Oktobar 2019

Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je sredstva u ukupnom iznosu od 162.641,99 KM za pomoć u sanaciji šteta nastalih prirodnim nesrećama na području općina Zavidovići, Olovo i Doboj Jug.

Općini Zavidovići odobreno je 100.000 KM za sanaciju infrastrukture oštećene usljed pokretanja klizišta i velikih oborinskih voda, Općina Olovo će odobrenih 55.000 KM utrošiti za sanaciju saobraćajnice na području MZ Solun koja je oštećena usljed aktiviranja klizišta, dok će Općina Doboj Jug odobrena sredstva u iznosu od 7.641,99 KM iskoristiti za izgradnju šahta i zasuna u Novom naselju Matuzići.

Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite odobreno je 40.000 KM za nabavku vatrogasnih ljestava za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Vareš" iz Vareša.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona odžana je sedamnaesta sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona. Na sjednici su, prema usvojenom dnevnom redu, razmatrani Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za period I-VI 2019. godine, Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK za period januar-juni 2019. godinu, Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona za period 2020.-2022. godine, Informacija o stanju bezbjednosti na području ZDK za prvo polugodište 2019. godine te Informacija u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom u 2018. godini.

Ekonomsko-socijalno vijeće je nakon razmatranja Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona dalo punu podršku radu inspektora na terenu, uz preporuku da se s ciljem poboljšanja kvalitete i efikasnijeg rada inspekcijskih organa pokušaju iznaći mogućnosti za kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje inspekcijskih kapaciteta.

U nastavku sjednice Ekonomsko-socijalno vijeće je sve razmatrane materijale jednoglasno primilo k znanju.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Poštovani,

u Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog kantona u petak, 01. novembra održat će se sastanak na kojem će se razmatrati status licence za javni prijevoz putnika koju je ovo ministarstvo izdalo JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" d.d. Zenica. Na sastanak su pozvani gradonačelnik Zenice, rukovodilac Kantonalnog poreznog ureda u Zenici i direktor JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" d.d. Zenica.

Sastanak će se održati u kabinetu ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Arnela Isaka na devetom spratu zgrade Vlade Zeničko-dobojskog kantona s početkom u 10:00 sati, a učesnici sastanka izjave za medije će dati u 11:15 sati.

Pozivamo vas da propratite ovaj događaj.

Srdačan pozdrav,
Press služba ZDK

Objavljeno u Press

Dana 06.11.2019. godine (srijeda) sa početkom u 16.00 sati u prostorijama Ministarstva dravstva Zeničko-dobojskog kantona, ulica Dr. Aziza Aska Borića 28 B (zgrada Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, I sprat), održat će se stručni ispit za zdravstvenog radnika za stručno zvanje LABORATORIJSKI TEHNIČAR i to za sljedećeg kandidata:

JU „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA

 • Mujić (Sejad) Haris.

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

USVOJENI DNEVNI RED

 1. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2018. godinu
 2. Inicijativa Rifata Delića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za osnivanje Kantonalnog preduzeća „Park prirode Tajan“ i izmjene i dopune Zakona o proglašenju Spomenika prirode „Tajan“
 3. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva
 4. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva
 5. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona za 2017. godinu  
 6. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 7. Informacija o koncesijama na vodama za 2018. godinu
 8. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2018. godinu
 9. Izvještaj o stepenu realizacije „Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2020.“ za 2018. godinu
 10. Izvještaj o radu JU Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

AKTI DONESENI NA 15. SJEDNICI SKUPŠTINE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Doneseni zaključci:

 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2018. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona odlaže izjašnjavanje po Inicijativi Rifata Delića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za osnivanje Kantonalnog preduzeća „Park prirode Tajan“ i izmjene i dopune Zakona o proglašenju Spomenika prirode „Tajan“ i zadužuje Vladu Zeničko-dobojskog kantona da do kraja 2019. godine dostavi Skupštini Zeničko-dobojskog kantona prijedlog rješenja za unapređenje rada Spomenika prirode “Tajan“;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona za 2017. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o koncesijama na vodama za 2018. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2018. godinu i kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona predlaže općinama i gradovima na području Zeničko-dobojskog kantona, da angažuju veći broj povjerenika civilne zaštite, kao i da svaka jedinica lokalne samouprave organizuje operativi centar civilne zaštite, te da isti bude popunjen potrebnim brojem operativaca, kako bi se uspostavio kvalitetan sistem uzbunjivanja;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o stepenu realizacije „Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2020.“ za 2018. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Izvještaj o radu JU Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 • Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona predlaže Vladi Zeničko-dobojskog kantona i resornom ministarstvu da se u što kraćem roku angažuju vezano za kupovinu ili produženje Ugovora o ustupanju zgrade (na duži vremenski period, a najmanje na 10 godina), koju korisiti JU “Penzionerski dom sa stacionarom” Zeničko-dobojskog kantona, a koja je u vlasništvu Federalnog zavoda PIO/MIO;

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Srijeda, 30 Oktobar 2019 14:15

SAOPĆENJE SA 15. SJEDNICE SKUPŠTINE

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na 15. sjednici održanoj dana 29.10.2019. godine razmatrala ukupno deset tačaka utvrđenog dnevnog reda. U okviru prve tačke Skupština je prihvatila Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2018. godinu. U 2018. godini podneseno je ukupno 97 žalbi što je smanjenje u odnosu na 2017. godinu za 24%, a u strukturi podnesenih žalbi, najveći broj se odnosi na žalbe građana/pravnih lica 75%, na unutrašnje žalbe 20%, dok su anonimne 5%. Od ukupno podnesenih žalbi, osnovanih je bilo 18%, neosnovanih 40%. Stav Ureda u izvještaju je da se većina razloga za žalbe mogu otkloniti preventivnim i edukativnim radom sa policijskim službenicima za što su Ministarstvo i Uprava policije, otvaranjem Centra za obuku policijskih službenika i postojećim stručnim kadrovima stvorili potrebne uslove i pretpostavke.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je odložila izjašnjavanje po Inicijativi Rifata Delića, zastupnika u Skupštini, za osnivanje Kantonalnog preduzeća „Park prirode Tajan“ i izmjene i dopune Zakona o proglašenju Spomenika prirode „Tajan“, te zadužila Vladu Zeničko-dobojskog kantona da do kraja 2019. godine dostavi Skupštini Zeničko-dobojskog kantona prijedlog rješenja za unapređenje rada Spomenika prirode “Tajan“.

Na 15. sjednici Skupštine razmatrane su i zaključcima prihvaćene slijedeće informacije:

 • Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva,
 • Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva,
 • Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona za 2017. godinu,
 • Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
 • Informacija o koncesijama na vodama za 2018. godinu,
 • Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2018. godinu.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je u okviru posljednje Informacije predložila općinama i gradovima na području Zeničko-dobojskog kantona, da angažuju veći broj povjerenika civilne zaštite, kao i da svaka jedinica lokalne samouprave organizuje operativni centar civilne zaštite, te da isti bude popunjen potrebnim brojem operativaca, kako bi se uspostavio kvalitetan sistem uzbunjivanja.

U konačnici rada 15. sjednice, Skupština je razmatrala i zaključcima prihvatila  slijedeće izvještaje:

 • Izvještaj o stepenu realizacije „Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2020.“ za 2018. godinu i
 • Izvještaj o radu JU Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, u vezi kojeg je donesen i poseban zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona predlaže Vladi Zeničko-dobojskog kantona i resornom ministarstvu da se u što kraćem roku angažuju vezano za kupovinu ili produženje Ugovora o ustupanju zgrade (na duži vremenski period, a najmanje na 10 godina), koju korisiti JU “Penzionerski dom sa stacionarom” Zeničko-dobojskog kantona, a koja je u vlasništvu Federalnog zavoda PIO/MIO.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 10

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma