Juni 2018

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila sredstva u iznosu 35.000 KM za finansiranje projektovanja sistema vodosnabdijevanja tri mjesne zajednice Mrkotić, Kalošević i  Bobare-Drinčići-Blaževci u Općini Tešanj.

Postojeći vodovodni sistem sa kojeg se vodom snabdijeva oko 800 domaćinstava, odnosno oko 3000 stanovnika potrebno je unaprijediti obezbjeđenjem dodatnih količina vode  i osiguranjem  adekvatne kontrole kvaliteta vode.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Fahrudin Čolaković, ministar za boračka pitanja obišao je započeto spomen- obilježje u Mjesnoj zajednici Rouslje, općina Visoko  koje već nekoliko godina stoji nezavršeno. Na zahtjev ove Mjesne zajednice ministar Čolaković je došao kako bi se lično uvjerio u realizaciju dosadašnjih akivnososti na izgradnji spomen-obilježja s obzirom da je Ministarstvo za boračka pitanja i ranije izdvojilo dio sredstava za ovo spomen obilježje.

Dogovoreno je da se zahtjev što prije uputi putem nadležne Službe za boračko – invalidsku zaštitu  Općine Visoko kako bi se ove građevinske sezone u potpunosti završili radovi na uređenju ovog spomen- obilježja.

„Imajući u vidu značaj i ulogu branilaca sa područja općine Visoko za odbranu cijele Bosne i Hercegovine, čini mi  zadovoljstvo da kako resorni ministar mogu pomoći u realizaciji ovog značajnog projekta čiji je zadatak očuvanje tekovina odbrambeno–oslobodilačkog rata  i izraz poštovanja i pijeteta prema onima koji su dali svoj život za odbranu domovine.“- naglasio je Čolaković.

Ove godine završeno je uređenje šehidskog mezarja u Žepču, Vlada ZDK je  planirala sredstva za završetak uređenja šehidskog mezarja u Olovu i dijela šehidskog mejzarja u Brezi te još nekoliko spomen-obilježja na području Zeničko – dobojskog kantona.

Do sada su u ovoj godini odobrena sredstva za četiri projekta u Zavidovićima, dva u Žepču, dva u Usori,  jedan u Kaknju a očekuje se zahjev za odobravanje sredstava za završetak spomen- obilježja u Tešnju.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je usvojla  Odluku u vezi sa pokretanjem studijskog programa Doktorski studij odgojnih znanosti, trećeg ciklusa studija, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici organizira Doktorski studij odgojnih znanosti iz sljedećih oblasti:

  • Socijalna pedagogija – sa obrazovnim izlazom doktor odgojnih znanosti iz oblasti Socijalna pedagogija,
  • Socijalna pedagogija, Predškolski odgoj i obrazovanje – sa obrazovnim izlazom doktor odgojnih znanosti iz oblasti Predškolski odgoj i obrazovanje.

Doktorski studij odgojnih znanosti (Socijalna pedagogija i Predškolski odgoj i obrazovanje) traje tri akademske godine, odnosno šest semestara i vrednuje se sa 180 (stotinu osamdeset) ECTS bodova.

Razlozi i važnost pokretanja doktorskog studija odgojnih znanosti na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici je kontinuirano osposobljavanje stručnjaka i znanstvenika koji će steći kompetencije za istraživanje i razvoj, kako u prostoru predškolskog odgoja i obrazovanja, tako i u prostoru prevencijskog ali i tretmanskog i resocijalizacijskog rada sa osobom i zajednicom s ciljem njenog rekonstruiranja i razvijanja socijalnog kapitala.

Polaznici Doktorskog studija odgojnih znanosti pripremat će se za znanstveni i znanstveno-nastavni rad u području duštvenih znanosti, pedagogije, odgojnih znanosti s težištem na:

  1. istraživanje fenomena iz područja socijalne pedagogije i ranog odgoja,
  2. istraživanje odgojno-obrazovnih potreba i odgojno-obrazovnih procesa,
  3. koncipiranju inovativnih modela odgoja i obrazovanja i
  4. istraživanjima kvaliteta koncepcija u području socijalne pedagogije i ranog odgoja i njihove relevantnosti u praksi,
  5. razvijanje metodologije istraživanja u socijalnoj pedagogiji i predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

U sklopu programa obilaska Kantona, predsjedavajući Skupštine Zeničko – dobojskog kantona Jasmin Duvnjak posjetio je općinu Maglaj.

Na sastanku sa predsjedavajućom Općinskog vijeća Svjetlanom Zamboni, dopredsjedavajućim Hajrudinom Fermićem, članovima Kolegija i Općinskim načelnikom Mirsadom Mahmutagićem razgovarano je o stanju u Maglaju, aktuelnim ekonomskim i političkim pitanjima, tekućim projektnim aktivnostima, ali i o unapređenju saradnje i komunikacije između Kantona i općina.

Predsjedavajući Skupštine je tom prilikom kazao: “Moramo unaprijediti našu sveukupnu političku kulturu, moramo ojačati institucionalnu komunikaciju, institucije koje mi predstavljamo moraju biti efikasne i odgovorne u rješavanju problema, moramo raditi na način da smo otvoreni za sve građane, da se borimo za interese svih građana i za sveukupno unapređenje njihovog standarda življenja. Bez obzira na teške političke okolnosti, lokalizme, zatim vjerske, političke i druge različitosti naša saradnja sa svima se mora u punom kapacitetu razvijati. Što se tiče Općinskog vijeća Maglaj, zaista smatram da je jedno od najkativnijih u smislu dostavljanja inicijativa našoj Skupštini.“

Na sastanku su istaknuta i pitanja koja se odnose na probleme elektirčne energije novošeherskog kraja, te nelegalne radnje i neslaganja lokalne zajednice sa određenim dozvolama i saglasnostima koje je Kanton u ranijem periodu dao za gradnju na području Maglaja.

Predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak i predsjedavajuća OV Maglaj Svjetlana Zamboni polaganjem cvijeća odali su počast šehidima i poginulim borcima u odbrani Maglaja od agresije 92'-95', te stradalim civilnim žrtvama rata.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Predsjedavajući Skupštine Zeničko – dobojskog kantona Jasmin Duvnjak boravio je u radnoj posjeti općini Vareš. Načelnik Vareša Zdravko Marošević, predsjedavajući Općinskog vijeća Adis Čizmo i članovi Kolegija upoznali su predsjedavajućeg sa aktuelnom političkom i ekonomskom situacijom, te sa projektima unapređenja lokalne infrastrukture.

Na ovim sastancima su otvorena i pitanja koncesija, zaštite šuma te promocije turističkih potencijala ove općine, posebno kraljevskog grada Bobovca.

Delegacije Skupštine Kantona i Općine Vareš polaganjem cvijeća odale su počast šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata.

Predsjedavajući Duvnjak zajedno sa domaćinima obišao je poslovnu zonu KRAM, fabriku za punjenje vode u izgradnji, te proizvodno metalsko preduzeće „D&N Product“.

Na kraju radnih aktivnosti upriličene su posjete obnovljenom Centru za kulturu i edukaciju Vareš i Dom zdravlja Vareš.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Himzo Smajić, ministar za poljoprivredu,šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona posjetio je naselje Hajderovići , općina Zavidovići i razgovarao sa načelnikom Općine Zavidovići Hašimom Mujanovićem i predstavnicima lokalne zajednice o projektima vodosnadbijevanja  na području ovog naselja kao i ostalim projekatima na području općine čija je realizacija u toku  .

Programom utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu Vlada Zeničko–dobojskog kantona je odobrila 470.000,00 konvertibilnih maraka za 11 projekata vodosnabdijevanja i izgradnje kanalizacije  na području općine Zavidovići. 

Projekat vodosnabdijevanja naselja Hajderovići je najznačajniji i predviđa rješavanje vodosnabdijevanja za oko 1000 domaćinstava. Za prvu fazu ovog projekta Ministarstvo je planiralo sredstva u iznosu od 170.000,00 KM.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Vlada Zeničko dobojskog kantona je usvojila  Informaciju o  stipendiranju redovnog i samofinansirajućeg studija studenata branilaca i članova njihovih porodica za akademsku 2017./2018. godinu.

Za dodjelu stipendija u ovoj akademskoj godini prijavilo se 2330 studenata. Svjesna činjenice važnosti obrazovanja za razvoj Zeničko – dobojskog kantona i države u cjelini, a kako bi odgovorila povećanom broju zahtjeva, Vlada ZDK je planirala 2.050.000,00 KM što je  za 400.000.00 KM više nego prethodne godine. Planirana sredstva su bila dovoljna za odobravanje 1848 stipendija što je povećanje u odnosu na prethodnu akademsku godinu za 362 stipendije.

Poredeći četverogodišnji period  od 2010./2014. i period  od 2014./2018.godine vidljivo je da je broj dodijeljenih stipendija veći za oko 1100 s obrizom da je isti u kontinuitetu povećavan svake godine.

„Povećan broj zahtjeva svake godine za ove stipendije je dokaz vraćanja povjerenja u institucije, posebno u Ministarstvo za boračka pitanja “ – kaže Fahrudin Čolaković, ministar za boračka pitanja

Raspodjela stipendija ide procentualno po lokalnim zajednicama a u skladu sa procentom branilačke populacije, tako da je studentima sa područja Grada Zenice odobreno 425 stipendija, Zavidovića 214, Tešnja 190, Visokog 187, Žepča 186 itd.

Prema kategorijama branilačke populcije navejći procenat odobrenih stipendija pripada djeci demobiliziranih branilaca kojima je od ukupnog broja dodijeljenih stipendija dodijeljeno 1454 stipendije, odnosno 78,7 % .

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Predsjedavajući Skupštine Zeničko – dobojskog kantona Jasmin Duvnjak posjetio je Općinu Breza i susreo se sa načelnikom općine Munibom Zaimovićem. Tokom radno-protokolarnog sastanka načelnik Zaimović je posebno istakao angažman predstavnika lokalne  vlasti usmjeren u pravcu dobijanja saglasnosti na izmjene i dopune Prostornog plana općine Breza, i zahvalio se Skupštini Kantona koja je nedavno i dala saglasnost na ovaj važan razvojni dokument.

Poslije prijema u Uredu načelnika, Duvnjak je razgovarao sa predsjedavajućim Vedadom Jusićem i članovima Kolegija Općinskog vijeća Breza. Glavna tema ovog razgovora je bila unapređenje zdravstvene zaštite i liječenje građana ovog dijela Kantona.

Polaganjem cvijeća na šehidska spomen-obilježja, delegacije Skupštine ZDK i Općine Breza odale su počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike BiH.

Na kraju radne posjete Brezi predsjedavajući Duvnjak se sastao sa direktorom Rudnika mrkog uglja Breza Ćamilom Zaimovićem i članovima menadžmenta ovog preduzeća, interesirajući se o investicijskim projektima, uvjetima rada za rudare i poslovanju ovog privrednog društva.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

U sklopu redovnih programskih aktivnosti predsjedavajući Skupštine Zeničko – dobojskog kantona Jasmin Duvnjak posjetio je Općinu Kakanj.

U sjedištu Općine su upriličeni radno – protokolarni susreti sa načelnikom Kaknja Nerminom Mandrom, te članovima Kolegija OV Kakanj i predsjedavajućim  Općinskog vijeća Slavenom Katičićem.

Ovom prilikom predsjedavajući je obišao i gradilište nove sportske dvorane, čiju izgradnju, uz Općinu, jednim dijelom finansira i Vlada Kantona.

Kakanj je primjer uspješne lokalne zajednice koja bilježi napredak u svim segmentima, počev od razvoja privrede, turizma, kulture i sporta, do unapređenja infratstrukture.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma