Maj 2018

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 139. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 05.04.2018. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 140. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 12.04.2018. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 141. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 18.04.2018. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 142. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 25.04.2018. godine;
 5. Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije - Prečišćeni tekst, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 7. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 8. Informacija o potrošnji lijekova sa Liste lijekova koji se propisuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za period 01.01.-31.12.2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 08-1)
 9. Prijedlog Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2022. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona na Prednacrt Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Breza;
 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za Nadzorni odbor privrednog društva “ŽGP ZENICA” d.d. Zenica
 13. Prijedlog Zaključka o zaduženju za postupanje po Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti u meritumu, broj AP 3446/16 od 13.3.2018. godine;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača “Siemens“ u Službi za radiologiju;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja transfuzijskog informacionog sistema Renovatio;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja laboratorijskog informacionog sistema RGB Anlysis;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja, servisiranja i implementacije PACS/RIS sistema;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „Fressenius“;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja BIS-a Modul Hemodijaliza;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje medicinske opreme proizvođača „Philips“ i „Aloka“;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje i servisiranje (full servis) medicinske opreme u Službi za onkologiju i radioterapiju;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje i servisiranje softvera za Sektor za pravne poslove i Sektor za ekonomsko- finansijske poslove;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti u I kvartalu 2018. godine;
 24. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuju upražnjene pozicije u Nadzornom odboru TP „NATRON“ d.d. Maglaj;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 26. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu saobraćajne ugroženosti učenika na pripadajućem školskom području u osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona;
 27. Prijedlog Odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 28. Prijedlog Odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće za zaposlene u Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 30. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
 31. Prijedlog Odluke o uvećanju za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Hamdija Kreševljaković“, Kakanj;
 32. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj-donacija za takmičenja iz informatike;
 33. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj-donacija za odlazak na kantonalna, federalna i državna takmičenja;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „1. mart“ Jelah, općina Tešanj;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Meša Selimović“ Zenica;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Alfa“ iz Zenice za sufinansiranje troškova kotizacije za natjecanje;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava stonoteniskom klubu „Mladost“ iz Zenice za sufinansiranje organizacije XXVI Balkanskog prvenstva u stonom tenisu za mlade;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Čelik“ iz Zenice za sufinanciranje odlaska članova kluba na Balkansko prvenstvo u karateu u Beograd.
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu za sport i rekreaciju invalida općine Breza za odobravanje vanrednih novčanih sredstava;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Tešanj“ iz Tešnja za sufinansiranje odlaska članova kluba na Balkansko prvenstvo u karateu u Beograd;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Teniskom klubu „Čelik“ iz Zenice za sufinansiranje troškova organizacije Europskog teniskog turnira „Zenica open 2018“;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nihadu Mahmiću iz Zenice na ime jednokratne novčane pomoći za nabavku sportske opreme i određene vitaminizacije za atletičare;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturnom društvu “Napredak” Tešanj za sufinansiranje organizacije manifestacije “Pozdrav proljeću”;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za afirmaciju kulturnog nasljeđa kroz dramsko i filmsko stvaralaštvo “Art sef” Visoko za sufinansiranje projekta “28 priča upisanih nekropola stećaka na Listu zaštićene svjetske baštine UNESCO-a”;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturno umjetničkom društvu “Gromovnik” Novi Šeher za sufinansiranje organizacije multietničke smotre folklora i izložbe tradicionalnih jela Zeničko-dobojskog kantona;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Centar za majke „Utjeha“ Zenica, u svrhu podrške za obilježavanje romskog praznika Đurđevdana;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja centralnog obilježavanja „Dan Zlatnih ljiljana“;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Olovo u svrhu završetka uređenja kompleksa centralnog šehidskog mezarja ,,Solun”;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Breza u svrhu realizacije završetka izgradnje centralnog spomen-obilježja (staza) na šehidskom mezarju ,,Šehitluk II“;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Doboj Jug u svrhu sufinansiranja otkupa nekretnine/objekta u Karušama namijenjene za uređenje spomen sobe;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja Projekta sanacije i uređenja Šehidskog mezarja u Donjoj Golubinji Općina Žepče;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu slijepih boraca Zeničko-dobojskog kantona, u svrhu finansiranja projekta medicinske rehabilitacije, sedmodnevnog boravka na moru jedanaest slijepih ratnih vojnih invalida 100% I grupe sa pratiocima;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hazić Nedimu, demobilisanom braniocu iz Zenice, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kadušić Kasimu, demobilisanom braniocu iz Maglaja, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmić Elmedinu, demobilisanom braniocu iz Maglaja, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Avdić Elsmedinu, demobilisanom braniocu iz Zenice, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ogrić Fahrudinu, demobilisanom braniocu iz Tešnja, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karahmet Zenaidi, udovici demobilisanog branioca iz Tešnja, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smajlović Huseinu, demobilisanom braniocu iz Doboj Juga, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bratanović Fahrudinu, RVI iz Zavidovića, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 61. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za prenošenje poslova provođenja postupka javne nabavke za realizaciju projekta „Izgradnja kanalizacije Jelah-Polje“;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lovnom kinološkom savezu u Federaciji Bosne i Hercegovine za organizovanje kinološke manifestacije „TEŠANJ DOG SHOW 2018“;
 63. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Informacije o provedbi recertifikacijskog audita i prelazak na primjenu novog standarda ISO 9001:2015;

U Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, održan je radno-konsultativni sasatnak, koji je organizaovao ministar Mensur Sinanović  kojem su prisustvovali rektor UNZE, prof. dr. Damir Kukić i prorektor prof. dr. Enes Hašić te prof. dr. Halil Mehtić, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta. Na sastanku su razmatrana  sva relevantna pitanja koja se odnose na pripreme za izradu i potpisivanje novog Ugovora o položaju i djelovanju Islamskog pedagoškog fakulteta u sastavu Javne ustanove Univerzitet u Zenici, a kojim bi se bliže definisala sva bitna statusna ali i akademska pitanja budućeg položaja i djelovanja Islamskog pedagoškog fakulteta u okvirima Univerziteta u Zenici.

Naime, učesnici sastanka usaglasili su se o potrebi  definisanja odredbi novog ugovora, jer zaključeni ugovor, iz 2004. godine, u ovom trenutku, nije dovoljan pravni okvir u smislu dostignutog  nivoa  akademskog  razvoja  JU Univerzitet u Zenici, kao i iskazanih potreba poboljšanja sveukupnog položaja i statusa Islamskog pedagoškog fakulteta unutar ovog univerziteta kao integrisane visokoškolske ustanove. S tim u vezi, a najkasnije do 30.06.2018. godine, uslijedit će i neophodna dodatna usaglašavanja na izradi odnosno potpisivanju konačnog Prijedloga ugovora, u skladu sa prethodno zauzetim stajalištima i datim smjernicama Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Rijaseta Islamske zajednice u BiH, kao ovlaštenih predstavnika osnivača.  

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Ministar Himzo Smajić sa saradnicima  posjetio je gradilište u općini Visoko, gdje je u toku izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Mladih Muslimana.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova koji se finansiraju iz Programa vodnih naknada Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je 220.445,54 KM.

Prilikom posjete razgovaralo se sa predstavnicima Općine Visoko i o pripremama  za realizaciju dva nova projekta, planirana u Programu za 2018. godinu, i to: Projekta regulacije Muhašinovićkog potoka u iznosu od 270.000,00KM i Projekta nabavke i ugradnje SBR uređaja uz projekat kanalizacije Oštrac u vrijednosti od 180.000,00 KM.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 145. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 01.06.2018. godine (petak) u 0900 sati, u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 143. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 14.05.2018. godine;
 2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom u 2017. godini;
 4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Deklaracije o davanju podrške Skupštine Zeničko-dobojskog kantona izgradnji buduće trase autoputa Sarajevo-Beograd preko teritorije Zeničko-dobojskog kantona (preko Žepča i Zavidovića, poznatom trasom Tuzla-Bijeljina do Beograda);
 5. Informacija o vanrednoj novčanoj pomoći za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2017. godini;
 6. Informacija o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini i planovi gospodarenja za 2018. godinu;
 7. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini;
 8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga za dugoročno kreditno zaduženje Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline - Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje;
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu na poziciji “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi“ Ministarstva zdravstva;
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini;
 12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini godini;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Maglaj“ Maglaj;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Omer Mušić“ Brežani, Kakanj;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Visoko;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno umjetničkom društvu “Slovo o Žepču” za sufinansiranje učešća na Internacionalnoj dječijoj smotri folklora u Bursi-Turska;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za socijalni, kulturni i kreativni razvoj “Zora” iz Zenice za sufinansiranje projekta “Sajam zanimanja i srednjih škola”;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Vis Simm-Bau“ iz Kosove za finansijsku pomoć u realizaciji projekta „Jedan navijač, jedna stolica“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „Streljačkom klubu osoba s invaliditetom XP Žepče“ iz Žepča za sufinansiranje natjecanja u 2018. godini;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana Streljački klub „Zavidovići“ iz Zavidovića, za sufinansiranje troškova sudjelovanja u federalnoj ligi u streljaštvu za 2018;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom klubu „Žepče“ iz Žepča za sufinansiranje troškova organizacije XIII memorijalnog šahovskog turnira „Anto Markanović“;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava UG Rafting klub „Krivaja“ iz Zavidovića za finansijsku pomoć pri organizaciji tradicionalnog 18. Međunarodnog turističkog Krivaja raftinga na rijeci Krivaji;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportskoj udrugi „Marko Bratić – MIŠKO“ iz Usore za finansijsku pomoć pri izgradnji sportsko-rekreacijskog centra za mlade;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za sport i kulturu „ZOP“ Zenica za finansijsku pomoć u svrhu organizacije i održavanja sportske manifestacije „Ulični basket-Mokušnice“, koja se održava u Zenici;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Taekwondo klubu „Zenica“ iz Zenice za sufinansiranje organizacije Međunarodnog turnira prijateljstva u taekwondou povodom dvadesete godišnjice kluba;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika branilačke populacije;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jusufović Rami, demobilisanom braniocu iz Žepča, u svrhu adaptacije devastiranog stambenog objekta i rješavanja stambenog pitanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Maglić Ifeti, majci poginulog branioca iz Žepča, u svrhu adaptacije devastiranog stambenog objekta i rješavanja stambenog pitanja;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Žepče kao podrška u svrhu opremanja prostorije za arhivu pri ovoj Ustanovi;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ na ime podrške u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kožul Luki iz Maglaja, u svrhu završetka radova na stambenom objektu i stvaranja uslova za održivi povratak;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona.;
 34. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, broj: 14-34-16889-3/16 od 11.04.2018. godine;
 35. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini:
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe kantonalnih organa i službi Zeničko dobojskog kantona;
 37. Prijedlog Rješenja o razrješenju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;
 38. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;

 

PREMIJER
Miralem Galijašević

Objavljeno u Najave sjednica

Komisija za mlade na 46. sjednici održanoj dana 28.05.2018. godine, razmatrala je sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Utvrđivanje Nacrta Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu,

Nakon što je Komisija za mlade konstatovala da je shodno članu 3. stav 2. Zakona o utvrđivanju i obilježavanju dana Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/13) potrebno da Komisija za mlade, Komisija za ravnopravnost spolova i građanske slobode i Komisija za boračka i invalidska pitanja sačine Nacrt programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu na osnovu prijedloga kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave, a da ni jedan prijedlog do dana održavanja sjednice Komisije nije dostavljen, to je Komisija za mlade u saradnji sa prisutnim predstavnicima resornih kantonalnih ministarstava, zauzela stav i predložila da u Nacrtu Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu bude sadržano slijedeće:

 • Smotra folklora

Datum: 18.08.2018. godine
Vrijeme:  od 18:00 sati
Mjesto: Plato od Sinagoge do  RK Bosna  u Zenici (u slučaju lošeg vremena sala HKD „Napredak“)
Nosioci aktivnosti: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i GUD „Filigran“ Zenica.

 • Tamburaški susreti i Dječiji sevdah fest

Datum: 25.08.2018. godine
Vrijeme:  od 18:00 sati
Mjesto: Plato od Sinagoge do RK Bosna u Zenici  (u slučaju lošeg vremena sala HKD „Napredak“)
Nosioci aktivnosti: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i GUD „Filigran“ Zenica.

 • Promocija knjige, regionalne zbirke priča „Tri kraljice“ i Izložba  „TVRĐAVE U DOLINI BOSNE“

Datum: 28.08.2018. godine,
Vrijeme: 13,00 sati
Mjesto: Muzej grada Zenice
Nosioci aktivnosti: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Muzej grada Zenice.

 • Koncert srednjovjekovne muzike ansambla „FUGATO“ i Srednjovjekovne igre, prezentacija srednjovjekovne kuhinje

Datum: 31.08.2018. godine,
Vrijeme: od 12,00 do 14,00
Mjesto: Tvrđava Vranduk u Zenici.
Nosioci aktivnosti: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  i Muzej grada Zenice.

 • Posjeta Komisije za mlade JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama, Dnevni centar  Visoko, Dobrinje b.b., Visoko,

Datum: 30.8.2018. godine
Vrijeme: u 11,00 sati
Mjesto: Prostorije ustanove u Visokom, Dobrinje b.b.
Nosioci aktivnosti: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u saradnji sa direktoricom javne ustanove.

 • Posjeta Komisije za mlade JU Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, ul. Prve zeničke brigade 1D, Zenica,

Datum: 31.8.2018. godine
Vrijeme: u 10,00 sati
Mjesto: Prostorije ustanove u Zenici ul. Prve zeničke brigade 1D, Zenica.
Nosioci aktivnosti: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u saradnji sa direktorom javne ustanove.

 • Posjeta Komisije za mlade Koaliciji organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona,

Datum: 31.8.2018. godine
Vrijeme: u 11,00 sati
Mjesto: Prostorije udruženja u Zenici, (smještene u prostorijama udruženja „Dlan“ Zenica, Bulevar
Ezhera Arnautovića soliter. br. 3, Zenica).
Nosioci aktivnosti: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u saradnji sa predsjednikom
Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona).

Komisija za mlade sugeriše Vladi Kantona i resornim kantonalnim ministarstvima da se prilikom organizovanja posjeta povodom obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, obezbijede prigodni pokloni.  

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Komisija za mlade

Nakon što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste, donijela Odluku o obezbjeđenju milion KM za rekonstrukciju puta Zenica-Babino-Arnauti i nekoliko održanih sastanaka sa predstavnicima mjesnih zajednica sa ovog područja, na današnjoj sjednici Gradskog vijeća od strane gradonačelinika Zenice izkazana je sumnja u vezi sa obezbjeđenjem ovih sredstava.

S ciljem istinitog informisanja javnosti i potvrde opredjeljenosti Vlade ZDK za realizaciju ovog projekta, dajemo na uvid akte Vlade kantona vezane za rekonstrukciju ceste Zenica-Babino-Arnauti:

 1. Odluka o obezbjeđenju sredstava u iznosu od milion KM za rekonstrukciju,
 2. Protokol o realizaciji Projekta rekonstrukcije lokalne ceste Zenica-Babino- Arnauti.

Vlada Kantona očekuje odgovor Grada Zenica radi što brže realizacije Projekta u interesu građana koji svakodnevno koriste ovaj put.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Mensur Sinanović,  ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Suad Huskić, Općinski načelnik potpisali su danas u Tešnju Ugovor o nastavku gradnje četiri školske dvorane na prostoru općine Tešanj.

Vrijednost potpisanih ugovora je 780.000,00 KM.

Riječ je o školskim dvoranama pored osnovnih škola u Šijama, Kaloševiću, Jablanici i Miljanovcima čija je gradnja počela u 2016.-toj godini. Ugovorima koji su danas potpisani planiran je završetak školske sale u Šijama te izrada montažnih fasadnih panela, unutrašnjih pregrada sa uređenjem podloge u preostale tri školske sale.

Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK je naglasio da Vlada ZDK ove godine za škole na području općine Tešanj izdvaja više od milion maraka. Osim projekta izgradnje školskih sala, tu je i projekat rekonstrukcije područnih škola. „Posebno želim naglasiti dobru saradnju sa Općinom Tešanj koja je uključena u većinu ovih projekata, a u kojima učestvuju i građani, i to može poslužiti kao dobar primjer drugim lokalnim sredinama“.

Općinski načelnik Suad Huskić  rekao je: „Bili smo odlučni kada smo istovremeno započeli gradnju ne jedne ili dvije, nego četiri školske sale. Drago mi je zbog današnjih ugovora i nastavka radova te posebno zbog partnerskog odnosa sa Vladom ZDK. Partnerski odnos daje ovakve rezultate. Do završetka projekta potrebno je još oko 600.000 KM. Nadam se da ćemo ubrzo obezbijediti potrebna sredstva za završetak cijele investicije, koja će u konačnici iznositi oko 2 miliona KM. Sretan sam jer znam da će uskoro oko 1500 učenika imati adekvatne uslove za nastavu tjelesnog odgoja“.

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 10

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma