Četvrtak, 03 Maj 2018

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o prihvatanju zaduženja Zeničko-dobojskog kantona po osnovu Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u svrhu realizacije Projekta poboljšanja energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 2. Prijedlog Odluke o izvršenju Presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 68955/12 i 15 ostalih;
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanjem po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2017. godine;
 4. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za Odbor za reviziju privrednog društva “Natron” d.d. Maglaj;
 6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za privredu;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava namijenjenih za finansiranje aktivnosti na izradi šumsko-privrednih osnova za privatne šume na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za poslove nadzora nad izradom šumsko-privrednih osnova za privatne šume u 2018 .godini;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Visoko;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bosanskom narodnom pozorištu Zenica za sufinansiranje projekta “Osobeni znak”;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod” Žepče za sufinansiranje naučnog skupa “Život i djelo Abdulvehab Ilhamije Žepčaka”;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju muzičkih pedagoga Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje organizacije kantonalnog takmičenja učenika muzičkih škola;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava kuglaškom klubu „Bosna“ iz Visokog za sufinansiranje troškova organizacije turnira povodom 60 godina postojanja i uspješnog rada;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Školi rukometa „Čelik Junior“ iz Zenice za sufinansiranje sudjelovanja na rukometnom turniru YOUTH CUP 2108 u Luksemburgu;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ženskom košarkaškom klubu „Tešanj“ iz Tešnja za sufinansiranje sudjelovanja na turniru za mlade košarkašice i košarkaše u Europi – Basketball Wien 2018;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Arnaut Husniji, ratnom vojnom invalidu 60% iz Zenice u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – kupovine implantata kardioverter defibrilatora;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muharemović Nedžadu, ratnom vojnom invalidu 90% iz Zenice u svrhu kupovine stana i rješenja stambenog pitanja;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Salkica Elvedinu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava studentima članovima tima Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici na ime nagrade za postignute rezultate na Svjetskom takmičenju iz oblasti međunarodne arbitraže održanog u Beču;
 23. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o uslovima korištenja i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 135. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 02.03.2018. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 136. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 19.03.2018. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 137. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26. i 27.03.2018. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 138. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 29.03.2018. godine;
 5. Verifikacija Zapisnika sa 27. vanredne telefonske sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 20.03.2018. godine;
 6. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Mnistarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice na Nacrt Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2018.-2021. godine;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu teksta Zakona o obilježavanju značajnih datuma na području Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Kreativni umjetnički Atelje „Kreativci“ u realizaciji manifestacije „Šarene čarape“;
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine – ceruzita, na proširenom istražno-eksploatacionom ležištu „Očekalj“ i „Prgoševo“ K.O. Dugandžići, općina Olovo;
 11. Informacija o šumskim krađama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini, sa prijedlogom mjera za prevazilaženje stanja;
 12. Informacija o provedbi Programa poticaja upošljavanja i samoupošljavanja pripadnika braniteljske populacije u 2017. godini;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu borilačkih sportova Tekvando akademija „Tešanj“ iz Tešnja za sufinansiranje nastupa na kvalifikacijskom turniru G1 za europsko i svjetsko prvenstvo;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu borilačkih vještina „Isak-Ze“ iz Zenice za sufinanciranje troškova sudjelovanja na predstojećim turnirima;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Konjičkom klubu „Visoko“ iz Visokog za sufinansiranje troškova kotizacije i licenci za natjecanja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Krivaja“ iz Zavidovića za sufinansiranje troškova organizacije odlaska omladinskih selekcija u Luksemburg;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom klubu „Napredak“ iz Zenice za sufinansiranje organizacije 20. Tradicionalnog međunarodnog Uskršnjeg šahovskog turnira Zenica 2018, koji se održava u u Zenici;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Akademskom kajak klubu „Duga“ iz Zavidovića za sufinansiranje troškova kotizacije za natjecanje;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Teniskom klubu „Euronec“ iz Zenice za sufinansiranje troškova kotizacije za natjecanje;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Vareš“ Vareš;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Meša Selimović“ Zenica;

Dana 26.04.2018. godine u sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona predstavljeni su planirani poticaji Ministarstva za privredu/gospodarstvo za 2018. godinu i najavljena objava Javnih poziva.

Predstavljanje su izvršili Ministar Zlatko Jelić, pomoćnik ministra Osman Buza i predstavnik UNDP-a Ismar Čeremida.

Naglašeno je da su svi poticaji u skladu sa važećim EU normama i da će na kraju godine javnosti biti predočeni efekti koje će imati poticaji na razvoj privrede u Zeničko-dobojskom kantonu.

Na izradi dva  Javna poziva, Program podrške razvoju konkurentnosti privrede i Program subvencioniranja administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata, sudjelovali su i predstavnici UNDP-a, koji su na raspolaganje stavili svoja stečena iskustva kod dodjeljivanja  poticaja na federalnom nivou.

Ove godine Ministarstvo za privredu/gospodarstvo za poticaje je izdvojilo 1.600.000,00 KM.

Za razliku od ranijih godina došlo je do promjene karaktera poticaja, proširena je ciljana grupa potencijalnih korisnika, naglasak je stavljen na nezaposlene osobe, žene, povratnike, IT sektor i dr. Da bi se približili potencijalnim korisnicima Ministarstvo za privredu/gospodarstvo i UNDP-i će organizirati info-sesije u općinama.

Javni pozivi objavljeni su 27.04.2018. godine i bit će otvoreni do 25.05.2018. godine.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o porezu na promet nekretninama, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za godinu, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 3. Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Program rada Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec MART 2018. godine;
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, za budžetske korisnike Ministarstvo finansija i OŠ „Fra Grga Martić“ Žepče;
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period mart-decembar 2018. godine;
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona:
 13. Prijedlog Odluke o usvajanju Planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za obrazovne ustanove;
 14. Prijedlog Odluke o imenovanju Radnog tijela za pripremu prijedloga JPP projekta;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ženskom nogometnom klubu „Čelik“ iz Zenice za sufinansiranje troškova potrebnih za funkcioniranje kluba;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Streljačkom klubu „Tešanj“ iz Tešnja za nabavku standard zračne puške za sudjelovanje u Premijer ligi BiH;
 17. Izvještaj o utrošku sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu na poziciji “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti- za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Izvještaj o utrošku sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu na poziciji “Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija za 2017. godinu Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona - Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona - Ulaganja u tuđa stalna sredstva za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju muzičke omladine – Omladinski hor iz Zenice;
 24. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini;
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika u Upravnom odboru Projekta „Plava voda“.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma