Maj 2018

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona sa saradnicima je posjetio gradilište na regionalnoj cesti-dionici NEMILA-BISTRIČAK za čiju je rekonstrukciju Vlada odobrila 968.760.54,00 KM, i to: 501.694,70 KM za sanaciju ceste i 467.065,84 KM za regulaciju korita rijeke Bistričak.

Ova regionalna cesta oštećena je u poplavama 2014. godine, što je otežalo komunikaciju mještana Šerića, Vukotića, Jastrepca, Smajića, Kolića i ostalih naselja sa Nemilom odnosno magistralnim putem M17.

Ulaganjem ovih 968.760.54,00 KM potpuno će se sanirati i rekonstruisati putna komunikacaija, što će olakšati svakodnevni život mještana ovog kraja.

U proteklom periodu za ovu dionicu Vlada je izdvojila 280.000,00 KM za asfaltiranje dijela puta i 381.000,00 KM za otklanjanje stijenske mase koja se odronila na dio ovog puta.

Dakle, ukupno je za sanaciju i rekonstrukciju regionalne ceste Nemila-Bistričak Vlada ZDK do sada izdvojila 1.629.760.54  KM.

Premijer Miralem Galijašević je naglasio: „Realizacijom ove faze projekta izvršili smo potpunu rekonstrukciju i sanaciju regionalne ceste Nemila-Bistričak i vodotoka rijeke Bistričak“.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 23 Maj 2018 13:33

SAOPĆENJE SA 60. SJEDNICE SKUPŠTINE

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je u okviru prve tačke dnevnog reda na 60. sjednici, utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje Prednacrta (federalnog) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući predhodno dato mišljenje Ministarstva za boračka pitanja, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje nadležne skupštinske komisije. Sva navedena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, zajedno sa izvodom iz transkripta sa 60. sjednice Skupštine, koji sadrži sve primjedbe, prijedloge i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o Prednacrtu ovog Zakona na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji BiH.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije i uputila u javnu raspravu u trajanju od 30 dana u sve općine Zeničko-dobojskog  kantona i Grad Zenicu. Izmjenama i dopunama se predlaže regulisanje korištenja vatrenog oružja u smislu komercijalnog i turističkog lova stranaca na području Zeničko-dobojskog kantona, a navedeni Zakon se donosi u cilju postupanja po ranije prihvaćenim inicijativama poslanika Skupštine Ibrahima Plančića i Hasana Handžića.

U daljem toku zasjedanja Skupština Kantona je donijela Odluku o prihvatanju supsidijarnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona po osnovu Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj  (EBRD), u iznosu od 10 miliona EUR-a, u svrhu realizacije Projekta poboljšanja energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica. Projektom poboljšanja energetske efikasnosti predviđeno je da se Kantonalna bolnica Zenica rekonstruiše po EE principima, osiguravajući komfor boravka pacijenata i pružanja zdravstvene zaštite uz manju potrošnju energije. Projekat obuhvata: novo kotlovsko postrojenje snage 8MW koje će koristiti TNG kao gorivo do priključenja na mrežu prirodnog gasa, rekonstrukciju sistema distribucije toplote, utopljavanje objekata uz uklanjanje azbestnih salonit ploča, ugradnju sistema ventilacije i hlađenja, novu opremu u vešeraju, rekonstrukciju sistema odvodnje otpadnih i oborinskih voda, izgradnju dodatnih 3800 rn2 uz povećanje kapaciteta.

Na ovoj sjednici poslanici su donijeli Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Breza do 2029. godine.

U nastavku Skupština Zeničko-dobojskog kantona je dala saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu. U izvještaju su dati prikazi finansijskog poslovanja u 2017. godini.  Zavod je u 2017. godini ostvario suficit u iznosu 3.730.259 KM sa ukupnim prihodima koji su iznosili 168.250.661 KM i rashodima od 164.520.402 KM.

U konačnici rada na 60. sjednici, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je dala saglasnost i na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, a potom prihvatila Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Skupština Zeničko-dobojskog kantona jučer je donijela historijsku odluku vezanu za odobrenje kreditnog zaduženja Vlade kantona za rekonstrukciju  Kantonalne bolnice Zenica u iznosu od 20 miliona KM.

Projekat rekonstrukcije KBZ iz sredstava kredita EBERD-a prezentirao je dr Rasim Skomorac, direktor KBZ. Dr Skomorac je kazao da su dogovoreni svi elementi za realizaciju Projekta energetske efikasnosti i dogradnje 2800 m2, koji će se koristiti za izmještanje bolničkih odjela smještenih u podrumskim prostorima, izgradnju intezivne njege i rekonstrukciju termo-bloka sa utopljavanjem svih postojećih objekta, uklanjanje krova sa azbestnim pločama i postavljanje ekološkog krova.

Ovo je  „generacijski projekat  rekonstrukcije KBZ“, čija realizacija uskoro treba započeti i što će pacijentima sa prostora Zeničko-dobojskog kantona omogućiti bolji nivo usluga a zaposlenici KBZ bolje uvjete za rad i pružanje usluga pacijentima.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Povodom obilježavanja godišnjice smrti rahmetli Husejina Smajlovića, nekadašnjeg predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i gradonačelnika Zenice, aktuelni predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak, u utorak 22. maja, posjetio je mezar rahmetli Smajlovića i učenjem Fatihe odao mu dužnu počast.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo aktom broj: 08-26/1-1760-3/17 od 15.5.2018. godine, predložilo je da se Javna rasprava o tekstu Prednacrta Zakona o reprodukcijskom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja, koji je izradila Radna grupa imenovana od strane Federalnog ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa ciljem da se uočeni određeni nedostaci i nedorečenosti koje su se pojavile u toku implementacije Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikultrunih vrsta drveća i grmlja („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 71/05 i 8/10), prevaziđu, kao i da se odrebe istog koje nisu u potpunosti usklađene sa Direktivom 1999/105/EZ koja reguliše tržište šumskim reprodukcijskim materijalom usklade, za Zeničko-dobojski kanton održi dana 29.05.2018. godine (utorak) u 1100 sati. 

S tim u vezi, pozivamo sve zainteresirane da učestvuju u Javnoj raspravi o Prednacrtu Zakona o reprodukcijskom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja koja će se održati u Zenici, dana 29.05.2018. godine (utorak) sa početkom u 1100 sati u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a (sjedište Zeničko-dobojskog kantona), Kučukovići broj 2, Zenica.

Tekst Prednacrta zakona o reprodukcijskom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja (sa obrascima za dostavljanje primjedbi) možete preuzeti na zvaničnoj web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: www: fmpvs.gov.ba u izborniku: Obavijesti i javne rasprave.

Na Javnu raspravu pozivamo i sve zainteresovane, koji smatraju da mogu dati svoj doprinos ovoj izuzetno važnoj temi.

           

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Mirnes Bašić, ministar za pravosuđe i upravu u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, prisustvovao je završnom sastanku Upravnog odbora za izgradnju zgrade Općinskog suda u Visokom - odjeljenje Olovo u kabinetu Đemala Memagića, načelnika Općine Olovo.

 Učesnici sastanka su sa zadovoljstvom konstatovali  da su se  radovi na novoj zgradi suda odvijali dogovorenom dinamikom te da su u toku završne pripreme za njegovo svečano puštanje u rad.

Svečano otvaranje nove zgrade planirano je za 28. juna 2018. godine. Do svečanog otvaranja preostalo je da se završe radovi na uređenju prostora oko zgrade i potrebne aktivnosti za tehnički prijem zgrade.

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Delegacija Vlade Zeničko-dobojskog kantona na čelu sa premijerom Miralemom Galijaševićem, na poziv menadžmenta kompanije ArcelorMittal, obišla je danas pogone ove kompanije. Trenutno je u toku Kapitalni remont Visoke peći, što spada u jednu od najvećih investicija u BiH. Ovaj remont će prema riječima menadžmenta osigurati proizvodnju čelika u Zenici za narednih 15-20 godina. Pored obilaska ovog radilišta, delegacija Kantona je obišla i pogone Čeličana i Valjaonica.

Premijer Galijašević je istakao da je rekonstrukcija Visoke peći generacijski projekat i da Arcelor Mittal sa ovim projektom otvara dosta prostora za nova radna mjesta. Također, premijer je istakao da je u razgovorima sa upravom Kompanije osim razgovora o izvozu, zapošljavanju, bilo govora i o ekologiji. Očekuje se da za godinu do dvije ArcelorMittal riješi problem zagađenja okoliša.

Premijer Galijašević je,također, dodao da je u razgovorima sa radnicima Arcelor Mittal Zenica čuo samo lijepe riječi i da mu je drago što su radnici zadovoljni tretmanom Kompanije prema uposlenim i da ovo treba da bude putokaz svim privrednicima u BiH.

Direktor kompanije Biju Nair je istakao veliko zadovoljstvo jer Vlada ZDK i grad Zenica prepoznaju važnost ove kompanije za Zenicu, ali i BiH.

 

Objavljeno u Vijesti

GRASPINNO PROJEKT (Transnacionalni model, strategije i rješenja podrške za inovativne klastere i poslovne mreže koje teže „zelenom“ razvoju, sa fokusom na „zelene“ e-nabavke u energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije radi obnove javnih objekata) odobren je u okviru Prvog poziva za modularne projektne prijedloge INTERREG Mediteranskog programa 2014-2020 (MED), Prioritetna osa 1 - Promocija inovativnih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta.

Vodeći partner u ovom projektu je Univerzitet Patras iz Grčke. U projekt je uključeno ukupno 11 partnera sa područja Grčke, Italije, Španije, Francuske, Slovenije, Kipra i Bosne i Hercegovine. Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Projekt je započeo u novembru 2016. godine, a njegovo trajanje je 36 mjeseci.

Projektom se namjeravaju obezbijediti inovativna “zelena” rješenja za nabavke koje se odnose na uštedu energije i energijsku efikasnost prilikom renoviranja javnih objekata sa fokusom na “pametne” gradove i zajednice. Glavni cilj projekta je poboljšanje kapaciteta javne uprave u polju upravljanja energijskom efikasnošću javnih objekata, sa težnjom postizanja njihovog nultog energijskog nivoa, kao i pružanje podrške malim i srednjim preduzećima u izlasku na tržište “zelene” energije.

U sklopu realizacije dijela aktivnosti projekta, i to onih koje se odnose na koncept „živih“ laboratorija, dana 15.05.2018. godine u prostorijama Multimedijalnog centra Hotela Zenica, u organizaciji Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte ZDK, održan je sastanak na kojem je predstavljeno Uputstvo za eGPP koje sadrži informacije o tome kako uključiti eGPP i „zelene“ kriterije u javne nabavke, a sve to u okviru zakonodavstva BiH te koji su kriteriji koji obilježavaju proizvode „zelene“ energije. Sastanku su prisustvovali predstavnici malih i srednjih preduzeća i javnih institucija sa područja Zeničko-dobojskog kantona - učesnici inovativnog koncepta GRASPINNO „živih“ laboratorija, kao i druge zainteresovane strane. Cilj sastanka bila je prezentacija i analiza Upustva za eGPP te diskusija o praktičnoj primjeni novih metoda i alata, kao i analiziranje sadašnjeg načina pripreme javnih poziva i učešća u javnim pozivima za javne nabavke vezane za renoviranja javnih objekata. Učesnici su upoznati sa načinom na koji mogu pripremati javne pozive u koje su uključeni „zeleni“ kriteriji, kao i kako učestvovati u takvim javnim pozivima, ali i prednostima koje će se dobiti upotrebom novih metoda i alata prilikom pripreme, odnosno prilikom učešća u pozivima za javne nabavke koje se odnose na renoviranje javnih objekata.

Nakon prethodno održane edukacije i treninga, ovaj sastanak predstavlja implementaciju GRASPINNO „žive“ laboratorije na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)
Ovaj projekt sufinansira Evropska unija, Instrument za predpristupnu pomoć (IPA)

Objavljeno u Vijesti

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog Kantona sa ministrom zdravstva Dragoljubom Brenjom, primio je delegaciju italijanske Regije Pijemonte. Sastanku je pored članova italijanske delegacije prisustvovao direktor KBZ Rasim Skomorac sa saradnicima.

S obzirom da je Vlada Zeničko-dobojskog kantona već potpisala Protokol o saradnji sa Regijom Pijemonte, razgovaralo se o nastavku saradnje vezane za unaprijeđenje zdravstvene zaštite građana Zeničko-dobojskog kantona kroz projekte skrininga: cerviksa, mamografije i kolorektalnog karcinoma te o osnivanju Onkološke mreže svih onkoloških centara u BiH.

Premijer Galijašević se zahvalio italijanskim partnerima na dosadašnjoj saradnji i pomoći koju su pružili pri osnivanju Odjeljenja Onkologije u Kantonalnoj bolnici Zenica i edukaciji naših doktora i tehničara i naglasio da će Vlada Zeničko-dobojskog  kantona i dalje podržavati ovakve projekte.

 

Press služba

 

 

 

Objavljeno u Vijesti

Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković i ministar  za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mensur Sinanović sa saradnicima boravili su u radnoj posjeti  Općini Zavidovići i sa načelnikom Hašimom Mujanovićem razgovarali o realizaciji niza projekata vezanih za očuvanje tekovina odbrambeno– oslobodilačkog rata.

Obišli su sva započeta spomen-obilježja u Paravcima, Hajderovićima i Kovačima koje treba dovršiti i urediti.

 

Ministri Čolaković i Sinanović su obišli i centralno spomen-obilježje i spomen- sobu, mjesto predviđeno za muzejsku postavku i smještaj branilačkih udruženja.

 Ministar Čalaković je obećao pomoć Vlade Zeničko-dobojskog kantona kako bi se ova spomen-obilježja što prije završila imajuću u vidu potrebu da se sjećanje na najbolje bosanskohercegovačke sinove i na ovaj način obilježi kao i doprinos građana općine Zavidovići u odbrambeno – oslobodilačkom ratu.

 

Ministar Čalaković je posjetio i ratnog vojnog invalida 100% II. grupe Fahrudina Bratanovića, kome je prije dva mjeseca izgorio stambeni objekat. Zahvaljujući brzoj intervenciji boračkih udruženja i Ministarstva za boračka pitanja radovi na sanaciji objekta se privode kraju.

 

 Vlada Zeničko–dobojskog kantona je odobrila 17.000 KM ovom ratnom vojnom invalidu za rekonstrukciju porodične kuće.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma