Petak, 18 Maj 2018

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okolice, na 18. sjednici održanoj dana 17.05.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

D N E V N I  R E D

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Breza do 2029. godine,

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Breza do 2029. godine, Komisija je istu podržala i jednoglasno predložila Skupštini Kantona da navedenu Odluku donese.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

 

Komisija za nadzor rada policije na 36. sjednici, održanoj  dana 18.05.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije,  

Nakon razmatranja Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, Komisija nije imala primjedbi, te je jednoglasno predložila Skupštini Kantona da navedeni Nacrt Zakona prihvati i isti uputi u javnu raspravu, u trajanju od 30 dana.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Komisija za nadzor rada policije na 35. sjednici, održanoj  dana 15.05.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Organizacija okruglog stola: „Društvene mreže-govor mržnje i nasilje na internetu“
 2. Pripreme za zajednički sastanak sa Upravom policije i predstavnicima svih policijskih uprava i policijskih stanica u Kantonu

Nakon završenog razmatranja prve tačke dnevnog reda, Komisija je donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

 • Komisija za nadzor rada policije će u saradnji sa Upravom policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona najkasnije do septembra 2018. godine organizovati okrugli sto na temu “Društvene mreže-govor mržnje i nasilje na internetu“ sa ciljem sagledavanja problematike društvenih mreža u smislu širenja govora mržnje i prijetnji koje ugrožavaju sigurnost građana.
 • Komisija za nadzor rada policije će protokolarno-organizacione aktivnosti u vezi navedenog okruglog stola utvrditi na jednoj od narednih sjednica.

Po završenom razmatranju druge tačke dnevnog reda, Komisija je donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

 • Komisija za nadzor rada policije će u saradnji sa Upravom policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona organizovati zajednički sastanak na temu “Sigurnosna situacija u Zeničko-dobojskom kantonu i razmatranje svih aspekata rada policije (materijalno-tehnička sredstva, opremljenost, edukacija i ostali bitni segmenti rada policije).
 • Sastanak će biti organizovan sa predstavnicima svih policijskih uprava i policijskih stanica u Kantonu, a krajnji datum održavanja će biti juli 2018. godine.

 

                                                                                                        

Stručna služba Skupštine ZDK

Komisija za pravosuđe i upravu na 26. sjednici održanoj dana 17.05.2018. godine,  razmatrala je sljedeći:

DNEVNI  RED

 1. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije,  

Nakon razmatranja Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, Komisija nije imala primjedbi, te je jednoglasno predložila Skupštini Kantona da navedeni Nacrt Zakona prihvati i isti uputi u javnu raspravu, u trajanju od 30 dana.

                                                                                                

Stručna služba Skupštine ZDK

Komisija za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 39. sjednici, održanoj 17.05.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke o prihvatanju supsidijarnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona po osnovu Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj  u svrhu realizacije Projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica
 2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,

Nakon završenog razmatranja Prijedloga Odluke o prihvatanju supsidijarnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona po osnovu Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj  u svrhu realizacije Projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica, Komisija je istu jednoglasno podržala i predložila Skupštini Kantona da navedenu Odluku donese.

Po završenom razmatranju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, Komisija je isti podržala i jednoglasno predložila Skupštini Kantona da  da'  saglasnost  na navedeni izvještaj.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Komisija za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 38. sjednici, održanoj 23.04.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Nacrt Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2018.-2021.
  • Utvrđivanje mišljenja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona –

Nakon završenog razmatranja Nacrta Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2018.-2021., Komisija je podržala mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, koje je prihvaćeno Zaključkom Vlade Kantona, broj: 02-34-6349/18 od 12.04.2018. godine,  donesen na 140. sjednici Vlade Kantona, te predlaže da navedeno Mišljenje bude sastavni dio zaključka Skupštine koji će sadržavati Mišljenje Skupštine po Nacrtu pomenute Strategije. 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog Kantona sa ministrom zdravstva Dragoljubom Brenjom, primio je delegaciju italijanske Regije Pijemonte. Sastanku je pored članova italijanske delegacije prisustvovao direktor KBZ Rasim Skomorac sa saradnicima.

S obzirom da je Vlada Zeničko-dobojskog kantona već potpisala Protokol o saradnji sa Regijom Pijemonte, razgovaralo se o nastavku saradnje vezane za unaprijeđenje zdravstvene zaštite građana Zeničko-dobojskog kantona kroz projekte skrininga: cerviksa, mamografije i kolorektalnog karcinoma te o osnivanju Onkološke mreže svih onkoloških centara u BiH.

Premijer Galijašević se zahvalio italijanskim partnerima na dosadašnjoj saradnji i pomoći koju su pružili pri osnivanju Odjeljenja Onkologije u Kantonalnoj bolnici Zenica i edukaciji naših doktora i tehničara i naglasio da će Vlada Zeničko-dobojskog  kantona i dalje podržavati ovakve projekte.

 

Press služba

 

 

 

Objavljeno u Vijesti

Ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković i ministar  za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mensur Sinanović sa saradnicima boravili su u radnoj posjeti  Općini Zavidovići i sa načelnikom Hašimom Mujanovićem razgovarali o realizaciji niza projekata vezanih za očuvanje tekovina odbrambeno– oslobodilačkog rata.

Obišli su sva započeta spomen-obilježja u Paravcima, Hajderovićima i Kovačima koje treba dovršiti i urediti.

 

Ministri Čolaković i Sinanović su obišli i centralno spomen-obilježje i spomen- sobu, mjesto predviđeno za muzejsku postavku i smještaj branilačkih udruženja.

 Ministar Čalaković je obećao pomoć Vlade Zeničko-dobojskog kantona kako bi se ova spomen-obilježja što prije završila imajuću u vidu potrebu da se sjećanje na najbolje bosanskohercegovačke sinove i na ovaj način obilježi kao i doprinos građana općine Zavidovići u odbrambeno – oslobodilačkom ratu.

 

Ministar Čalaković je posjetio i ratnog vojnog invalida 100% II. grupe Fahrudina Bratanovića, kome je prije dva mjeseca izgorio stambeni objekat. Zahvaljujući brzoj intervenciji boračkih udruženja i Ministarstva za boračka pitanja radovi na sanaciji objekta se privode kraju.

 

 Vlada Zeničko–dobojskog kantona je odobrila 17.000 KM ovom ratnom vojnom invalidu za rekonstrukciju porodične kuće.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma