Srijeda, 30 Oktobar 2019

Poštovani,

u Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona u petak, 01. novembra održat će se sastanak na kojem će se razmatrati status licence za javni prijevoz putnika koju je ovo ministarstvo izdalo JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" d.d. Zenica. Na sastanak su pozvani gradonačelnik Zenice, rukovodilac Kantonalnog poreznog ureda u Zenici i direktor JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" d.d. Zenica.

Sastanak će se održati u kabinetu ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Arnela Isaka na devetom spratu zgrade Vlade Zeničko-dobojskog kantona s početkom u 10:00 sati, a učesnici sastanka izjave za medije će dati u 11:15 sati.

Pozivamo vas da propratite ovaj događaj.

Srdačan pozdrav,
Press služba ZDK

Objavljeno u Press

Dana 06.11.2019. godine (srijeda) sa početkom u 16.00 sati u prostorijama Ministarstva dravstva Zeničko-dobojskog kantona, ulica Dr. Aziza Aska Borića 28 B (zgrada Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, I sprat), održat će se stručni ispit za zdravstvenog radnika za stručno zvanje LABORATORIJSKI TEHNIČAR i to za sljedećeg kandidata:

JU „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA

 • Mujić (Sejad) Haris.

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2018. godinu
 2. Inicijativa Rifata Delića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za osnivanje Kantonalnog preduzeća „Park prirode Tajan“ i izmjene i dopune Zakona o proglašenju Spomenika prirode „Tajan“
 3. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva
 4. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva
 5. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona za 2017. godinu  
 6. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 7. Informacija o koncesijama na vodama za 2018. godinu
 8. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2018. godinu
 9. Izvještaj o stepenu realizacije „Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2020.“ za 2018. godinu
 10. Izvještaj o radu JU Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

AKTI DONESENI NA 15. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2018. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona odlaže izjašnjavanje po Inicijativi Rifata Delića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za osnivanje Kantonalnog preduzeća „Park prirode Tajan“ i izmjene i dopune Zakona o proglašenju Spomenika prirode „Tajan“ i zadužuje Vladu Zeničko-dobojskog kantona da do kraja 2019. godine dostavi Skupštini Zeničko-dobojskog kantona prijedlog rješenja za unapređenje rada Spomenika prirode “Tajan“;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona za 2017. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o koncesijama na vodama za 2018. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2018. godinu i kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona predlaže općinama i gradovima na području Zeničko-dobojskog kantona, da angažuju veći broj povjerenika civilne zaštite, kao i da svaka jedinica lokalne samouprave organizuje operativi centar civilne zaštite, te da isti bude popunjen potrebnim brojem operativaca, kako bi se uspostavio kvalitetan sistem uzbunjivanja;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o stepenu realizacije „Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2020.“ za 2018. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu JU Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona predlaže Vladi Zeničko-dobojskog kantona i resornom ministarstvu da se u što kraćem roku angažuju vezano za kupovinu ili produženje Ugovora o ustupanju zgrade (na duži vremenski period, a najmanje na 10 godina), koju korisiti JU “Penzionerski dom sa stacionarom” Zeničko-dobojskog kantona, a koja je u vlasništvu Federalnog zavoda PIO/MIO;

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Srijeda, 30 Oktobar 2019 14:15

SAOPĆENJE SA 15. SJEDNICE SKUPŠTINE

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na 15. sjednici održanoj dana 29.10.2019. godine razmatrala ukupno deset tačaka utvrđenog dnevnog reda. U okviru prve tačke Skupština je prihvatila Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2018. godinu. U 2018. godini podneseno je ukupno 97 žalbi što je smanjenje u odnosu na 2017. godinu za 24%, a u strukturi podnesenih žalbi, najveći broj se odnosi na žalbe građana/pravnih lica 75%, na unutrašnje žalbe 20%, dok su anonimne 5%. Od ukupno podnesenih žalbi, osnovanih je bilo 18%, neosnovanih 40%. Stav Ureda u izvještaju je da se većina razloga za žalbe mogu otkloniti preventivnim i edukativnim radom sa policijskim službenicima za što su Ministarstvo i Uprava policije, otvaranjem Centra za obuku policijskih službenika i postojećim stručnim kadrovima stvorili potrebne uslove i pretpostavke.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je odložila izjašnjavanje po Inicijativi Rifata Delića, zastupnika u Skupštini, za osnivanje Kantonalnog preduzeća „Park prirode Tajan“ i izmjene i dopune Zakona o proglašenju Spomenika prirode „Tajan“, te zadužila Vladu Zeničko-dobojskog kantona da do kraja 2019. godine dostavi Skupštini Zeničko-dobojskog kantona prijedlog rješenja za unapređenje rada Spomenika prirode “Tajan“.

Na 15. sjednici Skupštine razmatrane su i zaključcima prihvaćene slijedeće informacije:

 • Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva,
 • Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva,
 • Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona za 2017. godinu,
 • Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 • Informacija o koncesijama na vodama za 2018. godinu,
 • Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2018. godinu.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je u okviru posljednje Informacije predložila općinama i gradovima na području Zeničko-dobojskog kantona, da angažuju veći broj povjerenika civilne zaštite, kao i da svaka jedinica lokalne samouprave organizuje operativni centar civilne zaštite, te da isti bude popunjen potrebnim brojem operativaca, kako bi se uspostavio kvalitetan sistem uzbunjivanja.

U konačnici rada 15. sjednice, Skupština je razmatrala i zaključcima prihvatila  slijedeće izvještaje:

 • Izvještaj o stepenu realizacije „Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2020.“ za 2018. godinu i
 • Izvještaj o radu JU Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, u vezi kojeg je donesen i poseban zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona predlaže Vladi Zeničko-dobojskog kantona i resornom ministarstvu da se u što kraćem roku angažuju vezano za kupovinu ili produženje Ugovora o ustupanju zgrade (na duži vremenski period, a najmanje na 10 godina), koju korisiti JU “Penzionerski dom sa stacionarom” Zeničko-dobojskog kantona, a koja je u vlasništvu Federalnog zavoda PIO/MIO.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić primio je u svom uredu Amnu Muhamedović iz Maglaja, koja je Pravni fakultet u Sarajevu završila sa prosjekom deset. Amna je prva studentica sarajevskog Pravnog fakulteta koja je na kraju dodiplomskog studija u indeksu imala upisanih 49 "desetki".

Mlada Maglajka je rekla kako će njen uspjeh biti opravdan ako ostvari dva cilja - prvi je da radi ono što voli, a drugi da joj to donosi dobit. Želja joj je baviti se advokaturom, ali će o tome razmišljati tek nakon završetka master studija.

Čestitajući postignuti uspjeh, premijer Ganić je podsjetio da su ovakvi prijemi redovna praksa Vlade, istakavši zadovoljstvo što je sugrađanka iz Zeničko-dobojskog kantona postigla uspjeh zbog kojeg će njeno ime biti upisano velikim slovima na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

"Naš primarni cilj je da drugima pošaljemo poruku da se rad i trud uvijek isplate. Za društvo je najbolja opcija da najuspješniji studenti ostanu vezani za fakultete, kao budući asistenti i profesori, ali ćemo biti sretni i ako nastavite karijere u javnom ili privatnom sektoru, jer će vaše znanje i upornost sigurno donijeti kvalitet gdje god dođete", kazao je Ganić.

Čestitke mladoj pravnici uputio je i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić, rekavši da "sve desetke nipošto ne mogu biti slučaj" te da je to uspjeh koji najavljuje jednu blistavu karijeru.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona će Amni Muhamedović na idućoj sjednici odobriti i prigodnu novčanu nagradu.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma