Članak je filtriran: April 2018

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Programe utroška sredstva za mjere zdravstvene zaštite životinja i unapređenja veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

Himzo Smajić, ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu predložio je  povećanje sredstava za veterinarstvo u Budžetu Kantona za 2018. godinu radi prevencije zaštite zdravlja ljudi i životinja, kao i  poboljšanja higijenske ispravnosti namirnica životinjskog porijekla.

Prilikom izrade Programa, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je opredjelilo sredstva za realizaciju slijedećih mjera, a od kojih izdvajamo

  • mjere za dijagnostičko ispitivanje muznih grla koja su u sistemu otkupa mlijeka u iznosu od 130.000,00 KM,
  • sufinasiranje implementacije programa samokontrola u objektima prerada namirnica životinjskog porijekla u iznosu od 80.000,00 KM,
  • klinički i dijagnostički pregledi pčela na Američku gnjiloću pčelinjeg legla u iznosu od 40.000,00 KM,
  • sredstva za naknadu štete za eutanazirane životinje u iznosu od 30.000,00 KM,
  • sufinaniranje uzorkovanja i serološkog ispitivanja ovaca na bolest „Plavi jezik ovaca“ iznos od 30.000,00 KM,
  • sredstva za pomoć u provođenju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja iznos od 20.000,00 KM, i dr.

 

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Dana 24.04.2018. godine ministar Mensur Sinanović sa saradnicima primio je u radnu posjetu gospođu Maju Avramovsku, regionalnu direktoricu DVV International za Jugoistočnu Evropu, Kavkaz i Tursku i dr.sci. Emira Avdagića, direktora DVV International –  Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

Posjeta uvaženih gostiju Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona dio je aktivnosti ureda DVV International na snimanju stanja u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini i postignutog napretka radi sagledavanja potreba i mogućnosti za sardanju sa DVV International u novoj projektnoj fazi 2019.- 2020., u kojoj će DVV International raditi samo sa manjim brojem kantona koji su u proteklom periodu ostvarili napredak.

Gosti su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i postignutim rezultatima u oblasti obrazovanja odraslih na području Zeničko-dobojskog kantona i posebne pohvale uputili Zeničko-dobojskog kantonu vezano za osiguranje finansiranja osnovnog obrazovanja odraslih i formiranje i rad Vijeća za obrazovanje odraslih.

Ministar Sinanović je iskazao nadu da će se nastaviti podrška DVV-a aktivnostima na ovom polju u novoj projektnoj fazi.

Objavljeno u Vijesti

U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana je osma sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona. Razmatrani su Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu i  Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, koji su jednoglasno primljeni na znanje od strane socijalnih partnera.

U nastavku sjednice je razgovaralo se o Informaciji o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu. Predstavnik Udruženja poslodavaca FBiH-Grupacija poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona gospodin Ibrahim Meškić je u osvrtu na prezentiranu Informaciju istu podržao, te predložio da s ciljem postizanja većih efekata pri planiranju Budžeta za narednu godinu za ovu namjenu budu opredjeljena veća sredstva, te da se pri planiranju projekata koji će biti subvencionirani od strane Vlade uključi Udruženje poslodavaca.

Predstavnik Saveza samostalnih Sindikata-Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona gospodin Mirnes Isaković je u zaključnim razmatranjima pohvalio dosadašnji rad socijalnih partnera u okviru Ekonomsko-socijalnog vijeća, te pohvalio napore koje Vlada Zeničko-dobojskog kantona ulaže s ciljem očuvanja kvalitetnog socijalnog dijaloga.

Premijer Miralem Galijašević se zahvalio članovima Ekonomsko-socijalnog vijeća na konstruktivnom radu i potvrdio opredjeljenje Vlade Zeničko-dobojskog kantona za očuvanje i unaprjeđenje postignutog socijalnog dijaloga sa svim socijalnim partnerima. «Naš kanton je», dodao je Galijašević, «kičma privrednog razvoja Bosne i Hercegovine. Snažan razvoj privrede našeg kantona u protekle tri godine u značajnoj je mjeri doprinjeo ukupnim rezultatima i stopama rasta izvoza, zaposlenosti, te smanjenju vanjsko – trgovinskog deficita. U tom smislu mogu obećati da ćemo, uvažavajući prije svega socijalne aspekte, nastaviti sa daljim rastom i razvojem na dobrobit svih građana Zeničko – dobojskog kantnona i cijele Bosne i Hercegovine», kazao je Galijašević.

 

Ekonomsko-socijalno vijeće

za područje Zeničko-dobojskog kantona

 

Objavljeno u Vijesti

Nakon što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona na posljednjoj sjednici donijela Odluku o obezbjeđenju 1 milion KM za rekonstrukciju puta Zenica-Arnauti, u Uredu premijera održan je sastanak premijera Miralema Galijaševića, ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Fahrudina Brkića i direktora za ceste Refika Zekovića sa predstavnicima Koordinacije mjesnih zajednica ovog područja.

Na sastanku su se razmatrale dalje aktivnosti na realizaciji ovog projekta. Predstavnici mjesnih zajednica su izrazili zadovoljstvo ovom odlukom i naglasili da je ovo najznačajniji projekat za ovaj kraj.

«Važan nam je razvoj loklane zajednice i poboljšanje kvaliteta života naših građana. Vlada Zeničko – dobojskog kantona se u posljednje tri godine trudila i pored nasljeđenih problema i ogromnog duga ulagati u infrastrukutru bez koje nema normalnog života ali ni razvoja. U tom smislu, nastavit ćemo još jačim tempom i ubuduće», kazao je Galijašević.

Na sastanku su dogovorene aktivnosti, zadaci i planovi daljeg djelovanja. Premijer Galijašević i ministar Brkić izrazili su spremnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona za dalja ulaganja u rekonstrukciju puta Zenica-Arnauti prema urađenom projektu.

 

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

Danas je Miralem Galijašević, premijer Zeničko-dobojskog kantona ozvaničio svečanost povodom početaka radova, na izgradnji novog školskog objekta OŠ "Hasan Kikić" Tetovo Zenica.

Premijer Galijašević je naglasio da  je ovo veoma važan događaj, obzirom da se radi o prvom novoizgrađenom školskom objekatu na području Zeničko-dobojskog kantona nakon rata, te da će se na ovaj način omogućiti poboljšanje uvjeta rada kako za učenike tako i za nastavnike škole i da će Vlada Zeničko-dobojskog kantona i dalje činiti sve na poboljšanju uvjeta za odvijanje nastavnog procesa u svim školama na području Zeničko-dobojskog kantona.

Ukupna vrijednost pomenutog objekta procjenjuje se na 2.500.000,00 KM.

Svečanosti su prisustvovali Miralem Galijašević premijer Zeničko-dobojskog kantona, Mensur Sinanović ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Edis Arifagić šef programa za lokalni razvoj UNDP-a, direktorica OŠ "Hasan Kikić" Tetovo Hasna Alihođić, predstavnik izvođača radova "Tehnogradnja" Foča, Nadzor "Ting" Žepče, direktori, roditelji, učenici te ostali gosti i prijatelji.

 

 

 

 

Press služba ZDK

 

 

Objavljeno u Vijesti
Srijeda, 25 April 2018 11:23

SAOPĆENJE SA 59. SJEDNICE SKUPŠTINE

Skupština je u okviru prve tačke dnevnog reda u skraćenom postupku donijela Zakon o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina, kojim su predložene dopune istog u smislu da se kupovina nekretnine, stana do 80 m2 ili kuće tlocrtne površine do 80m2 ili kupovina parcele do 600 m2, za mlade do navršenih 35 godina života, koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje, oslobađa plaćanja poreza na promet nekretnina.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Skupština je utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje Nacrta Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2018.-2021. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući predhodno dato mišljenje resornog kantonalnog ministarstva, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje nadležne skupštinske komisije. Sva navedena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, zajedno sa izvodom iz transkripta sa 59. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, koji sadrži sve primjedbe, prijedlozi i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o Nacrtu pomenute Strategije na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje donošenje navedene Strategije.

U daljem toku zasjedanja, Skupština Kantona je prihvatila Inicijativu Udruženja taksista sa područja Zeničko-dodojskog kantona i to: Udruženja taksista Breza, Visočkog udruženja taksista iz Visokog, Udruženja taksista „Zeleni val“ iz Kaknja, Udruženja taksista Tešanj i Udruženja taksista „Zenica-taksi“ iz Zenice, za izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona, te zadužila Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i Vladu Zeničko-dobojskog kantona, da u smislu predložene inicijative, u roku od 30 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona.

Na dnevnom redu 59. sjednice Skupštine našao se i set izvještaja koji se tiču pravosuđa i pravosudnih institucija u Zeničko-dobojskom kantonu. Skupština je primila na znanje Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2017. godinu, a zatim je prihvatila slijedeće izvještaje:

  • Godišnji Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,
  • Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za period od 01.01.2017. do 31.12. 2017. Godine,
  • Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Danas, 23.04.2018. godine u kabinetu Ministra Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, nakon pregovora organizovano je potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u JP „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići. Kolektivni ugovor potpisali su Lejla Čatić, predsjednik Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine, Džemal Saćić, zamjenik glavnog povjerenika Sindikalnog odbora JP “Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići i Jasmin Devedžić, direktor JP “Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići. Kolektivni ugovor zaključen je na period od godinu dana.

Press služba ZDK

Objavljeno u Vijesti

GRASPINNO PROJEKT (Transnacionalni model, strategije i rješenja podrške za inovativne klastere i poslovne mreže koje teže „zelenom“ razvoju, sa fokusom na „zelene“ e-nabavke u energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije radi obnove javnih objekata) odobren je u okviru Prvog poziva za modularne projektne prijedloge INTERREG Mediteranskog programa 2014-2020 (MED), Prioritetna osa 1 - Promocija inovativnih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta.

Vodeći partner u ovom projektu je Univerzitet Patras iz Grčke. U projekt je uključeno ukupno 11 partnera sa područja Grčke, Italije, Španije, Francuske, Slovenije, Kipra i Bosne i Hercegovine. Jedan od partnera na implementaciji projekta je i Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona. Projekt je započeo u novembru 2016. godine, a njegovo trajanje je 36 mjeseci.

Projektom se namjeravaju obezbijediti inovativna “zelena” rješenja za nabavke koje se odnose na uštedu energije i energijsku efikasnost prilikom renoviranja javnih objekata sa fokusom na “pametne” gradove i zajednice. Glavni cilj projekta je poboljšanje kapaciteta javne uprave u polju upravljanja energijskom efikasnošću javnih objekata, sa težnjom postizanja njihovog nultog energijskog nivoa, kao i pružanje podrške malim i srednjim preduzećima u izlasku na tržište “zelene” energije.

U sklopu realizacije dijela aktivnosti projekta, i to onih koje se odnose na uspostavu koncepta „živih“ laboratorija, dana 19.04.2018. godine u prostorijama Multimedijalnog centra Hotela Zenica, u organizaciji Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte ZDK, održana je obuka i trening kurs za predstavnike malih i srednjih preduzeća iz oblasti građevinarstva i proizvodnje građevinskog materijala, kao i predstavnike javnih institucija sa područja Zeničko-dobojskog kantona, buduće učesnike u inovativnom konceptu „živih“ laboratorija. Cilj obuke i treninga je bio predstavljanje projekta kao i upoznavanje sa procesom javnih nabavki u BiH sa osvrtom na praksu EU i ˝zelene˝ kriterije u javnim nabavkama, rezultatima kojim teži projekt GRASPINNO te funkcijama i elektronskim uslugama internet platforme GRASPINNO. Učesnici su upoznati sa prednostima koje će se dobiti upotrebom novih alata prilikom pripreme javnih poziva, odnosno prilikom učešća u pozivima za javne nabavke koje se odnose na renoviranje javnih objekata.

 

Obuka i trening predstavljaju pripreme za implementaciju buduće „žive“ laboratorije na području Zeničko-dobojskog kantona, pri čemu će internet platforma GRASPINNO biti praktično iskorištena za objavu i učešće u pozivima za obnovu javnih objekata.

 

Objavljeno u Vijesti

Danas je u Uredu premijera Miralema Galijaševića potpisan ugovor o sanaciji puta Nemila-Bistričak i uređenju korita rijeke Bistričak.

Put koji je stradao od poplava i klizišta 2014. godine sanirat će preduzeće „Almy transport“ DOO Zenica. Vrijednost radova predviđenih ugovorom iznosi 968.760,54 KM, a predviđena je sanacija puta i korita rijeke Bistričak u dužini 800 metara.

Ovo je druga završna faza saniranja ovog puta.

Ukupna vrijednost radova na sanaciji ovog puta iznosi 501.694,69 KM. Uređenje korita rijeke Bistričak iznosi 467.065,85 KM. Sredstva je objezbjedila Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su premijer Miralem Galijašević, ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Fahrudin Brkić, ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Himzo Smajić, direktor Direkcije za ceste Refik Zeković i predstavnici preduzeća „Almy transport“ DOO Zenica.

 

 

Press služba ZDK

 

 

Objavljeno u Vijesti

U okviru posjete općini Tešanj premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević je sa saradnicima i načelnikom općine Tešanj Suadom Huskićem posjetio novoizgrađene hale za eksploataciju vode „OAZA“ na lokalitetu Crni vrh. „Oaza“ je jedna od najkvalitetnijih voda u regiji i svijetu koji posluje u okviru jedne od najbrže rastućih kompanija u BiH Grupaciji AS.

Direktor „OAZE“ Hrvić Armin upoznao je premijera Galijaševića i načelnika Huskića sa poslovanjem kao i planovima poslovanja.

„Oaza“ je investirala preko milion KM u nove hale za punjenje OAZE sa namjerom da dio proizvodnje usmjeri u izvoz.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 5

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma