da je prijava dostavljena i ovoj Komisiji.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda Komisija je zauzela stav da se ubuduće na sjednicu Komisije za borbu protiv korupcije obavezno pozivaju predstavnici Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije.

 

Stručna služba Skupštine ZDK                                     

Dana 20.02.2019. godine (srijeda) sa početkom u 1600 sati, u službenim prostorijama Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, na adresi ul. Aska Borića 2B, organizovano je polaganje pripravničkog ispita za zdravstvene radnike sa završenom srednjom školom za stručno zvanje medicinska sestra – tehničar za sljedeće kandidate:

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

 1. Kobić Ilhana,
 2. Imamović Benjamin,
 3. Vuković Edi.

JU „DOM ZDRAVLJA“ MAGLAJ

 1. Mahmić Dženeta,
 2. Mahmić Adnan.

JU ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 1. Šehić Nedžad.

JU „DOM ZDRAVLJA“ ZAVIDOVIĆI

 1. Zilkić Samira.

JU „DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM“ ŽEPČE

 1. Andrić Milica.

JU „DOM ZDRAVLJA“ TEŠANJ

 1. Turalić Fadil.

PSO PEDIJATRIJA „PRIMA“ ZENICA

 1. Nadžak Ajlin.

JU „DOM ZDRAVLJA“ KAKANJ

 1. Vehab Berina.

JU „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA

 1. Žigonja Begić Nejra,
 2. Bajramović Ajla,
 3. Begagić Dinela,
 4. Škulj Armina,
 5. Baručija Minela,
 6. Buljugić Sana,
 7. Mešinović Amina.

 

                                                                                                     

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma