Ponedjeljak, 23 Decembar 2019

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić sa saradnicima odvojeno je primio delegacije Kantonalnog udruženja roditelja osoba oboljelih od cerebralne paralize i drugih onesposobljenja "Dlan" Zenica i Udruženja osoba sa invaliditetom ZDK, a razgovarano je o problemima i potrebama ovih organizacija.

Udruženje "Dlan" je prije osam mjeseci, uz pomoć USAID-a, pokrenulo Servis centar za osobe sa invaliditetom, koji je do sada svojim korisnicima pružio 2.600 usluga. Servis centar brine o 76 korisnika svih uzrasta i stepena invaliditeta sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Predstavnici udruženja "Dlan" očekuju da se osigura finansijska podrška za Servis centar u 2020. godini, kao i da se na esencijalnu listu lijekova u ZDK-u uvrste određeni lijekovi za teško invalidne osobe.

Premijer je podržao aktivnosti "Dlan-a", sugerišući da se sa prijedlogom za dopunu esencijalne liste lijekova obrate Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK, te da se organizira novi sastanak u Ministarstvu zdravstva ZDK na kojem bi se sagledale mogućnosti unapređenja položaja invalidnih osoba. Najavio je da će ZDK do kraja godine dobiti budžet za 2020. godinu, tako da se već u februaru očekuje raspisivanje javnih poziva za finansiranje projekata, na koje će se moći prijaviti i udruženje "Dlan".

Na sastanku sa predstavnicima Udruženja osoba sa invaliditetom ZDK ukazano je na svakodnevne probleme u radu, a posebice na poteškoće prilikom zapošljavanja invalidnih osoba, što je primarna misija ovog udruženja. Udruženje je nedavno bilo prinuđeno da zbog finansijskih problema zatvori objekt u kojem je vršilo prodaju rukovorina osoba sa invaliditetom. Premijer Ganić je obećao interventnu pomoć vlade kako bi udruženje prevladalo trenutne poteškoće u radu.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić razgovarao je sa predsjednikom Srpskog građanskog vijeća - Pokreta za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini (SGV) ZDK Sretkom Radišićem o dosadašnjim aktivnostima ove organizacije u Zeničko-dobojskom kantonu kao i planovima za narednu godinu.

SGV - Pokret za ravnopravnost u BiH od formiranja 1994. godine zalaže se za izgradnju Bosne i Hercegovine kao države na njenim temeljnim vrijednostima, a to su zajednički život, multietnički karakter života i ravopravnost svih njenih naroda i građana. Posebno značajnu ulogu odigralo je u angažiranju i afirmaciji povratka izbjeglih i raseljenih osoba na cijelom prostoru BiH te uvođenju odredbe o konstitutivnosti u svim Ustavima, posebno u entitetima i kantonima.

Premijer Ganić je potvrdio opredjeljenje da podrži rad svih organizacija čija je misija unapređenje kvalitete i uslova života građana Zeničko-dobojskog kantona, a posebno povratničke populacije, navodeći da već podržava rad parohija u Kaknju i Visokom. Vlada će u skladu s mogućnostima budžeta u narednoj godini nastojati da pruži podršku radu Srpskog građanskog vijeća - Pokreta za ravnopravnost u BiH, kao i konkretnim projektima na terenu.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona potpisani su ugovori o dodjeli podsticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje 43 pripadnika branilačke populacije za što je iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja izdvojeno 248.000 KM. Otvorene su 24 nove firme, pet osoba je zaposleno u postojećim firmama, a 14 pripadnika branilačke populacije, koji su ranije pokrenuli biznis, dobilo je novčani podsticaj u okviru programa "Biznis plus".

"Od 2015. godine kroz ovaj projekt smo pomogli zapošljavanje 1.000 pripadnika branilačke populacije. Samo u ovoj godini smo izdvojili 1,55 miliona KM i omogućili da posao dobije 270 osoba, od kojih je 130 pokrenulo biznis, 30 je zaposleno u postojećim firmama, a podršku je dobilo i 110 obrtnika koji su ranije pokrenuli posao, a koji su uspješno poslovali u protekloj godini", kazao je ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković.

Podrška za zapošljavanje u postojećim firmama iznosi 7.200 KM za SSS i 8.400 KM za VSS, za pokretanje novog biznisa 8.000 KM, dok vlasnici firmi koji su ranije pokrenuli posao dobijaju podsticaj u rasponu od 1.000 do 5.000 KM zavisno od ostvarenih poslovnih rezultata.

Premijer Mirza Ganić uputio je čestitke korisnicima podsticaja istakavši da je podrška u okviru Ministarstva za boračka pitanja ZDK samo jedan od vidova podrške Vlade zapošljavanju u ovom kantonu te da se značajna sredstva izdvajaju i putem Ministarstva za privredu.

"Starteški cilj ove vlade je razvoj i otvaranje novih radnih mjesta, tako da ovo nije pomoć nego naša podrška da kroz realizaciju poslovnih ideja riješite egzistencijalno pitanje, od čega korist ima cjelokupno društvo. Nadam se da ćete uspjeti i da ćete se dogodine prijaviti na naš program Biznis plus", kazao je premijer Ganić.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 30. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana11.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 31. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 26.11.2019. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 32. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 29.11.2019. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 33. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 03.12.2019. godine;
 5. Verifikacija Zapisnika sa 34. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 05.12.2019. godine;
 6. Amandman I na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice po Inicijativi Meldine Ugarak poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o ustupanju na privremeno korištenje terenskog vozila Lada-Niva, za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice općinske službe civilne zaštite Vareš;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva SiNIK „Atom“ Zavidovići i Vatrogasnom savezu Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Izvješaj o utrošku sredstava po Programima sa razdjela 25 - Kantonalna direkcija robnih rezervi, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija ,,Unajmljivanje imovine i opreme“, ,,Nabavka opreme“, ,,Nabavka ostalih stalnih sredstava“ za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. za period evaluacije 2016.-2018. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju, Zenica;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola Zenica;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „21.mart“ Doboj-Jug;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju na lični zahtjev člana i imenovanju na kraći period člana Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici iz reda nastavnog osoblja;
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje tehničke škole „Kemal Kapetanović“ Kakanj, iz reda nastavnika, stručnih saradnika i saradnika škole;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana iz reda lokalne zajednice Školskog odbora JU Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci, Tešanj;
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana iz reda lokalne zajednice Školskog odbora JU Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci, Tešanj;
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova iz reda nastavnika, stručnih saradnika i osoblja škole i člana iz reda roditelja i konačnom imenovanju novih članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci, Tešanj;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „1. mart“ Jelah, općina Tešanj, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Visoko“ Visoko, sredstva uplaćena od strane Ministarstva inostranih poslova i međunarodne saradnje Italije;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Krivaja” iz Zavidovića, za sufinansiranje projekta organizacije rukometnog turnira za mlađe kategorije u povodu obilježavanja Dana državnosti BiH;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općoj biblioteci “Muhamed Kantardžić” Breza, za sufinansiranje projekta “Dani Božidara Bunjevca”;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno umjetničkom društvu “Slovo o Žepču” iz Žepča, za sufinansiranje projekta “Dan bez interneta, dan bez mobitela”;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturnom društvu “Napredak” iz Žepča, za sufinansiranje projekta “Napretkov Božićni koncert u Žepču”;
 30. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine-mrkog uglja na području općine Kakanj;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima jagodičastog voća koji vrše zamrzavanje jagodičastog voća;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava licima koji se bave proizvodnjom, zamrzavanjem i skladištenjem jagodičastog voća i povrća, na ime podrške za opremanje hladnjača za skladištenje i čuvanje jagodičastog voća i povrća;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da na općinu Žepče prenese poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekta „Desnoobalni kolektor sa priključenjima na lijevoobalni kolektor rijeke Bosne“,
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju interventnih sredstva općini Olovo za sanaciju pumpne stanice vodovoda Kruševo i Prgoševo iz sredstava rezerve Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godine;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju dodatnih interventnih sredstava općini Usora kao pomoć u realiziranju projekta „Izvedba kanalizacijskog sustava Žabljak-faza III“, iz sredstava rezerve Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godine;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva općini Kakanj kao interventna pomoć, za rekonstrukciju pumpne stanice vodovoda Hrastovac, za izradu projekta rekonstrukcije vodovodnog sistema Gornje Ričice i za dovršenje vodovoda Varalići;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva općini Žepče kao interventna pomoć za završetak izgradnje fekalne kanalizacije Golubinja u MZ Golubinja i za ugradnju sistema filtera za pročišćavanje vode za piće u JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ u Željeznom Polju;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime nadoknade dijela štete vlasnicima životinja kod naglih uginuća;
 39. Prijedlog Zaključka o dobravanju sredstava za finansiranje troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva veterinarskoj stanici „POLI-VET d.o.o. Zenica za izvršene usluge dijagnostičkog ispitivanja životinja na zaraznu bolest bruceloza rađenu po nalogu veterinarske inspekcije;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kobilica Đemalu iz Kaknja za provođenje mjere dijagnostička pretraga pčelinjeg legla na Američku gnjiloću pčelinjeg legla;
 42. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019. godinu – II u skladu sa Programom utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije, za period X-XII mjesec 2019. godine;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zvekić Senadu, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sinanović Jusufu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta i sanacije i adaptacije stambenog objekta radi stvaranja minimalnih uvjeta stanovanja, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Rujnica, općina Zavidovići na ime rekonstrukcije krova i uklanjanja postojećeg, kancerogenog azbestnog krova na mjesnom domu u naselju Jolde, Mjesna zajednica Rujnica, općina Zavidovići;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno umjetničkom udruženju „Bijeli dvor - Ak Saray“ iz Kaknja, na ime finansijske pomoći za održavanje 12. festivala duhovne muzike „Kajde iz Naistana“;
 48. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka, broj: 02-14-10257/17 od 13.07.2017. godine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma