Juni 2018
Petak, 29 Juni 2018 15:57

UNESCO projekat Put svile

Obavještavamo sve zainteresirane omladinske organizacije da je u okviru UNESCO projekta Put svile otvoren poziv za dostavljanje prijava za takmičenje za najbolju fotografiju pod nazivom “Oči mladih na Putu svile”.

Takmičenje je otvoreno za mlade iz dvije starosne grupe:

 • mladi od 14 do 17 godina starosti i
 • mladi od 18 do 25 godina starosti.

Prijavljene fotografije trebaju da se odnose na četiri teme:

 1. Kultura
 2. Spomenici
 3. Pejzaži i
 4. Ljudi

Rok za dostavu fotografija je 15.07.2018. godine.

Detaljne informacije i uputstvo za prijavu se mogu naći na web stranici na kojoj se ujedno vrši i prijava na takmičenje: https://unescosilkroadphotocontest.org/.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila je sredstva u iznosu od 91.000,00 KM za pomoć u izgradnji kanalizacionog sistema u Mjesnoj zajednici Porječani, podružnica Gornji Porječani, općina Visoko, u kojoj nema izgrađene kanalizacione mreže, a otpadne vode se odvode u neadekvatno izgrađene individualne septičke jame ili ispuštaju direktno u potok. Realizacijom ovog projekta riješio bi se problem otpadnih voda za 125 domaćinstava MZ Porječani.

Odobrena su i sredstva za sanaciju lijeve obale rijeke Zgošće, općina Kakanj, u iznosu od 54.943,00 KM, čijom se realizacijom odnosno uređenjem dijela korita rijeke Zgošće, rješava problem plavljenja naselja Zgošća.

Sredstva su odobrena iz sredstava rezerve Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2018. godinu.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Zakonodavno-pravna komisija, na  58. sjednici održanoj dana 27.06.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, 
 2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju   odraslih,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica-skraćeni postupak- Amandman I poslanika Lemeš samira
 4. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici-skraćeni postupak
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Dizajn i tehnologije u drvopreradi, prvi ciklus studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici,
 6. Prijedlog Odluke o pokretanja studijskog programa Dizajn i tehnologije u drvopreradi, prvi ciklus studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Usora za razdoblje 2014-2034.godine
 8. Prijedlog Deklaracije o davanju podrške Skupštine Zeničko-dobojskog kantona izgradnji buduće trase autoputa Sarajevo-Beograd preko teritorije Zeničko-dobojskog kantona (preko Žepča i Zavidovića, poznatom trasom Tuzla-Bijeljina do Beograda
 9. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2017. godinu, za period VII-XII 2017. godine,

                                                                                

Nakon razmatranja Nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.

Nakon razmatranja Nacrta Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju   odraslih, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine. 

Po završenom  razmatranju  Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Komisija je konstatovala da je navedeni akt

u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine po skraćenom postupku.  Povodom razmatranja Amandmana I poslanika Lemeš samira, Komisija je konstatovala da je isti blagovremen i da ima sve elemente propisane Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon  završenog razmatranja Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici Komisija je konstatovala da je navedeni aktu skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom  Skupštine  Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine po skraćenom postupku.

Po završenom razmatranju Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Dizajn i   tehnologije u drvopreradi, prvi ciklus studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.       

Po završenom razmatranju Prijedloga Odluke o pokretanju studijskog programa Dizajn i   tehnologije u drvopreradi, prvi ciklus studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.       

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan Općine Usora za razdoblje 2014-2034.godine,  Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom tj. članom 49. stav 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Poslovnikom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.        

Po završenom razmatranju Prijedloga Deklaracije o davanju podrške Skupštine Zeničko-dobojskog kantona izgradnji buduće trase autoputa Sarajevo-Beograd preko teritorije Zeničko-dobojskog kantona (preko Žepča i Zavidovića, poznatom trasom Tuzla-Bijeljina do Beograda, Komisija je konstatovala da je navedeni akt u skladu sa Ustavom, pravnim sistemom i članom 103. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, te da ispunjava uslove za razmatranje na sjednici Skupštine.       

Nakon razmatranja Izvještaja o ostvarivanju Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, za period VII-XII 2017. godine, Komisija je konstatovala da je isti sačinjen u skladu sa članom 47. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojim je propisano da Skupština šestomjesečno razmatra ostvarivanje programa rada i preduzima odgovarajuće mjere za njegovo izvršenje,  te smatra da se navedeni Izvještaj može razmatrati na sjednici Skupštine.

Stručna služba Skupštine ZDK

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okolice, na 19. sjednici održanoj dana 27.06.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Deklaracije o davanju podrške Skupštine Zeničko-dobojskog kantona izgradnji buduće trase autoputa Sarajevo-Beograd preko teritorije Zeničko-dobojskog kantona (preko Žepča i Zavidovića, poznatom trasom Tuzla-Bijeljina do Beograda
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan općine Usora za razdoblje 2014-2034.godine,

Po završenom razmatranju Prijedloga Deklaracije o davanju podrške Skupštine Zeničko-dobojskog kantona izgradnji buduće trase autoputa Sarajevo-Beograd preko teritorije Zeničko-dobojskog kantona (preko Žepča i Zavidovića, poznatom trasom Tuzla-Bijeljina do Beograda, Komisija sa 2 glasa „za“ i jednim glasom „protiv“ nije podržala navedeni akt.

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni  plan općine Usora za razdoblje 2014-2034. godine, Komisija je istu podržala i jednoglasno predložila Skupštini Kantona da navedenu Odluku donese.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Komisija za pravosuđe i upravu na 27. sjednici održanoj dana 26.06.2018. godine,  razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, 
 2. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.                                                                                                                                    

Nakon razmatranja Nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantonaKomisija nije imala primjedbi, isti je podržala te je jednoglasno predložila Skupštini Kantona da navedeni Nacrt Zakona prihvati i isti uputi u javnu raspravu.

Po završenom razmatranju Informacije o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, Komisija nije imala primjedbi te je predložila Skupštini Kantona da navedenu Informaciju prihvati.                                                                                                                                        

Stručna služba Skupštine ZDK

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i veterinarstvo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 10. sjednici, održanoj  dana 26.06.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica-skraćeni postupak

Nakon razmatranja Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Komisija je isti podržala i predložila Skupštini Kantona da navedeni Zakon donese.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine, na 47. sjednici održanoj dana  26.06.2018. godine razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine  - Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 2. Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2017. godinu, za period VII-XII 2017. godine,

Komisija je konstatovala da neće razmatrati Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine, iz razloga što sjednici nije prisustvovao predstavnik Ministarstva za privredu, koje je dalo mišljenje po Nacrtu navedenog Zakona, imajući u vidu odredbu člana 191. stav 4. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Po završenom razmatranju Izvještaja o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2017. godinu, za period VII-XII 2017. godine, Komisija je sa 4 glasa “za” i  jednim glasom “uzdržan” podržala navedeni akt i predložila Skupštini Kantona da isti prihvati.

Stručna služba Skupštine ZDK

Komisija za nadzor rada policije na 37. sjednici, održanoj  dana 26.06.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, 
 2. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,                                                                                                                       

 

Nakon razmatranja Nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, Komisija nije imala primjedbi, podržala je navedeni akt, te je jednoglasno predložila Skupštini Kantona da navedeni Nacrt Zakona prihvati i isti uputi u javnu raspravu, u trajanju od 30 dana.

Po završenom razmatranju Informacije o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,  Komisija nije imala primjedbi, iskazala je zadovoljstvo u vezi sveukupnog stanja bezbijednosti  na području Kantona u 2017. godii u odnosu ne prethodne godine,   te je predložila Skupštini Kantona da navedenu Informaciju prihvati.  

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Stranica 1 od 11

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma