Utorak, 17 Decembar 2019

Vlada Zeničko-dobojskog kantona dala je saglasnost menadžmentu OŠ "Skender Kulenović" Zenica za organizovanje i osiguranje dodatnog prijevoza za 133 učenika na relaciji Hrustići (Kelave) - Klopče - Radakovo. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport će za ovu namjenu u tekućoj školskoj godini izdvojiti dodatnih 15.160 KM.

"Ovo je sedamnaesta osnovna škola u ZDK-u kojoj smo dali saglasnost za organizovanje i osiguranje bespaltnog prijevoza za učenike čije je mjesto stanovanja udaljeno od škole manje od pet kilometara u jednom pravcu, a čija je saobraćajna sigurnost ugrožena. Djeca u konkretnom slučaju pješače nekategorisanom cestom koja prolazi kroz radilište na trasi autoputa, zbog čega smo se opredijelili da damo saglasnost", kazao je ministar Spahija Kozlić.

Za redovan prijevoz đaka, na relacijama dužim od pet kilometara do škole, iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona je u školskoj 2019/2020. godini izdvojeno 4 miliona KM, tako da sa 17 vanrednih prijevoznih linija, koje koštaju više od 400.000 KM, ukupno izdvajanje za prijevoz đaka u ZDK iznosi oko 4,4 miliona KM.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti
Utorak, 17 Decembar 2019 12:20

SAOPĆENJE SA 16. SJEDNICE SKUPŠTINE

Na 16. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 16.12.2019. godine u skraćenom postupku je razmatran Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu. Skupština je donijela Izmjene i dopune Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, a istim planirani prihodi iznose 340.913.620,00 KM, dok ukupni planirani rashodi iznose 320.842.661,00 KM sa pozitivnim tekućim bilansom budžeta u iznosu od 2.070.959,00 KM, odnosno istim je planiran tekući suficit.

Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu. Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za 2019.godinu, ukupno planirani prihodi su povećani za 8.887.227,00 KM i iznose 201.259.880,00 KM.

Nakon donošenja pomenute Odluke, Skupština je donijela odgovarajući Zaključak kojim je dala određeno zaduženje menadžmentu Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao i svim drugim javnih ustanovama i javnim preduzećima za koje je nadležan Zeničko-dobojski kanton.

U nastavku rada Skupština je donijela Odluku o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Prije otvaranja rasprave u okviru pete tačke dnevnog reda, u okviru koje je trebao biti razmatran Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2018. godinu, resorni ministar je u ime Vlade Kantona, u svojstvu podnosioca Izvještaja, isti povukao prije otvaranja pretresa.

U konačnici rada Skupština Zeničko-dobojskog kantona je zaključkom prihvatila Informaciju o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

U organizaciji Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, jučer je u sjedištu Kantona održana prezentacija projekta "Lokalni sistem za rano upozorenje na poplave", na primjeru projekta "Sistem ranog upozorenja na poplave u slivu Ričine", finansiranog od strane UNDP - Challenge Fund of the CZECH UNDP Partnership, a implementiranog od strane kompanije H2i Balkans d.o.o. Sarajevo u Općini Tomislavgrad tokom 2019. godine.

Namjera je da se kroz prezentaciju rezultata ovog projekta i uspješno implementiranih projektnih aktivnosti upoznaju lokalne zajednice sa funkcioniranjem pomenutoga sistema, upoznavanje i razumijevanje web portala za rano upozorenje na poplave, te ustanovljavanje plana djelovanja u slučaju poplava. Ovaj projekat predstavlja inovativno rješenje u segmentu ranog upozorenja na poplave, te nudi potpuno novo konceptualno rješenje koje je primjenjivo kako na bujice, tako i na veće vodotoke, a područje primjene ovog sistema ni u kom slučaju ne utiče na njegovu funkcionalnost.

Obzirom na činjenicu da je problematika poplava posljednjih godina, nažalost, izuzetno aktuelna na području našeg Kantona, a da je rano upozorenje kao komponenta strategija za upravljanje rizikom od katastrofa, od krucijalne važnosti za ublažavanje brojnih štetnih posljedica poplavnog događaja, prvenstveno po ljudske živote i materijalna dobra, uspostavljanje sistema kontinuiranog osmatranja, a posebno ranog upozorenja, predstavlja mogućnost provođenja brojnih preventivnih mjera i aktivnosti koje se mogu poduzeti prije samog poplavnog događaja.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je opredijeljeno da kroz svoje programske aktivnosti podrži uspostavljanje lokalnog sistema za rano upozorenje na poplave u jedinicama lokalne samouprave, kao vid preventivnog djelovanja u odbrani od poplava.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma