Utorak, 10 Decembar 2019

Na trećem po redu takmičenju iz programiranja uz pomoć micro:bit uređaja, koje je održano danas u Zenici, pobjedu je odnio tim Osnovne škole "Velešićki heroji" iz Sarajeva. Drugo mjesto je osvojila ekipa OŠ "Biograci" iz Širokog Brijega, a treći su bili učenici OŠ "Ćamil Sijarić" Nemila.

Takmičenje je organizovano u sklopu programa "Škole za 21. vijek" koji u Bosni i Hercegovini implementira British Council, a podržava Vlada Velike Britanije. Škole iz prvog, od pet, ciklusa obuka bile su pozvane da predaju svoje radove u digitalnom formatu, nakon čega je stručni žiri pozvao na takmičenje autore 20 najboljih radova.

Zadaća učenika je bila da osmisle projekte kao odgovor na Ciljeve održivog razvoja koje je definirao UN. Učenici Amar Garčević i Edin Begović su osmislili pobjednički projekat "Doniraj hranu, ne bacaj", koji su ga kreirali na način da se ostaci hrane iz tržnih centara uz pomoć robota prikupljaju i distribuiraju onima kojima je to potrebno.

Učenike su danas pozdravili i s njima se družili Matthew Field, britanski ambasador u BiH, Larisa Halilović, direktorica British Councila u Bosni i Hercegovini i Spahija Kozlić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona.

Ambasador Filed je podsjetio da je projekt "Škole za 21. vijek" najveća investicija vlade njegove zemlje u oblasti obrazovanja na području zapadnog Balkana.

"Na ovaj način želimo pokazati svoju posvećenost poboljšavanju kvalitete obrazovanja u pozitivnim promjenama, kada je u pitanju ekonomija, sigurnost i stabilnost", kazao je Field.

Direktorica British Councila u BiH je rekla kako je impresionirana kretivnošću, timskim radom i entuzijazmom učenika iz Zenice, Sarajeva, Olova, Širokog Brijega, Tešnja, Vareša, Breze, Nemile i Gruda, čiji su projekti uspješno prošli prvu fazu ocjenjivanja.

"Divno je vidjeti pozitivan uticaj koji je program imao u učionicama širom Bosne i Hercegovine", kazala je Halilović.

Ministar Spahija Kozlić je izrazio zadovoljstvo što je među 20 ekipa učesnika čak 10 bilo iz Zeničko-dobojskog kantona, što potvrđuje posvećenost škola realizaciji projekta "Škole za 21. vijek" koji će se u ZDK-u realizirati iduće tri godine. Projekt je u ZDK-u obuhvatio 54 škole koje su dobile micro:bit uređaje, te edukaciju nastavnika i direktora.

"Osnovni cilj je razvijati ključne vještine za 21. vijek, a to je razvijanje kritičkog mišljenja. Bio sam razočaran rezultatima PISA istraživanja, a evo danas sam ponosan i radostan jer vidim šta naša djeca zapravo mogu", kazao je ministar Kozlić.

Pobjednici takmičenja u programiranju na nivou zemlje, imaće priliku da učestvuju na regionalnom takmičenju koje će se održati u sklopu Digitalnog Samita za Zapadni Balkan, aprila 2020. godine u Tirani.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

OBAVIJEST O DOPUNI PRIJEDLOGA DNEVNOG REDA 16. SJEDNICE SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZAKAZANE ZA 16.12.2019. GODINE

Obavještavam vas da je Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dana 11.12.2019. godine tokom usmenih konsultacija putem telefona, koje je po ovlaštenju predsjedavajućeg Skupštine, shodno odredbi člana 17. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, obavio sekretar Skupštine, prihvatio zahtjev premijera Zeničko-dobojskog kantona, kao ovlaštenog predstavnika Vlade Kantona, za dopunu prijedloga dnevnog reda 16. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zakazane za dan 16.12.2019. godine u 10,00 sati, kojim se predlaže da se prijedlog dnevnog reda iste sjednice dopuni dodavanjem nove tačke dnevnog reda pod nazivom “Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona – skraćeni postupak”,  koja je predložena za 1. tačku prijedloga dnevnog reda navedene sjednice Skupštine, tako da dopunjeni-konačan prijedlog dnevnog reda 16. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,  glasi:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona – skraćeni postupak
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu-skraćeni postupak
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
  • Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za  2019. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona 
 5. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem) sa Odlukama Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, broj: 01-VI-26-R/19 o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu, broj: 01-VI-27-R/19 o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu, broj: 01-VI-28-R/19 o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2018. godinu i Odlukom o rasporedu dobiti, broj: 01-VI-29-R/19 od 30.10.2019. godine
 6. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

Na osnovu člana 51. stav 1. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sazivam 16. sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za dan 16.12.2019. godine /ponedjeljak/ u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona), u Zenici,  sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu-skraćeni postupak
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
  • Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za  2019. godinu
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona 
 4. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem) sa Odlukama Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, broj: 01-VI-26-R/19 o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu, broj: 01-VI-27-R/19 o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu, broj: 01-VI-28-R/19 o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2018. godinu i Odlukom o rasporedu dobiti, broj: 01-VI-29-R/19 od 30.10.2019. godine
 5. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Ćazim Huskić

 

Objavljeno u Najave sjednica

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 35. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 12.12.2019. godine (četvrtak) u 1000 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 30. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana11.2019. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 31. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 26.11.2019. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 32. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 29.11.2019. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 33. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 03.12.2019. godine;
 5. Verifikacija Zapisnika sa 34. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 05.12.2019. godine;
 6. Amandman I na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice po Inicijativi Meldine Ugarak poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o ustupanju na privremeno korištenje terenskog vozila Lada-Niva, za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice općinske službe civilne zaštite Vareš;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva SiNIK „Atom“ Zavidovići i Vatrogasnom savezu Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Izvješaj o utrošku sredstava po Programima sa razdjela 25 - Kantonalna direkcija robnih rezervi, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija ,,Unajmljivanje imovine i opreme“, ,,Nabavka opreme“, ,,Nabavka ostalih stalnih sredstava“ za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016.-2020. za period evaluacije 2016.-2018. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju, Zenica;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Mješovita srednja škola Zenica;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „21.mart“ Doboj-Jug;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju na lični zahtjev člana i imenovanju na kraći period člana Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici iz reda nastavnog osoblja;
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Srednje tehničke škole „Kemal Kapetanović“ Kakanj, iz reda nastavnika, stručnih saradnika i saradnika škole;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana iz reda lokalne zajednice Školskog odbora JU Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci, Tešanj;
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i člana iz reda lokalne zajednice Školskog odbora JU Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci, Tešanj;
 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova iz reda nastavnika, stručnih saradnika i osoblja škole i člana iz reda roditelja i konačnom imenovanju novih članova Školskog odbora JU Osnovna škola „Džemal Bijedić“ Miljanovci, Tešanj;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Osnovna škola „1. mart“ Jelah, općina Tešanj, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Visoko“ Visoko, sredstva uplaćena od strane Ministarstva inostranih poslova i međunarodne saradnje Italije;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Osnovna škola „Skender Kulenović“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu “Krivaja” iz Zavidovića, za sufinansiranje projekta organizacije rukometnog turnira za mlađe kategorije u povodu obilježavanja Dana državnosti BiH;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općoj biblioteci “Muhamed Kantardžić” Breza, za sufinansiranje projekta “Dani Božidara Bunjevca”;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno umjetničkom društvu “Slovo o Žepču” iz Žepča, za sufinansiranje projekta “Dan bez interneta, dan bez mobitela”;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturnom društvu “Napredak” iz Žepča, za sufinansiranje projekta “Napretkov Božićni koncert u Žepču”;
 30. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine-mrkog uglja na području općine Kakanj;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške otkupljivačima jagodičastog voća koji vrše zamrzavanje jagodičastog voća;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava licima koji se bave proizvodnjom, zamrzavanjem i skladištenjem jagodičastog voća i povrća, na ime podrške za opremanje hladnjača za skladištenje i čuvanje jagodičastog voća i povrća;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da na općinu Žepče prenese poslove provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekta „Desnoobalni kolektor sa priključenjima na lijevoobalni kolektor rijeke Bosne“,
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju interventnih sredstva općini Olovo za sanaciju pumpne stanice vodovoda Kruševo i Prgoševo iz sredstava rezerve Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godine;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju dodatnih interventnih sredstava općini Usora kao pomoć u realiziranju projekta „Izvedba kanalizacijskog sustava Žabljak-faza III“, iz sredstava rezerve Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2019. godine;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva općini Kakanj kao interventna pomoć, za rekonstrukciju pumpne stanice vodovoda Hrastovac, za izradu projekta rekonstrukcije vodovodnog sistema Gornje Ričice i za dovršenje vodovoda Varalići;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva općini Žepče kao interventna pomoć za završetak izgradnje fekalne kanalizacije Golubinja u MZ Golubinja i za ugradnju sistema filtera za pročišćavanje vode za piće u JU Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ u Željeznom Polju;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime nadoknade dijela štete vlasnicima životinja kod naglih uginuća;
 39. Prijedlog Zaključka o dobravanju sredstava za finansiranje troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva veterinarskoj stanici „POLI-VET d.o.o. Zenica za izvršene usluge dijagnostičkog ispitivanja životinja na zaraznu bolest bruceloza rađenu po nalogu veterinarske inspekcije;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Kobilica Đemalu iz Kaknja za provođenje mjere dijagnostička pretraga pčelinjeg legla na Američku gnjiloću pčelinjeg legla;
 42. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019. godinu – II u skladu sa Programom utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije, za period X-XII mjesec 2019. godine;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zvekić Senadu, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sinanović Jusufu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta i sanacije i adaptacije stambenog objekta radi stvaranja minimalnih uvjeta stanovanja, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Rujnica, općina Zavidovići na ime rekonstrukcije krova i uklanjanja postojećeg, kancerogenog azbestnog krova na mjesnom domu u naselju Jolde, Mjesna zajednica Rujnica, općina Zavidovići;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno umjetničkom udruženju „Bijeli dvor - Ak Saray“ iz Kaknja, na ime finansijske pomoći za održavanje 12. festivala duhovne muzike „Kajde iz Naistana“;
 48. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka, broj: 02-14-10257/17 od 13.07.2017. godine.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

Objavljeno u Najave sjednica

Vlada Zeničko-dobojskog kantona godišnje za prijevoz učenika osnovnih škola koji stanuju na udaljenosti većoj od pet kilometara u jednom pravcu od škole izdvaja oko 4 miliona KM. Pored toga, značajna sredstva izdvaja i za prijevoz đaka koji stanuju na udaljenosti manjoj od pet kilometara, ukoliko posebna komisija Vlade utvrdi da je ugrožena saobraćajna sigurnost učenika.

Vlada je na posljednje tri sjednice donijela šest novih odluka o uvođenju vanrednog prijevoza, tako da je broj osnovnih škola povećan sa prošlogodišnjih 11 na 16 škola u 2019. godini. Novim odlukama data je saglasnost školskim menadžmentima za osiguravanje besplatnog prijevoza za učenike tri zeničke osnovne škole - 130 učenika OŠ "Hasan Kikić" Tetovo, 98 učenika OŠ "Ćamil Sijarić" Nemila i 125 učenika OŠ "Alija Nametak". Također, data je saglasnost za organizovanje besplatnog prijevoza za 23 učenika OŠ "Begov Han" Begov Han, 81 učenika JU Prva osnovna škola Zavidovići te 80 đaka JU OŠ "Novi Šeher" Novi Šeher Maglaj. Za ovih šest linija izdvojeno je 118.740 KM.

"U 2018. godini vanredni prijevoz ispod pet kilometara osiguran je za 917 učenika iz 11 osnovnih škola i u te svrhe je utrošeno 269.762 KM. Taj broj se konstantno povećava i u ovoj godini smo za 16 osnovnih škola izdvojili 400.000 KM, tako da ukupno izdvajanje za prijevoz učenika u ovoj školskoj godini iznosi 4,4 miliona KM", kaže Spahija Kozlić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Apelirao je na gradove i općine da prilikom pripreme i realizacije programa utroška sredstava za rekonstrukciju i održavanje puteva prioritet budu upravo lokalne saobraćajnice na kojima se vrši školski prijevoz i kojima se kreću djeca.

Ministar Kozlić je od menadžmenata škola zatražio da vrše stroge kontrole školskog prijevoza kako bi se spriječile zloupotrebe u vidu spajanja linija, vršenja prijevoza automobilima i neprikladnim prijevoznim sredstvima, kao i da se vrše kontrole tehničke ispravnosti vozila.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma